Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên

Theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Chỉ thị của Bộ Chính trị thì cán bộ, đảng viên phải tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Ở mỗi chi bộ, các đảng viên phải sử dụng mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên. Từ đó làm cơ sở, động lực phấn đấu học tập, làm việc.

Bản đăng ký nêu gương của Đảng viên là văn bản được ban hành theo quy định số 101-QĐ/TW của Ban bí thư trung ương Đảng qu định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên. Căn cứ theo quy định này, hàng năm, mỗi cán bộ Đảng viên, đặc biệt là các cán bộ chủ chốt cần có kế hoạch tu dưỡng đạo đức, phẩm chất chính trị để làm gương cho các Đảng viên khác. Một số mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên hay nhất đã được Taimienphi.vn tổng hợp, chia sẻ ngay sau đây.

mau ban dang ky neu guong dang vien

Mẫu bản đăng ký nêu gương cho cán bộ Đảng viên và cách viết
 

Mục Lục bài viết:
1. Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên.
2. Cách viết bản đăng ký nêu gương Đảng viên.
   2.1. Bố cục của bản đăng ký nêu gương.
   2.2. Những nội dung nêu gương.


1. Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên
 

TẢI TRỌN BỘ MẪU BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG TẠI ĐÂY


* Bản đăng ký nêu gương của đảng viên 2023, mẫu 1

Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên nói về trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên các cấp.

mau ban dang ky neu guong dang vien 2


* Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên có nội dung chi tiết, mẫu 2

Mẫu bản đăng ký nêu gương dưới đây được xây dựng với đầy đủ các nội dung nêu gương về tư tưởng chính trị; về đạo đức lối sống; về tự phê bình, phê bình; về quan hệ với nhân dân; về trách nhiệm trong công tác; về ý thức tổ chức kỷ luật, về đoàn kết nội bộ,..., của cán bộ Đảng viên.

mau ban dang ky neu guong dang vien 3


* Mẫu bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ cụ thể của Đảng viên, mẫu 3

Đăng ký và tuân thủ trách nhiệm nêu gương vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm của cán bộ Đảng viên các cấp. Theo chỉ thị từ Ban chấp hành trung ương Đảng, mỗi cán bộ, Đảng viên cần phát huy vai trò nêu gương trong việc tu dưỡng đạo đức, lối sống, rèn luyện ý chí, khát vọng phát triển với bản thân và với cơ quan, đơn vị.

mau ban dang ky neu guong dang vien 4


* Mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên, mẫu 4

mau ban dang ky neu guong dang vien 5
 

TẢI TRỌN BỘ MẪU BẢN ĐĂNG KÝ NÊU GƯƠNG TẠI ĐÂY

Tương tự như việc đăng ký nêu gương cho cán bộ Đảng viên, hàng năm, Đảng viên cần phải hoàn thành bản kiểm điểm cá nhân để nhìn nhận lại những ưu điểm, khuyết điểm trong quá trình hoạt động trong Đảng và cách khắc phục. Sau đây là các mẫu bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm mới nhất, mời các đồng chí cán bộ, Đảng viên tải về để biết cách viết và hoàn thành nhiệm vụ của mình.
 

2. Cách viết bản đăng ký nêu gương Đảng viên


2.1. Bố cục của bản đăng ký nêu gương

Trong mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên cần đảm bảo các nội dung theo bố cục như sau đây:

- Thông tin Đảng bộ, chi bộ mà đảng viên đang sinh hoạt;
- Tên bản đăng ký và năm đăng ký;
- Thông tin đảng viên đăng ký: Họ tên, ngày tháng năm sinh, chức vụ, đơn vị công tác.
- Căn cứ để làm bản đăng ký: Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết đại hội, kế hoạch... (nêu tại mẫu).
- Xin đăng ký những nội dung nêu gương: Liệt kê các nội dung đăng ký theo thứ tự 1, 2, 3,... để dễ theo dõi và thực hiện.
- Lời cam kết chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội dung đã đăng ký; chịu trách nhiệm nếu không thực hiện đầy đủ.
- Xác nhận của chi bộ và chữ ký của người đăng ký.
 

2.2. Những nội dung nêu gương

Theo Quyết định 101-QÐ/TW năm 2012 thì những vấn đề, nội dung nêu gương mà Đảng viên đăng ký gồm có:

- Về tư tưởng chính trị
- Về đạo đức, lối sống, tác phong
- Về tự phê bình, phê bình
- Về quan hệ với nhân dân
- Về trách nhiệm trong công tác
- Về ý thức tổ chức kỷ luật
- Về đoàn kết nội bộ

Chi tiết như sau:

(1) Tư tưởng chính trị

- Việc thực hiện theo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Ðảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội;
- Đấu tranh với các biểu hiện suy thoái đạo đức, chính trị;
- Gương mẫu thực hiện, tuyên truyền bảo vệ các chủ trương của Đảng, Nhà nước.

(2) Đạo đức, lối sống, tác phong

- Đấu tranh phòng chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí;
- Không nhận quà biếu tặng dưới mọi hình thức, không để người khác lợi dụng để trục lợi;
- Nêu gương về giản dị, khiêm tốn; tác phong sâu sát thực tế, gần gũi để thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân;
- Tuân thủ nghiêm những quy định về điều Đảng viên không được làm, các quy định khác của Ban Chấp hành Trung ương.

(3) Phê bình và tự phê bình

- Người đứng đầu phải là tấm gương tự phê bình và phê bình để cấp dưới làm theo.
- Yêu cầu: sự tự giác, cầu thị, trung thực, công tâm,...; khi có khuyết điểm phải nhận và có kế hoạch sửa chữa.
- Có tình đồng chí, thương yêu lẫn nhau; thẳng thắn đấu tranh bảo vệ lẽ phải, bảo vệ người tốt; kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện lợi dụng phê bình với động cơ xấu.

(4) Quan hệ với nhân dân

- Luôn gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.
- Phục vụ nhân dân với thái độ tôn trọng, khách quan, công tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và tập trung giải quyết những lợi ích chính đáng của nhân dân;
- Chủ động đối thoại với nhân dân và cán bộ dưới quyền;
- Đấu tranh, loại bỏ những biểu hiện quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu nhân dân.

(5) Trách nhiệm trong công tác

- Luôn có ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, nhiệm vụ được giao; tích cực học tập, nghiên cứu, tiếp thu và vận dụng tri thức khoa học công nghệ, sáng kiến vào công việc;
- Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nói đi đôi với làm, đã nói thì phải làm.
- Thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quyền hạn của mình; có nguyên tắc,..
- Kiên quyết chống tư tưởng cục bộ, bè phái và các biểu hiện cơ hội, thực dụng vì lợi ích cá nhân, "lợi ích nhóm".

(6) Ý thức tổ chức kỷ luật

- Gương mẫu chấp hành các quy định, sự phân công, điều động của cấp trên, của cơ quan;
- Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ luật trong tổ chức, cơ quan, đơn vị.

(7) Đoàn kết nội bộ

- Chân thành giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; cùng bảo vệ uy tín, danh dự chính đáng cho đồng chí, đồng nghiệp; không đùn đẩy trách nhiệm, tranh công, đổ lỗi;
- Hết lòng chăm lo xây dựng và tăng cường đoàn kết nội bộ; quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của quần chúng trong cơ quan, đơn vị;
- Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nơi công tác;
- Đấu tranh chống lại các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ và trong nhân dân.

Trên đây là một số mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên cập nhật 2023 mới nhất và cách viết chi tiết. Bạn đọc có thể đọc, tham khảo và áp dụng trong bản đăng ký của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/mau-ban-dang-ky-neu-guong-dang-vien-75569n.aspx
Là cán bộ Đảng viên cấp cao, bạn cần nắm được cương lĩnh chính trị, điều lệ Đảng để điều hành, quản lý và dẫn dắt các Đảng viên khác. Một trong số phải kể đến các quy định về việc kết nạp Đảng viên mới và cách tổ chức buổi lễ. Nếu chưa nắm rõ quy định về vấn đề này, mời bạn thamk hảo hướng dẫn kết nạp Đảng viên mới của Taimienphi.vn để có thêm thông tin.

Tác giả: An Nguy     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Mẫu đơn đăng ký, yêu cầu phổ biến
6 mẫu đơn đăng ký dự thi, thành viên phổ biến
Những bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm 2019 cần hoàn thành
Hướng dẫn khi kết nạp Đảng viên mới
5 Mẫu bản kiểm điểm cá nhân đảng viên, học sinh, viên chức
Từ khoá liên quan:

mau ban dang ky neu guong dang vien

, mẫu bản đăng ký nêu gương Đảng viên, bản đăng ký nêu gương của Đảng viên,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bản đăng ký nêu gương

  Mẫu đăng ký phấn đấu trở thành đảng viên gương mẫu

  Bản đăng ký nêu gương được dành cho những cán bộ đảng viên chủ chốt có ảnh hưởng lớn đến tập thể trong việc thực hiện các quy định của nhà nước, đặc biệt là sống và hành động một cách mẫu mực để làm gương cho nhân dân. Những nội dung trong bản đăng ký nêu gương nhấn mạnh vào 2 khía cạnh chủ yếu là trách nhiệm công tác và xây dựng rèn luyện năng lực phẩm chất cán bộ.

Tin Mới

 • Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản VNEID trên điện thoại

  Đăng ký tài khoản VNEID là bước quan trọng để trải nghiệm toàn bộ dịch vụ của VNEID, ứng dụng định danh điện tử công dân số quốc gia Việt Nam có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống. Người dùng cần đăng ký VNEID và kích hoạt tài khoản VNEID các mức độ, xác thực thông tin để truy cập các dịch vụ trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính.

 • Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm nay cập nhật mới nhất

  Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm nay vẫn đang giảm mạnh, người dân có nhu cầu mua hoặc bán thì cập nhật thông tin thường xuyên, hàng ngày để nắm rõ biến động về giá. Cách này giúp bạn đầu tư mua bán vào vàng SJC hiệu quả hơn

 • Mua vàng SJC ở đâu tại TPHCM?

  Nếu bạn đang có nhu cầu mua vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không biết phải đến điểm giao dịch nào uy tín, chất lượng thì có thể tham khảo danh sách dưới đây của Taimienphi để lụa chọn, mua sắm.

 • Lời bài hát Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện

  Với lời bài hát Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện ý nghĩa, truyền được cảm hứng cho thế hệ trẻ nên cứ vào ngày 26/3 lại được cất lên. Các bạn có thể xem lời bài hát này để có thể hát theo, giúp chương trình diễn ra tốt đẹp, hào hùng hơn.