Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bài học trước các em đã được tìm hiểu về kết cấu của văn bản thuyết minh, trong phần soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh trang 169 SGK Ngữ văn 10, tập 1hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại các kiến thức đã học qua các đề văn: Giới thiệu một tác giả văn học, giới thiệu một tấm gương học tốt, giới thiệu một phong trào của trường (hoặc lớp) mình, trình bày một quy trình sản xuất hoặc các bước của một quá trình học tập.

soan bai lap dan y bai van thuyet minh

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

 

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh, Ngắn 1

I. dàn ý bài văn thuyết minh
Câu 1. 
- MB: Giới thiệu đối tượng cần thuyết minh
- TB: Lần lượt trình bày các đặc điểm của đối tượng
- KB: Tổng kết, nêu cảm nhận về đối tượng
Câu 2. 
Bố cục 3 phần phù hợp với đặc điểm của văn thuyết minh. Bởi văn thuyết minh chủ yếu trình bày diễn biến, quá trình, sự phát triển của sự việc.
Câu 3. 
Phần mở bài
Giống: Đều mang nội dung giới thiệu đối tượng
Khác: Văn thuyết minh nội dung giới thiệu đối tượng ngắn thường ngắn hơn trong văn tự sự
Phần kết bài: Trong văn thuyết minh và tự sự đều có điểm tương đồng phần kết bài đều được cấu tạo, thắt nút  theo diễn biến của sự việc.
Câu 4.
Trình tự phù hợp với nội dung của một văn bản thuyết minh.
II. LUYỆN TẬP
Câu 1.
MB: giới thiệu quát tác giả văn học
TB:
- Quê quán
- Hoàn cảnh gia đình
- Phong cách văn chương
- Sự nghiệp tiêu biểu
KB: Cảm nhận của cá nhân về tác giả
Câu 2.
MB: Giới thiệu khát quát về tấm gương học tập tốt
TB:
- Tên, tuổi, hoàn cảnh gia đình, 
- Quá trình học tập
- Thái độ học tập
- Những kết quả đạt được
- Bài học liên hệ
KB: Cảm nghĩ về đối tượng
Câu 3.
MB: giới thiệu khát quát về phong trào của trường (lớp) mình.
TB: 
- Thành phần tham gia
- Diễn biến 
- Kết quả
- Liên hệ, mở rộng
KB: Cảm nhận cảu bản thân về phong trào đó
Câu 4.
MB: Giới thiệu khát quát về quy trình sản xuất
TB: 
* Đặc điểm của quy trình sản xuất
-  Máy móc
- Nguyên liệu
- Qúa trình vận hành sản xuất
* Kết quả của quá trình sản xuất
KB: Cảm nhận của cá nhân về quá trình sản xuất.

 

 

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh, Ngắn 2

Câu 1 (trang 171 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Giới thiệu một tác giả văn học:

a. Mở bài: Giới thiệu khái quát về tác giả

b. Thân bài:

- Cuộc đời và sự nghiệp văn học:

+ Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,...

+ Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

- Phong cách nghệ thuật:

+ Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác.

+ Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả thể hiện trong tác phẩm của mình.

+ Đưa và phân tích chung về một số tác phẩm tiêu biểu để làm rõ đặc trưng sáng tác của tác giả

+ Thành công của tác giả, những giải thưởng được nhận.

c. Kết bài:

- Khẳng định về vị trí của tác giả trong lòng độc giả

- Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,...

Câu 2 (trang 171 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Giới thiệu một tấm gương học tốt:

a. Mở bài: Dẫn dắt để giới thiệu ra một tấm gương học tốt (bạn bè, anh chị em, một nhân vật trong lịch sử...)

b. Thân bài:

- Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,...

- Quá trình phấn đấu trong học tập.

- Những kết quả học tập tốt.

- Thái độ của mọi người xung quanh đối với nhân vật được nói đến như thế nào (và ngược lại)

c. Kết bài:

- Khẳng định đây là một tấm gương học tập đáng được noi theo.

- Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

Câu 3 (trang 171 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Giới thiệu một phong trào của trường (hoặc lớp) mình

a. Mở bài: Giới thiệu chung về phong trào.

b. Thân bài:

- Phong trào đã được phát động ở đâu và được hưởng ứng ra sao? (Tên người/cơ quan/tổ chức đầu tiên phát động phong trào? Ở đâu? Vì sao lại có phong trào này?...)

- Diễn biến của phong trào qua các năm.

- Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

c. Kết bài: Ý nghĩa của phong trào

Câu 4 (trang 171 sgk Ngữ Văn 10 Tập 1): Trình bày một quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập:

a. Mở bài: Giới thiệu chung về quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập).

b. Thân bài:

- Những nét cơ bản về quy trình sả xuất hoặc học tập: sản xuất (học tập) cái gì? Tại sao chúng ta cần sản xuất/học tập ra những sản phẩm/môn học đó?...

