Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online, qua mạng

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không được ủy quyền quyết toán thuế TNCN thì phải tự mình quyết toán với cơ quan thuế. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online một cách chính xác, nhanh chóng.

Danh mục từ viết tắt

- TNCN: Thu nhập cá nhân.
- VN: Việt Nam.
- TNCT: Thu nhập chịu thuế.
- BHXH: Bảo hiểm xã hội.
- BHYT: Bảo hiểm y tế.
- BHTN: Bảo hiểm thất nghiệp.


Mục Lục bài viết:
1. Trường hợp nào cá nhân được tự quyết toán thuế TNCN?.
2. Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online.
3. Thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN.

huong dan ca nhan tu quyet toan thue tncn online

Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN Online


1. Trường hợp nào cá nhân được tự quyết toán thuế TNCN?

Theo Công văn 636/TCT-DNNCN thì những cá nhân sau được tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế (trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế):

- Cá nhân cư trú có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.
- Cá nhân có mặt tại VN trong thời gian:

+ Dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng từ 183 ngày trở lên nếu tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN.
+ Năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN.

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại VN khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Nếu chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.

Tham khảo: Ai phải quyết toán thuế TNCN

2. Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online

Bước 1: Truy cập vào hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế và đăng nhập

- Người nộp thuế truy cập vào hệ thống thuế điện tử của Tổng cục Thuế TẠI ĐÂY, chọn Đăng nhập.

- Thực hiện đăng nhập bằng Mã số thuế của mình và nhập Mã kiểm tra.

cach quyet toan thue online

- Sau đó chọn Quyết toán thuế, chọn Kê khai trực tuyến.

huong dan quyet toan thue online

Bước 2: Điền nội dung kê khai trực tuyến

Những thông tin cần điền vào tờ khai gồm có:

- Tên người nộp thuế: Họ tên của người tự quyết toán thuế.
- Địa chỉ liên hệ: Địa chỉ thường trú hoặc tạm trú.
- Điện thoại liên lạc: Số điện thoại của người tự quyết toán thuế.
- Địa chỉ email: Địa chỉ email cá nhân của người tự quyết toán.
- Chọn tờ khai: 02/QTT-TNCN-Tờ khai quyết toán thuế TNCN (TT92/2015).
- Chọn cơ quan quyết toán thuế: Tùy vào trường hợp của người nộp thuế lựa chọn cơ quan quyết toán thuế phù hợp.
- Loại tờ khai: Tờ khai chính thức.
- Năm quyết toán: Chọn năm quyết toán thuế, ví dụ 2020.

Sau khi điền xong nội dung kê khai trực tuyến, chọn Tiếp tục.

Bước 3: Khai thông tin tờ khai quyết toán thuế

ca nhan tu quyet toan thue tncn 2022 online

- Các mục [01] đến [06]: Hệ thống nhập tự động.

- Mục [07] đến [08]: Chọn tỉnh, thành phố ở mục 08 trước, sau đó chọn quận huyện ở mục 07 là địa chỉ thường trú.

- Mục [09]: Điền số điện thoại của người nộp thuế: Bắt buộc phải điền.

- Mục [10]: Fax: Không bắt buộc điền.

- Mục [11]: Email của người nộp thuế: Bắt buộc phải điền.

- Mục [12]: Số tài khoản ngân hàng (nếu có): Không bắt buộc điền. [12a]: Mở tại: Ngân hàng của người nộp thuế được mở tại chi nhánh nào thì điền vào.

- Mục [13] đến [21]: Thông tin đại lý thuế: Nếu không có thì bỏ qua.

- Mục [22]: Tổng TNCT trong kỳ tính thuế.

- Mục [23]: Tổng TNCT phát sinh tại Việt Nam: Người nộp thuế lấy thông tin từ chứng từ mà cơ quan chi trả thu nhập cung cấp, khai vào mục này.

- Mục [24]: Tổng TNCT làm căn cứ tính giảm thuế: Là tổng các khoản TNCT từ tiền lương tiền công, có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được do làm việc trong khu kinh tế; không bao gồm thu nhập được miễn giảm theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

- Mục [25]: Tổng TNCT được miễn giảm theo Hiệp Định: Là tổng các khoản TNCT từ tiền lương; tiền công và các khoản TNCT khác; có tính chất tiền lương tiền công mà cá nhân nhận được thuộc diện miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (nếu có) (Không có thì không điền).

