Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 có đáp án

Hầu hết các tài liệu bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 có đáp án dưới đây đều là các bài tập tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật. Khi các em học sinh làm được các bài tập trong Toán lớp 5 này, các em sẽ nhanh chóng nắm vững kiến thức, giải quyết được mọi bài toán liên quan tới diện tích hình hộp chữ nhật này.

Toán lớp 5 bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đều có trong tài liệu bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 có đáp án này. Muốn củng cố kiến thức, công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật, làm được các bài liên quan tới hình này thì các em nên bắt tay vào giải các bài tập dưới đây.

bai tap ve hinh hop chu nhat lop 5 co dap an

Bài toán về hình hộp chữ nhật

Mục Lục bài viết:
1. Bài tập trong Sách giáo khoa.
2. Bài tập trong vở bài tập.
3. Bài tập nâng cao.
 Chú ý
Xem và học lại công thức tính diện tích hình hộp chữ nhật để áp dụng vào làm bài tập cho đúng. 

Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 trong SGK

Bài 1 Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25dm, chiều rộng 1,5m và chiều cao 18dm.
b) Chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/3m và chiều cao 1/4m.

Đáp Án:
a)                  1,5m = 15dm
                      DTXQ hình hộp chữ nhật là:
                           (25 + 15) x 2 x 18 = 1440 (dm2)
                     Diện tích đáy hình hộp chữ nhật là:
                           25 x 15 = 375 (dm2)
                     DTTP hình hộp chữ nhật là:
                          1440 + 375 x 2 = 2190 (dm2)
b)
giai bai 1 trang 110 sgk toan 5 luyen tap

Bài 2 Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Một cái thùng không nắp dạng hình chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m và chiều cao 8dm. Người ta sơn mặt ngoài của thùng. Hỏi diện tích quét sơn là bao nhiêu mét vuông?

Đáp Án:
    8dm = 0,8m
DTXQ của cái thùng là:
    (1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)
Diện tích mặt đáy của cái thùng là:
    1,5 x 0,6 = 0,9 (m2)
Diện tích quét sơn là:
    3,36 + 0,9 = 4,26 (m2)
              Đáp số: 4,26m2

Bài 3 Trang 110 SGK Toán 5 Luyện Tập: Đúng ghi Đ, sai ghi S.

a) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.
b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.
c) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.
d) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

 

Đáp Án:
a) Đ;
b) S;
c) S;
d) Đ.

Bài 1 Trang 108 SGK Toán 5: Viết số thích hợp vào ô trống:

giai bai 1 trang 108 sgk toan 5

Đáp Án:

giai bai 1 trang 108 sgk toan 5 2

Bài 3 Trang 106 SGK Toán 5: Một sợi dây nối hai bánh xe ròng rọc (như hình vẽ). Đường kính của bánh xe có độ dài là 0,35m. Hai trục cách nhau 3,1m. Tính độ dài sợi dây.

Đáp Án:

Chu vi của hình tròn với đường kính 0,35m là:
        0,35 x 3,14 = 1,099 (m)
Độ dài sợi dây là:
       1,099 + 3,1 x 2 = 7,299 (m)
                       Đáp số: 7,299m.

Bài 3 Trang 108 SGK Toán 5: Trong các hình dưới đây hình nào là hình hộp chữ nhật, hình nào là hình lập phương ?

giai bai 3 trang 108 sgk toan 5

Đáp Án:
Hình A là hình hộp chữ nhật
Hình B là hình hộp chữ nhật và hình lập phương
Hình C là hình lập phương
=> Ghi chú: Hình lập phương là một hình hộp chữ nhật đặc biệt có ba kích thước bằng nhau nên ta cũng có thể coi hình C là một hình hộp chữ nhật.

 Chú ý
Các em tham khảo thêm Giải bài tập trang 110 SGK lớp 5 để biết được phương pháp giải, làm bài hiệu quả nhất. 

Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 trong SBT

Bài 1 trang 23 VBT Toán 5 Tập 2: Viết số đo thích hợp vào ô trống :

 

Hình hộp chữ nhậtChiều dàiChiều rộngChiều caoDiện tích xung quanhDiện tích toàn phần
(1)8dm5dm4dm  
(2)1,2m0,8m0,5m  

Lời giải:

Chu vi mặt đáy hình (1) :

C = (8 + 5) x 2 = 26dm

Diện tích xung quanh hình (1):

Sxq = C x h = 26 x 4 = 104dm2

Diện tích đáy hình (1) :

Sđáy = 8 x 5 = 40dm2

Diện tích toàn phần hình (1):

Stp = Sxq + Sđáy x 2 = 104 + 80 = 184dm2

Chu vi mặt đáy hình (2) : C = (1,2 + 0,8) x 2 = 4m

Diện tích xung quanh hình (2) :

Sxq = C x h = 4 x 0,5 = 2m2

Diện tích đáy hình (2) :

Sđáy = 1,2 x 0,8 = 0,96m2

Diện tích toàn phần hình (2) :

Stp = Sxq + Sđáy x 2 = 2 + 0,96 x 2 = 3,92m2

 

Hình hộp chữ nhậtChiều dàiChiều rộngChiều caoDiện tích xung quanhDiện tích toàn phần
(1)8dm5dm4dm104dm2184dm2
(2)1,2m0,8m0,5m2m23,92m2
 

Bài 2 trang 23 VBT Toán 5 Tập 2: Một cái thùng tôn không lắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

Lời giải:

Vì thùng tôn không nắp nên khi tính diện tích tôn để làm thùng ta tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật trừ đi diện tích một mặt đáy.

Giai vo bai tap toan 5 ve hinh hop chu nhat

Ta đổi ra đơn vị mét : 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

(1,2 + 0,8) x 2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là :

4 x 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là :

1,2 x 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

Đáp số : 4,56m2

Bài 3 trang 24 VBT Toán 5 Tập 2: Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm :

Giai vo bai tap bai 3 trang 24 lop 5

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật ………………….....

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật …………………

Lời giải:

- Hình a)

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

(1,5 + 0,8) x 2 = 4,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

4,6 x 1 = 4,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

4,6 + 2 x 1,2 = 7 (m2)

- Hình b)

Chu vi mặt đáy hình hộp là :

(0,8 + 1) x 2 = 3,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là :

3,6 x 1,5 = 5,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là :

0,8 x 1 = 0,8 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là :

5,4 + 2 x 0,8 = 7 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.
 

Các bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 nâng cao, bổ sung

Câu 1: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 25 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 12 cm.

b) Chiều dài 7,6 dm, chiều rộng 4,8 dm và chiều cao 2,5 dm.

c) Chiều dài 4/5 m, chiều rộng 2/5 m và chiều cao 3/5 cm.

Giải:

a) Sxq = 960 cm2

Stp = 1710 cm2

b) S xq = 62 dm2

Stp = 134, 96 dm2

c) Sxq = 36/25 m2

Stp = 52 / 25 m2

Câu 2: Một cái hộp bằng tôn (không có nắp) dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 30 cm, chiều rộng 20 cm, chiều cao 15 cm. Tính diện tích tôn dùng để làm cái hộp đó. (không tính mép hàn).

Giải:

Diện tích xung quanh của cái hộp là:

(30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

Diện tích của đáy hộp là:

30 x 20 = 600 (cm2)

Diện tích tôn dùng để làm cái hộp là:

1500 + 600 = 2100 (cm2)

Đáp số: 2100 cm2

Câu 3: Một cái hộp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 20 cm, chiều rộng 15 cm và chiều cao 10cm. Bạn Bình dán giấy màu đỏ vào các mặt xung quanh và dán giấy màu vàng vào hai mặt đấy của hộp đó (chỉ dán mặt ngoài). Hỏi diện tích giấy màu nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu xăng - ti -mét vuông?

Giải:

Tính diện tích giấy màu vàng, tức diện tích 2 đáy của hình hộp chữ nhật:

(20 x 15 ) x 2 = 600 (cm2)

Tính diện tích giấy màu đỏ, tức diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật:

(20 + 15) x 2 x 10 = 700 (cm2)

So sánh rồi kết luận: diện tích giấy màu đỏ lớn hơn diện tích giấy màu vàng là:

700 - 600 = 100 (cm2)

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh là 420 cm2 và có chiều cao là 7cm. Tính chu vi đáy của hình hộp chữ nhật đó.

Giải:

Vì diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật bằng chu vi đáy nhân với chiều cao nên chu vi đáy của hình hộp chữ nhật bằng diện tích xung quanh chia cho chiều cao, ta có:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 5: Người ta làm một cái hộp bằng bìa hình hộp chữ nhật có chiều dài 25 cm, chiều rộng 16 cm và chiều cao 12 cm. Tính diện tích bài dùng để làm mọt cái hộp đó. (không tính mép dán)

Giải:

Diện tích bìa dùng để làm hộp chính là diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 6: Một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 3,6m, chiều cao 3,8m. Người ta muốn quét vôi vào các bức tường xung quanh và trần của căn phòng đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích các cửa bằng 8 m2. (chỉ quét bên trong phòng)

Giải:

Diện tích xung quanh của căn phòng là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn phòng là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

Câu 7: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật. Một viên gạch dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5,5 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của diện tích toàn phần của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật do 6 viên gạch xếp thành.

bai tap ve hinh hop chu nhat lop 5 co dap an 2

Giải:

Tính kích thước của khối gạch dạng hình hộp chữ nhật:

- Chiều dài của khối gạch là 22 cm

- Chiều rộng của khối gạch là:

10 x 2 = 20 (cm)

- Chiều cao của khối gạch là:

5,5 x 3 = 16,5 (cm)

Tính diện tích xung quanh của khối gach:

(22 + 20) x 2 x 16,5 = 1386 (cm2)

Tính diện tích toàn phần của khối gạch:

1386 + (22 x 20) x 2 = 2266 (cm2).

Xem thêm: Các dạng bài tập về hình lập phương lớp 5

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-ve-hinh-hop-chu-nhat-lop-5-co-dap-an-58273n.aspx
Các em thường xuyên làm bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5 sẽ nâng cao được kiến thức, áp dụng vào các bài tập hiệu quả. Bên cạnh đó, đây cũng là tài liệu hữu ích giúp thầy cô bổ sung vào tài liệu dạy học của mình.

Tác giả: Trần Văn Việt     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Học trực tuyến lớp 5 Ngày 27/03/2020
Học trực tuyến môn Toán học lớp 12 ngày 30/3/2020, ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN
Học trực tuyến môn Hóa học lớp 10 ngày 31/3/2020, Luyện tập nhóm Halogen
Các bài toán về Hình thang lớp 5 cơ bản, nâng cao
Giải bài tập trang 121 SGK toán 5
Từ khoá liên quan:

Bài tập về hình hộp chữ nhật lớp 5

, bai tap ve hinh hop chu nhat lop 5 co dap an, Toán lớp 5 bài diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật,

SOFT LIÊN QUAN
  • HocTot

    Ứng dụng hướng dẫn giải bài tập SGK, giải toán qua mạng, bài văn mẫu hay cho di động

    HocTot là ứng dụng giải bài tập nhằm hỗ trợ các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 học tốt các môn trong chương trình sách giáo khoa như Toán, Tiếng Việt, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch Sử, Tiếng Anh, GDCD, Khoa học... Tải HocTot các em sẽ có thêm tài liệu tham khảo hữu ích qua các hướng dẫn chi tiết giải bài tập trong SGK, sách bài tập và sách nâng cao.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá