Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên

Những câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên kèm với đáp án đều có trong bài viết dưới đây. Các bạn cùng tham khảo để lựa chọn những câu hỏi hay đưa vào trong chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn giúp buổi lễ diễn ra suôn sẻ, ý nghĩa.

Các bạn đang tìm câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên hay và ý nghĩa để cho vào chương trình kỷ niệm ngày thành lập Đoàn giúp chương trình trở nên đặc sắc, ấn tượng và diễn ra tốt đẹp hơn, vậy cùng tham khảo những câu hỏi trắc nghiệm hay dưới đây.

cau hoi trac nghiem ve doan thanh nien

Các câu hỏi trắc nghiệm tìm hiểu về Đoàn thanh niên


Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên mới nhất

1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.
c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
d. Lên đàng.

=> Đáp án: a. Thanh niên làm theo lời Bác.

2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?
a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà.
d. Hoàng Hòa.

=> Đáp án: d. Hoàng Hòa.

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?
 a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Tập trung dân chủ.
c. Hiệp thương dân chủ.
d. Tự nguyện, tự quản.

=> Đáp án: b. Tập trung dân chủ.

4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?
a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.
=> Đáp án: b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?
a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.
c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp trên.
=> Đáp án: b. Đại hội đoàn viên.

6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?
a. 3 cấp.
b. 4 cấp.
c. 5 cấp.
d. 6 cấp.
=> Đáp án: b. 4 cấp.

7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?
a. Chi đoàn cơ sở.
b. Đoàn cơ sở.
c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.
d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.
=> Đáp án: b. Đoàn cơ sở.


Nếu đang tìm hiểu về nội dung bài tham luận củng cố và phát triển phong trào đoàn, các bạn có thể tham khảo 6 mẫu được Taimienphi sưu tầm trong bài viết dưới đây.
Xem thêm: Bài tham luận củng cố và phát triển phong trào Đoàn

8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?
a. Có ít nhất 3 đoàn viên.
b. Có ít nhất 5 đoàn viên.
c. Có ít nhất 10 đoàn viên.
d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).
=> Đáp án: a. Có ít nhất 3 đoàn viên.

9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.
b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.
c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.
d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.
=> Đáp án: c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.
b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.
c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.
d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.
=> Đáp án: d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?
a. 3 nhiệm vụ.
b. 4 nhiệm vụ.
c. 5 nhiệm vụ.
d. 6 nhiệm vụ.
=> Đáp án: a. 3 nhiệm vụ.

12. Đoàn viên có mấy quyền?
a. 3 quyền.
b. 4 quyền.
c. 5 quyền.
d. 6 quyền.
Tham khảo: Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên
=> Đáp án: a. 3 quyền.

13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.
c. Hà Nội.
d. Hà Tây.
=> Đáp án: a. Thái Nguyên.

14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.
=> Đáp án: c. Nguyễn Lam.

15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?
a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.
b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
=> Đáp án: b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Bài tham luận củng cố và phát triển phong trào Đoàn cũng rất quan trọng đối với việc phát triển phong trào Đoàn. Để có bài tham luận hay, ý nghĩa, các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây.
Xem thêm: Bài tham luận củng cố và phát triển phong trào Đoàn

16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?
a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;
b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;
c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”;
d. Cả 3 câu trên đều đúng.
=> Đáp án: d. Cả 3 câu trên đều đúng.

17. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?
a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.
b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.
c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.
d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.
=> Đáp án: b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

18. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?
a. Huân chương vệ quốc.
b. Huân chương vệ quốc hạng I.
c. Huân chương vệ quốc hạng II.
d. Huân chương vệ quốc hạng III.
=> Đáp án: a. Huân chương vệ quốc.

19. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.
c. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.
d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.
=> Đáp án: d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

20. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?
a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).
b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).
c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).
d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
=> Đáp án: c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?
a. 1936 – 1939.
b. 1937 – 1939.
c. 1936 – 1940.
d. 1937 – 1940.
=> Đáp án: b. 1937 – 1939.

22. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?
a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.
b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.
c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.
d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.
=> Đáp án: d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

23. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?
a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.
c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.
d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.
=> Đáp án: d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

24. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?
a. Hơn 30 vạn.
b. Hơn 40 vạn.
c. Hơn 50 vạn.
d. Hơn 60 vạn.
=> Đáp án: c. Hơn 50 vạn.

25. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?
a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).
b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.
c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).
d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.
=> Đáp án: b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?
a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó – Giúp bạn vượt khó.
c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.
d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.
=> Đáp án: c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

27. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.
d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
=> Đáp án: b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?
a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.
=> Đáp án: d. Từ 5/1941 - 1956.

29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005.
b. Ngày 2/7/2005.
c. Ngày 1/7/2006.
d. Ngày 2/7/2006.
=> Đáp án: c. Ngày 1/7/2006.

30. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm “Tháng Thanh Niên“?
a. Năm 2001.
b. Năm 2002.
c. Năm 2003.
d. Năm 2004.
=> Đáp án: c. Năm 2003.

31. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?
a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.
b. Họa sĩ Nguyên Hạo – sáng tác năm 1975.
c. Họa sĩ Bửu Chỉ – sáng tác năm 1956.
d. Họa sĩ Trương Thìn – sáng tác năm 1976.
=> Đáp án: a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận – sáng tác năm 1951.

32. “Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác”. Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.
=> Đáp án: a. Lý Tự Trọng.

33. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào?Nghị quyết của ai?
a. Ngày 19/5/1950 – Do Bác Hồ đề xuất quyết định.
b. Ngày 3/2/1952 – Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết.
c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.
d. Ngày 2/9/1957 – Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.
=> Đáp án: c. Ngày 19/10/1955 – Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.

34. “Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu”. Đó là chỉ thị của?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
d. Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.
=> Đáp án: b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

35. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào?
a. Ngày 30/10/1956.
b. Ngày 19/10/1955.
c. Ngày 25/10/1956.
d. Ngày 4/11/1955.
=> Đáp án: c. Ngày 25/10/1956.

36. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp “Kháng chiến kiến quốc”, Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?
a. 26/3/1931.
b. 27/3/1931.
c. 26/3/1946.
d. 27/3/1946.
=> Đáp án: d. 27/3/1946.

37. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?
a. Hiệp thương.
b. Biểu quyết.
c. Bỏ phiếu kín.
d. Tất cả đều sai.
=> Đáp án: c. Bỏ phiếu kín.

38. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô" là ai?

a. Lê Gia Định.
b. Nguyễn Viết Xuân.
c. Cao Xuân Quế.
d. Lê Cảnh Nhượng.
=> Đáp án: a. Lê Gia Định.

39. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII năm 1997?
a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.
d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
=> Đáp án: b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

40. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?

a. Từ 1931 - 1936.
b. Từ 1937 - 1939.
c. Từ 11/1939 - 1941.
d. Từ 5/1941 - 1956.
=> Đáp án: c. Từ 11/1939 - 1941.

41. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?
a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.
d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
=> Đáp án: a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

42. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào?
a. Từ 1937 - 1939.
b. Từ 2/1970 - 11/1976.
c. Từ 25/10/1956 - 1970.
d. Từ 5/1941 - 1956.
=> Đáp án: b. Từ 2/1970 - 11/1976.

43. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?
a. 5 lần.
b. 6 lần.
c. 7 lần.
d. 8 lần.
=> Đáp án: c. 7 lần.44. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Vũ Quang.
b. Vũ Mão.
c. Nguyễn Lam.
d. Vũ Trọng Kim.
=> Đáp án: a. Vũ Quang.

45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?
a. Nguyễn Lam.
b. Vũ Quang.
c. Đặng Quốc Bảo.
d. Vũ Trọng Kim.
=> Đáp án: c. Đặng Quốc Bảo.

46. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?
a. Hồ Đức Việt.
b. Vũ Mão.
c. Đặng Quốc Bảo.
d. H Quang Dự.
=> Đáp án: b. Vũ Mão.

47. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?
a. Thái Nguyên.
b. Thái Bình.
c. Hà Nội.
d. Hà Tây.
=> Đáp án: c. Hà Nội.

48. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?
a. Từ 25/10 đến 4/11/1956.
b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.
c. Từ 20/11 đến 22/11/1980.
d. Từ 27/11 đến 30/11/1987.
=> Đáp án: b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.

49. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn hiện nay là ai?
a. Vũ Trọng Kim.
b. Hồng Bình Quân.
c. Lê Quốc Phong
d. Nguyễn Thị Mai.
=> Đáp án: c. Lê Quốc Phong

50. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào?
a. Từ 15/10 đến 18/10/1992.
b. Từ 26/10 đến 30/10/1995.
c. Từ 26/11 đến 29/11/1997.
d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.
=> Đáp án: d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.

51. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?
a. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua.
b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua.
c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.
d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.
=> Đáp án: c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.

52. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm?
a. 12 chương, 45 điều.
b. 12 chương, 54 điều.
c. 10 chương, 35 điều.
d. 11 chương, 38 điều.
=> Đáp án: d. 11 chương, 38 điều.

53. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?
a. Từ 15 tuổi -> 30 tuổi.
b. Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.
c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi.
d. Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.
=> Đáp án: c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi.

54. “Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lý Tự Trọng.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Viết Xuân.
d. Tất cả đều sai.
=> Đáp án: c. Nguyễn Viết Xuân.

55. Câu nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời” là của:
a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.
b. Đồng chí Đỗ Mười.
c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.
d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.
=> Đáp án: a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.

56. Câu nói “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm “do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn?
a. Lần thứ hai.
b. Lần thứ ba.
c. Lần thứ tư.
d. Lần thứ năm.
=> Đáp án: b. Lần thứ ba.

57. “Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm “ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lê Quang Vịnh.
b. Nguyễn Văn Trỗi.
c. Nguyễn Thái Bình.
d. Tất cả đều sai.
=> Đáp án: b. Nguyễn Văn Trỗi.

58. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?
a. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.
b. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.
c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.
d. Tất cả đều sai.
=> Đáp án: c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

59. Đoàn thanh niên dân chủ được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào? Tại sao?
a. Đại Hội Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.
b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định “ Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật”
c. Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV – mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.
d. Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì – thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.
=> Đáp án: b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định “ Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật”

60. “Tôi rất tiếc không đủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược“ Đây là câu nói nổi tiếng của ai?
a. Lê Quang Vịnh.
b. Lê Văn Dụ.
c. Lê Văn Thành.
d. Lê Hồng Tư.
=> Đáp án: d. Lê Hồng Tư.

61. Bác Hồ dạy:
"Không có việc gì khó
Chỉ sợ lòng không bền
Đào núi và lấp biển
Quyết chí ắt làm nên"
Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào?

a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.
b. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.
c. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên
d.Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên
=> Đáp án: a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

62. Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí?
a. 6 đồng chí.
b. 7 đồng chí.
c. 8 đồng chí.
d. 9 đồng chí.
=> Đáp án: c. 8 đồng chí.

63. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng?
a. 4 chức năng.
b. 5 chức năng.
c. 6 chức năng.
d. 7 chức năng.
=> Đáp án: c. 6 chức năng.

64. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?
a. 7 lần đại hội.
b. 8 lần đại hội.
c. 9 lần đại hội.
d. 10 lần đại hội.
=> Đáp án: c. 9 lần đại hội.

