Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu theo chuẩn quy định

Hồ sơ mời thầu là tài liệu bắt buộc bên mời thầu phải có khi áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế. Để đảm bảo chất lượng cho hồ sơ mời thầu, bên mời thầu có quyền thuê tổ chức tư vấn và nên sử dụng mẫu hợp đồng tư vấn hồ sơ mời thầu.

Lập hồ sơ mời thầu là công việc phức tạp, đòi hỏi bên mời thầu phải có năng lực, kinh nghiệm, kỹ năng để thực hiện. Chính vì điều đó, luật đấu thầu hiện hành cho phép bên mời thầu được sử dụng dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu và việc "sử dụng" đó phải thông qua mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

mau hop dong tu van lap ho so moi thau

Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu mới, chính xác nhất
 

Mục Lục bài viết:
1. Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.
2. Các điểm cần lưu ý đối với hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu.


1. Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu

- Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu mới nhất.

mau hop dong tu van lap ho so moi thau 2

Tải mẫu TẠI ĐÂY

- Hướng dẫn mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

+ Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm lập hợp đồng (Hà Nội, ngày....tháng...năm....).

+ Ghi rõ số, tên gói thầu ở phần số, gói thầu.

+ Ghi rõ các tên, số hiệu, ngày ban hành các văn bản pháp luật làm căn cứ để ký kết hợp đồng. Đặc biệt cần có các quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc sử dụng dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

+ Ghi thông tin cụ thể của bên giao thầu (bên có hồ sơ mời thầu cần tư vấn lập) và bên nhận thầu (bên nhận tư vấn lập hồ sơ mời thầu).

+ Ở Điều 1, ghi rõ nội dung công việc phải thực hiện tương ứng với dự án nào.

+ Tại Điều 4, ghi rõ giá hợp đồng bằng số và bằng chữ.

+ Cuối hợp đồng, các bên phải ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu tổ chức, cơ quan.

Tính chất của hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu tương tự như Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở, là hợp đồng dịch vụ trong đó một bên phải thực hiện công việc cho bên còn lại.

mau hop dong tu van lap ho so moi thau 3

Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu: Nội dung và cách soạn thảo
 

2. Các điểm cần lưu ý đối với hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu

Căn cứ vào Luật dân sự 2015, Luật Đấu thầu 2013, sửa đổi bổ sung 2020, khi giao kết hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu các bên cần lưu ý các vấn đề sau:

- Hồ sơ mời thầu là gì?

+ Là tài liệu bao gồm cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu, bên mời thầu đánh giá hồ sơ dự thầu.

- Hồ sơ mời thầu áp dụng trong hình thức đấu thầu nào?

+ Đấu thầu rộng rãi;

+ Đấu thầu hạn chế.

- Khi nào được ký hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu?

+ Khi bên mời thầu đủ điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định tại Điều 7 Luật Đấu thầu và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc chỉ định tổ chức tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

- Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu.

+ Nếu không có thỏa thuận khác thì hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu có hiệu lực kể từ thời điểm ký kết.

- Bên giao thầu có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng nếu việc tiếp tục tư vấn lập hồ sơ mời thầu không còn có lợi, nhưng phải báo trước thời gian hợp lý, trả tiền sử dụng dịch vụ tư vấn và bồi thường thiệt hại nếu có.

- Trường hợp hồ sơ mời thầu có sự tư vấn lập hồ sơ mời thầu thì đại diện tổ chức, cá nhân phải ký tên, ghi tên, đóng dấu nếu có vào hồ sơ mời thầu.

Việc tư vấn lập hồ sơ mời thầu có thể được thực hiện qua Mẫu hợp đồng thuê chuyên gia hay mẫu hợp đồng thuê khoán,...

https://thuthuat.taimienphi.vn/mau-hop-dong-tu-van-lap-ho-so-moi-thau-73876n.aspx
Trên đây là mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu được Taimienphi.vn sưu tầm và chia sẻ tới độc giả. Thực tiễn pháp luật hiện hành cho thấy quy định về hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu chưa thực sự rõ ràng, vì vậy, khi thỏa thuận về nội dung, các bên phải tuân thủ quy định chung tại Bộ luật dân sự, Luật đấu thầu một cách chặt chẽ.

Tác giả: Ngọc Link     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng mới công trình nhà ở theo luật năm 2023
Mẫu hợp đồng thuê quyền sử dụng đất mới nhất 2023 và cách viết chi tiết
Mẫu hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất và những vấn đề pháp lý liên quan
Tổng hợp Code Giang Hồ Loạn Đấu mới nhất và cách nhập
4 Mẫu báo cáo kiểm điểm tập thể Chi ủy Chi bộ mới nhất 2022
Từ khoá liên quan:

Mau hop dong tu van lap ho so moi thau

, Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu, Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu,

SOFT LIÊN QUAN
  • Mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu

    Hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu dự án

    Sử dụng mẫu hợp đồng tư vấn lập hồ sơ mời thầu để thực hiện hợp tác giữa nhà đầu tư hay còn gọi là bên giao thầu và một công ty với chuyên mô tư vấn hồ sơ mời thầu, tham gia công việc tư vấn, lập hồ sơ và lựa chọn các hồ sơ thầu dự án để có thể lựa chọn ra một công ty thầu dự án có đủ thế mạnh, năng lực để đảm nhận và chịu trách nhiệm về dự án.

Tin Mới