Mảng (array) trong C (phần 1)

Trong bài học C++ hôm nay Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về mảng (array) trong C++. Ngoài ra bạn đọc có thể tham khảo thêm một số bài viết đã có trên Taimienphi.vn để tìm hiểu thêm về hàm và Number trong C++ là gì nhé.

Trong C++, mảng (array) là tập hợp các kiểu dữ liệu giống nhau, chẳng hạn như mảng int chỉ chứa các kiểu dữ liệu số nguyên, mảng double chỉ chứa các kiểu dữ liệu double, ... . Để tìm hiểu thêm các thông tin về mảng (array) trong C++, bạn đọc cùng tham khảo tiếp bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

mang array trong c phan 1

Mục Lục bài viết:

1. Tại sao lại dùng mảng trong C++?

2. Khai báo mảng trong C++

 

 

1. Tại sao lại dùng mảng trong C++?

Giả sử trong trường hợp nếu chúng ta cần lưu điểm của 50 sinh viên trong một lớp và tính điểm trung bình cho từng sinh viên một. Việc khai báo riêng điểm số của từng sinh viên một sẽ mất rất nhiều thời gian. Vì vậy trong trường hợp này chúng ta sẽ sử dụng mảng (array)

.

2. Khai báo mảng trong C++

- Cú pháp khai báo mảng trong C++ có dạng:

Kiểu tên_mảng [ kích thước_mảng ];

- Ví dụ:

Cho ví dụ, lấy một mảng số nguyên "n":

int n[6];

Trong đó:

n[ ] được sử dụng để biểu thị một mảng có tên là "n". Vì vậy n[6] có nghĩa là "n" là một mảng gồm 6 số nguyên. Ở đây, 6 là kích thước của mảng, tức là 6 là phần tử của mảng "n".

Việc cung cấp kích thước, tức là 6 là cần thiết vì trình biên dịch phải phân bổ không gian cho nhiều số nguyên. Trình biên dịch xác định kích thước của một mảng bằng cách tính số lượng phần tử của mảng. Trong ví dụ này, "int n[6]" sẽ phân bổ bộ nhớ cho 6 số nguyên.

Ngoài ra chúng ta cũng có thể khai báo một mảng bằng phương thức khác:

int n[ ] = { 2,3,15,8,48,13 };

Trong trường hợp này, chúng ta khai báo và gán giá trị cho mảng đồng thời, vì vậy không cần chỉ định kích thước mảng vì trình biên dịch lấy kích thước từ {2,3,15,8,48,13}.

- Ví dụ 2: Ví dụ dưới đây mô tả mảng:

mang array trong c phan 1

0,1,2,3,4 và 5 là các chỉ số. Nó là định danh của 6 phần tử khác nhau trong mảng. Chỉ số bắt đầu từ 0, vì vậy phần tử đầu tiên có chỉ số là 0. Chúng ta có thể truy cập các phần tử của một mảng bằng cách viết array_name[index].

Trong ví dụ trên:

n[0] là 2

n[1] là 3

n[2] là 15

n[3] là 8

n[4] là 48

n[5] là 13

Trong bài viết mảng (array) trong C++ (phần 1) trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về mảng trong C++ là gì, khai báo mảng trong C++ như thế nào. Trong bài viết về mảng (array) trong C (phần 2) tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về khởi tạo mảng và con trỏ tới mảng trong C++., bài mảng trong C phần 2 này, rất nhiều nội dung thú vị sẽ được đề cập đến.

 

Link tham khảo:

https://www.tutorialspoint.com/cplusplus/cpp_arrays.htm

https://thuthuat.taimienphi.vn/mang-array-trong-c-phan-1-45805n.aspx
https://www.codesdope.com/cpp-array/

Tác giả: Lê Thị Thuỷ     (4.3★- 4 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Mảng (array) trong C (phần 4)
Chuỗi (string) trong C
Cách Kiểm tra NET Framework trên máy tính, laptop
Sửa lỗi Turn windows features on or off khi cài NET Framework
Tổng hợp các lỗi NET Framework hay gặp trên máy tính và cách sửa
Từ khoá liên quan:

Mảng (array) trong C++

, học C++, C++,

SOFT LIÊN QUAN
  • C# và .NET Framework

    Lập trình với C#, trong môi trường .NET Framework

    Tài liệu C# và .NET Framework trình bày các vấn đề về lập trình bằng C# và môi trường .NET Framework , mối quan hệ giữa C# và .NET Framework . C# là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được phát triển bởi Microsoft cò ...

Tin Mới