Bài tập về hình bình hành lớp 4 có đáp án

Tổng hợp các bài tập về hình bình hành lớp 4 có đáp án trong bài viết dưới đây, các em học sinh lớp 4 cùng tham khảo để làm đa dạng bài toán liên quan tới chu vi, diện tích hình bình hành, các thầy cô cùng lưu lại để chuyên đề bài tập Toán lớp 4 thêm đa dạng hơn.

Bài tập tính diện tích hình bình hành lớp 4 từ cơ bản đến nâng cao, bài tập tính chu vi đều có trong tài liệu bài tập về hình bình hành lớp 4 có đáp án này. Các em trước khi làm bài, nhớ xem lại kiến thức, công thức tính diện tích hình bình hành và chu vi để áp dụng cho đúng.

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an

Bài tập nâng cao về diện tích hình bình hành

Mục Lục bài viết:
I. Lý thuyết.
II. Bài tập.
  1. Bài tập trong Sách giáo khoa.
  2. Bài tập trong vở bài tập.
  3. Bài tập nâng cao.

 

 Chú ý
Xem và áp dụng công thức tính diện tích hình bình hành cho đúng vào các bài tập liên quan tới tính diện tích. Bên cạnh đó, các em cần chú ý đơn vị đề bài ra, khi thấy đơn vị khác nhau, các em cần quy đổi cho đồng nhất về cùng một đơn vị. 

1. Bài tập hình bình hành lớp 4 trong SGK

Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích:

giai bai 2 trang 104 sgk toan 4

Đáp Án:
- Diện tích hình chữ nhật là:
          10 x 5 = 50 (cm2)
- Diện tích hình bình hành là:
         10 x 5 = 50 (cm2)
Nhận xét: Hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau.

Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích hình bình hành, biết:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.
b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm. 

Đáp Án:
a) 4dm = 40cm
Diện tích của hình bình hành là:
40 x 34 = 1360 (cm2)
b) 4m = 40dm
Diện tích của hình bình hành là:
40 x 13 = 520 (dm2)

Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

giai bai 1 trang 104 sgk toan 4

Đáp Án:
- Hình bình hành bên trái có diện tích là:
        9 x 5 = 45 (cm2)
- Hình bình hành ở giữa có diện tích là:
        13 x 4 = 52 (cm2)
- Hình bình hành bên phải có diện tích là:
        9 x 7 = 63 (cm2)

Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích:

giai bai 2 trang 104 sgk toan 4

Đáp Án:
- Diện tích hình chữ nhật là:
          10 x 5 = 50 (cm2)
- Diện tích hình bình hành là:
         10 x 5 = 50 (cm2)
Nhận xét: Hình chữ nhật và hình bình hành đã cho có diện tích bằng nhau.

Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích hình bình hành, biết:

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm.
b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Đáp Án:
a) 4dm = 40cm
Diện tích của hình bình hành là:
40 x 34 = 1360 (cm2)
b) 4m = 40dm
Diện tích của hình bình hành là:
40 x 13 = 520 (dm2)

Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4: Tính diện tích mỗi hình bình hành sau:

giai bai 1 trang 104 sgk toan 4

Đáp Án:
- Hình bình hành bên trái có diện tích là:
        9 x 5 = 45 (cm2)
- Hình bình hành ở giữa có diện tích là:
        13 x 4 = 52 (cm2)
- Hình bình hành bên phải có diện tích là:

        9 x 7 = 63 (cm2)
Bài 1 Trang 102, 103 SGK Toán 4: Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

giai bai 1 trang 102 103 sgk toan 4

Đáp Án:
Hình 1, hình 2, hình 5 là hình bình hành.
(Hình 3, hình 4 không phải là hình bình hành vì có một cặp cạnh đối diện không song song).

Bài 2 Trang 102, 103 SGK Toán 4: Cho biết trong hình tứ giác ABCD:

AB và CD là hai cạnh đối diện.
AD và BC là hai cạnh đối diện
Hình tứ giác ABCD và hình bình hành MNPQ, trong hai hình đó hình nào có cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau?
giai bai 2 trang 102 103 sgk toan 4

Đáp Án:
Trong hai hình đã cho, hình bình hành MNPQ có các cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

Bài 3 Trang 102, 103 SGK Toán 4: Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

giai bai 3 trang 102 103 sgk toan 4

Đáp Án:

Học sinh vẽ như sau:
giai bai 3 trang 102 103 sgk toan 4 2

 Chú ý
Giải bài tập trang 104 SGK toán 4 là bài luyện tập về hình bình hành, các em làm bài nhiều để củng cố kiến thức, học toán hiệu quả
Diện tích có đơn vị là m2 (mét vuông), cm2, dm2 ...

 

2. Bài tập về hình bình hành lớp 4 trong VBT

 

Bài 1 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Đánh dấu (×) vào ô trống đặt dưới hình có diện tích bé hơn 20cm2:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:

Lời giải:

Hình có diện tích bé hơn 20cm2 là:BAI 1 TRANG 12 VBT TOAN 4 TAP 2

Bài 2 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tiếp vào ô trống:

Hình bình hành
Độ dài đáyChiều caoDiện tích
9cm12cm 
15dm12dm 
27m14m 

Lời giải:

Hình bình hành
Độ dài đáyChiều caoDiện tích
9cm12cm108 cm2
15dm12dm180 dm2
27m14m378 m2

Bài 3 trang 13 VBT Toán 4 Tập 2: Một mành bìa hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 7cm. Tính diện tích mảnh bìa đó.

Lời giải:

Tóm Tắt

S = a × h = ?

A là độ dài đáy

H là chiều cao

bai 3 trang 13 vbt toan 4 tap 2

Bài giải

Diện tích mảnh bìa hình bình hành là:

S = a × h = 14 × 7 = 98 (cm2)

Đáp số: 98cm2

Bài 1 trang 11 VBT Toán 4 Tập 2: Viết tên mỗi hình vào chỗ chấm:

Lời giải:

giai vo bai tap toan lop 4 trang 11 tap 2

Bài 2 trang 11 VBT Toán 4 Tập 2: Cho các hình sau:

Bai 2 trang 11 vbt toan 4 tap 2

Viết các chữ “có” hoặc “không” vào các ô trống của bảng sau:

Đặc điểm(1)(2)(3)(4)(5)
Có 4 cạnh và 4 góc     
Có hai cặp cạnh đối diện song song     
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau     
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhau     
Có ít nhất 1 góc vuông     

Lời giải:

Đặc điểm(1)(2)(3)(4)(5)
Có 4 cạnh và 4 góc 
Có hai cặp cạnh đối diện song songKhôngKhông
Có hai cặp cạnh đối diện bằng nhau Không
Có 4 góc vuông và 4 cạnh bằng nhauKhôngKhôngKhôngKhông
Có ít nhất 1 góc vuôngKhôngKhôngKhông

Bài 3 trang 12 VBT Toán 4 Tập 2: Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành hoặc một hình chữ nhật:

bai 3 trang 12 vbt toan 4 tap 2

Lời giải:

Ta có hình vẽ sau:

giai bai 3 trang 12 vbt toan 4 tap 2

 

3. Bài tập về hình bình hành bổ sung, nâng cao

Câu 1:

Viết tiếp vào ô trống:

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 6

Giải:

Các số đo diện tích viết vào ô trống lần lượt là : 63cm2; 108cm2; 180cm2; 378cm2.

Câu 2:

Viết tiếp vào ô trống:

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 7

Giải:

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 8

Câu 3:

Tính diện tích của hình bình hành, biết:

a) Độ dài đáy là 5dm, chiều cao là 60cm;

b) Độ dài đáy là 7cm, chiều cao là 3dm;

c) Độ dài đáy là 8dm, chiều cao là 1m;

d) Độ dài đáy là 62dm, chiều cao là 2m.

Giải:

a) 94cm; b) 60dm; c) 3900m; d) 64dm.

Câu 4:

Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b. Tính chu vi hình bình hành, biết:

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 9

a) a = 35cm; b = 12cm

b) a = 26dm; b = 4dm

c) a = 1km 200m; b = 750m

d) a = 12dm; b = 2m

Giải:

Độ dài đáy của hình bình hành là :

500 x 2 = 1000 (m)

Diện tích khu rừng là :

1000 x 500 = 500000 (m2)

Câu 5:

Một khu rừng dạng hình bình hành có chiều cao là 500m, độ dài đáy gấp đôi chiều cao.

Tính diện tích của khu rừng đó.

Giải:

Độ dài đáy của hình bình hành là :

500 x 2 = 1000 (m)

Diện tích khu rừng là :

1000 x 500 = 500000 (m2)

Câu 6:

Một thửa ruộng hình bình hành có độ dài đáy là 100m, chiều cao là 50m. Người ta trồng lúa ở đó, tính ra cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?

Giải:

Diện tích thửa ruộng là :

100 x 50 = 5000 (m2)

SỐ thóc thu hoạch được là :

50 x (5000 : 100) = 2500 (kg)

2500kg = 25 tạ

Câu 7:

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

Diện tích của một hình bình hành là 600m2. Hình bình hành có:

a) Độ dài đáy là 300m, chiều cao là 300m ........

b) Độ dài đáy là 10m, chiều cao là 60m ........

c) Độ dài đáy là 60m, chiều cao là 60m ........

d) Độ dài đáy là 20m, chiều cao là 30m ........

Giải:

a) S; b) Đ; c) S; d) Đ.

Câu 8: Trong hình tứ giác ABCD, cặp đoạn thẳng song song với nhau là:

A. AD và BC

B. AD và AB

C. AB và CD

D. AB và BC

Giải:

Đáp án A

Câu 9:

Đúng ghi Đ, sai ghi

Trong hình bình hành ABCD:

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 2

A. AB song song với CD .......

B. AB vuông góc với CD .......

C. AB = DC và AD = BC .......

D. AB = BC = CD = DAD.......

Giải:

a) Đ; b) s; c) Đ; d) s.

Câu 10:

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình chữ nhật hoặc hình bình hành

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 3

Giải:

Học sinh tự vẽ

Câu 11.

Vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình chữ nhật hoặc hình bình hành

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 4

Giải:

Học sinh tự vẽ

Câu 12:

Trong hình vẽ dưới đây, biết GD = DC = CE.

Chỉ ra các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD.

Chỉ ra hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD

bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an 5

Giải:

a) Các hình có diện tích bằng diện tích của hình chữ nhật ABCD là :

Hình bình hành ABDG; Hình bình hành ABEC; Hình tam giác AGC; Hình tam giác BDE.

b) Hình có diện tích lớn gấp đôi diện tích của hình chữ nhật ABCD là: Hình tứ giác ABEG.

https://thuthuat.taimienphi.vn/bai-tap-ve-hinh-binh-hanh-lop-4-co-dap-an-58277n.aspx
Không chỉ hữu ích cho các em học sinh lớp 4 mà tài liệu bài tập về hình bình hành lớp 4 này còn rất hữu ích với thầy cô giáo dạy toán, giúp thầy cô có thêm nhiều bài tập để cho học sinh làm bài, đa dạng chuyên đề bài tập hình bình hành.

Tác giả: Công Lý     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 22 SGK toán 4
Giải bài tập trang 117 SGK toán 4
Giải Toán lớp 11 Bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 132, 133 SGK Đại Số - Giới hạn của hàm số
Giải bài tập trang 107 SGK toán 4
Giải bài tập trang 62 SGK toán 4
Từ khoá liên quan:

Bài tập về hình bình hành lớp 4

, bai tap ve hinh binh hanh lop 4 co dap an, bài tập toán lớp 4 về hình bình hành,

SOFT LIÊN QUAN
 • Toán cơ bản lớp 4

  Dạng bài tập cơ bản môn Toán

  Tổng hợp các dạng bài tập về toán cơ bản lớp 4 sẽ là tài liệu bổ ích của Tải Miễn Phí mang tới cho các bạn học sinh, giúp các em có nhiều bài tập hay để ôn luyện củng cố kiến thức của mình, các dạng bài tập được phân chi ...

Tin Mới

 • Mẫu kịch bản họp lớp kỷ niệm 20, 30 năm ra trường

  Nhiều giáo viên, học sinh đều nhận thấy rằng các cuộc họp lớp có tác dụng giải quyết vấn đề, cải thiện tình trạng học tập và gắn kết tình cảm của các em học sinh. Là cán bộ lớp, người đề xướng buổi họp lớp, để buổi họp

 • Hadoop là gì?

  Hadoop là gì? Các thành phần, hệ sinh thái và cấu trúc Hadoop như thế nào? Bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn để tìm hiểu chi tiết nhé.

 • Sự khác nhau giữa JSON và XML

  XML (Extensible Markup Language) và JSON (JavaScript Object Notation) là 2 định dạng trao đổi dữ liệu phổ biến nhất hiện nay. So sánh JSON và XML, sự khác nhau giữa JSON và XML là gì? Cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu nhé.

 • Mở bài bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

  Sóng là bài thơ viết về tình yêu với những cung bậc cảm xúc vô cùng đa dạng của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Cùng tham khảo một số cách mở bài bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh đã được chúng tôi chọn lọc dưới đây để có thêm ý tưởng hoàn thiện bài văn phân tích bài thơ Sóng của mình.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá