Link file bài giảng, giáo án, sách cấp 1,2,3 của học sinh và giáo viên

1. Giáo án lớp 1 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
2. Giáo án lớp 2 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
3. Giáo án lớp 3 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
4. Giáo án lớp 4 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
5. Giáo án lớp 1 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
6. Giáo án lớp 2 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
7. Giáo án lớp 3 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
8. Giáo án lớp 4 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
9. Giáo án lớp 1 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
10. Giáo án lớp 2 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
11. Giáo án lớp 3 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
12. Giáo án lớp 4 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
13. File PDF sách giáo viên lớp 1 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
14. File PDF sách giáo viên lớp 2 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
15. File PDF sách giáo viên lớp 3 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
16. File PDF sách giáo viên lớp 4 Cánh diều: TẢI TẠI ĐÂY
17. File PDF sách giáo viên lớp 1 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
18. File PDF sách giáo viên lớp 2 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
19. File PDF sách giáo viên lớp 3 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
20. File PDF sách giáo viên lớp 4 Kết nối tri thức: TẢI TẠI ĐÂY
21. File PDF sách giáo viên lớp 1 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
22. File PDF sách giáo viên lớp 2 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
23. File PDF sách giáo viên lớp 3 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
24. File PDF sách giáo viên lớp 4 Chân trời sáng tạo: TẢI TẠI ĐÂY
25. Powerpoint bài giảng điện tử Bài học STEM lớp 1: TẢI TẠI ĐÂY
26. Powerpoint bài giảng điện tử Bài học STEM lớp 2: TẢI TẠI ĐÂY
27. Powerpoint bài giảng điện tử Bài học STEM lớp 3: TẢI TẠI ĐÂY
28. Powerpoint bài giảng điện tử Bài học STEM lớp 4: TẢI TẠI ĐÂY


Tác giả: Cao Thắng     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Link tải Sách giáo khoa lớp 7 Kết nối tri thức
Link tải Sách giáo khoa lớp 3 Cánh Diều
Thiết kế bài giảng điện tử, giáo án điện tử trên Violet
Cách tải giáo án điện tử trên Hành trang số
Link tải Sách giáo khoa lớp 8 Kết nối tri thức
Từ khoá liên quan:

SOFT LIÊN QUAN
  • Giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản

    Tài liệu dạy và học Sinh học 10

    Với giáo án Sinh học lớp 10 cơ bản, các thầy cô sẽ xây dựng được nội dung giảng dạy hiệu quả hơn, qua đó, giúp việc học tập và tiếp thu kiến thức của các em học sinh trở nên dễ dàng.

Tin Mới