65. Tên hai “ Công trình Thanh Niên Cộng Sản “ nổi bật nhất trong những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XIX là gì?
a. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình – xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.
b. Xây dựng đường dây điện Bắc Nam – Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả
c. Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà – Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình.
d. Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La.
=> Đáp án: a. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình – xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

66. Qua 10 năm chiến đấu vô cùng oanh liệt ( 1954-1964) với những cống hiến xuất sắc và to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đoàn và tuổi trẻ Miền Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý?
a. Huân chương Chiến công Hạng Nhất.
b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.
c. Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.
d. Anh hùng lực lượng vũ trang.
=> Đáp án: b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.

67. Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam diễn ra vào thời gian nào?
a. Từ ngày 17 đến 26/3/1965.
b. Từ ngày 18 đến 26/3/1965.
c. Từ ngày 17 đến 26/3/1966.
d. Từ ngày 18 đến 26/3/1966.
=> Đáp án: a. Từ ngày 17 đến 26/3/1965.

68. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Hồ Chí Minh?
a. 1 huân chương Hồ Chí Minh.
b. 2 huân chương Hồ Chí Minh.
c. 3 huân chương Hồ Chí Minh.
d. 4 huân chương Hồ Chí Minh.
=> Đáp án: c. 3 huân chương Hồ Chí Minh.

69. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Sao Vàng?
a. 1 huân chương Sao Vàng.
b. 2 huân chương Sao Vàng.
c. 3 huân chương Sao Vàng.
d. 4 huân chương Sao Vàng.
=> Đáp án: a. 1 huân chương Sao Vàng.

70. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Độc Lập?
a. 1 huân chương Độc Lập.
b. 2 huân chương Độc Lập.
c. 3 huân chương Độc Lập.
d. 4 huân chương Độc Lập.
=> Đáp án: a. 1 huân chương Độc Lập.

71. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Lao Động?
a. 10 huân chương Lao Động.
b. 12 huân chương Lao Động.
c. 13 huân chương Lao Động.
d. 14 huân chương Lao Động.
=> Đáp án: c. 13 huân chương Lao Động.

72. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Kháng Chiến?
a. 10 huân chương Kháng Chiến.
b. 12 huân chương Kháng Chiến.
c. 13 huân chương Kháng Chiến.
d. 14 huân chương Kháng Chiến.
=> Đáp án: 

73. Các tấm gương tiêu biểu cho khí phách của tuổi trẻ Sài Gòn là:
a. Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định.
b. Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo.
b. Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm
c. Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí.
=> Đáp án: b. Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm

74. Anh Lý Tự Trọng đã gửi gắm câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam:
a. Không có gì quý hơn độc lập tự do
b. Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác
c. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.
d. Câu a & c.
=> Đáp án: b. Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác

75. Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của tuổi nhỏ trước giải phóng là:
a. Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm.
b. Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám.
c. Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi.
d. Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên.
=> Đáp án: a. Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm. 

76. Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đầu tiên của Việt Nam là ai?
a. Hoàng Phương
b. Trần Bạch Đằng
c. Nguyễn Lam
d. Nguyễn Văn Cừ
=> Đáp án: c. Nguyễn Lam

77. Huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ kỷ niệm lần thứ 35 ngày thành lập Đoàn đã vạch rõ: “Khi nói đến lịch sử Đoàn, chúng ta nên đi ngược lên năm 1925”. Như vậy sự kiện mở đầu quá trình hình thành và phát triển các tổ chức thanh niên cách mạng theo xu hướng cộng sản chủ nghĩa là:
a. Nguyễn Ái Quốc xây dựng được một nhóm thanh niên bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có 2 đoàn viên dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản (02/1925)
b. Nguyễn Ái Quốc thành lập tổ chức thanh niên Cách mạng đồng chí Hội (6/1925)
c. Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện bồi dưỡng cho Việt nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội sau khi tổ chức này thành lập.
d. Việt nam thanh niên Cách mạng đồng chí Hội thực hiện chủ trương “Vô sản hoá”.
=> Đáp án: a. Nguyễn Ái Quốc xây dựng được một nhóm thanh niên bí mật gồm 9 hội viên, trong đó có 2 đoàn viên dự bị của Đoàn thanh niên Cộng sản (02/1925)

78. Đây chính là viên đá đầu tiên để chuẩn bị cho tổ chức thanh niên sau này”. Đó là lời nhận định của đồng chí Nguyễn Ái Quốc về sự ra đời của tổ chức:
a. Việt Nam Quang phục Hội
b. Thanh niên Cao vọng Đảng
c. Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
d. Tâm tâm xã.
=> Đáp án: c. Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội

79. Nhằm tập hợp những thanh niên Việt nam có xu hướng mácxít, tháng 6/1925 Nguyễn Ái Quốc đã thành lập một tổ chức có tên gọi:
a. Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức
b. Hội những người Việt nam yêu nước
c. Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội
d. Hội liên hiệp thuộc địa
=> Đáp án: 

80. Khi còn sống, Người là cha, thầy học, đồng chí và cố vấn của chúng ta. Ngày nay, Người là ngôi sao sáng chỉ đường cho chúng ta đi tới cuộc cách mạng xã hội”. Đây là một đoạn trong bài viết của Hồ Chủ tịch. Bác muốn nói về ai?
a. Lênin
b. Ănghen
c. Các Mác
d. Mác và Ăngghen
=> Đáp án: a. Lênin

81. Tuần báo Thanh niên – cơ quan Trung ương của Việt nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội do Hồ Chủ tịch sáng lập đã ra số đầu tiên vào ngày?
a. 03/02/1930
b. 09/01/1930
c. 01/6/1925
d. 21/6/1925
=> Đáp án: d. 21/6/1925

82. Thanh niên lao động đã thành một lực lượng cách mạng rất quan trọng”. Nhận định này được khẳng định qua:
a. Án nghị quyết về công tác thanh niên vận động
b. Nghị quyết của Hội nghị Trung ương Đảng tháng 10/1930
c. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1931
d. a và b đúng.
=> Đáp án: d. a và b đúng.

Câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên khác

I. Câu hỏi tìm hiểu về Đoàn thanh niên

1. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được thành lập vào ngày tháng năm nào?

=> Đáp án: 26/3/1931

2. Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành lập vào thời gian nào?

=> Đáp án: 1925

II. Câu hỏi về người sáng lập và lãnh đạo Đoàn

1. Tổ chức Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội tiền thân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do ai sáng lập?

Đáp án: Bác Hồ

2. Đội TNTP Hồ Chí Minh do ai trực tiếp phụ trách và lãnh đạo?

=> Đáp án: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

III. Câu hỏi về các phong trào Đoàn

1. Trong thời gian kháng chiến chống Mỹ cứu nước Đoàn ta dấy lên một phong trào thanh niên tình nguyện ra chiến trường cứu nước. Đó là phong trào gì?

=> Đáp án: Thanh niên xung phong

IV. Câu hỏi về các nhân vật lịch sử

1. Người đoàn viên đầu tiên đã ngã xuống vì sự nghiệp cách mạng là ai? Lúc đó anh bao nhiêu tuổi?

=> Đáp án: Lý Tự Trọng, 17 tuổi

2. "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác..." Câu nói bất hủ trên là của ai?

=> Đáp án: Lý Tự Trọng

3. "Mùa hoa Lêkima nở, ở quê ta miền đất đỏ, sông núi vẫn nhắc tên người anh hùng", người ấy là ai?

=> Đáp án: Võ Thị Sáu

V. Câu hỏi về những lần đổi tên Đoàn

1. Từ ngày mới thành lập cho đến nay Đoàn đã mấy lần đổi tên? Tên gọi đầu tiên của Đoàn là gì?

=> Đáp án: 7 lần, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1931 - 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương
Từ 1937 - 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương
Từ 11/1939 - 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương
Từ 5/1941 - 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam
Từ 25/10/1956 - 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam
Từ 2/1970 - 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh
Từ 12/1976 đến nay: Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

VI. Câu hỏi về ý nghĩa chiếc huy hiệu Đoàn

1. Em hãy cho biết ý nghĩa chiếc huy hiệu Đoàn là gì?

=> Đáp án: Biểu thị sức mạnh, ý chí của thanh niên Việt Nam, tính xung kích của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

VII. Câu hỏi về các bài hát liên quan đến Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1. Bài hát chính thức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là gì?

=> Đáp án: Thanh niên làm theo lời Bác (Hay còn gọi là Đoàn ca) - Sáng tác: Hoàng Hà

2. Em có thể kể tên một vài bài hát về ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh?

=> Đáp án: Anh ba Hưng, Lên Đàng, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Bác đang cùng chúng cháu hành quân,...

VIII. Những câu hỏi về kết nạp Đoàn

1. Theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa X, Độ tuổi để xét kết nạp Đoàn là bao nhiêu?

=> Đáp án: Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi + 1 ngày) và không quá 30 tuổi.

2. Đối tượng được xét kết nạp Đoàn viên danh dự là gì?

=> Đáp án: Những người đã trưởng thành đoàn có tâm huyết, có nhiều đóng góp với Đoàn, có uy tín trong thanh thiếu niên và xã hội, đồng ý làm đoàn viên danh dự.

IX. Những câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn thanh niên

1. Bài ca chính thức của Đoàn (Đoàn ca) Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Thanh niên làm theo lời Bác.
b. Tiến lên đoàn viên.
c. Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ.
d. Lên đàng.

=> Đáp án: a. Thanh niên làm theo lời Bác

2. Tác giả của bài Đoàn ca là ai?

a. Văn Cao.
b. Lưu Hữu Phước.
c. Hoàng Hà.
d. Hoàng Hòa.

=> Đáp án: Hoàng Hòa

3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

a. Hợp tác, bình đẳng, phối hợp và thống nhất hành động.
b. Tập trung dân chủ.
c. Hiệp thương dân chủ.
d. Tự nguyện, tự quản.

=> Đáp án: b. Tập trung dân chủ.

4. Hãy cho biết cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS HCM?

a. Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc.
b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.
c. Ban Chấp hành Đoàn các cấp.
d. Ban Thường vụ Đoàn các cấp.

=> Đáp án: b. Đại hội đại biểu Đoàn các cấp.

5. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của chi đoàn là gì?

a. Đại hội đại biểu cấp chi đoàn.
b. Đại hội đoàn viên.
c. Ban Chấp hành chi đoàn.
d. Đoàn cấp trên.

=> Đáp án: b. Đại hội đoàn viên.

6. Hệ thống tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh bao gồm mấy cấp?

a. 3 cấp.

b. 4 cấp.

c. 5 cấp.

d. 6 cấp.

=> Đáp án: b. 4 cấp.

7. Tổ chức cơ sở của Đoàn là gì?

a. Chi đoàn cơ sở.

b. Đoàn cơ sở.

c. Đoàn cơ sở và chi đoàn bộ phận.

d. Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.

=> Đáp án: b. Đoàn cơ sở.

8. Điều kiện tối thiểu để thành lập chi đoàn là gì?

a. Có ít nhất 3 đoàn viên.

b. Có ít nhất 5 đoàn viên.

c. Có ít nhất 10 đoàn viên.

d. Chỉ cần có đoàn viên (không quan trọng số lượng).

=> Đáp án: a. Có ít nhất 3 đoàn viên.

9. Điều kiện để thành lập Đoàn cơ sở là gì?

a. Có ít nhất 50 đoàn viên và 2 chi đoàn.

b. Có ít nhất 50 đoàn viên và 3 chi đoàn.

c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

d. Có ít nhất 30 đoàn viên và 3 chi đoàn.

=> Đáp án: c. Có ít nhất 30 đoàn viên và 2 chi đoàn.

10. Một trong những điều kiện để kết nạp đoàn viên TNCS HCM là gì?

a. Do tập thể đoàn viên chi đoàn xem xét, biểu quyết đồng ý 100%.

b. Do hội nghị BCH chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số lượng UVBCH đồng ý.

c. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên chi đoàn đồng ý.

d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

=> Đáp án: d. Do hội nghị chi đoàn xét với quá nửa (1/2) số đoàn viên có mặt tại hội nghị đồng ý.

11. Đoàn viên có mấy nhiệm vụ?

a. 3 nhiệm vụ.

b. 4 nhiệm vụ.

c. 5 nhiệm vụ.

d. 6 nhiệm vụ.

=> Đáp án: a. 3 nhiệm vụ.

12. Đoàn viên có mấy quyền?

a. 3 quyền.

b. 4 quyền.

c. 5 quyền.

d. 6 quyền.

=> Đáp án: a. 3 quyền.

13. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.

b. Thái Bình.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây.

=> Đáp án: a. Thái Nguyên.

14. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a. Vũ Quang.

b. Vũ Mão.

c. Nguyễn Lam.

d. Vũ Trọng Kim.

=> Đáp án: c. Nguyễn Lam.

15. Khi được thành lập, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên là gì?

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam.

b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

c. Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.

d. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.

=> Đáp án: b. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.

16. Những truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

a. Truyền thống trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, kiên quyết phấn đấu vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội;

b. Truyền thống không ngừng rèn luyện trong đấu tranh cách mạng, hoạt động thực tiễn để cống hiến nhiều nhất cho cách mạng và trưởng thành mau chóng về mọi mặt;

c. Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết thanh niên cả nước vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, thực hiện đúng lời dạy của Bác Hồ: "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên";

d. Cả 3 câu trên đều đúng.

=> Đáp án: d. Cả 3 câu trên đều đúng.

17. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh trong các trận đánh quyết liệt chống phát xít Đức ở Nam Mát-xcơ-va (trong đội hình Sư đoàn quốc tế bảo vệ Liên xô) là ai?

a. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Phương Thuận.

b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

c. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Trí Thông.

d. Lý Nam Thanh, Lý Phương Thuận, Lý Phương Đức.

=> Đáp án: b. Lý Nam Thanh, Lý Thúc Chất, Lý Anh Tợ.

18. Ba đồng chí lớp đầu tiên của Đoàn hy sinh tại Liên xô được Nhà nước Liên xô trao tặng Huân chương gì?

a. Huân chương vệ quốc.

b. Huân chương vệ quốc hạng I.

c. Huân chương vệ quốc hạng II.

d. Huân chương vệ quốc hạng III.

=> Đáp án: a. Huân chương vệ quốc.

19. Ngày được bàn để tiến đến chọn là ngày thành lập Đoàn là ngày nào?

a. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

b. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa I.

c. Ngày đầu tiên của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II.

d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

=> Đáp án: d. Ngày cuối cùng của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa.

20. Ngày 26/3/1931 được chọn là ngày thành lập Đoàn tại Đại hội Đoàn nào?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ I (2/1950).

b. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II (11/1956).

c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

d. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

=> Đáp án: c. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III (3/1961).

21. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có tên gọi Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương vào thời gian nào?

a. 1936 - 1939.

b. 1937 - 1939.

c. 1936 - 1940.

d. 1937 - 1940.

=> Đáp án: b. 1937 - 1939.

22. Nhiệm vụ của Đoàn đề ra tại Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần II tháng 11/1956 là gì?

a. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà tổ quốc cần.

b. Đánh giặc, sản xuất, xây dựng đời sống mới.

c. Đoàn kết, tổ chức, tập hợp lực lượng thanh niên, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng hậu bị của Đảng.

d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

=> Đáp án: d. Xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh thống nhất tổ quốc.

23. Tháng 3/1965 phong trào 5 xung phong do ai phát động?

a. Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

b. Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên lao động Việt Nam.

c. Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng miền Nam Việt Nam.

d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

=> Đáp án: d. Đại hội Đoàn toàn miền Nam.

24. Số đoàn viên và thanh niên tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ là bao nhiêu?

a. Hơn 30 vạn.

b. Hơn 40 vạn.

c. Hơn 50 vạn.

d. Hơn 60 vạn.

=> Đáp án: c. Hơn 50 vạn.

25. Đoàn Thanh niên Lao động chính thức mang tên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại đâu, thời điểm nào?

a. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976).

b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

c. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (11/1980).

d. Sau 30/4/1975, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định đổi tên.

=> Đáp án: b. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1976.

26. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI (10/1992) phát động 2 phong trào nào?

a. Thanh niên lập nghiệp; Vượt khó - Giúp bạn vượt khó.

b. Tuổi trẻ giữ nước; Vượt khó - Giúp bạn vượt khó.

c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

d. Tuổi trẻ giữ nước; Giúp bạn vượt khó.

=> Đáp án: c. Thanh niên lập nghiệp; Tuổi trẻ giữ nước.

27. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.

d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

=> Đáp án: b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

28. Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam giai đoạn nào?

a. Từ 1931 - 1936.

b. Từ 1937 - 1939.

c. Từ 11/1939 - 1941.

d. Từ 5/1941 - 1956.

=> Đáp án: d. Từ 5/1941 - 1956.