- Mô tả quy trình sản xuất (hoặc các bước của một quá trình học tập): bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn (các bước, các giai đoạn, các quá trình,...) ra sao ?

- Sản phẩm của quy trình sản xuất(hoặc kết quả của một quá trình học tập) là gì, chất lượng, giá trị ra sao ?

c. Kết bài: Nhận xét về quy trình sản xuất (hay các bước của một quá trình học tập).

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Phân tích bài thơ Cảnh ngày hè nhằm chuẩn bị cho bài học này.

Ngoài ra, Phân tích những câu Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa là một bài học quan trọng trong chương trình Ngữ Văn 10 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.

 

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh, Ngắn 3

1. Khi lập dàn ý cho bài văn thuyết minh, cần chú ý các bước như sau :

(1) Xác định đề tài : Thuyết minh về đối tượng nào ?

(2) Xây dựng dàn ý :

- Mở bài :

+ Nêu đề tài thuyết minh.

+ Dẫn dắt, tạo ra sự chú ý của người đọc về nội dung thuyết minh.

- Thân bài :

+ Tìm ý, chọn ý : Cần triển khai những ý nào để thuyết minh về đối tượng đã giới thiệu.

+ Sắp xếp ý : Cần trình bày các ý theo trình tự nào cho phù hợp với đối tượng thuyết minh, đạt được mục đích thuyết minh, giúp người tiếp nhận dễ dàng nắm được nội dung thuyết minh ?

- Kết bài : Nhấn lại đề tài thuyết minh và tô đậm ấn tượng cho người tiếp nhận về đối tượng vừa thuyết minh.

2. Xây dựng dàn ý cho bài văn thuyết minh giới thiệu một tác giả văn học :

(1) Mở bài : Giới thiệu khái quát về tác giả lựa chọn để thuyết minh.

(2) Thân bài :

- Cuộc đời và sự nghiệp văn học :

+ Hoàn cảnh xuất thân, truyền thống gia đình, học vấn, đường đời,...

+ Các chặng đường sáng tác và những tác phẩm chính.

- Phong cách nghệ thuật :

+ Những đặc điểm nổi bật về nội dung trong sáng tác của tác giả ấy.

+ Những đặc sắc nghệ thuật mà tác giả ấy thể hiện trong tác phẩm của mình.

(3) Kết bài :

- Khẳng định về vị trí của tác giả vừa thuyết minh.

- Nêu suy nghĩ, cảm nhận về cuộc đời, sự nghiệp văn chương của tác giả vừa thuyết minh,...

3. Xây dựng dàn ý cho bài văn thuyết minh giới thiệu một tấm gương học tốt.

(1) Mở bài : Giới thiệu chung về gương học tốt.

(2) Thân bài :

- Hoàn cảnh gia đình, môi trường học tập,...

- Quá trình phấn đấu trong học tập.

- Những kết quả học tập tốt.

...

(3) Kết bài :

- Khẳng định về tấm gương học tập.

- Suy nghĩ về bài học rút ra cho bản thân và cho mọi người.

4. Xây dựng dàn ý cho bài văn thuyết minh giới thiệu một phong trào của trường (hoặc của lớp).

(1) Mở bài : Giới thiệu chung về phong trào.

(2) Thân bài :

- Phong trào đã được phát động, hưởng ứng ra sao ?

- Diễn biến của phong trào.

- Những kết quả cho thấy sự thành công, hiệu quả của phong trào.

...

(3) Kết bài : Ý nghĩa của phong trào.

5. Xây dựng dàn ý cho bài văn thuyết minh về một quy trình sản xuất.

(1) Mở bài : Giới thiệu chung về quy trình sản xuất.

(2) Thân bài :

- Mô tả quy trình sản xuất : bắt đầu như thế nào, diễn biến qua các công đoạn ra sao ?

- Sản phẩm của quy trình sản xuất.

(3) Kết bài : Nhận xét về quy trình sản xuất.

Tìm hiểu chi tiết nội dung phần Phân tích bài ca dao sau: “Khăn thương nhớ ai...Lo vì một nỗi không yên một bề...” để học tốt môn Ngữ Văn 10 hơn.

 

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-lap-dan-y-bai-van-thuyet-minh-39758n.aspx

Tác giả: Trấn thành     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Thuyết minh về chiếc nón lá
Dàn ý thuyết minh về con trâu
Soạn bài Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh
Thuyết minh về cây lúa Việt Nam
Thuyết minh về chiếc bàn là điện
Từ khoá liên quan:

Soạn bài Lập dàn ý bài văn thuyết minh

,

SOFT LIÊN QUAN
  • Dàn ý Thuyết minh về di tích lịch sử

    Bài văn mẫu chọn lọc lớp 10

    Với bài hướng dẫn viết dàn ý thuyết minh về di tích lịch sử hôm nay, chúng tôi sẽ gợi ý cho các em lập dàn ý chi tiết giới thiệu về đền Ngọc Sơn, một trong số biểu tượng tiêu biểu của thủ đô Hà Nội được xếp hạng là di ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá