Luật Thanh tra mới nhất, Luật số 56/2010/QH12

Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn góp phần tạo lập khung pháp lý quan trọng trong việc hoàn thiện tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra. Từ đó, cơ quan có thẩm quyền có thể phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật cũng như có phương án, cơ chế phù hợp hơn. Mời bạn đọc cùng Taimienphi.vn tìm hiểu nội dung chi tiết qua bài viết sau.

Luật thanh tra 2010 với 78 điều luật được chia thành 07 chương. Mỗi quy định của luật mới vừa kế thừa, vừa khắc phục những tồn tại của luật cũ, đồng thời bổ sung thêm những cơ chế, chính sách phù hợp với yêu cầu trên thực tế.

luat thanh tra 2010

Luật Thanh tra mới nhất số 56/2010/QH12 và những nội dung đáng chú ý
 

Mục Lục bài viết:
1. Thông tin chung về luật thanh tra mới nhất.
2. Một số nội dung nổi bật của Luật Thanh tra 2010.
2.1. Quy định tiêu chuẩn của Thanh tra viên.
2.2. Bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra.
2.3. Thời gian gửi quyết định thanh tra.
2.4. Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước.

* Tải luật thanh tra mới nhất TẠI ĐÂY

1. Thông tin chung về luật thanh tra mới nhất

- Luật Thanh tra hiện đang có hiệu lực thi hành là Luật Thanh tra 2010.

- Luật được ban hành ngày 15/11/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2011.

- Luật có 78 điều được chia thành 07 chương như sau:

+ Chương 1. Những quy định chung

+ Chương 2. Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước; cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra

+ Chương 3. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, Cộng tác viên thanh tra

+ Chương 4. Hoạt động thanh tra

+ Chương 5. Điều kiện bảo đảm hoạt động của cơ quan thanh tra nhà nước

+ Chương 6. Thanh tra nhân dân

+ Chương 7. Điều khoản thi hành

- Phạm vi điều chỉnh: Tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân.

- Mục đích hoạt động thanh tra: Nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
 

2. Một số nội dung nổi bật của Luật Thanh tra 2010

Luật Thanh tra 2004 (cũ) qua quá trình áp dụng vẫn chưa thể hiện rõ được vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra. Bên cạnh đó, các quy định về hoạt động thanh tra chưa đáp ứng yêu cầu thanh tra và công tác quản lý;... Để nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra, luật thanh tra 2010 ra đời giải quyết những vấn đề mà luật cũ còn gặp phải, thay vào đó là những quy định chi tiết hay quy định mới. Sau đây là một số nội dung nổi bật của Luật thanh tra 2010.

luat thanh tra moi nhat

Nội dung cơ bản của luật thanh tra năm 2010 và các văn bản hướng dẫn mới nhất, cập nhật liên tục
 

2.1. Quy định tiêu chuẩn của Thanh tra viên

- Luật Thanh tra 2010 đã thay đổi điều kiện bổ nhiệm thanh tra viên với trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan quân đội nhân dân, sĩ quan công an nhân dân công tác trong cơ quan khác chuyển sang cơ quan thanh tra nhà nước thì thời gian công tác ở những cơ quan đó phải từ 05 năm trở lên.

- Quy định cũ yêu cầu: phải có ít nhất 01 năm làm công tác thanh tra.
 

2.2. Bổ sung thêm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra

Luật Thanh tra mới đã bổ sung thêm 03 hành vi sau đây:

- Cố ý không ra quyết định thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

- Lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người làm nhiệm vụ thanh tra;

- Đưa, nhận, môi giới hối lộ.

Người thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
 

2.3. Thời gian gửi quyết định thanh tra

- Luật cũ: chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất (Khoản 2 Điều 37).

- Luật mới: Chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký quyết định thanh tra, quyết định thanh tra phải được gửi cho đối tượng thanh tra, trừ trường hợp thanh tra đột xuất (Khoản 2 Điều 44).
 

2.4. Quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thanh tra nhà nước

- Luật Thanh tra 2010 đã quy định cụ thể những nội dung này, nêu rõ phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thanh tra nhà nước.

- Theo đó, cơ quan này có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc xây dựng chiến lược, định hướng chương trình, văn bản quy phạm pháp luật về thanh tra trình cấp có thẩm quyền ban hành, phê duyệt hoặc ban hành theo thẩm quyền; hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra; Chỉ đạo về công tác, hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thanh tra;...

https://thuthuat.taimienphi.vn/luat-thanh-tra-73831n.aspx
Trên đây là những thông tin về luật thanh tra mà bạn đọc có thể tham khảo. Hy vọng với những thay đổi, bổ sung của luật thanh tra mới, công tác thanh tra, quản lý sẽ trở nên dễ dàng và hiệu quả, phát huy đúng vai trò của mình. Bạn đọc có thể xem thêm các văn bản như: Luật tiếp công dân, Luật tố cáo, Luật khiếu nại,... để có thêm hiểu biết về hệ thống pháp luật Việt Nam và ứng dụng vào cuộc sống.

Tác giả: Duy Vinh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Luật Dân sự 2015, Luật số 91/2015/QH13 của Quốc hội update mới nhất 2023
Luật biển Việt Nam 2012, Luật số 18/2012/QH13 của Quốc hội
Luật Đầu tư 2020, Luật số 61/2020/QH14 của Quốc hội
Luật nhà ở 2014, Luật số 65/2014/QH13 mới nhất năm 2023
Luật tố tụng hình sự 2015, luật số 101/2015/QH13 quy định như thế nào?
Từ khoá liên quan:

luat thanh tra

, luật thanh tra 2010, luật thanh tra mới nhất,

SOFT LIÊN QUAN
  • Luật thanh tra số 56/2010/QH12

    Quy định về việc tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước

    Luật thanh tra số 56/2010/QH12 là văn bản Luật được ra đời nhằm điều chỉnh những sơ hở, sai sót trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật, đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm phòng ngừa những hành vi vi phạm pháp luật, ...

Tin Mới