Vòng lặp trong C

Bài học C++ trước Taimienphi.vn đã giới thiệu cho bạn về toán tử, các loại toán tử trong C++, trong bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về vòng lặp trong C ++.

Trong ngôn ngữ lập trình, vòng lặp được sử dụng để thực thi tập hợp các câu lệnh lặp đi lặp lại cho đến khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn, để tìm hiểu chi tiết về vòng lặp trong C++, bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

vong lap trong c

Vòng lặp trong C++

Mục lục bài viết

1. Vòng lặp trong C++ hoạt động như thế nào?
2. Kiểu vòng lặp trong C++
3. Vòng lặp While trong C++
4. Vòng lặp for trong C++
5. Lồng vòng lặp trong C++
6. Vòng lặp do ... while trong C++
7. Bỏ qua vòng lặp trong C++
7.1. Lệnh Break
7.2. Lệnh Continue

Vòng lặp trong C++ hoạt động như thế nào?

Một chuỗi các câu lệnh được thực thi cho đến khi một điều kiện được đánh giá là True. Chuỗi câu lệnh được thực thi nằm bên trong dấu ngoặc { } được gọi là phần thân vòng lặp.

Sau mỗi lần thực thi phần thân vòng lặp, điều kiện sẽ được kiểm tra, nếu điều kiện được đánh giá là True thì phần thân vòng lặp được thực thi lại. Ngược lại nếu điều kiện được đánh giá là False, phần thân vòng lặp sẽ không được thực thi.

Kiểu vòng lặp trong C++

Trong C++ có 3 kiểu vòng lặp khác nhau, bao gồm:

- Vòng lặp While.
- Vòng lặp for.
- Vòng lặp do - while.

Vòng lặp While trong C++

Vòng lặp while được sử dụng để lặp lại một hoặc tập hợp các lệnh nếu điều kiện đã cho được đánh giá là đúng. Vòng lặp này xử lý các lệnh trong 3 bước:

- Khởi tạo biến (ví dụ int x=0;).
- Điều kiện (ví dụ while( x<>
- Tăng hoặc giảm biến(x++ or x-- or x=x+2).

Cú pháp vòng lặp While có dạng:

Khởi tạo biến;
while (điều kiện)
{
Các lệnh;
Tăng hoặc giảm biến;
}
Vòng lặp for trong C++

Vòng lặp for được sử dụng để thực thi tập hợp các lệnh liên tục cho đến khi một điều kiện cụ thể được thỏa mãn. Chúng ta có thể gọi nó là vòng lặp Open Ended Loop.

Định dạng chung của vòng lặp for trong C++ có dạng:

for(khởi tạo; điều kiện; tăng/giảm)
{
Khối lệnh;
}

Trong vòng lặp for, chính xác có 2 dấu chấm phẩy, một sau khởi tạo và một sau điều kiện. Trong vòng lặp này, có thể có nhiều lần khởi tạo hoặc tăng / giảm, được phân tách bằng toán tử comma. Ngoài ra vòng lặp for chỉ có một điều kiện.

Lồng vòng lặp trong C++

Ngoài ra chúng ta có thể lồng các vòng lặp với nhau, chẳng hạn như lồng vòng lặp for trong vòng lặp khác. Cú pháp lồng vòng lặp cơ bản có dạng:

for(khởi tạo; điều kiện; tăng/giảm)
{
for(khởi tạo; điều kiện; tăng/giảm)
{
Lệnh;
}
}
Vòng lặp do ... while trong C++

Trong một số tình huống, chúng ta sẽ phải thực thi phần thân của vòng lặp trước khi kiểm tra điều kiện. Trong những tình huống này chúng ta có thể xử lý bằng cách sử dụng vòng lặp do-while. Lệnh do đánh giá phần thân của vòng lặp trước khi bắt đầu và kết thúc, lệnh while được sử dụng để kiểm tra điều kiện.

Cấu trúc chung của vòng lặp do ... while có dạng:

do
{
// các câu lệnh
}
while(điều kiện);
Bỏ qua vòng lặp trong C++

Đôi khi trong quá trình thực thi vòng lặp, có thể chúng ta sẽ phải bỏ qua một phần của vòng lặp hoặc thoát khỏi vòng lặp ngay khi điều kiện cụ thể được đánh giá là True. Trong ngôn ngữ lập trình C cho phép chuyển qua từ câu lệnh này sang lệnh khác trong vòng lặp, hoặc thoát khỏi vòng lặp.

1. Lệnh Break

Nếu lệnh break xuất hiện trong vòng lặp, vòng lặp sẽ thoát ngay lập tức và chương trình vẫn tiếp tục thực thi các lệnh sau trong vòng lặp.

2. Lệnh Continue

Lệnh này làm control truy cập trực tiếp điều kiện kiểm tra, sau đó tiếp tục quá trình lặp. Nếu gặp lệnh continue, con trỏ chuột rời khỏi chu kỳ hiện tại của vòng lặp và bắt đầu chu kỳ tiếp theo.

https://thuthuat.taimienphi.vn/vong-lap-trong-c-43974n.aspx
Bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về vòng lặp trong C++. Trong các bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về các lệnh điều kiện trong C++ cũng như cách dùng các lệnh như thế nào.

Tác giả: Nguyễn Hải Sơn     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Mảng (array) trong C#
Nullable trong C# là gì?
Sửa lỗi "Installation Did Not Succeed" khi cài .Net Framework
Cách Kiểm tra NET Framework trên máy tính, laptop
Sửa lỗi Turn windows features on or off khi cài NET Framework
Từ khoá liên quan:

Vòng lặp trong C++

, học C++, C++,

SOFT LIÊN QUAN
  • C# và .NET Framework

    Lập trình với C#, trong môi trường .NET Framework

    Tài liệu C# và .NET Framework trình bày các vấn đề về lập trình bằng C# và môi trường .NET Framework , mối quan hệ giữa C# và .NET Framework . C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft cò ...

Tin Mới