- Mục [26]: Tổng TNCT phát sinh ngoài Việt Nam: Không có thì không điền.

ca nhan tu quyet toan thue thu nhap ca nhan qua mang

- Mục [27]: Số người phụ thuộc: Tự động tính khi được kê khai.

Trường hợp có người phụ thuộc, để kê khai người phụ thuộc thì người nộp thuế kéo xuống cuối trang, chọn 02-1/BK-QTT-TNCN để kê khai.

cach nhan to khai quyet toan thue tncn

- Sau khi chọn 02-1/BK-QTT-TNCN hệ thống chuyển giao diện để kê khai người phụ thuộc => Khai xong, chọn Tờ khai để quay về giao diện tờ khai, tiếp tục khai.

huong dan ca nhan tu quyet toan thue tncn 2022

- Mục [28]: Các khoản giảm trừ: Tính tự động.

- Mục [29]: Giảm trừ cho bản thân cá nhân: Tính tự động.

- Mục [30]: Cho những người phụ thuộc được giảm trừ: Tính tự động.

- Mục [31]: Từ thiện, nhân đạo, khuyến học: Không có thì không điền.

- Mục [32]: Các khoản đóng bảo hiểm được trừ: Đây là khoản BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề bắt buộc phải tham gia.

- Mục [33]: Khoản đóng quỹ hưu trí tự nguyện được trừ: Tối đa không vượt quá 03 triệu đồng/tháng - Không có thì không điền.

- Mục [34]: Tổng thu nhập tính thuế: Tính tự động.

- Mục [35]: Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ: Tính tự động.

quyet toan thue tncn online 2022

- Mục [36]: Tổng số thuế đã tạm nộp, đã khấu trừ, đã nộp trong kỳ: Tính tự động.

- Mục [37]: Đã khấu trừ: Là tổng số thuế mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ từ tiền lương; tiền công của cá nhân theo thuế suất Biểu thuế lũy tiến từng phần trong kỳ và tổng số thuế mà tổ chức; cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ theo thuế suất 10% trong kỳ; căn cứ vào chứng từ khấu trừ thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

- Mục [38]: Đã tạm nộp: Là số thuế cá nhân trực tiếp kê khai và đã tạm nộp tại Việt Nam; căn cứ vào chứng từ nộp thuế vào ngân sách nhà nước.

- Mục [39]: Đã nộp ở nước ngoài được giảm trừ (nếu có): là số thuế đã nộp ở nước ngoài được xác định tối đa bằng số thuế phải nộp tương ứng; với tỷ lệ thu nhập nhận được từ nước ngoài so với tổng thu nhập nhưng không vượt quá số thuế là - [35] x {[26]/([22] -[25])}x 100%.

- Mục [40]: Đã khấu trừ hoặc tạm nộp trùng do quyết toán vắt năm: là số thuế đã khấu trừ; đã nộp thực tế phát sinh trên chứng từ đã kê khai trên Tờ khai quyết toán thuế năm trước.

- Mục [41]: Tổng số thuế TNCN được giảm trong kỳ: Tính tự động.

- Mục [42]: Tổng số thuế TNCN được giảm do làm việc trong khu kinh tế: Tính tự động.

- Mục [43]: Tổng số thuế TNCN được giảm khác: là số thuế được giảm do đã tính ở kỳ tính thuế trước.

- Mục [44]: Tổng số thuế còn phải nộp trong kỳ, [44]=[35]-[36]-[41] >= 0: Tính tự động.

- Mục [45]: Tổng số thuế nộp thừa trong kỳ, [45]=[35]-[36]-[41] < 0:="" tính="" tự="">

- Mục [46]: Tổng số thuế đề nghị hoàn trả, [46]=[47]+[48]: Tính tự động.

- Mục [47]: Số thuế hoàn trả vào tài khoản người nộp thuế: Cá nhân có số thuế nộp thừa nếu muốn đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì phải nhập vào ô này, nếu không đề nghị hoàn trả thì không nhập.

- Mục [48]: Số thuế bù trừ cho khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác: cá nhân có số thuế nộp thừa và đề nghị bù trừ cho các khoản phải nộp Ngân sách nhà nước khác (bao gồm khoản nợ ngân sách, khoản phát sinh phải nộp của các loại thuế khác như giá trị gia tăng, môn bài, tiêu thụ đặc biệt...) thì ghi vào.

- Mục [49]: [49] = [45] - [46] Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau: Tính tự động.

Sau khi điền xong thì chọn Hoàn thành kê khai =>Chọn Kết xuất XML

huong dan quyet toan thue thu nhap ca nhan 2022 qua mang

Bước 4: Nộp tờ khai

Chọn Nộp tờ khai => Nhập mã kiểm tra để xác thực nộp tờ khai và chọn Tiếp tục.

Hệ thống sẽ báo nộp tờ khai thành công.

cach quyet toan thue tncn online 2022

Bước 5: In tờ khai

- Sau khi người nộp thuế chọn Kết xuất XML, hệ thống sẽ gửi về file tờ khai theo định dạng XML.

- Người nộp thuế sử dụng máy tính có cài itax viewer để mở file tờ khai theo định dạng XML, sau đó in thành 02 bản giấy và ký tên.

huong dan quyet toan thue tncn

Bước 6: Đến cơ quan thuế nộp tờ khai

- Tuy đã nộp xong tờ khai online, người nộp thuế vẫn phải đến cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục quyết toán thuế TNCN.

- Người nộp thuế mang những giấy tờ sau đây đến nộp tại Bộ phận một cửa của Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế nơi mình đã nộp tờ khai online.

+ Bản sao có công chứng/chứng thực CMND hoặc CCCD.
+ Chứng từ khấu trừ thuế.
+ Tờ khai thuế vừa in.

Như vậy, đến đây, người nộp thuế đã hoàn thành các bước tự quyết toán thuế TNCN online.


3. Thời hạn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN

Căn cứ Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn chậm nhất quyết toán thuế TNCN đối với trường hợp tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Như vậy trong năm 2022, thời hạn chậm nhất là ngày 30/4/2022.

Tham khảo: Thời hạn khai thuế và quyết toán thuế TNCN năm 2022

Những cá nhân thuộc trường hợp tự quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế lưu ý thời điểm này để thực hiện đúng quy định.

https://thuthuat.taimienphi.vn/huong-dan-ca-nhan-tu-quyet-toan-thue-tncn-online-68792n.aspx
Trên đây là toàn bộ nội dung hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online mà chúng tôi cung cấp.

Tác giả: Quỳnh Búp Bê     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2022 mới nhất
Tổng cục thuế cập nhật HTKK 3.8.1, iHTKK 3.6.1 và iTaxViewer 1.4.3
Tạo tờ khai thuế HTKK và kết xuất tờ khai thuế HTKK như thế nào?
Tra cứu mã số thuế trên máy tính như thế nào?
HTKK 4.9.2 có gì mới?
Từ khoá liên quan:

Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online

, Tự quyết toán thuế TNCN Online, Cách cá nhân tự quyết toán thuế Online,

SOFT LIÊN QUAN
 • HTKK

  Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

  HTKK 5.1.9 là phiên bản mới của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng mẫu 03/GTGT (TT80/2021), điều chỉnh địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương và Tiền Giang, cùng với khắc phục các lỗi phát s ...

Tin Mới

 • Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản VNEID trên điện thoại

  Đăng ký tài khoản VNEID là bước quan trọng để trải nghiệm toàn bộ dịch vụ của VNEID, ứng dụng định danh điện tử công dân số quốc gia Việt Nam có giá trị sử dụng thay thế các giấy tờ truyền thống. Người dùng cần đăng ký VNEID và kích hoạt tài khoản VNEID các mức độ, xác thực thông tin để truy cập các dịch vụ trực tuyến, thực hiện thủ tục hành chính.

 • Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm nay cập nhật mới nhất

  Giá vàng SJC tại Hà Nội hôm nay vẫn đang giảm mạnh, người dân có nhu cầu mua hoặc bán thì cập nhật thông tin thường xuyên, hàng ngày để nắm rõ biến động về giá. Cách này giúp bạn đầu tư mua bán vào vàng SJC hiệu quả hơn

 • Mua vàng SJC ở đâu tại TPHCM?

  Nếu bạn đang có nhu cầu mua vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng không biết phải đến điểm giao dịch nào uy tín, chất lượng thì có thể tham khảo danh sách dưới đây của Taimienphi để lụa chọn, mua sắm.

 • Code Toilet Tower Defense 6/2024 mới nhất, cách nhập

  Hãy sử dụng những mã Code Toilet Tower Defense, trở thành người chơi số một và đánh bại toàn bộ những con quái vật trong Toilet Tower Defense. Đây là một tựa game Roblox đang được rất nhiều game thủ đánh giá cao bởi lối chơi phòng thủ vô cùng cuốn hút.