Input và Output trong C

Trong bài học C++ trước bạn đọc đã cùng Taimienphi.vn tìm hiểu về tham chiếu trong C++ cũng như Date và Time trong C++ là gì. Trong bài học tiếp theo đưới đây Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về Input và Output trong C++.

C++ cũng có thư viện cung cấp khả năng để thực thi input và output. Trong C++, input và output được thực thi dưới dạng chuỗi byte hay còn được gọi là stream. Để tìm hiểu rõ hơn về Input và Output trong C++, bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của Taimienphi.vn.

input va output trong c

Mục Lục bài viết:

1. Input và Output trong C++

2. Đối tượng được định nghĩa trong file header iostream

 

1. Input và Output trong C++

- Input Stream: nếu hướng của luồng byte là từ thiết bị (ví dụ như bàn phím) đến bộ nhớ chính thì quá trình này được gọi là Input.

- Output Stream: nếu hướng của luồng byte ngược lại, tức là từ bộ nhớ chính đến thiết bị (ví dụ như màn hình hiển thị) thì quá trình này được gọi là Output.

Các file header có sẵn trong C++ cho Input - Output bao gồm:

- iostream: iostream là viết tắt của Input Output Stream (luồng đầu vào đầu ra chuẩn). File header này có chứa các định nghĩa cho các đối tượng như cin, cout, cerr, ... .

- iomanip: iomanip là viết tắt của Input Output Manipulator. Các phương thức này được khai báo trong file được sử dụng để thao tác các luồng. File này có chứa định nghĩa về setw, setprecision, ... .

- fstream: file header này chủ yếu mô tả file stream, được sử dụng để xử lý dữ liệu được đọc từ file dưới dạng đầu vào hoặc dữ liệu được ghi vào file dưới dạng đầu ra.

Các từ khóa cout và cin được sử dụng thường xuyên để lấy đầu vào và đầu ra. Đây là hai phương thức cơ bản nhất để lấy đầu vào và đầu ra trong C ++. Để sử dụng cin và cout, chúng ta phải thêm file header iostream trong chương trình.

 

2. Đối tượng được định nghĩa trong file header iostream

Phần tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về các đối tượng được định nghĩa trong file header iostream như cin cout.

- Standard output stream (cout) (luồng đầu ra chuẩn): Thông thường thiết bị đầu ra chuẩn là màn hình hiển thị. Cout là biến thể của lớp ostream, được sử dụng để tạo ra đầu ra trên thiết bị đầu ra chuẩn, thường là màn hình hiển thị. Dữ liệu được hiển thị trên màn hình được chèn vào luồng đầu ra chuẩn (cout) bằng toán tử chèn (<>

Ví dụ:

#include

Sử dụng namespace std;

int main( ) {

char sample[] = "Taimienphi.vn";

cout < sample="">< "="" -="" trang="" chuyên="" thủ="" thuật="" công="">

trả về 0;

}

Kết quả đầu ra có dạng:

Taimienphi.vn - trang chuyên thủ thuật công nghệ

Trong chương trình trên, toán tử (<) chèn="" giá="" trị="" của="" mẫu="" biến="" chuỗi="" theo="" sau="" là="" chuỗi="" "trang="" chuyên="" thủ="" thuật="" công="" nghệ"="" trong="" luồng="" đầu="" ra="" chuẩn="" cout="" được="" hiển="" thị="" trên="" màn="">{C}{C}{C}{C}

- Standard Input Stream (cin) (luồng đầu vào chuẩn): Thông thường thiết bị đầu vào là bàn phím. Cin là biến thể của lớp istream được sử dụng để đọc đầu vào từ thiết bị đầu vào chuẩn, thường là bàn phím.

Toán tử trích xuất (>>) được sử dụng cùng đối tượng cin để đọc các đầu vào. Toán tử này trích xuất dữ liệu từ đối tượng cin được nhập bằng bàn phím.

Ví dụ:

#include

Sử dụng namespace std;

int main()

{

int tuổi;

cout < "nhập="" tuổi="" của="">

cin >> tuổi;

cout < "\ntuổi="" của="" bạn="" là:=""><>

trả về 0;

}

Đầu vào: 18

Đầu ra có dạng:

Nhập tuổi của bạn:

Tuổi của bạn là: 18

Chương trình trên yêu cầu người dùng nhập tuổi. Đối tượng cin được kết nối với thiết bị đầu vào.

Tuổi mà người dùng nhập vào được trích xuất từ cin bằng cách sử dụng toán tử (>>), sau đó dữ liệu được trích xuất được lưu trữ trong biến tuổi ở phía bên phải của toán tử trích xuất.

- Un-buffered standard error stream (cerr): Cerr là luồng lỗi chuẩn được sử dụng để xuất lỗi. Nó cũng là biến thể của lớp ostream. Vì cerr không được đệm nên nó được sử dụng khi cần hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức. Ngoài ra nó không có bộ đệm để lưu thông báo lỗi và hiển thị sau.

Ví dụ:

#include

Sử dụng namespace std;

int main( )

{

cerr < "lỗi="" xảy="" ra="" trên="">

trả về 0;

}

Đầu ra có dạng:

Lỗi xảy ra trên Taimienphi.vn.

- Buffered standard error stream (clog): Nó cũng là một biến thể của lớpOstreamvà được sử dụng để hiển thị lỗi. Tuy nhiên không giống như cerr, lỗi đầu tiên được chèn vào bộ đệm và được lưu trữ trong bộ đệm cho đến khi nó không được điền đầy đủ. Ngoài ra thông báo lỗi cũng sẽ được hiển thị trên màn hình.

Ví dụ:

#include

Sử dụng namespace std;

int main( )

{

clog < "lỗi="" xảy="" ra="" trên="">

trả về 0;

}

Đầu ra có dạng:

Lỗi xảy ra trên Taimienphi.vn

https://thuthuat.taimienphi.vn/input-va-output-trong-c-45802n.aspx
Như vậy bài viết trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn về Input và Output trong C++ là gì. Bài viết tiếp theo Taimienphi.vn sẽ giới thiệu tiếp cho bạn về cấu trúc dữ liệu trong C++ là gì nhé, ngoài các nội dung về tham chiếu, vòng lặp, mảng thì cấu trúc dữ liệu trong C cũng rất quan trọng.

Tác giả: Đỗ Bá Hưng     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Phạm vi biến trong C
Con trỏ (pointer) trong C
Mảng (array) trong C (phần 4)
Modifier trong C
Lệnh điều kiện trong C
Từ khoá liên quan:

Input và Output trong C++

, Input và Output trong C++ là gì, C++,

SOFT LIÊN QUAN
  • Dev C++

    Trình biên dịch C, C++ đa tính năng

    Bloodshed Dev-C++ là IDE (môi trường phát triển hợp nhất) chuyên dụng cho ngôn ngữ lập trình C hoặc C++ hỗ trợ đầy đủ các chức năng từ việc soạn thảo văn bản đến viết các chương trình cho DOS và hệ điều hành giúp người d ...

Tin Mới