29. Luật Thanh Niên được Quốc hội Khoá XI thông qua kỳ họp thứ 8 có hiệu lực từ ngày nào?

a. Ngày 1/7/2005.

b. Ngày 2/7/2005.

c. Ngày 1/7/2006.

d. Ngày 2/7/2006.

=> Đáp án: c. Ngày 1/7/2006.

30. Từ năm nào Ban bí thư Trung ương Đảng chọn tháng 3 hằng năm làm "Tháng Thanh Niên"?

a. Năm 2001.

b. Năm 2002.

c. Năm 2003.

d. Năm 2004.

=> Đáp án: c. Năm 2003.

31. Tác giả và thời gian ra đời mẫu huy hiệu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là ai?

a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - sáng tác năm 1951.

b. Họa sĩ Nguyên Hạo - sáng tác năm 1975.

c. Họa sĩ Bửu Chỉ - sáng tác năm 1956.

d. Họa sĩ Trương Thìn - sáng tác năm 1976.

=> Đáp án: a. Họa sĩ Huỳnh Văn Thuận - sáng tác năm 1951.

32. "Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng chứ không thể là con đường nào khác". Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng.

b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình.

d. Tất cả đều sai.

=> Đáp án: a. Lý Tự Trọng.

33. Đoàn thanh niên cứu quốc được đổi tên thành Đoàn thanh niên lao động Việt Nam trong thời gian nào? Nghị quyết của ai?

a. Ngày 19/5/1950 - Do Bác Hồ đề xuất quyết định.

b. Ngày 3/2/1952 - Do BCH/TW Đảng ra nghị quyết.

c. Ngày 19/10/1955 - Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.

d. Ngày 2/9/1957 - Do Đại hội Đoàn toàn quốc lần III.

=> Đáp án: c. Ngày 19/10/1955 - Do Ban Bí thư TW Đảng ra nghị quyết.

34. "Muốn Đoàn củng cố và phát triển thì tất cả đoàn viên phải gương mẫu". Đó là chỉ thị của?

a. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

c. Ban Bí thư Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

d. Bác Hồ, khi Người đến dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

=> Đáp án: b. Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng với Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II.

35. Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam vào?

a. Ngày 30/10/1956.

b. Ngày 19/10/1955.

c. Ngày 25/10/1956.

d. Ngày 4/11/1955.

=> Đáp án: c. Ngày 25/10/1956.

36. Nhằm đáp ứng yêu cầu đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên Việt Nam phục vụ sự nghiệp "Kháng chiến kiến quốc", Bác Hồ đã ký sắc lệnh thành lập Nha Thanh niên và Thể thao vào thời gian nào?

a. 26/3/1931.

b. 27/3/1931.

c. 26/3/1946.

d. 27/3/1946.

=> Đáp án: d. 27/3/1946.

37. Hình thức bầu cử nhân sự các cấp trong tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là?

a. Hiệp thương.

b. Biểu quyết.

c. Bỏ phiếu kín.

d. Tất cả đều sai.

=> Đáp án: c. Bỏ phiếu kín.

38. Người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi đã hy sinh anh dũng được truy tặng danh hiệu cao quý "Cảm tử quân số 1 của Thủ đô" là ai?

a. Lê Gia Định.

b. Nguyễn Viết Xuân.

c. Cao Xuân Quế.

d. Lê Cảnh Nhượng.

=> Đáp án: a. Lê Gia Định.

39. Khẩu hiệu hành động của tuổi trẻ tại Đại hội đại biểu ĐoànThanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ VII năm 1997?

a. Tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

c. Thanh niên Việt Nam sáng tạo, xung kích vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

d. Vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

=> Đáp án: b. Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo vì sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; vì tương lai tươi sáng của tuổi trẻ.

40. Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương vào?

a. Từ 1931 - 1936.

b. Từ 1937 - 1939.

c. Từ 11/1939 - 1941.

d. Từ 5/1941 - 1956.

=> Đáp án: c. Từ 11/1939 - 1941.

41. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

b. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

c. Từ 15/10 đến 20/10/1992.

d. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

=> Đáp án: a. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

42. Đoàn Thanh niên Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam được chính thức đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh vào?

a. Từ 1937 - 1939.

b. Từ 2/1970 - 11/1976.

c. Từ 25/10/1956 - 1970.

d. Từ 5/1941 - 1956.

=> Đáp án: b. Từ 2/1970 - 11/1976.

43. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã đổi tên mấy lần?

a. 5 lần.

b. 6 lần.

c. 7 lần.

d. 8 lần.

=> Đáp án: c. 7 lần.

44. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ II, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Vũ Quang.

b. Vũ Mão.

c. Nguyễn Lam.

d. Vũ Trọng Kim.

=> Đáp án: a. Vũ Quang.

45. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ nhất là ai?

a. Nguyễn Lam.

b. Vũ Quang.

c. Đặng Quốc Bảo.

d. Vũ Trọng Kim.

=> Đáp án: c. Đặng Quốc Bảo.

46. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IV, đồng chí được bầu làm Bí thư thứ 1 là ai?

a. Hồ Đức Việt.

b. Vũ Mão.

c. Đặng Quốc Bảo.

d. H Quang Dự.

=> Đáp án: b. Vũ Mão.

47. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ V diễn ra tại đâu?

a. Thái Nguyên.

b. Thái Bình.

c. Hà Nội.

d. Hà Tây.

=> Đáp án: c. Hà Nội.

48. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 25/10 đến 4/11/1956.

b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.

c. Từ 20/11 đến 22/11/1980.

d. Từ 27/11 đến 30/11/1987.

=> Đáp án: b. Từ 23/3 đến 25/3/1961.

49. Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn hiện nay là ai?

a. Vũ Trọng Kim.

b. Hồng Bình Quân.

c. Lê Quốc Phong

d. Nguyễn Thị Mai.

=> Đáp án: c. Lê Quốc Phong

50. Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ 15/10 đến 18/10/1992.

b. Từ 26/10 đến 30/10/1995.

c. Từ 26/11 đến 29/11/1997.

d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.

=> Đáp án: d. Từ 07/12 đến 11/12/2002.

51. Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do?

a. Ban Bí thư TW Đoàn biểu quyết thông qua.

b. Hội nghị Ban chấp hành TW Đoàn biểu quyết thông qua.

c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.

d. Ban Thường vụ TW Đoàn biểu quyết thông qua.

=> Đáp án: c. Đại hội Đại biểu Toàn quốc biểu quyết thông qua.

52. Điều lệ hiện hành của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bao gồm?

a. 12 chương, 45 điều.

b. 12 chương, 54 điều.

c. 10 chương, 35 điều.

d. 11 chương, 38 điều.

=> Đáp án: d. 11 chương, 38 điều.

53. Tuổi kết nạp thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh theo Điều lệ hiện hành là?

a. Từ 15 tuổi -> 30 tuổi.

b. Từ đủ 15 tuổi -> 30 tuổi.

c. Từ 16 tuổi -> 30 tuổi.

d. Từ đủ 16 tuổi -> 30 tuổi.

=> Đáp án:

54. "Các đồng chí ngẩng cao đầu, nhằm thẳng quân thù mà bắn " Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lý Tự Trọng.

b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Viết Xuân.

d. Tất cả đều sai.

=> Đáp án: c. Nguyễn Viết Xuân.

55. Câu nói "Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy bắt tay vào những công việc bình thường nhưng có ích cho đời" là của:

a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.

b. Đồng chí Đỗ Mười.

c. Đồng chí Lê Khả Phiêu.

d. Đồng chí Nông Đức Mạnh.

=> Đáp án: a. Đồng chí Nguyễn Văn Linh.

56. Câu nói "Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên làm "do Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và phát biểu căn dặn Đoàn viên thanh niên tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đoàn?

a. Lần thứ hai.

b. Lần thứ ba.

c. Lần thứ tư.

d. Lần thứ năm.

=> Đáp án: b. Lần thứ ba.

57. "Hãy nhớ lấy lời tôi, đả đảo đế quốc Mỹ, đả đảo Nguyễn Khánh, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Hồ Chí Minh muôn năm, Việt Nam muôn năm " Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lê Quang Vịnh.

b. Nguyễn Văn Trỗi.

c. Nguyễn Thái Bình.

d. Tất cả đều sai.

=> Đáp án: b. Nguyễn Văn Trỗi.

58. Cờ Đoàn được quy định cụ thể tại Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (sửa đổi và bổ sung năm 2002) như thế nào?

a. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn là 30 cm.

b. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/3 chiều rộng cờ.

c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

d. Tất cả đều sai.

=> Đáp án: c. Nền đỏ, hình chữ nhật, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, ở chính giữa có hình huy hiệu Đoàn, đường kính huy hiệu Đoàn bằng 2/5 chiều rộng cờ.

59. Đoàn thanh niên dân chủ được đổi tên thành Đoàn thanh niên cứu quốc Việt Nam trong thời điểm nào? Tại sao?

a. Đại Hội Đoàn toàn quốc lần III vì cả 2 đánh Pháp, đuổi Nhật.

b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định " Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật"

c. Hội nghị BCH/TW Đoàn lần IV - mong muốn tất cả thanh niên Việt Nam góp sức vào đất nước đánh Pháp, đuổi Nhật.

d. Hội nghị lần thứ V TW Đảng 3/1941 Bác Hồ chủ trì - thay đổi tên gọi giúp thanh niên Việt Nam yêu nước đánh giặc.

=> Đáp án: b. Hội nghị lần VIII TW Đảng 5/1941 do Đ/c Nguyễn Ái Quốc chủ trì quyết định " Việt Nam thanh niên cứu quốc Đoàn từ nay là đoàn thể của thanh niên từ 18 tuổi -> 22 tuổi muốn đánh Pháp, đuổi Nhật"

60. "Tôi rất tiếc không đủ lựu đạn để giết hết những tên cầm đầu bọn xâm lược" Đây là câu nói nổi tiếng của ai?

a. Lê Quang Vịnh.

b. Lê Văn Dụ.

c. Lê Văn Thành.

d. Lê Hồng Tư.

=> Đáp án: d. Lê Hồng Tư.

61. Bác Hồ dạy:

"Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên"

Ra đời trong hoàn cảnh nào trong dịp nào?

a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

b. Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

c. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

d.Ngày 21/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị Đoàn Thanh Niên

=> Đáp án: a. Ngày 20/3/1951 khi Bác Hồ đến thăm đơn vị thanh niên xung phong.

62. Cho biết Đoàn viên Thanh niên Cộng Sản thuộc lớp đầu tiên do Bác Hồ kính yêu đào tạo, bồi dưỡng gồm mấy đồng chí?

a. 6 đồng chí.

b. 7 đồng chí.

c. 8 đồng chí.

d. 9 đồng chí.

=> Đáp án: c. 8 đồng chí.

63. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có mấy chức năng?

a. 4 chức năng.

b. 5 chức năng.

c. 6 chức năng.

d. 7 chức năng.

=> Đáp án: c. 6 chức năng.

64. Đoàn Thanh niên từ khi thành lập cho đến nay đã trải qua mấy kỳ đại hội?

a. 7 lần đại hội.

b. 8 lần đại hội.

c. 9 lần đại hội.

d. 10 lần đại hội.

=> Đáp án: c. 9 lần đại hội.

65. Tên hai " Công trình Thanh Niên Cộng Sản " nổi bật nhất trong những năm giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XIX là gì?

a. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình - xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

b. Xây dựng đường dây điện Bắc Nam - Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả

c. Xây dựng nhà máy Thủy điện Thác Bà - Xây dựng nhà máy Thủy điện Phú Bình.

d. Xây dựng nhà máy Nhiệt điện Đa Nhim - Xây dựng nhà máy Thủy điện Sơn La.

=> Đáp án: a. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình - xây dựng nhà máy Nhiệt điện Phả Lại.

66. Qua 10 năm chiến đấu vô cùng oanh liệt ( 1954-1964) với những cống hiến xuất sắc và to lớn cho sự nghiệp cách mạng, Đoàn và tuổi trẻ Miền Nam đã được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý?

a. Huân chương Chiến công Hạng Nhất.

b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.

c. Huân chương Kháng chiến Hạng Nhất.

d. Anh hùng lực lượng vũ trang.

=> Đáp án: b. Huân chương Thành đồng Hạng nhất.

67. Đại hội lần thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Việt Nam diễn ra vào thời gian nào?

a. Từ ngày 17 đến 26/3/1965.

b. Từ ngày 18 đến 26/3/1965.

c. Từ ngày 17 đến 26/3/1966.

d. Từ ngày 18 đến 26/3/1966.

=> Đáp án: a. Từ ngày 17 đến 26/3/1965.

68. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Hồ Chí Minh?

a. 1 huân chương Hồ Chí Minh.

b. 2 huân chương Hồ Chí Minh.

c. 3 huân chương Hồ Chí Minh.

d. 4 huân chương Hồ Chí Minh.

=> Đáp án: c. 3 huân chương Hồ Chí Minh.

69. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Sao Vàng?

a. 1 huân chương Sao Vàng.

b. 2 huân chương Sao Vàng.

c. 3 huân chương Sao Vàng.

d. 4 huân chương Sao Vàng.

=> Đáp án: a. 1 huân chương Sao Vàng.

70. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Độc Lập?

a. 1 huân chương Độc Lập.

b. 2 huân chương Độc Lập.

c. 3 huân chương Độc Lập.

d. 4 huân chương Độc Lập.

=> Đáp án: a. 1 huân chương Độc Lập.

71. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đ tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Lao Động?

a. 10 huân chương Lao Động.

b. 12 huân chương Lao Động.

c. 13 huân chương Lao Động.

d. 14 huân chương Lao Động.

=> Đáp án: c. 13 huân chương Lao động

72. Để ghi nhận công lao to lớn của tuổi trẻ Việt Nam, Đảng và Nhà nước đã tặng cho Đoàn và phong trào thanh niên nước ta mấy huân chương Kháng Chiến?

a. 10 huân chương Kháng Chiến.

b. 12 huân chương Kháng Chiến.

c. 13 huân chương Kháng Chiến.

d. 14 huân chương Kháng Chiến.

73. Các tấm gương tiêu biểu cho khí phách của tuổi trẻ Sài Gòn là:

a. Lý Tự Trọng, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Viết Xuân, Nguyễn Thị Định.

b. Lê Văn Tám, Lý Tự Trọng, Lê Mã Lương, Trần Quốc Thảo.

b. Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm

c. Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh, Mai Chí Thọ, Võ Trần Chí.

=> Đáp án: b. Trần Văn Ơn, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Bình, Võ Thị Thắm

74. Anh Lý Tự Trọng đã gửi gắm câu nói gì đến tuổi trẻ Việt Nam:

a. Không có gì quý hơn độc lập tự do

b. Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác

c. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

d. Câu a & c.

=> Đáp án: b. Con đường thanh niên chỉ là con đường Cách mạng chứ không phải con đường nào khác

75. Các anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của tuổi nhỏ trước giải phóng là:

a. Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm.

b. Lý Tự Trọng, Kim Đồng, Lê Văn Tám.

c. Võ Thị Sáu, Nguyễn Thái Bình, Nguyễn Văn Trỗi.

d. Kim Đồng, Lê Văn Tám, Hồ Văn Mên.

=> Đáp án: a. Lý Tự Trọng, Lê Văn Tám, Trần Văn Chẩm.

Trên đây là câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn thanh niên, các bạn cùng tham khảo để có được câu hỏi tìm hiểu về Đoàn thanh niên hay, ý nghĩa giúp chương trình trở nên ý nghĩa, ấn tượng hơn nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cau-hoi-trac-nghiem-ve-doan-thanh-nien-45045n.aspx
Các bạn cũng có thể đưa câu hỏi học và làm theo lời bác vào trong chương trình tổ chức của mình. Các bạn đừng quên chuẩn bị cả đáp án học và làm theo lời bác để chương trình diễn ra tốt đẹp, để lại ấn tượng trong lòng người tham gia.

Tác giả: Xuân Bắc     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Bản tham luận về học tập trong Đại hội Chi đoàn ngắn gọn
Học phí mầm non Vinschool 2022
Cách viết đơn xin việc tiếng Anh
Kể một câu chuyện về đề tài Đoàn kết, thương yêu bạn bè.
Cách viết đơn xin việc chuẩn
Từ khoá liên quan:

Cau hoi trac nghiem ve Doan Thanh Nien

, câu hỏi trắc nghiệm về Đoàn Thanh Niên,

SOFT LIÊN QUAN
  • Mẫu Đơn xin vào Đoàn

    Mẫu đơn xin gia nhập Đoàn thanh niên

    Mẫu đơn xin vào Đoàn là biểu mẫu dành cho các cá nhân để thực hiện thủ tục đăng ký làm Đoàn viên khi chuẩn bị được kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các bạn có thể tham khảo ngay mẫu đơn xin vào Đoàn được đăng tải dưới ...

Tin Mới