Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Qua việc giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 5, các em học sinh sẽ được củng cố lại các kiến thức về 4 phép tính cơ bản trong toán học về số thập phân, cách tính thời gian, cách tìm số trung bình cộng của các số, cách tính tỉ số phần trăm, cách tính vận tốc… đây đều là những nội dung các em đã được học trong những bài học trước.

Giải bài tập trang 177, 178 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Bài 1 gii Toán 5 trang 177 SGK
Đề bài:
Tính:
a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 ;
b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5.
Lời giải:
a) 6,78 - (8,951 + 4,784) : 2,05 = 6,78 - 13,735 : 2,05
= 6,78 - 6,7 = 0,08.
b) 6 giờ 45 phút + 14 giờ 30 phút : 5
= 6 giờ 45 phút + 2 giờ 54 phút = 9 giờ 39 phút.
Bài 2 gii Toán 5 trang 177 SGK
Đề bài:
Tìm số trung bình cộng của:
a) 19 ; 34 và 46.
b) 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8.
Lời giải:
a) Số trung bình cộng của 19 ; 34 và 46 là:
(19 + 34 + 46 ) : 3 = 33.
b) Số trung bình cộng của 2,4 ; 2,7 ; 3,5 và 3,8 là:
(2,4 + 2,7 + 3,5 + 3,8 ) : 4 = 3,1.
Đáp số: a) 33 ; b) 3,1.
Bài 3 gii Toán 5 trang 177 SGK
Đề bài:
Một lớp học có 19 học sinh trai, số học sinh gái nhiều hơn số học sinh trai 2 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu phần trăm học sinh trai, bao nhiêu phần trăm học sinh gái ?
Lời giải:
Số học sinh nữ của lớp là:
19 + 2 = 21 (học sinh)
Số học sinh cả lớp là:
19 + 21 = 40 (học sinh)
Tỉ số phần trăm học sinh nam và học sinh cả lớp là:
19 : 40 = 0,475 = 47,5%.
Tỉ số phần trăm học sinh nữ và học sinh cả lớp là:
21 : 40 = 52,5%
Đáp số: 47,5% ; 52,5%.

Chương 1 chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Đề ca mét, Mi li mét, Hec ta là các kiến thức cần nhớ. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Chi tiết nội dung phần Nhân một số thập phân với một số tự nhiên để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài học này.

Bài 4 gii Toán 5 trang 178 SGK
Đề bài:
Một thư viện có 6000 quyển sách. Cứ sau mỗi năm số sách của thư viện lại được tăng thêm 20% (so với số sách của năm trước). Hỏi sau hai năm thư viện đó có tất cả bao nhiêu quyển sách ?
Lời giải:
Sau năm thứ nhất số sách thư viện tăng thêm là:
6000 x 20 : 100 = 1200 (quyển)
Sau năm thứ nhất số sách thư viện có tất cả là:
6000 + 1200 = 7200 (quyển)
Sau năm thứ hai số sách thư viện tăng thêm là:
7200 x 20 : 100 = 1440 (quyển)
Sau năm thứ hai số sách thư viện có tất cả là:
7200 + 1440 = 8640 (quyển)
Đáp số: 8640 quyển sách.
Bài 5 gii Toán 5 trang 178 SGK
Đề bài:
Một tàu thủy khi xuôi dòng có vận tốc 28,4km/giờ, khi ngược dòng có vận tốc 18,6km/giờ. Tính vận tốc của tàu thủy khi nước lặng và vận tốc của dòng nước.
Lời giải:
Vận tốc tàu thủy khi nước lặng cộng với vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi xuôi dòng (tức là bằng 28,4 km/giờ).
Vận tốc khi nước lặng trừ đi vận tốc dòng nước thì bằng vận tốc khi ngược dòng (tức bằng 18,6 km/giờ ).
Theo bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu, ta có:
- Vận tốc tàu thủy khi nước lặng là:
(28,4 + 18,6) : 2 = 23,5 (km/giờ)
- Vận tốc dòng nước là:
(28,4 – 18,6) : 2 = 4,9 (km/giờ)
Nói thêm: cũng có thể tính vận tốc dòng nước như sau:
28,4 – 23,5 = 4,9 (km/ giờ)
Hoặc : 23,5 – 18,6 = 4,9 (km/giờ)

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 177, 178 SGK đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 178, 179 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 5 và bài Luyện tập chung trang 179, 180 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 179, 180 SGK Toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu chi tiết bà Giải toán 5 trang 62 để chuẩn bị Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5, Luyện tập chung trước.

Trong chương trình học, các em cần tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 70 SGK toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kiến thức môn học của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-177-178-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38643n.aspx
 


Tác giả: Cao Toàn Mỹ     (4.1★- 18 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 5, Luyện tập chung
Giải bài tập trang 178, 179 SGK Toán 2
Giải Toán lớp 4 trang 176, 177 luyện tập chung
Giải bài tập trang 178 SGK toán 3
Giải bài tập trang 176, 177 SGK Toán 2
Từ khoá liên quan:

Giải bài 1

, 2, 3,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

    Giải bài tập phép chia Toán lớp 5

    Để làm tốt các bài tập Toán lớp 5 về phần luyện tập chung phép chia các em học sinh có thể tham khảo ngay tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 72, 73 SGK để tham khảo lời giải chi tiết cho các bài tập trong sách giáo khoa, giúp các em hoàn thành bài tập nhanh chóng, chính xác nhất.

Tin Mới