Lãi suất ngân hàng nào cao nhất? gửi tiết kiệm ở đâu?

Mỗi tháng, các ngân hàng sẽ thay đổi bảng lãi suất ngân hàng theo từng kỳ hạn như kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng .... Do đó, biết được lãi suất ngân hàng ngân hàng nào cao nhất? gửi tiết kiệm ở đâu có lãi cao? thì các bạn nên cập nhật bảng lãi suất tiền gửi của các ngân hàng thường xuyên.

Cách này giúp bạn:
- Cập nhật được lãi suất của các ngân hàng hàng tháng 
- So sánh lãi suất
- Tính lãi suất của các ngân hàng

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 8 năm 2020 mới nhất tại đây: Lãi suất ngân hàng tháng 8/2020

lai suat tien gui ngan hang thang 8 nam 2020

Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 8/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 7 năm 2020 mới nhất tại đây: Lãi suất ngân hàng tháng 7/2020

Lai suat tien gui ngan hang thang 7/2020

Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 7/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 6 năm 2020:

Lai suat tien gui ngan hang thang 6/2020

Lãi suất tiền gửi ngân hàng tháng 6/2020

Lãi suất gửi tiết kiệm của các ngân hàng thay đổi theo từng tháng và lãi suất ngân hàng tháng 5/2020 cũng không ngoại lệ, được điều chỉnh tặng nhẹ hơn so với các tháng trước. Cùng cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 5/2020 để biết được lãi suất ngân hàng nào cao nhất.

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 5 năm 2020:

Lai suat ngan hang thang 5/2020

Bảng lãi suất các ngân hàng Việt Nam tháng 5/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 4 năm 2020:

Lai suat ngan hang thang 4/2020

Bảng lãi suất các ngân hàng Việt Nam tháng 4/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 3 năm 2020.

Bang lai suat tien gui thang 3/2020

Bảng lãi suất các ngân hàng Việt Nam tháng 3/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 2 năm 2020

Lai suat ngan hang thang 2/2020

Bảng lãi suất các ngân hàng Việt Nam tháng 2/2020

Cập nhật bảng lãi suất ngân hàng tháng 1 năm 2020

So sanh lai suat ngan hang hang thang nam 2020

Bảng lãi suất các ngân hàng Việt Nam tháng 1/2020

Bảng lãi suất ngân hàng mới nhất (trong đó: Ô màu xanh là lãi suất cao nhất trong các ngân hàng Top đầu Việt Nam hiện nay, còn những ô tô màu vàng là ngân hàng có lãi cao nhất trong tháng)

bang lai suat ngan hang thang 10

Ngân hàng chính là nguồn đâu tư an toàn nhất cho những ai không dám mạo hiểm số vốn tích góp được hay đơn giản muốn có một khoản tiết kiệm nhờ lãi suất ngân hàng hàng tháng.

lai suat ngan hang

Theo thông tin chúng tôi mới tổng hợp, về cơ bản Ngân hàng có lãi suất gửi tiết kiệm cao nhất  trong nhóm ngân hàng Top đầu là ngân hàng SCBcao nhất  ở hầu hết các kỳ hạn 

Có thể thấy cùng một kỳ hạn nhưng ngân hàng có lãi suất cao nhất và ngân hàng có lãi thấp nhất có thể chênh nhau tới 1%/năm (~25% tiền lãi thu nhập của bạn), có kỳ hạn như 6 tháng chênh nhau tới 2.00%/năm.

Bạn có thể xem biểu lãi suất được tổng hợp bên dưới để lựa chọn, Ô màu xanh là lãi suất cao nhất trong các ngân hàng Top, những ô tô màu vàng là ngân hàng có lãi cao nhất

lai suat ngan hang cao nhat

Bảng lãi suất ngân hàng cao nhất

Lãi suất tiết kiệm ngân hàng MB tháng 7/2018
- Gửi 24 tháng và số tiền trên 200 tỷ đồng => Lãi suất 7,5%/năm: Lãi suất tiết kiệm cao nhất ngân hàng MB tháng 5/2018 lên đến 7,5% đối với lãi trả sau kỳ hạn 24 tháng: Áp dụng cho các khoản tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên.
- Gửi tiết kiệm 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 7,2%/ năm;
- Gửi tiết kiệm 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 7%/ năm;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 4 tháng, 5 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%/năm;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 7, 8, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,6%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 10, 11 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%;
Lãi suất tiết kiệm Techcombank tháng 7/2018
Lãi suất tiết kiệm Techcombank cao nhất tháng 5/2018 lên đến 7% đối với kỳ hạn 18, 24 tháng. Tiếp theo, khách hàng gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm nhận được là 6,9%.
- Gửi tiết kiệm 18 tháng và 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm là 7%
- Gửi tiết kiệm 36 tháng => Lãi tiết kiệm là 6,9%
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12, 13 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 11 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
- Gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 3 tháng, 5 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%;
- Gửi tiền tiết kiệm trọng kỳ hạn 7 tháng, 8 tháng, 9 tháng => lãi suất tiết kiệm bằng 6,1%;
- Gửi tiền tiết kiệm trong kỳ hạn 10 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,3%.
Lãi suất tiết kiệm Vietinbank tháng 7/2018
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng Vietinbank cao nhất là 7% đối với kỳ hạn trên 36 tháng.
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 13 đến dưới 24 tháng và từ 24 tháng đến dưới 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 13 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,8%.
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 2 tháng, từ 2 tháng đến dưới 3 tháng => Lãi suất tiết 4,3%;
- Gửi tiết kiệm với kỳ hạn 3 tháng đến dưới 4 tháng, 4 tháng đến dưới 5 tháng hoặc từ 5 tháng tới dưới 6 tháng => Lãi suất tiết kiệm niêm yết ở mức 4,8%.
- Gửi tiết kiệm  trong kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 7 tháng, từ 7 tháng đến dưới 8 tháng và từ 8 tháng tới dưới 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm ở mức 5,3%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 9 đến dưới 10 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,5%.
Lãi suất tiết kiệm ACB tháng 7/2018
* Gửi tiết kiệm với dưới 200 triệu: Từ tháng 5/2018, ngân hàng ACB áp dụng mức lãi suất tiết kiệm từ 4,9% đến 6,9%. Trong đó, trường hợp khách hàng gửi tiền dưới 200 triệu => Lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ từ 4,9% đến 6,5%.
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 4,9%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,7%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%.
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.
* Gửi tiết kiệm từ 200 triệu đến dưới 1 tỷ đồng lãi suất tiết kiệm được ACB áp dụng sẽ dao động từ 5% đến 6,9%.
- Gửi tiết kiệm  trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,8%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,6 %;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.
* Gửi tiết kiệm trên 1 tỷ đồng: Khách hàng gửi tiền tiết kiệm trên 1 tỷ tại ACB sẽ hưởng lãi suất tiết kiệm dao động từ 5,1% đến 6,7%.
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 1 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,1%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 2 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,2%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,3%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 5,9%;
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.
- Gửi tiết kiệm kỳ hạn 15 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%;
- Gửi tiết kiệm  trong kỳ hạn 18 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,9%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 24 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,5%;
- Gửi tiết kiệm trong kỳ hạn 36 tháng => Lãi suất tiết kiệm bằng 6,7%.

Với tài khoản tiết kiệm được mở tại Nam Á Bank và Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRBank) sẽ có lãi suất không kỳ hạn cao nhất là 1%/năm

Nếu bạn muốn gửi tiết kiệm ngắn hạn với kỳ hạn gửi 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng thì lãi suất cao nhất ở khoảng 5.5%/năm có thêm các lựa chọn khác với các ngân hàng có lãi cao là: SCB, PG Bank, Phương Đông (OCB), đây đều là những ngân hàng lớn và có uy tín

Với kỳ hạn gửi 1 tháng lãi suất cao nhất là 5.5%/năm, chỉ có tại ngân hàng HDBank

Với  kỳ hạn gửi 2 tháng lãi suất cao nhất là 5.5%/năm, bạn có nhiều lựa chọn hơn với các ngân hàng Phương Đông OCB, Việt Á Bank, SCB, PG Bank

Với kỳ hạn gửi 3 tháng lãi suất cao nhất là 5.5%/năm, tại ngân hàng VietBank, Phương Đông (OCB), Sacombank, PG Bank, NCB, OceanBank, Việt Á Bank và SCB

Với kỳ hạn gửi 6 tháng lãi suất cao nhất là 7.1%/năm, tại ngân hàng SCB, DongABank.

Với kỳ hạn gửi 12 tháng lãi suất cao nhất là 7.5%/năm, tại ngân hàng SCB, và MBBank, DongABank 7.2% ở nhóm Top

Với kỳ hạn gửi 24 tháng lãi suất cao nhất là 7.75%/năm, tại ngân hàng SCB. 

Với kỳ hạn gửi 36 tháng lãi suất cao nhất là 7.9%/năm, tại ngân hàng SCB

VietBank (Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín) và VietinBank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam) hai ngân hàng khác nhau

Lưu ý: Lãi suất có thể được điều chỉnh tại một vài ngân hàng và mỗi ngân hàng có thể có thêm các chương trình bổ sung cho các khách hàng vip hoặc có khoản tiền gửi lớn, vì vậy bạn nên gọi điện tới tổng đài để tìm hiểu thêm thông tin về lãi suất tại thời điểm gửi, 

Biểu lãi xuất này được cập nhật và áp dụng mới nhất hiện nay tại Hà Nội và TPHCM, với các tỉnh thành khác chênh lệch không đáng kể phụ thuộc vào chính sách của từng ngân hàng. Chúng tôi sẽ cập nhật thường xuyên thông tin đến bạn. 

Tuy nhiên lãi suất các ngân hàng là khác nhau với nhiều chế độ khác nhau, vì thế với những người mới sử dụng các dịch vụ gửi tiết kiệm lần đầu ở các ngân hàng gặp đối chút khó khăn và với những ai chưa từng gửi tiết kiệm thì đây vẫn còn là một khái niệm khá mơ hồ. Nếu biết cách gửi tiết kiệm với lãi suất cao nhất bạn sẽ có thêm một khoản thu nhập thụ động tốt mà không phải làm gì thêm, do đó nên theo dõi thường xuyên biểu mẫu lãi suất các ngân hàng để có quyết định gửi sáng suốt mỗi khi muốn gửi tiết kiệm lãi suất cao.

Một nguyên tắc giúp bạn có thể gửi tiết kiệm lãi suất cao là bạn cần tính toán rõ thời gian không dùng tới món tiền đó và gửi món tiền đó với kỳ hạn dài nhất có thể và cố gắng tất toán khoản tiết kiệm đúng kỳ hạn để có món tiền lãi ở mức cao nhất.

Bài viết Hữu ích 

 

Cách tính lãi suất ngân hàng

Bạn có món tiền muốn gửi tiết kiệm nhưng chưa biết sẽ thu được bao nhiêu tiền lãi sau đó, vậy cách tính lãi suất ngân hàng theo từng kỳ hạn như thế nào, Taimienphi.vn sẽ không đưa tất cả các ngân hàng ra nhưng bạn có thể áp dụng theo công thức trung với tỉ lệ chính xác khi tính lãi suất ngân hàng cao.

lai suat ngan hang nao cao nhat

Cách tính lãi suất ngân hàng lãnh cuối kỳ đúng ngày đến hạn

Đây là các tính lãi suất ngân hàng khi bạn gửi tiết kiệm và lĩnh đúng hoặc sau hoặc áp dụng với hình thức gửi tiết kiếm lĩnh trước hạn.

Công thức chung:

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (% năm) x số ngày gửi/360 4 4 4

Hoặc

Số tiền lãi = Số tiền gửi x lãi suất (% năm)/ 12 x số tháng gửi

Ví dụ: Bạn có 200 triệu gửi kỳ hạn 1 năm lãi suất 5.5% lãnh cuối kỳ thì số tiền lãi bạn sẽ nhận được là: 200.000.000 x 0.055/12 x12 = 11.000.000  tức 11 triệu đồng.

Một ví dụ tương tự nhưng với kỳ hạn 9 tháng, lãi suất 5% thì số tiền sẽ là 200.000.000 x 0.05 x 270/360 (270 là số ngày tương ứng 9 tháng) = 7.500.000 tức 7,5 triệu đồng.

Tính lãi suất ngần hàng theo tháng.

Công thức: Số tiền lãi = số tiền gửi x Lãi suất (%năm)/12.

Ví dụ: Bạn gửi 200 triệu lãi suất 8% 1 năm lãnh định kỳ hàng tháng thì số tiền bạn nhận được là 200.000.000 x 0.08/12 = khoảng 1.333.000 đồng cho lãi suất ngân hàng theo hàng tháng.

https://thuthuat.taimienphi.vn/lai-suat-ngan-hang-nao-cao-nhat-gui-tiet-kiem-o-dau-13598n.aspx
Tham khảo bảng tỷ lệ trên đây chắc hẳn bạn đã lựa chọn cho mình một ngân hàng nào tùy ý, ngoài ra bạn cũng có thể đến các ngân hàng gần khu vực sinh sống vừa tiện lợi lại an toàn. Địa chỉ các ngân hàng cụ thể Taimienphi.vn sẽ cập nhật trong các bài viết tới, các bạn chú ý đón xem nhé.

Tác giả: Duy Vinh     (4.1★- 49 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Phí rút tiền, gửi tiền Vietcombank là bao nhiêu? cùng ngân hàng và khác ngân hàng
Cách đăng nhập Vietcombank Internet Banking
Hạn mức tín dụng là gì? nâng hạn mức như nào?
Những cách mở thẻ tín dụng không cần chứng minh thu nhập
Gửi tiết kiệm online Vietcombank trên điện thoại
Từ khoá liên quan:

lai suat ngan hang 2020

, ngan hang lai suat cao nhat, gui tiet kiem ngan hang,

SOFT LIÊN QUAN
 • Vietcombank VCB SalesApp cho iPhone

  Ứng dụng sale cho ngân hàng Vietcombank

  Vietcombank VCB SalesApp cho iPhone là một ứng dụng quản lý sale nội bộ của ngân hàng Vietcombank được thiết kế với giao diện đơn giản, dễ sử dụng nhưng mang lại hiệu quả sử dụng tối đa cho các cán bộ sale của Vietcombank.

Tin Mới

 • So sánh lãi suất ngân hàng tháng 8/2020

  So sánh lãi suất ngân hàng tháng 8/2020 sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quát nhất về lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank, BIDV, Vietcombank, Techcombank ... với các kỳ hạn khác nhau, từ đó đưa ra lựa chọn nên gửi tiền gửi ở ngân hàng nào có lãi suất tốt nhất.

 • Lãi suất ngân hàng nào cao nhất? gửi tiết kiệm ở đâu?

  Mỗi tháng, các ngân hàng sẽ thay đổi bảng lãi suất ngân hàng theo từng kỳ hạn như kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng .... Do đó, biết được lãi suất ngân hàng ngân hàng nào cao nhất? gửi tiết kiệm ở đâu có lãi

 • Lãi suất ngân hàng tháng 7/2020

  Lãi suất gửi tiết kiệm được các ngân hàng điều chỉnh theo tháng và lãi suất ngân hàng tháng 7/2020 cũng không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Theo đó, tùy vào từng ngân hàng mà lãi suất tiền gửi cho kỳ hạn 1 tháng, 3

 • Phân tích đoạn trích Trao duyên

  Nhằm hỗ trợ các em học sinh trong việc phân tích đoạn trích Trao duyên (trích Truyện Kiều, Nguyễn Du), chúng tôi giới thiệu đến các em một số mẫu phân tích ngắn gọn, bám sát nội dung bài học để em tham khảo và học hỏi cách diễn đạt, cách sử dụng từ ngữ cho phù hợp.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá