Ai phải quyết toán thuế TNCN 2022?

Theo quy định hiện hành, có phải tất cả các cá nhân, tổ chức phải quyết toán thuế TNCN không? Ai phải quyết toán thuế TNCN? Nội dung về đối tượng phải quyết toán thuế sẽ được đề cập chi tiết qua bài viết sau. Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Danh mục từ viết tắt:

- TNCN: Thu nhập cá nhân
- DN: Doanh nghiệp
- NLĐ: Người lao động
- HĐLĐ: Hợp đồng lao động
- VN: Việt Nam


Mục Lục bài viết:
1. Thời điểm phải quyết toán thuế TNCN.
2. Ai phải quyết toán thuế TNCN.
3. Ai không phải quyết toán thuế TNCN.
4. Câu hỏi thường gặp.

ai la nguoi can quyet toan thue tncn\

Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN


1. Thời điểm phải quyết toán thuế TNCN

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019, thời hạn quyết toán thuế TNCN được xác định như sau:

- Đối với hồ sơ quyết toán thuế năm của doanh nghiệp, doanh nghiệp nhận ủy quyền quyết toán thuế TNCN: Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. (Tức là ngày 31/3/2022).

- Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN do cá nhân trực tiếp đi quyết toán thuế: Thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. (Tức là ngày 30/4/2022).


2. Ai phải quyết toán thuế TNCN

Căn cứ Công văn 636/TCT-DNNCN ngày 12/3/2021 thì những đối tượng phải quyết toán thuế TNCN gồm có:

- Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công:

+ Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.
+ Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN.

Chi tiết về những đối tượng sẽ được trình bày cụ thể dưới đây.

2.1 Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

- Các tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho NLĐ phải quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân có ủy quyền.

Trước đó, tổ chức phải khai quyết toán thuế TNCN (dù có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế).

- Nếu được cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN, số thuế phải nộp thêm sau quyết toán dưới 50 nghìn đồng thuộc diện được miễn thuế.

=> Tổ chức vẫn phải kê khai thông tin cá nhân đó tại hồ sơ khai quyết toán thuế TNCN và không tổng hợp số thuế phải nộp thêm của cá nhân này.

- Trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho cá nhân được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới => Quyết toán thuế TNCN đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả, và thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có).

2.2 Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

a. Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế

- Cá nhân cư trú trực tiếp khai quyết toán thuế TNCN với cơ quan thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

- Cá nhân có mặt tại VN trong thời gian:

+ Dưới 183 ngày tính trong năm dương lịch đầu tiên, nhưng từ 183 ngày trở lên nếu tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN;
+ Năm quyết toán đầu tiên là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN

- Cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại VN khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

+ Nếu chưa làm thủ tục quyết toán thuế thì ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế.
+ Tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế TNCN phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công và đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế.


Bên cạnh đó nếu không có thời gian đi đến các trụ sở đóng thuế TNCN bạn có thể tham khảo cách tự quyết toán thuế TNCN online được chia sẻ trong bài viết dưới đây để tiết kiệm thời gian nhé.
Xem thêm: Hướng dẫn cá nhân tự quyết toán thuế TNCN online

b. Cá nhân ủy quyền quyết toán thuế TNCN

- NLĐ có HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một nơi; thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế. (Áp dụng cho cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm)

- NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới (do tổ chức cũ sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống) thì được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức mới.

- NLĐ có HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một nơi; thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế; đồng thời NLĐ có thu nhập vãng lai bình quân không quá 10 triệu đồng/tháng đã được khấu trừ 10% thuế TNCN và không có yêu cầu quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai.


3. Ai không phải quyết toán thuế TNCN

Cũng theo Công văn 636/TCT-DNNCN, những người không phải quyết toán thuế TNCN gồm có:

- Tổ chức không phát sinh trả thu nhập.
- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công trong các trường hợp sau:

+ Có số thuế TNCN phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm dưới 50 nghìn đồng.
+ Có số thuế TNCN phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo;
+ Không yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập vãng lai bình không quá 10 triệu đồng/tháng, đã được khấu trừ thuế TNCN 10% khi cá nhân không yêu cầu đối với cá nhân ký HĐLĐ từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị.
+ Cá nhân được NSDLĐ mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà NSDLĐ hoặc DN bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần NSDLĐ mua hoặc đóng góp cho NLĐ thì người lao động không phải quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.


4. Câu hỏi thường gặp

4.1 Muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty phải làm thế nào?

- Cá nhân là NLĐ có thu nhập từ tiền lương, tiền công muốn ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty đang trả thu nhập cho mình thì tiến hành thông báo với công ty và phải nộp giấy ủy quyền quyết toán thuế.
- Giấy uỷ quyền quyết toán thuế TNCN được thực hiện theo Mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.
- Cần lưu ý, không phải NLĐ nào cũng được ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho công ty. Theo đó, NLĐ cần đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định.

Mời bạn đọc xem thêm bài viết "Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN" để nắm được rõ hơn.

Tham khảo: Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN

4.2 Xử lý trường hợp ủy quyền quyết toán thuế sai

Trường hợp phát hiện cá nhân phải quyết toán thuế trực tiếp, không thuộc diện được ủy quyền quyết toán thuế, tuy nhiên DN đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân thì:

- DN không điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN;

- Cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: "Công ty ... đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/Bà .... (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) ... của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN" để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

https://thuthuat.taimienphi.vn/ai-phai-quyet-toan-thue-tncn-68783n.aspx
Trên đây là toàn bộ thông tin về những đối tượng phải quyết toán thuế TNCN. Bạn đọc theo dõi, đối chiếu trường hợp của mình có phải quyết toán thuế TNCN hay không để thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Trần Quốc Anh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách sao lưu dữ liệu trên HTKK, backup dữ liệu trong Hỗ trợ kê khai thuế
Phục hồi dữ liệu HTKK, khôi phục dữ liệu trong phần mềm hỗ trợ kê khai thuế
Cách cập nhật HTKK 4.9.2 mới nhất
Cách sửa lỗi HTKK has stopped working đơn giản nhất
Cách cài HTKK mới nhất cho Windows 10, 11, 7
Từ khoá liên quan:

Ai phải quyết toán thuế TNCN

, Những đối tượng cần quyết toán thuế TNCN, Đối tượng nào phải quyết toán thuế TNCN 2022,

SOFT LIÊN QUAN
  • HTKK

    Phần mềm hỗ trợ kê khai thuế doanh nghiệp

    HTKK 5.1.9 là phiên bản mới của ứng dụng Hỗ trợ kê khai thuế, cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng mẫu 03/GTGT (TT80/2021), điều chỉnh địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương và Tiền Giang, cùng với khắc phục các lỗi phát s ...

Tin Mới