Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5

Môn Toán lớp 5 với hệ thống bài tập đa dạng về chủ đề giúp các em học sinh ôn tập có hiệu quả ngay tại nhà, qua việc hoàn thiện Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5 các em còn tự đánh giá được năng lực, kết quả của việc ôn tập trong thời gian nghỉ dịch này.

Mục Lục bài viết:
1. Bộ bài tập số 1:
2. Bộ bài tập số 2
3. Bộ bài tập số 3

bai tap on o nha mon toan lop 5

Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5
 

1. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, bộ số 1:

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Số thập phân gồm 3 chục, 6 đơn vị, 5 phần mười và 2 phần nghìn được viết là :

A. 36,52
B. 345,2
C. 3,452
D. 36,502

2. Số thập phân 512,49 được đọc là :

A. Năm một hai phẩy bốn chín.
B. Năm trăm mười hai phẩy bốn chín.
C. Năm trăm mười hai phẩy bốn mươi chín.
D. Năm mười hai phẩy bốn mươi chín.

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Một hình tròn có đường kính là 7,2dm. Vậy:

a) Bán kính của hình tròn đó là ........................ dm.
b) Chu vi của hình tròn đó là ........................ dm.
c) Diện tích của hình tròn đó là ........................ dm2.

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 7,28 x 10 = 72,8
b) 7,28 : 10 = 72,8
c) 0,9 x 100 = 0,900
d) 0,9 : 100 = 0,009

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) 7,92 + 5,86 x 4,5
b) 62,5 : (13,8 + 6,2)

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 10,5m = ........................ cm
b) 10,5m2 = ........................ cm2

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Cho hình vẽ sau :

bai tap on o nha mon toan lop 5

a) Hình bên có tất cả ............... hình vuông.
b) Hình bên có tất cả ............... hình chữ nhật.

Bài 7. Tính bằng cách thuận tiện nhất :

a) 48,25 + 12,72 + 51,75 + 87,28
b) 0,087 + 1,123 + 0,913 + 0,877

Bài 8. Một hình thang có đáy lớn 6,5cm; đáy bé 4,8cm và chiều cao 3,5cm. Tính diện tích của hình thang đó.

Bài 9. Bác Hai mua một con cá nặng 1,5kg hết 54000 đồng. Bác Ba cũng mua một con cá loại đó có cân nặng 1,2kg. Hỏi bác Ba phải trả bao nhiêu tiền ?

Bài 10. Lớp 5A quyên góp được 45 quyển sách. Lớp 5B quyên góp được số sách bằng 4/5 số sách của lớp 5A. Số sách của lớp 5C nhiều hơn một nửa số sách của lớp 5B 8 quyển. Hỏi cả ba lớp quyên góp được bao nhiêu quyển sách ?


2. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, bộ số 2:

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1. Chữ số 5 trong số 2,953 thuộc hàng nào?

A. Hàng chục
B. Hàng phần mười
C. Hàng phần trăm
D. Hàng phần nghìn

2. Chữ số 8 trong số thập phân 32,879 có giá trị là :

bai tap toan lop 5 on o nha

D. 800

Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) Tỉ số phần trăm của hai số 7,5 và 25 là .........................
b) 40,5% của 200 là .........................
c) Biết 8% của số x là 2,4. Vậy số x là .........................

Bài 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống :

a) 12,89 > 12,9
b) 34,725 <>
c) 3,9 = 3,09
d) 27,99 > 28,11

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức :

a) 43,2 : 12 x 0,5 + 4,789
b) 50 - 3,4 x (87 : 25)

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 4km 360m = ........................ km
b) 3ha 400m2 = ........................ ha

Bài 6. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

bai tap on o nha mon toan lop 5

Cho hình vẽ sau:

Hình bên có tất cả ............... hình thang.

Bài 7. Tìm các số tự nhiên x, biết :

a) x <>
b) 10,99 < x=""><>
Các số tự nhiên x cần tìm là ........................ Các số tự nhiên x cần tìm là ..............................

Bài 8. Lan mua 3 bịch bánh hết số tiền là 19500 đồng. Hỏi Bình mua 12 bịch bánh loại đó hết bao nhiêu tiền ?

Bài 9. Tổng của hai số là 48,72. Hiệu của hai số đó là 13,32. Tìm hai số đó.

Bài 10. Tìm x, biết :

460 : x : 0,4 = 92

 

3. Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, bộ số 3:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

135,05 + 364,9
2905,3 - 104,15
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

563,4 x 2,3
24,36 : 6
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 2: Số thập phân 2 chục, 3 đơn vị, 4 phần trăm được viết là:

A. 2,34
B. 23,4
C. 23,04
D. 23,004

Bài 3. Chữ số 3 trong số thập phân 465,7326 thuộc hàng:.........................................

Bài 4: Một hình tam giác có độ dài đáy là 1,5m và chiều cao là 10,6dm. Tính diện tích của hình tam giác đó có đơn vị là mét vuông.
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

Bài 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 26m, chiều rộng 6,5m. Người ta dành 62,5% diện tích đất để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu m2?
....................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................

Bài 6. Một cửa hàng đã bán 1020 lít dầu và số dầu đó bằng 25,5% tổng số dầu của cửa hàng trước khi bán. Như vậy trước khi bán cửa hàng có bao nhiêu lít dầu?
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 7: Một thửa ruộng hình thang có độ dài đáy lớn bằng chiều cao của mảnh đất hình tam giác có diện tích là 324m2 và độ dài đáy là 18m. Đáy lớn của thửa ruộng gấp 3 lần đáy bé. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Tính diện tích của thửa ruộng hình thang?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 8: Tìm x:

68,25 - x = 6,45 x 3,8
x - 7,2 = 3,99 + 2,5 .

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-on-o-nha-mon-toan-lop-5-57219n.aspx
Bên cạnh Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, các em có thể nâng cao kĩ năng làm bài môn Toán qua Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5, đồng thời các em cũng có tải tài liệu ôn tập môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh về làm tại nhà Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 5, Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 5.

Tác giả: Duy Thành     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 5
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 5
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 5
Bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 5
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3
Từ khoá liên quan:

Bai tap on o nha mon Toan lop 5

, Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 5,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5

    Ôn tập hè môn Toán lớp 5 lên lớp 6

    Bài tập ôn hè môn Toán lớp 5 được xây dựng với các nội dung bám sát vào kiến thức trong sách giáo khoa toán lớp 5. Đây là tài liệu ôn tập trong dịp hè rất hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 giúp các em củng cố lại cá ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá