Lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel

Ngoài lỗi hàm SUMIF không hoạt động, trả về kết quả không chính xác là một trong những lỗi mà người dùng hàm Excel thường gặp phải. Trong quá trình sử dụng hàm để tính tổng giá trị, người dùng có thể sẽ gặp phải một số lỗi khác.

Hàm SUMIF trong Excel được sử dụng để tính tổng các giá trị dựa trên một số điều kiện cụ thể. Trong quá trình sử dụng hàm Excel này bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số lỗi xảy ra.

loi ham sumif trong excel

Sửa lỗi hàm Sumif trong Excel thường gặp

Vậy đó những lỗi nào, cách xử lý ra sao? Mời các bạn cùng theo dõi nội dung dưới đây của chúng tôiMục Lục bài viết:
Lỗi thường gặp khi dùng hàm SUMIF trong Excel.
 1. Lỗi cú pháp hàm SUMIF Excel không hoạt động .
  1.1. Định nghĩa sai tiêu chí .
  1.2. Lỗi khi sử dụng toán tử so sánh trong hàm SUMIF Excel .
  1.3. Lỗi hàm SUMIF không hoạt động do định dạng dữ liệu sai.
  1.4. Sử dụng hàm SUMPRODUCT nếu hàm SUMIF vẫn không hoạt động .
 2. Lỗi VALUE khi sử dụng hàm SUMIF Excel.
 3. Lỗi chuỗi ký tự trong tiêu chí nhiều hơn 255 ký tự.

Lỗi thường gặp khi dùng hàm SUMIF trong Excel

1. Lỗi cú pháp hàm SUMIF Excel không hoạt động

Lỗi cú pháp hàm SUMIF Excel là lỗi phổ biến mà người dùng thường gặp phải, thậm chí là cả người dùng đã có nhiều kinh nghiệm cũng hay gặp phải lỗi này.

Về cơ bản, cấu trúc hàm SUMIF có dạng:

=SUMIF(condition_range,condition,sum range)

Trong đó:

- Tham số đầu tiên condition_range: Là vùng được chọn có chứa các ô điều kiện. Điều kiện của bạn sẽ chỉ được kiểm tra trong vùng này.
- Tham số thứ 2, condition: Là điều kiện kiểm tra cho tham số condition_range.
- sum range: Là phạm vi, vùng cần tính tổng.

Dưới đây là chi tiết các lỗi cú pháp hàm SUMIF Excel phổ biến mà người dùng thường gặp phải và cách sửa lỗi:

1.1. Định nghĩa sai tiêu chí

Các tiêu chí hàm SUMIF Excel được định nghĩa khác nhau trong các trường hợp khác nhau. Để dễ hình dung, chúng ta sẽ xem qua một số ví dụ dưới đây:

Ví dụ 1: Giả sử chúng ta có tập dữ liệu như dưới đây:

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Yêu cầu đưa ra ở đây là tính tổng số lượng (quantity) trong ngày 1-mar-13, và sử dụng cú pháp hàm có dạng như dưới đây:

=SUMIF(A2:A20,1-mar-13,C2:C20)

Tuy nhiên trong trường hợp này cú pháp hàm SUMIF Excel trên sẽ trả về giá trị là 0. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Dữ liệu chúng ta đang làm việc được định dạng dưới dạng dữ liệu ngày tháng. Trong Excel, dữ liệu ngày tháng phải được biểu diễn dưới dạng chữ số.

Tuy nhiên vì hàm SUMIF Excel chấp nhận cả dữ liệu định dạng dưới dạng văn bản làm tiêu chí, vì vậy ngay cả khi chúng ta sử dụng cú pháp như dưới đây, hàm cũng sẽ trả về giá trị:

=SUMIF(A2:A20,"1-mar-13",C2:C20)

Hoặc:

=SUMIF(A2:A20,"1-mar-2013",C2:C20)

Giá trị số tương đương của 1-mar-13 là 41334. Vì vậy nếu sử dụng cú pháp hàm dưới đây cũng trả về giá trị tương đương:

=SUMIF(A2:A20,41334,C2:C20)

loi ham sumif excel

Lưu ý: trong trường hợp này tiêu chí là số nên chúng ta không cần sử dụng dấu ngoặc kép.

Một lưu ý quan trọng là nếu hàm Excel bao gồm dữ liệu ngày tháng, chúng ta cần kiểm tra định dạng dữ liệu đã chính xác chưa. Đôi khi nguyên nhân gây lỗi hàm SUMIF không hoạt động, không trả về giá trị chính xác là do lđịnh dạng dữ liệu không chính xác.

1.2. Lỗi khi sử dụng toán tử so sánh trong hàm SUMIF Excel

Cho ví dụ, ở đây yêu cầu đưa ra là tính tổng số lượng các ngày sau ngày 1-Mar-13, và cú pháp hàm chuẩn phải có dạng:

=SUMIF(A2:A20,">1-Mar-13",C2:C20)

Mà không phải là:

=SUMIF(A2:A20,A2:A20>"1-Mar-13",C2:C20)

Dấu > phải nằm trong dấu ngoặc kép.

Giả sử nếu tiêu chí nằm trong một ô, chẳng hạn là ô F3, cú pháp hàm chuẩn có dạng như dưới đây:

=SUMIF(A2:A20,">"&F3,C2:C20)

Trong trường hợp này chúng ta sử dụng toán tử so sánh và toán tử này phải được đặt trong dấu ngoặc kép.

loi khi su dung ham sumif trong excel

Lưu ý: Khi cần tính tổng giá trị, nếu một giá trị khớp trong phạm vi tiêu chí, chúng ta không cần sử dụng dấu "=", chỉ cần viết giá trị hoặc cung cấp tham chiếu của giá trị đó làm tiêu chí.

1.3. Lỗi hàm SUMIF không hoạt động do định dạng dữ liệu sai

Hàm Excel SUMIF sử dụng để tính tổng các giá trị là số. Do đó nếu hàm không hoạt động đúng cách, trước hết chúng ta cần kiểm tra phạm vi tổng và định dạng phù hợp hay chưa.

Đôi khi chúng ta nhập dữ liệu từ các nguồn khác nhau có thể sử dụng các định dạng dữ liệu khác nhau, thậm chí dữ liệu số có thể được định dạng dưới dạng văn bản, và gây ra lỗi hàm SUMIF.

loi ham sumif trong excel khi su dung

Để khắc phục lỗi này, đầu tiên chọn một ô có chứa giá trị số và văn bản, nhấn Ctrl + Space để chọn toàn bộ cột. Tiếp theo, click chọn biểu tượng dấu chấm than nhỏ nằm góc bên trái ô. Trên màn hình sẽ hiển thị menu có chứa tùy chọn Convert to numbers. Click chọn tùy chọn này để chuyển đổi tất cả giá trị trong phạm vi, vùng đã chọn sang định dạng số.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Trong trường hợp nếu giải pháp trên không khả dụng, một cách khác là sử dụng hàm VALUE để chuyển đổi chuỗi định dạng văn bản thành chuỗi định dạng số.

Sau khi hoàn tất, dán giá trị vào công thức hàm SUMIF.

loi ham sumif trong excel

Cú pháp hàm SUMIF tính tổng thời gian

Trong một số trường hợp sử dụng hàm SUMIF để tính tổng thời gian bạn có thể sẽ gặp phải một số lỗi.

Cho ví dụ dưới đây: Giả sử chúng ta sử dụng định dạng thời gian: Giờ (HH) : phút (MM) : giây (SS). Yêu cầu đưa ta là tính tổng thời gian ngày 1-mar-13, và cú pháp hàm có dàng:

=SUMIF(A2:A20,F3,C2:C20)

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel 7

Tuy nhiên hàm trên sẽ trả về kết quả không chính xác. Điều này là bởi vì giá trị ngày và giờ, thời gian trong Excel được xử lý khác nhau.

Trong Excel, 1 giờ tương đương 1/24 đơn vị (unit). Vì vậy 12 giờ tương đương 0.5.

Để tính tổng thời gian, chúng ta sẽ phải thao tác thêm bước chuyển đổi định dạng ô G3 sang định dạng thời gian.

Kích chuột phải vào ô có giá trị cần định dạng, và chọn định dạng thời gian. Lúc này hàm SUMIF sẽ trả về kết quả chính xác.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

1.4. Sử dụng hàm SUMPRODUCT nếu hàm SUMIF vẫn không hoạt động

Trong trường hợp nếu hàm SUMIF vẫn không hoạt động, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMPRODUCT để thay thế.

Ví dụ, giả sử yêu cầu đưa ra là tính tổng giá trị trong phạm vi D2:D20 nếu ngày bẳng F3, chúng ta sẽ sử dụng hàm SUMPRODUCT thay thế và công thức có dạng như dưới đây:

=SUMPRODUCT(D2:D20,--(A2:A20=F3))

Vị trí, thứ tự các biến trong hàm SUMPRODUCT không quan trọng, công thức dưới đây cũng trả về kết quả tương tự:

=SUMPRODUCT(--(A2:A20=F3),D2:D20)

Hoặc:

=SUMPRODUCT(--(F3=A2:A20),D2:D20)

2. Lỗi VALUE khi sử dụng hàm SUMIF Excel

Lỗi VALUE xảy ra là do công thức có chứa hàm SUMIF, COUNTIF hoặc COUNTBLANK tham chiếu đến các ô trong Workbook làm việc đã đóng. Để khắc phục lỗi VALUE này, chúng ta sẽ sử dụng kết hợp các hàm SUM và IF trong công thức mảng.

Công thức mảng là công thức có thể thực hiện nhiều phép tính trên một hoặc nhiều mục trong một mảng. Công thức mảng hoạt động trên 2 hoặc nhiều bộ dữ liệu được gọi là tham số mảng.

Ví dụ: trong ví dụ này yêu cầu là tính tổng doanh thu sản phẩm thủy sản. Kết quả sẽ được thêm trong Workbook báo cáo và dữ liệu nguồn nằm trong Workbook dữ liệu.

Thực hiện theo các bước dưới đây (áp dụng trên cả Excel 2010, 2013, 2016):

Bước 1: Đầu tiên mở workbook có chứa dữ liệu nguồn (Workbook dữ liệu).
Bước 2: Mở Workbook có chứa công thức (Workbook báo cáo).
Bước 3: Chọn ô C5 trong Workbook báo cáo.
Bước 4: Click chọn nút FX trên thanh công thức tìm hàm SUM.
Bước 5
: Tiếp theo trên thanh công thức, tại memu Name Box, tìm và click chọn IF để lồng hàm IF với hàm SUM.
Bước 6: Nếu hàm IF không hiển thị, click chọn tùy chọn More Functions (thêm hàm) và chọn hàm IF.
Bước 7: Nhập các đối số dưới đây:

Logical_test : Data.xlsx!$A$23:$A$30="Seafood".
Value_If _true: SUM(Data.xlsx!$D$23:$D$30).
Value_if_false: 0.

loi thuong gap khi su dung ham sumif trong excel

Bước 8: Nhấn Ctrl + Shift + Enter để hoàn tất công thức mảng.
Bước 9: Nếu trên màn hình hiển thị thông báo yêu cầu sửa công thức, clicl chọn Yes để tiếp tục.

Bằng cách sử dụng phương pháp này để tránh gặp phải các lỗi giá trị khi làm việc với Workbook không mở.

3. Lỗi chuỗi ký tự trong tiêu chí nhiều hơn 255 ký tự

Các hàm SUMIF và SUMIFS có thể trả về kết quả không chính xác nếu chuỗi ký tự dài hơn 255 ký tự.

Giải pháp để sửa lỗi trong trường hợp này là rút ngắn chuỗi ký tự. Cách đơn giản nhất để rút ngắn chuỗi ký tự là sử dụng hàm CONCATENATE hoặc toán tử (&) để chia nhỏ giá trị thành nhiều chuỗi.

Ví dụ:

=SUMIF(B2:B12,"chuoi dai"&"chuoi dai khac")

https://thuthuat.taimienphi.vn/loi-thuong-gap-khi-su-dung-ham-sumif-trong-excel-61845n.aspx
Trên đây là tổng hợp một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm SUMIF trong Excel và cách sửa lỗi. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm cách sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel nhé.

Xem thêm: Sửa lỗi hàm Sum không cộng được trong Excel

Tác giả: Xuân Bắc     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Hàm CUBESET trong Excel, xác định tập hợp phần tử được tính
Hàm PERMUT trong Excel
Các lỗi thường gặp khi sử dụng hàm Vlookup
Hàm ERROR.TYPE trong Excel, trả về số tương ứng với giá trị lỗi
Hàm STOCKHISTORY trong Excel
Từ khoá liên quan:

lỗi hàm SUMIF

, lỗi hàm SUMIF trong Excel, sửa lỗi hàm SUMIF,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bài mẫu hàm SUMIF

  Bài tập mẫu hàm SUMIF

  Bài mẫu hàm SUMIF giới thiệu về ứng dụng của hàm SUMIF trong việc giải quyết các bài toán trong thực tế, ngoài ra bạn sẽ biết hàm SUMIF có công thức như thế nào

Tin Mới

 • Cách sử dụng hàm Vlookup trong Excel, cú pháp và ví dụ

  Trong Excel, hàm Vlookup là một hàm rất quan trọng, được sử dụng rất nhiều để hỗ trợ trong công việc. Nếu công việc của bạn thường xuyên sử dụng Excel thì bổ sung các hàm trong Excel, trong đó có hàm Vlookup là điều

 • Hàm cơ bản trong Excel và ví dụ

  Các hàm cơ bản trong Excel sẽ được Taimienphi.vn cập nhật và chia sẻ gồm nhiều hàm như hàm tính tổng, hàm MIN, hàm MAX, hàm điều kiện If ... cùng các ví dụ minh họa cụ thể giúp các bạn đọc hiểu rõ, nắm được cấu trúc cú

 • Cách dùng Hàm SUMIF trong Excel

  Trong bài viết này, Taimienphi.vn sẽ chia sẻ với bạn cấu trúc Hàm SUMIF trong EXcel, cách sử dụng hàm này giúp bạn có thể sử dụng hàm một cách dễ dàng, tránh sai sót khi thực hiện.

 • Cách tạo ký tự khoảng trống FF, gõ dấu cách Free Fire

  Cách tạo ký tự khoảng trống trong Garena Free Fire giúp bạn đặt tên nhân vật đặc biệt hơn và ấn tượng với những người chơi trong game, hãy tham khảo hướng dẫn cách viết ký tự khoảng cách Free Fire tại đây và làm theo hướng dẫn nhé.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá