Các kiểu số học trong MATLAB

MATLAB hỗ trợ các lớp số học khác nhau, bao gồm số nguyên và số nguyên kiểu unsigned, số thập phân với độ chính xác đơn (single-precision floating-point number) và số thập phân với độ chính xác kép (double-precision floating-point number), tham khảo các kiểu số học trong MATLAB trong bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

Mặc định MATLAB lưu trữ tất cả các giá trị số dưới dạng số thập phân với độ chính xác kép (double-precision floating point number).

Bạn có thể lựa chọn lưu trữ số hoặc mảng số dưới dạng số nguyên (integer) hoặc số thập phân với độ chính xác đơn.

Tất cả các kiểu số học trong MATLAB hỗ trợ toán tử mảng cơ bản và toán tử toán học.

cac kieu so hoc trong matlab

Các kiểu số học trong MATLAB

Chuyển đổi sang kiểu dữ liệu số khác nhau trong MATLAB

MATLAB cung cấp các hàm chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác nhau dưới đây:

cac kieu so hoc trong matlab 2

Ví dụ

Tạo file script và nhập đoạn mã dưới đây vào:

cac kieu so hoc trong matlab 3

Khi chạy file trên, nó sẽ hiển thị kết quả dưới đây:

cac kieu so hoc trong matlab 4

Ví dụ

Mở rộng ví dụ trên. Tạo file script và nhập đoạn mã dưới đây vào:

x = int32([5.32 3.47 6.28]) .* 7.5

x = int64([5.32 3.47 6.28]) .* 7.5

x = num2cell(x)

Khi chạy file trên, nó sẽ hiển thị kết quả dưới đây:

cac kieu so hoc trong matlab 5

Số nguyên nhỏ nhất và lớn nhất

Các hàm intmax()intmin() trả về các giá trị cực đại và cực tiểu có thể được biểu diễn với tất cả các kiểu số nguyên.

Cả 2 hàm trên lấy kiểu dữ liệu số nguyên làm tham số , ví dụ intmax(int8) hoặc intmin(int64) và trả về các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất đại diện cho kiểu dữ liệu số nguyên.

Ví dụ:

Ví dụ dưới đây minh họa cách lấy giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của số nguyên. Tạo file script và nhập đoạn mã dưới đây vào:

cac kieu so hoc trong matlab 6

Khi chạy file trên, nó sẽ hiển thị kết quả dưới đây:

cac kieu so hoc trong matlab 7

Số thực dấu phẩy động lớn nhất và nhỏ nhất

Các hàm realmax()realmin() trả về các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có thể được biểu diễn với số thực dấu phẩy động.

Cả 2 hàm này khi gọi tham số single sẽ trả về các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất có thể biểu diễn với kiểu dữ liệu số thập phân với độ chính xác đơn và khi gọi tham số double sẽ trả về các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất có thể biểu diễn với kiểu dữ liệu số thập phân với độ chính xác kép.

Ví dụ:

Ví dụ dưới đây minh họa cách lấy các số thực dấu phẩy động nhỏ nhất và lớn nhất. Tạo file script và nhập đoạn mã dưới đây vào:

cac kieu so hoc trong matlab 8

Khi chạy file trên, nó sẽ hiển thị kết quả dưới đây:

cac kieu so hoc trong matlab 9

Trên đây là các kiểu số học trong MATLAB. Hy vọng sau bài viết này của Taimienphi.vn, bạn đọc có thể hiểu rõ hơn về MATLAB cũng như các kiểu số học trong MATLAB.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cac-kieu-so-hoc-trong-matlab-32909n.aspx
Bên cạnh nội dung về MATLAB các kiểu số học ở trên, bạn có thể tìm đọc các bài viết khác về MATLAB như cách viết hàm trong MATLAB, qua đó, bạn có thể bổ sung và nâng cao kiến thức sử dụng phần mềm này của mình.

Tác giả: Duy Thành     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Các lệnh trong MATLAB
MATLAB các cú pháp
MATLAB là gì, hướng dẫn đầy đủ về MATLAB
MATLAB - Xuất dữ liệu
Cài đặt và sử dụng Matlab
Từ khoá liên quan:

kiểu số học trong MATLAB

, các kiểu số học trong MATLAB, tìm hiểu kiểu số học trong MATLAB,

SOFT LIÊN QUAN
  • MATLAB Compiler Runtime

    Môi trường thực thi ứng dụng MATLAB

    MATLAB Compiler Runtime là môi trường thời gian chạy, cho phép bạn thực thi các ứng dụng MATLAB mà không cần cài đặt gói phần mềm gốc trên hệ thống đích. MATLAB Compiler Runtime tích hợp nhiều thư viện chia sẻ mà MATLAB ...

Tin Mới