Luật khoáng sản mới nhất, Luật số 60/2010/QH12 theo quy định hiện hành

Nước ta là quốc gia có tiềm năng khoáng sản lớn, mang lại nguồn thu cho nhà nước, các tổ chức, cá nhân trong xã hội. Tuy nhiên, nguồn tài nguyên này có thể bị cạn kiệt nếu như không khai thác hợp lý. Vì vậy, để quản lý công tác khai thác, sử dụng khoáng sản, sự ra đời của Luật khoáng sản là cần thiết và hợp lý. Mời bạn đọc cùng Taimienphi.vn tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết sau đây.

Để thực hiện vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động trong khai thác, sử dụng, buôn bán khoáng sản, Quốc hội các khóa đã thông qua Luật khoáng sản tại các thời kỳ, phù hợp với tình hình thực tiễn trong mỗi giai đoạn nhất định.

luat khoang san moi nhat luat so 60 2010 qh12 theo quy dinh hien hanh

Nội dung Luật khoáng sản 2010, Nghị định hướng dẫn Luật khoáng sản mới nhất
 

Mục Lục bài viết:
1. Khái quát về Luật Khoáng sản mới nhất.
2. Những điểm mới của Luật Khoáng sản

* Tải Luật Khoáng sản 2010 TẠI ĐÂY


1. Khái quát về Luật Khoáng sản mới nhất

- Luật khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực ngày 01/7/2011 đang là Luật Khoáng sản mới nhất. Luật này thay thế cho Luật Khoáng sản 1996, sửa đổi, bổ sung 2005.

- Luật Khoáng sản 2010 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, do vậy Văn phòng Quốc hội có ban hành Luật Khoáng sản hợp nhất giữa Luật Khoáng sản 2010 và Luật này.

- Hướng dẫn Luật Khoáng sản 2010 là Nghị định 158/2016/NĐ-CP.

- Luật Khoáng sản mới có bố cục gồm 86 Điều trong 11 Chương. So với Luật Khoáng sản 1996 thì bổ sung 02 chương và 21 Điều.

- Phạm vi điều chỉnh của Luật Khoáng sản 2010:

+ Quy định về việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản;

+ Quy định về bảo vệ khoáng sản chưa khai thác.

+ Quy định về thăm dò, khai thác khoáng sản;

+ Quy định về quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa.

Lưu ý: Luật Khoáng sản 2010 không điều chỉnh về hoạt động chế biến khoáng sản.

Các doanh nghiệp hoạt động khoáng sản không chỉ chịu sự điều chỉnh của Luật Khoáng sản mà còn chịu sự điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế,...

 

2. Những điểm mới của Luật Khoáng sản 2010

Với việc tăng thêm 21 điều luật so với Luật Khoáng sản 1996, Luật Khoáng sản 2010 có rất nhiều các điểm mới, tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, Taimienphi.vn chỉ đưa ra một số điểm mới nổi bật như sau:

luat khoang san moi nhat luat so 60 2010 qh12 theo quy dinh hien hanh 2

Những điểm mới nổi bật của Luật Khoáng sản 2010 và các văn bản hướng dẫn

- Bổ sung Điều 9 về chiến lược khoáng sản: Về nguyên tắc, căn cứ lập, nội dung chiến lược, thời hạn chiến lực, cơ quan có liên quan đến lập, phê duyệt chiến lược.

- Trước đây, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác chỉ được quy định tại Điều 9 Luật Khoáng sản 1996, sửa đổi bổ sung 2005. Luật Khoáng sản 2010 nâng bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác lên thành 01 chương và quy định rõ về trách nhiệm của các chủ thể.

- Bổ sung chương V quy định về "khu vực khoáng sản": Phân loại; giải thích khu vực khoáng sản là gì?; khu vực cấm hoạt động khoáng sản;...

- Bổ sung quy định về điều kiện cho phép chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản tại Điều 66.

Luật khoáng sản 2010 tính đến thời điểm hiện tại cũng đã trải qua một thời gian dài áp dụng, dự tính vào cuối năm 2023, Luật Khoáng sản mới sẽ được Quốc hội thông qua và có hiệu lực áp dụng vào năm 2024, nhằm đảm bảo được tính phù hợp với thực tiễn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/luat-khoang-san-73817n.aspx
Độc giả có thể theo dõi thêm những văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Luật kinh tế, Luật ngân sách, Luật lâm nghiệp, ...

Tác giả: Trần Khởi My     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Luật quốc tế là gì? Nguyên tắc cơ bản và đối tượng điều chỉnh
Luật tiếp công dân mới nhất, Luật số 42/2013/QH13
Luật Thanh tra mới nhất, Luật số 56/2010/QH12
Luật biển Việt Nam 2012, Luật số 18/2012/QH13 của Quốc hội
Luật nhà ở 2014, Luật số 65/2014/QH13 mới nhất năm 2023
Từ khoá liên quan:

Luat khoang san

, luật khoáng sản 2010, luật khoáng sản mới nhất,

SOFT LIÊN QUAN
  • Luật Khoáng sản

    Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12

    Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 được quốc hội thông qua, nó quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác, thăm dò, khai thác khoáng sản, quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm ...

Tin Mới