Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5

Tổng hợp những bài tập tính, công thức tính diện tích hình lập phương lớp 5 dưới đây đều là bài tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương kèm theo hướng dẫn giải chi tiết. Các em học sinh muốn củng cố kiến thức về hình lập phương trong Toán lớp 5 thì không thể bỏ qua các bài tập này.

Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5 là một trong các dạng bài tập về hình lập phương lớp 5. Các em luyện tập và so sánh đáp án ngay sau bài tập để xem cách giải đúng chưa, từ đó củng cố kiến thức, cách làm bài tốt hơn.

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5

Bài giảng diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương

 Chú ý

- Xem công thức tính công thức tính diện tích hình lập phương lớp 5 trước khi bắt đầu vào làm bài.
- Đơn vị tính diện tích là m2, cm2, dm2 ...

 

Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5 trong SGK

Bài 1 Trang 111 SGK Toán 5: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 1,5m.

Giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là:

(1,5 x 1,5 ) x 4 = 9 (m2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương là:

(1,5 x 1,5 ) x 6 = 13,5 (m2).

Đáp số: 9m2; 13,5m2

Bài 2 Trang 111 SGK Toán 5: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng có dạng hình lập phương có cạnh 2,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm hộp (không tính mép dán).

Giải:

Cái hộp đó có 5 mặt là 5 hình vuông

Diện tích bìa cứng phải dùng để làm hộp là:

(2,5 x 2,5) x 5 = 31,25 (dm2)

Đáp số: 31,25 dm2

Mẹo Tham khảo thêm Giải bài tập trang 111 SGK toán 5 về hình lập phương.

Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5 trong VBT

Bài 1 trang 26 VBT Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

...........................................................

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là :

...........................................................

Lời giải:

a. Diện tích xung quanh của hình lập phương có cạnh 2,5m là:

(2,5 x 2,5) x 4 = 25 (m2)

b. Diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh 2,5m là :

(2,5 x 2,5) x 6 = 37,5 (m2)

Bài 2 trang 26 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 2

Lời giải:

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là:

16 : 4 = 4cm

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 16cm2 là:

16 x 6 = 96cm2

Diện tích một mặt của hình lập phương có cạnh 10cm là:

10 x 10 = 100cm2

Diện tích toàn phần của hình lập phương có diện tích một mặt 100cm2 là:

100 x 6 = 600cm2

Diện tích một mặt của hình lập phương có diện tích toàn phần 24cm2 là:

24 : 6 = 4cm2

Cạnh của hình lập phương có diện tích một mặt 4cm2 là : 2cm

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 3

Bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5 nâng cao, bổ sung

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương có cạnh:

a) 11 cm

b) 6,5 dm

c) 2/5 m

Giải:

a) Sxq = 484 cm2

Stp=726 cm2

b) Sxq = 169 dm2

Stp= 253,5 dm2

c)Sxq = 16/25 m2

Stp= 24/25 m2

Câu 2: Người ta làm một cái hộp bằng tôn (không nắp) dạng hình lập phương có cạnh 10cm. Tính diện tích miếng tôn cần dùng để làm hộp (không tính mép hàn).

Giải:

Diện tích tôn cần dùng là:

10 x 10 x 5 = 500 (cm2)

Đáp số: 500 cm2

Câu 3: Viết số đo thích hợp vào ô trống:

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 4

Giải:

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 5

Câu 4: Người ta xếp một số viên gạch dạng hình hộp chữ nhật tạo thành mộ khối gạch hình lập phương cạnh 20 cm.

a) Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của khối gạch hình lập phương.

b) Tính kích thước của mỗi viên gạch.

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 6

Giải:

Diện tích xung quanh khối gạch:

20 x 20 x 4 = 1 600 cm2

Diện tích toàn phần khối gạch:

20 x 20 x 6 = 2400 cm2

Do cạnh lập phương bằng 20 cm nên chiều dài, chiều rộng, chiều cao 1 viên gạch có thể bằng là 2cm, 4cm; 5cm, 10cm, 20 cm. Nhưng trong thức tế viên gạch thường có chiều dài 20cm hoặc 50cm.

Vậy chiều dài viên gạch 20 cm, chiều rộng = chiều cao = 10 cm

Đáp số: a) Sxq = 1600 cm2 ; Stp = 2400 cm2

b) 20 cm, 10 cm, 10 cm

Câu 5: Cho 2 hình dưới đây được xếp bởi các hình lập phương cạnh 10 cm. Người ta sơn tất cả các mặt ngoài của 2 hình. Tính diện tích cần sơn mỗi hình.

bai tap tinh dien tich hinh lap phuong lop 5 7

Giải:

Đáp số: Hình A: 1400 cm2

Hình B : 1400 cm2

Câu 6: Người ta làm một cái hộp không có nắp bằng bìa cứng dạng hình hộp lập phương có cạnh 3,5dm. Tính diện tích bìa cần dùng để làm cái hộp đó (không kể mép dán).

Giải:

Do chiếc hộp không có nắp nên diện tích mảnh bìa cần dùng là tổng diện tích của 5 mặt giấy bìa cứng.

Diện tích một mặt hình lập phương là:

3,5 x 3,5 = 12,25 (dm2)

Diện tích bìa cần dùng là:

12,25 x 5 = 61,25 (dm2)

Đáp số: 61,25 dm2

Câu 7: Hà dán giấy màu vào các mặt của một hộp quà hình lập phương cạnh 2dm. Hỏi diện tích giấy đã dán là bao nhiêu đề-xi-mét vuông?

Giải:

Diện tích giấy Hà đã dán là:

2 x 2 x 6 = 24 (dm2)

Đáp số: 24 dm2

Câu 8: Một bể kính nuôi cá dạng hình lập phương có cạnh 0,4m. Tính diện tích kính để làm bể cá đó (bể không nắp)

Giải:

Diện tích kính để làm bể cá không có nắp là:

0,4 x 0,4 x 5 = 0,8 (m2)

Đáp số: 0,8 m2

Câu 9: Minh cần làm 2 thùng hình lập phương bằng sắt không có nắt cạnh 2,4m. Hỏi

a, Minh phải cần bao nhiêu m2 sắt?

b, Minh tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 cái thùng đó thì phải mua bao nhiêu kg sơn, biết rằng cứ 20m2 thì cần 5kg sơn?

Giải:

a, Diện tích xung quanh của một thùng là: 4 x 2,4 x 2,4 = 23,04m2

Diện tích một mặt của thùng là: 2,4 x 2,4 = 5,76m2

Số mét khối sắt mà Minh cần dùng là: (23,04 + 5,76) x 2 = 57,6m2

b, 1m2 sơn cần số kilogam là: 5 : 20 = 0,25kg

Số ki lo gam Minh cần dùng để sơn là: 57,6 x 2 x 0,25 = 28,8kg

Câu 10: Có hai hình lập phương, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất là 486 cm2, diện tích toàn phần của hình lập phương thứ hai là 54 cm2. Hỏi:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai?

b, Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp mấy lần cạnh của hình lập phương thứ hai?

Giải:

a, Diện tích toàn phần của hình lập phương thứ nhất gấp diện tích toàn phần hình lập phương thứ hai số lần là: 486 : 54 = 9 lần

b, Diện tích một mặt của hình lập phương thứ nhất là: 486 : 6 = 81cm2

Vì 81 = 9 x 9 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 9cm

Diện tích một mặt của hình lập phương thứ hai là: 54 : 6 = 9cm2

Vì 9 = 3 x 3 nên cạnh của hình lập phương thứ nhất là 3cm

Cạnh của hình lập phương thứ nhất gấp cạnh của hình lập phương thứ hai số lần là: 9 : 3 = 3 lần

Câu 11: Xếp 8 hình lập phương nhỏ có cạnh 4 cm thành một hình lập phương lớn, rồi sơn tất cả các mặt của hình lập phương lớn. Hỏi:

a, Mội hình lập phương nhỏ có mấy mặt được sơn?

b, Diện tích được sơn của mỗi hình lập phương nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Xếp 8 hình lập phương nhỏ thành 1 hình lập phương lớn gồm 2 tầng, mỗi tầng gồm 4 hình lập phương nhỏ, vì thế mỗi hình lập phương nhỏ đều có 3 mặt được ghép với các hình lập phương khác. Các mặt được ghép không được sơn. Vì hình lập phương có 6 mặt nên số mặt được sơn là: 6 - 3 = 3 mặt

Diện tích một mặt hình lập phương nhỏ là: 4 x 4 = 16cm2

Diện tích mỗi hình lập phương nhỏ được sơn là: 16 x 3 = 48cm2

Câu 12: Có 8 hình lập phương, mỗi hình có cạnh bằng 2cm. Xếp 8 hình đó thành một hình lập phương lớn. Tìm diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của hình lập phương lớn.

Giải:

Cạnh của hình lập phương nhỏ là 2cm nên cạnh của hình lập phương lớn là 2 x 2 = 4cm

Diện tích xung quanh là: 4 x 4 x 4 = 64cm2
Diện tích toàn phần là: 4 x 4 x 6 = 96cm2

Câu 13: Một căn phòng dạng hình lập phương có độ dài cạnh là 7m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và 4 mặt tường của phòng. Trên 4 mặt tường có 2 cửa ra vào mỗi cửa có chiều dài 1,6m và chiều rộng 2,2m và 4 cửa sổ, mỗi cửa có chiều dài 1,2m và rộng 1,5m. Tiền thuê quét vôi 1 mét vuông hết 1500 đồng. Hỏi tiền công quét vôi căn phòng đó hết bao nhiêu?

Giải:

Diện tích xung quanh của hình lập phương là: 4 x 7 x 7 = 196m2
Diện tích một mặt của hình lập phương là: 7 x 7 = 49m2
Diện tích một cửa ra vào là: 1,6 x 2,2 = 3,52m2
Diện tích một cửa sổ là: 1,2 x 1,5 = 1,8m2
Diện tích cần sơn (chưa tính các cửa) là: 196 + 49 = 245m2
Diện tích thực tế cần sơn là: 245 - 3,52 x 2 - 1,8 x 4 = 230,76m2

Số tiền thuê quét vôi là: 230,76 x 1500 = 346140 đồng

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-tinh-dien-tich-hinh-lap-phuong-lop-5-58390n.aspx
Các em nhớ luyện tập bài tập tính diện tích hình lập phương lớp 5 này và so sánh kết quả cũng như các bước giải bài tập để rút ra được bài học, có cách làm bài tập nhanh, chính xác nhất. Nếu còn yếu về các bài toán hình hộp chữ nhật, các em tham khảo và làm các Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 tại đây.

Tác giả: Cao Thắng     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải toán lớp 2 Bài 1, 2, 3 trang 16 SGK- Giải bài 29+5
Giải toán lớp 6 tập 1 trang 125, 126, đáp số bài 60, 61, 62, 63, 64, 65 SGK
Giải bài tập trang 6 SGK toán 5
Tổng hợp bài tập tiếng Anh, Văn, Toán lớp 7 cơ bản và nâng cao
Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 1
Từ khoá liên quan:

Bài tập tính diện tích hình lập phương

, cac dang bai tap ve hinh lap phuong lop 5, công thức tính diện tích hình lập phương lớp 5,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5

    Tài liệu ôn tập hè môn Toán lớp 5

    Để giúp các em học sinh lớp 5 học tốt môn Toán cho năm học mới thì các bài tập ôn hè môn Toán cơ bản lớp 5 là tài liệu ôn tập trong kì nghỉ hè rất thiết thực và hữu ích cho các em học sinh lớp 5. Khi chăm chỉ ôn tập các ...

Tin Mới