Bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9

Các bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9 dưới đây sẽ giúp các em học sinh lớp 9 củng cố kiến thức, công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần liên quan tới hình trụ, đồng thời có thể giải được nhiều dạng bài liên quan tới hình trụ. Mời các em cùng tham khảo và luyện tập Toán lớp 9 này.

Các bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9 thường xuất hiện trong các bài kiểm tra, các bài thi học kỳ cũng như kỳ thi quan trọng chuyển cấp. Do đó, các em cần luyện tập bài tập về hình trụ lớp 9 là điều cần thiết. Dưới đây là các dạng liên quan tới diện tích xung quanh hình trụ, diện tích toàn phần.

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9

Bài tập về diện tích hình trụ lớp 9

 Chú ý

- Xem lại công thức tính diện tích hình trụ để viết và áp dụng công thức cho đúng
- Diện tích có đơn vị tính là m2, dm2, cm2 ... theo yêu cầu của đầu bài đề ra. Những bài toán nâng cao thường cho nhiều đơn vị khác nhau nên các em cần chú ý, đổi đơn vị trước khi làm bài.

Bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9 trong SGK

Bài 4 (trang 110-111 SGK Toán 9 tập 2): Một hình trụ có bán kính đáy là 7cm, diện tích xung quanh bằng 352cm2.

Khi đó, chiều cao của hình trụ là:

(A) 3,2 cm; (B) 4,6cm; (C) 1,8 cm

(D) 2,1cm; (E) Một kết quả khác

Hãy chọn kết quả đúng.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 2

Bài 5 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 3

Giải:

Hình trụ có bán kính đáy r, chiều cao h thì:

+ Chu vi đáy: C = 2π.r

+ Diện tích đáy: Sđ = π.r2

+ Diện tích xung quanh: Sxq = 2πrh

+ Thể tích: V = π.r2.h

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 4

Bài 6 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Chiều cao của một hình trụ bằng bán kính đường tròn đáy. Diện tích xung quanh của hình trụ 314 cm2.

Hãy tính bán kính đường tròn đáy và thể tích hình trụ (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải:

Diện tích xung quanh hình trụ bằng 314cm2

⇔ 2.π.r.h = 314

Mà r = h

⇒ 2πr2= 314

⇒ r2 ≈ 50

⇒ r ≈ 7,07 (cm)

Thể tích hình trụ: V = π.r2.h = π.r3 ≈ 1109,65 (cm3).

Bài 7 (trang 111 SGK Toán 9 tập 2): Một bóng đèn huỳnh quang dài 1,2m, đường kính của đường tròn đáy là 4cm, được đặt khít vào một ống giấy cứng dạng hình hộp (h.82). Tính diện tích phần giấy cứng dùng để làm một hộp.

(Hộp hở hai đầu, không tính lề và mép dán).

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 5

Hình 82

Giải:

Diện tích phần giấy cứng cần tính chính là diện tích xung quanh của một hình hộp có đáy là hình vuông cạnh 4cm, chiều cao 1,2m = 120cm.

Diện tích xung quanh của hình hộp chính là diện tích bốn hình chữ nhật bằng nhau với chiều dài là 120 cm và chiều rộng 4cm::

Sxq= 4.4.120 = 1920 cm2

Bài 9 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Hình 83 là một hình trụ cùng với hình khai triển của nó kèm theo kích thước.

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 6

Hãy điền vào các chỗ ... và các ô trống những cụm từ hoặc các số cần thiết.

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 7

Giải:

Điền vào chỗ trống như sau:

Diện tích đáy: 10.π.10 = 100π (cm2).

Diện tích xung quanh: (2.π.10).12 = 240π (cm2).

Diện tích toàn phần: 100π.2 + 240π = 440π (cm2).

Bài 10 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của một hình trụ có chu vi hình tròn đáy là 13cm và chiều cao là 3cm.

b) Thể tích của hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 5mm và chiều cao là 8mm.

Giải:

Ta có : C = 13cm, h = 3cm

Diện tích xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = C.h = 13.3 = 39 (cm2)

b) Ta có : r = 5mm, h = 8mm

Thể tích hình trụ là :

V = πr2.h = π. 52.8 = 200π ≈ 628 (mm3)

Bài 12 (trang 112 SGK Toán 9 tập 2): Điền đủ các kết quả vào những ô trống của bảng sau:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 8

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 9

Bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9 trong sách bài tập

Bài 1 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2: Diện tích và chu vi của một hình chữ nhật ABCD (AB > AD) theo thứ tự là 2a2 và 6a.Cho hình chữ nhật quay quanh cạnh AB một vòng ta được một hình trụ. Tính thể tích và diện tích xung quanh của một hình trụ này

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 10

Bài 2 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2: Mô hình của một cái lọ thí nghiệm dạng hình trụ (không nắp) có bán kính đường tròn đáy 14cm,chiều cao 10cm.Trong các số sau đây số nào là diện tích xung quanh cộng với diện tích một đáy ?

A.564cm2 B.972cm2 C.1865cm2

D.2520cm2 E.1496cm2 (lấy π = 22/7)

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 11

Bài 3 trang 163 SBT Toán 9 Tập 2: Một hình trụ có bán kính đường tròn đáy là 6cm ,chiều cao 9cm. Hãy tính:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ

b) Thể tích của hình trụ

(Lấy π = 3,142 làm tròn kết quả đến hàng đơn vị )

Giải:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ là :

Sxq = 2πr.h = 2.3,142.6.9 ≈ 339 (cm2)

b) Thể tích hình trụ là :

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 12

Bài 5 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2: Một cái ống rỗng dạng hình trụ hở một đầu kín một đầu (độ dày không đáng kể ) dài b (cm) và bán kính đường tròn là r (cm). Nếu người ta sơn cả bên ngoài lẫn bên trong ống thì diện tích ống được sơn bao phủ là:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 13

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 14

Bài 8 trang 164 SBT Toán 9 Tập 2: Diện tích xung quanh của một hình trụ là 10m2 và diện tích toàn phần của nó là 14m2.Hãy tính bán kính của đường tròn đáy và chiều cao của hình trụ (lấy π =3,14 ; làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2)

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 15

Bài 9 trang 165 SBT Toán 9 Tập 2: Một cái trục lăn có dạng hình trụ. Đường kính của đường tròn đáy là 42cm, chiều dài trục lăn là 2m (hình bên). Sau khi lăn trọn 10 vòng thì trục lăn tạo trên sân phẳng một diện tích là:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 16

A.26400 cm2 B.58200 cm2

C.528 m2 D.264000 cm2

( Lấy π = 22/7 ). Hãy chọn kết quả đúng.

Giải:

Trục lăn một vòng sẽ tạo nên trên phẳng một diện tích bằng diện tích xung quanh của trục.

Ta có : 2m = 200cm

diện tích xung quanh của trục lăn là: Sxq = 42.(22/7) .200 = 26400 (cm2)

Trục lăn 10 vòng sẽ tạo nên diện tích 264000 (cm2)

Vậy chọn đáp án D

Bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9 nâng cao, bổ sung

Bài 1: Tính diện tích toàn phần hình trụ có chiều cao là 8cm và diện tích xung quanh bằng 352 cm2.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 17

Bài 2: Cho hình chữ nhật ABCD cạnh AB = 6; AD = 4 quay quanh AB ta được hình trụ có diện tích xung quanh bằng:

A. Sxq = 8π . B. Sxq = 48π .

C. Sxq = 50π . D. Sxq = 32π .

Giải:

Khi quay hình chữ nhật quanh cạnh AB ta được hình trụ có chiều cao h = AB = 6, bán kính đường tròn đáy là R = AD = 4.

Do đó, diện tích xung quanh của hình trụ là:

S = 2πR.h = 2π.4.6 = 48π

Chọn đáp án B

Bài 3: Trong không gian, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 1 và AD = 2. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Quay hình chữ nhật đó xung quanh trục MN, ta được một hình trụ. Tính diện tích toàn phần Stp của hình trụ đó

A. Stp = 4π. B. Stp = 2π .

C. Stp = 6π . D. Stp = 10π .

Giải:

Khi quay hình chữ nhật quanh trục MN ta được hình trụ có:

+ chiều cao: h = AB = 1 .

+ bán kính đường tròn đáy là r = AD/2 = 1

Do đó,diện tích toàn phần của hình trụ đó là:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 18

Bài 4: Diện tích xung quanh của h ình trụ bằng 24π (cm2) và diện tích toàn phần bằng 42π cm2. Tính chiều cao h của hình trụ.

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9 19

Bài 5: Trong không gian cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 4. Quay hình vuông đó quanh trục AB, ta nhận được hình trụ. Tính diện tích toàn phần của hình trụ đó.

Giải:

Diện tích toàn phần là S = 2πR2 + 2πR.h = 4πR2 = 64π

Bài 6: cho hình vuông ABCd biết cạnh bằng a. Gọi I và K lần lượt là trung điểm của AB, CD. Tính diện tích xung quanh của hình trụ tròn xoay khi cho hình vuông ABCD quay quanh IK một góc 360 độ.

Giải:

Hình trụ có đường sinh l = BC = a

Bán kính đáy r là r = IB = a/2

Diện tích xung quanh hình trụ là S = 2πrl = πaa

Sau khi học lý thuyết xong, các em nên luyện tập làm các bài tập tính diện tích hình trụ lớp 9, đồng thời làm các bài nâng cao để có thể luyện tập nhiều dạng bài khác nhau hơn, từ đó có thể tự tin làm bài thi, bài kiểm tra. Xem thêm Bài tập tính thể tích hình trụ lớp 9 tại đây.

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-tinh-dien-tich-hinh-tru-lop-9-58469n.aspx
Các bạn tham khảo bài mới để tìm hiểu, củng cố thêm kiến thức công thức tính thể tích hình trụ. Bài viết công thức tính thể tích hình trụ gồm có cả công thức và ví dụ giúp các em học bài, hiểu bài nhanh hơn. 

Tác giả: Nguyễn Long Thịnh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 75, 76 SGK Toán 9 Tập 2
Giải bài tập trang 68, 69, 70 SGK Toán 9 Tập 2
Giải bài tập trang 88, 89 SGK Toán 9 Tập 1
Giải bài tập trang 83, 84 SGK Toán 9 Tập 1
Giải bài tập trang 34, 35 SGK toán 5
Từ khoá liên quan:

Bài tập tính diện tích hình trụ

, Bai tap tinh dien tich hinh tru lop 9, bài tập về hình trụ lớp 9,

SOFT LIÊN QUAN
  • Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9

    Các bài tập toán khó lớp 9

    Nếu như các em học sinh lớp 9 muốn thử sức mình với những bài toán có độ khó cao hơn để nâng cao khả năng học của mình thì có thể tham khảo Một số bài tập Toán nâng cao lớp 9 với những bài tập tổng hợp toàn bộ kiến thức ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá