Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích

Dưới đây là các bài văn mẫu Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích hay có bản dịch sang tiếng Việt. Các em cùng tham khảo để có ý tưởng viết đoạn văn, củng cố được vốn từ vựng tiếng Anh hiệu quả liên quan, đặc biệt là hoàn chỉnh đoạn văn khi gặp yêu cầu này.

Không chỉ vận dụng kỹ năng viết văn mà Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích này còn yêu cầu các em viết bằng tiếng Anh. Do đó, các em cần có vốn từ vựng tiếng Anh đa dạng. Sau đây là một số đoạn văn tiếng Anh mẫu viết về phương tiện giao thông yêu thích, các em cùng tham khảo để có thể dễ dàng làm bài tập về nhà, nắm chắc kiến thức, từ vựng hơn.

 

Viết về phương tiện giao thông công cộng bằng tiếng Anh hay nhất
 

Nội dung bài viết:
1. Bài mẫu số 1.
2. Bài mẫu số 2.
3. Bài mẫu số 3.
4. Bài mẫu số 4.
5. Bài mẫu số 5.
6. Bài mẫu số 6.
7. Bài mẫu số 7.
8. Bài mẫu số 8.
9. Bài mẫu số 9.


1. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Mẫu 1

I really like my bike. Thanks to it, I was able to go to school faster. When I was in 6th grade, my dad bought me this bike so I could go to school by myself. The bike is pink. This is my favorite color. The bike has a basket in the front so I can keep my books or other essentials in place. My bike has two wheels that aren't too big. With the right wheel, I won't spend too much effort cycling. Brakes are mounted on both the front and rear wheels. Near the left hand side of the handlebar is a small bell. When I want to signal that I am on the way, I will ring that bell. It took me only 5 minutes to get to school since I got a bike. When I have free time, I can use my to go to my friends' houses. Every time I have time I will clean my bike to make it look new. It's great to have a bike like the present.

Đoạn dịch:

Tôi rất thích chiếc xe đạp của mình. Nhờ có nó mà tôi có thể đi đến trường nhanh hơn. Khi tôi học lớp 6, bố tôi đã mua tặng tôi chiếc xe đạp này để tôi có thể tự mình đi đến trường. Chiếc xe đạp có màu hồng. Đây là màu sắc yêu thích của tôi. Chiếc xe có một chiếc rỏ ở phía trước để tôi có thể để sách vở hoặc những đồ dùng cần thiết. Chiếc xe đạp của tôi có hai bánh xe không quá to. Với bánh xe vừa phải thì tôi sẽ không mất quá nhiều sức để đạp xe. Phanh được gắn ở cả bánh xe phía trước và bánh xe phía sau. Gần tay lái bên tay trái có một chiếc chuông nhỏ. Khi muốn báo hiệu rằng tôi đang đi tới, tôi sẽ bấm chiếc chuông đó. Từ khi có chiếc xe đạp tôi chỉ mất 5 phút để đến trường. Những khi rảnh rỗi tôi có thể dùng chiếc xe để đến nhà bạn bè. Mỗi khi có thời gian tôi sẽ lau rửa cho chiếc xe đạp của mình để nó trông như mới. Thật tuyệt vời khi có một chiếc xe đạp như hiện tại.

2. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Xe buýt

Among the public means of transport, I like the bus most because of the following reason. First, traveling by bus is cheaper than any other means of transport. The cost of bus tickets for a month is about 50 thousand dong, but the cost for going by motorbike, for example is much higher about 500.000 dong per month. Second, going by bus is very convenient and comfortable . You can sit on the bus without having to worry about the weather conditions or dirty and dangerous roads. For example, if it's rainy, you will not be afraid of getting wet. If the weather is hot or cold you always feel warm because the bus is air-conditioned. Third, the bus is the best means to help reduce the traffic jam and pollution. If many people travel by bus, fewer people will travel in private vehicles such as motorbikes or cars; Thus, there will be fewer motorbikes or cars and we can reduce traffic jams in the rush hour. Also, the environment around us will become less polluted because there is less smoke from cars or motorbikes. In short, the bus is the means of traveling I enjoy most because they bring us many benefits.

Đoạn dịch:

Trong số các phương tiện giao thông công cộng, tôi thích nhất là xe buýt vì những lý do sau, thứ nhất, đi bằng xe buýt rẻ hơn bất kỳ phương tiện nào. Giá vé xe buýt một tháng khoảng 50 nghìn đồng, nhưng đi xe máy chẳng hạn, cao hơn nhiều, khoảng 500.000 đồng một tháng. Thứ hai, đi bằng xe buýt rất tiện lợi và thoải mái. Bạn có thể ngồi trên xe buýt mà không cần phải lo lắng về điều kiện thời tiết hay đường xá bẩn thỉu và nguy hiểm. Ví dụ, nếu trời mưa, bạn sẽ không sợ bị ướt. Dù thời tiết nắng nóng hay lạnh giá bạn vẫn luôn cảm thấy ấm áp vì xe buýt có điều hòa, thứ ba, xe buýt là phương tiện tốt nhất giúp giảm thiểu tình trạng kẹt xe và ô nhiễm. Nếu nhiều người đi xe buýt thì sẽ ít người đi bằng phương tiện cá nhân như xe máy, ô tô; Như vậy, sẽ có ít xe máy hoặc ô tô hơn và chúng ta có thể giảm ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ngoài ra, môi trường xung quanh chúng ta sẽ trở nên ít ô nhiễm hơn vì có ít khói từ ô tô hoặc xe máy hơn. Tóm lại, xe buýt là phương tiện đi lại mà tôi thích thú nhất vì chúng mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi ích.


3. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích trong tương lai - Mẫu 3

In the future, I think people won't be worried about travelling because of teleporters. It will look like a big magic box or maybe it will be designed as a magic lift. In my opinion, it will be powered by solar energy and it will combine the function of a 3D map. Just think about going into a teleporter in France and choosing Vietnam as the destination. Then, 3 minutes later, you will be in Hanoi - Vietnam. That will be great. People can use it anytime and anywhere. It won't take a lot of space. I think it will replace all other vehicles and it will make people around the world closer.

Đoạn dịch:

Trong tương lai, tôi nghĩ mọi người sẽ không lo lắng về việc đi du lịch vì phương tiện dịch chuyển tức thời. Nó sẽ trông giống như một hộp ma thuật lớn hoặc có thể nó sẽ được thiết kế như một thang máy ma thuật. Theo tôi, nó sẽ được cung cấp năng lượng mặt trời và nó sẽ kết hợp chức năng của bản đồ 3D. Chỉ cần nghĩ về việc đi vào một dịch chuyển tức thời ở Pháp và chọn Việt Nam là điểm đến. Sau đó, 3 phút sau, bạn sẽ có mặt tại Hà Nội - Việt Nam. Điều đó sẽ thật tuyệt. Mọi người có thể sử dụng nó mọi lúc mọi nơi. Nó sẽ không tốn nhiều không gian. Tôi nghĩ rằng nó sẽ thay thế tất cả các phương tiện khác và nó sẽ khiến mọi người trên khắp thế giới gần gũi hơn.

Các em có thể xem lại tên các phương tiện giao thông trong tiếng Anh tại bài viết Tên các phương tiện giao thông trong tiếng Anh để viết bài, dùng từ tiếng Anh đúng chuẩn nhất. 


4. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Xe đạp

The transportation that I like the most now is the bicycle. Other vehicles such as motorbikes, my umbrella, ... every time I go, I have to emit a large amount of smoke and waste. Particularly, when riding a bicycle, people can feel nature and everything around them, and not pollute the environment. Not only that, it also trains people to feel nature and everything around them. Riding a bicycle, you can develop a healthy heart and muscles. When riding a bike, we don't mind traffic jams. We can also immerse ourselves in nature while riding a bicycle. Bicycles have many convenient uses. And that is why Also some of the reasons I like to ride a bike.

Đoạn dịch:

Phương tiện di chuyển mà tôi thích nhất bây giờ là xe đạp. Các phương tiện khác như xe máy, ô dù,... mỗi khi đi lại thải ra một lượng lớn khói và chất thải. Đặc biệt, khi đi xe đạp, con người cảm nhận được thiên nhiên, vạn vật xung quanh, không gây ô nhiễm môi trường. Không những thế nó còn rèn luyện cho con người cảm nhận thiên nhiên, vạn vật xung quanh. Đi xe đạp, bạn có thể phát triển một trái tim khỏe mạnh và cơ bắp. Khi đi xe đạp, chúng ta không ngại tắc đường. Chúng ta cũng có thể hòa mình vào thiên nhiên khi đi xe đạp. Xe đạp có nhiều công dụng tiện lợi. Và đó là lý do tại sao Ngoài ra còn có một số lý do tôi thích đi xe đạp.

Viet doan van ve phuong tien yeu thich bang tieng Anh

Viết đoạn văn về phương tiện yêu thích bằng tiếng Anh hay
 

5. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Mẫu 5

For a student going to university to study, we are all familiar with the image of the bus. This is a large form of transportation. The bus can carry many people at the same time. To be able to travel by bus you need to go to the bus stop. Here people will wait for the bus to have the right destination for their needs. Buses have doors to get on and off. When traveling by bus during rush hours, you will sometimes have to stand. When standing, there will be a handle at the top for you to hold as a support. The bus has lots of windows. On rainy days, riding a bus, listening to music you love and watching the raindrops through the glass window are wonderful. I often take the bus to go to school, to work and to hang out. I can go anywhere by bus. I really like the convenience of it.

Đoạn dịch:

Đối với một bạn sinh viên lên thành phố học đại học thì chúng ta đều đã quen thuộc với hình ảnh của chiếc xe bus. Đây là một loại phương tiện giao thông có kích thước lớn. Xe buýt có thể chở được nhiều người cùng một lúc. Để có thể di chuyển bằng xe buýt bạn cần đến bến xe buýt. Ở đây mọi người sẽ chờ chuyến xe có điểm đến đúng với nhu cầu của mình. Xe buýt có cửa để lên và xuống. Khi di chuyển bằng xe buýt vào những giờ cao điểm thì đôi khi các bạn sẽ phải đứng. Khi đứng thì sẽ có phần tay cầm ở phía trên để các bạn nắm làm điểm tựa. Xe buýt có rất nhiều cửa sổ. Những ngày trời mưa mà được đi xe buýt, nghe một bài nhạc mà mình yêu thích và ngắm nhìn những hạt mưa qua khung cửa kính thì thật tuyệt vời. Tôi thường đi xe buýt để đi học, đi làm và đi chơi. Tôi có thể đi mọi nơi bằng xe buýt. Tôi rất thích sự tiện lợi của nó.


6. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Mẫu 6

In the present era, there are many new means of transport, but the bicycle is still one of my favorite means of transport. In addition to its compact and eco-friendly design, cycling will also help us exercise, I also have a bike of my own. My bike is white and pretty. The car has two large wheels. Big wheels help me move faster. Vehicle shape is quite high. I really like the design style of this bike. The bike has sturdy pedals. The bike can withstand a weight of up to 200kg. 'It is made of specialized steel so it is very light. I can easily lift my bike. The saddle is black. It is designed to be very smooth. When I ride my bike I feel comfortable all the time. The front of the bike has two handlebars designed as a straight line. Thanks to that, the driving posture is somewhat forward. I often use this bike to exercise with my friends to exercise. Sometimes I also use it to go shopping for small things. I love my bike.

Đoạn dịch:

Thời đại hiện nay có nhiều phương tiện giao thông mới ra đời nhưng chiếc xe đạp vẫn là một phương tiện giao thông mà tôi yêu thích. Ngoài thiết kế nhỏ gọn và thân thiện với môi trường thì đi xe đạp cũng sẽ giúp chúng ta rèn luyện sức khỏe.Tôi cũng có một chiếc xe đạp của riêng mình. Chiếc xe đạp của tôi màu trắng và xinh xắn. Xe có hai bánh lớn. Bánh xe lớn giúp tôi có thể di chuyển nhanh hơn. Dáng xe khá cao. Tôi rất thích phong cách thiết kế của chiếc xe này. Xe có bàn đạp chắc chắn. Chiếc xe đạp có thể chịu được trọng lượng lên đến 200kg.`Nó được cấu tạo từ thép chuyên dụng nên rất nhẹ. Tôi có thể dễ dàng nhấc bổng chiếc xe đạp lên. Yên xe có màu đen. Nó được thiết kế rất êm ái. Khi sử dụng chiếc xe đạp của mình tôi vẫn luôn cảm thấy thoải mái. Đầu xe có hai tay lái được thiết kế như một đường thẳng. Nhờ đó mà tư thế khi lái xe có phần hướng về phía trước. Tôi thường sử dụng chiếc xe đạp này để đi tập thể dục cùng những người bạn của mình để rèn luyện sức khỏe. Đôi khi tôi cũng dùng nó để đi mua những đồ dùng nhỏ. Tôi yêu chiếc xe đạp của mình.


7. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Xe máy

When I passed college, my dad bought me a motorbike. It was a white Wave car. I really love it. The motorbike has a plastic shell. The saddle is designed long and wide, very smooth. It has one brake in the right hand and one brake in the right foot for operator convenience. The front has a headlight, I can adjust the height or low of the lights. The turn signal light switch is designed on the right hand side, we will push the control button to turn on the turn signal light on the corresponding side. The body of the motorcycle has a stainless steel frame that allows us to grip small items that are not needed. Besides, there are 2 very convenient fasteners. The bottom of the motorcycle saddle has a small trunk where you can put your raincoat or sunscreen. The gas compartment is also located here. When the fuel tank is filled, the car can run 200km. When traveling by motorbike in Vietnam, you need to be 18 years old and have a driver's license. Because the roads in Vietnam are not too big, traveling by motorbike makes it easy to slip through obstacles. However, motorbikes also have some limitations such as smog. However, the effects it gives still make me want to use it.

Đoạn dịch:

Khi tôi đỗ đại học, bố tôi đã mua tặng tôi một chiếc xe máy. Đó là một chiếc xe Wave màu trắng. Tôi vô cùng yêu thích nó. Chiếc xe có bộ vỏ bằng nhựa. Yên xe được thiết kế dài vào rộng, rất êm ái. Nó có một phanh ở tay phải và một phanh ở chân phải để thuận tiện cho người điều khiển. Phía trước có một chiếc đèn pha, tôi có thể điều chỉnh độ cao hoặc thấp của đèn. Nút bật đèn xi nhan được thiết kế phía bên tay phải, chúng ta sẽ gạt nút điều khiển để bật đèn xi nhan ở bên tương ứng. Phần thân của chiếc xe máy có một khung inox giúp chúng ta có thể kẹp những đồ vật nhỏ nhắn chưa cần dùng. Bên cạnh còn có 2 cái móc cài rất tiện lợi. Phía dưới yên xe máy có một cái cốp nhỏ để bạn có thể để áo mưa hoặc áo chống nắng. Khoang chứa xăng cũng nằm ở đây. Khi xăng được đổ đầy bình thì chiếc xe có thể thể chạy được 200km..Khi di chuyển bằng xe máy ở Việt Nam thì các bạn cần đủ 18 tuổi và có bằng lái xe. Do đường xá ở Việt Nam không quá lớn nên việc di chuyển bằng xe máy giúp bạn dễ dàng lách qua những chướng ngại vật. Tuy nhiên thì xe máy cũng có một số hạn chế ví dụ như khói bụi. Tuy nhiên những tác dụng mà nó đem lại vẫn khiến cho tôi muốn sử dụng nó.


8. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Mẫu 8

I think in the future, there will be a lot of means of transport that will use eco- friendly energy. My own future transport will help people to travel faster and safer. Its name will be eco-friendly ariship. It'll be a public transport. It looks like an airship but it can transport from 15 to 25 people. It'll use solar power and wind- power. People can use it in the sky. Everybody can drive it because it'll very easy to drive. It'll be used the most modern technology. I think my own future transport will help people a lot in the future.

Đoạn dịch:

Tôi nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều loại phương tiện giao thông sẽ sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Phương tiện giao thông trong tương lai của tôi sẽ giúp con người di chuyển nhanh hơn và an toàn hơn. Tên của nó sẽ là tàu bay thân thiện với môi trường. Nó sẽ là một phương tiện giao thông công cộng. Trông vẻ bề ngoài có vẻ giống một chiếc tàu bay nhưng nó có thể vận chuyển từ 15 đến 25 người. Nó sẽ sử dụng năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Con người có thể sử dụng nó trên bầu trời. Mọi người có thể lái nó bởi nó rất dễ dàng để điều khiển. Nó sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại nhất. Tôi nghĩ phương tiện giao thông của tôi trong tương lại sẽ giúp được nhiều người.


9. Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích - Mẫu 9

I think in the future there will be many modern means of transport such as speed trains, trains, submarines, airplanes, space trains, unmanned vehicles..... But my favorite vehicle is the airplane because it is beautiful and environmentally friendly, especially when it gets too much traffic, it can fly to the sky so that we can move faster and without losing much time. We can also use it to tour the sky. It is the perfect combination between cars and planes. It has a drawback as it is very expensive so not many people use it. If I have a lot of money in the future, I'll buy one to take my family to the sky and more places in the world.

Đoạn dịch:

Tôi nghĩ trong tương lai sẽ có nhiều phương tiện giao thông hiện đại như tàu cao tốc, tàu hỏa, tàu ngầm, máy bay, tàu không gian, xe không người lái ..... Nhưng tôi thích chiếc máy bay này vì nó đẹp và thân thiện với môi trường, đặc biệt là khi có quá nhiều giao thông qua lại, nó có thể bay lên bầu trời để chúng ta có thể di chuyển nhanh hơn và không bị mất nhiều thời gian. Chúng tôi cũng có thể sử dụng nó để tham quan bầu trời. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa xe hơi và máy bay. Nó có một nhược điểm vì nó là rất tốn kém nên không nhiều người sử dụng nó. Nếu tôi có nhiều tiền trong tương lai, tôi sẽ mua một cái để đưa gia đình tôi lên bầu trời và nhiều nơi khác trên thế giới.

https://thuthuat.taimienphi.vn/doan-van-tieng-anh-viet-ve-phuong-tien-giao-thong-yeu-thich-75500n.aspx
Hy vọng với Đoạn văn tiếng Anh viết về phương tiện giao thông yêu thích mẫu trên đây, các em đã có thể hoàn thành bài viết của mình, củng cố kỹ năng viết văn cũng như vốn từ vựng tiếng Anh.

Tác giả: Lộc Ngô     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đoạn văn tả bố, cha bằng tiếng Anh
Đoạn văn mẫu miêu tả về mẹ bằng tiếng Anh
Đoạn văn mô tả người mà bạn yêu quý nhất bằng Tiếng Anh
Phân tích đoạn trích Sự giàu đẹp của tiếng Việt
Đoạn văn miêu tả con vật bạn yêu thích bằng tiếng Anh có dịch: chó và mèo
Từ khoá liên quan:

Doan van tieng Anh viet ve phuong tien giao thong yeu thich

, Viet doan van ve phuong tien yeu thich bang tieng Anh, Viet ve phuong tien giao thong cong cong bang tieng Anh,

SOFT LIÊN QUAN
 • Đoạn văn về quyển sách yêu thích bằng Tiếng Anh

  Đoạn văn tiếng Anh cảm nhận về cuốn sách yêu thích

  Bất kể bạn có thích và thường xuyên đọc sách hay không, cũng không thể phủ nhận sách là kho tàng tri thức vô cùng phong phú của nhân loại, và ai cũng sẽ có một vài cuốn sách mình yêu thích hoặc ấn tượng sâu sắc.

Tin Mới

 • Cách đăng ký IOE, hướng dẫn tạo tài khoản học sinh

  IOE (Internet Olympiads of English) là cuộc thi Olympic tiếng Anh do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đối tượng là các em học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 đều có thể ham gia, phụ huynh hãy nhanh chóng đăng ký IOE,

 • Các cách phát âm ed chính xác trong tiếng Anh

  Để có thể truyền đạt được đầy đủ nội dung của lời nói trong tiếng Anh, người học cần phải phát âm chuẩn từng chữ để tạo nên 1 câu hoàn chỉnh. Nói về phát âm, một trong những "vấn đề muôn thuở" mà bất cứ người học tiếng Anh cũng đều quan tâm đó là cách phát âm đuôi "ed" sao cho chính xác nhất.

 • Bí kíp luyện phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ

  Phát âm chuẩn được đánh giá là yếu tố vô cùng quan trọng và cần thiết khi học bất cứ ngôn ngữ nào và tất nhiên tiếng Anh cũng không ngoại lệ. Cách bạn phát âm sẽ quyết định liệu rằng người nghe có hiểu những gì bạn nói hay không cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến ấn tượng đầu tiên của họ. Vậy làm sao để luyện phát âm tiếng Anh chuẩn như người bản xứ? Cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây nhé.

 • Cách sử dụng lệnh locate trong Minecraft tìm quần thể, kỳ quan

  Việc sử dụng mã lệnh locate trong Minecraft là một kỹ năng quan trọng giúp người chơi nhanh chóng định vị các kỳ quan, quần thể, nguyên tố bí mật hoặc stronghold, dàng khám phá và tận dụng tài nguyên của thế giới Minecraft.