Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5, Luyện tập

Để giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5 một cách đúng nhất, các em học sinh cần vận dụng các kiến thức và kĩ năng đã học một cách nhuần nhuyễn để phân tích đúng đề bài và đặt lời giải cho hợp lí, em cũng có thể tham khảo tài liệu dưới đây để bổ sung cho mình các kĩ năng cần thiết để giải các bài toán có lời.

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5
 

Hướng dẫn giải bài tập trang 24,25 Toán 5 gồm phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 24, 25 SGK Toán 5

Đề bài:
Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tìm số tấn giấy vụn cả hai trường đã thu gom được bằng cách: Lấy số giấy vụn trường Hòa Bình đem cộng với số giấy vụn trường Hoàng Diệu 

- Bước 2: Tìm số cuốn vở mà mỗi tấn giấy vụn sản xuất được bằng cách: Lấy số cuốn vở mà 2 tấn giấy vụn sản xuất được chia cho 2.

- Bước 3: Tìm số cuốn vở có thể được sản xuất ra từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được bằng cách: Lấy số cuốn vở mà mỗi tấn giấy vụn sản xuất được nhân với số tấn giấy vụn hai trường đã thu gom được. 

Đáp án:
Cả hai trường đã thu gom được số giấy vụn là:
      1 tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000kg = 4 tấn
Mỗi tấn giấy vụn sản xuất được:
      50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)
4 tấn giấy vụn sản xuất được:
      25 000 x 4 = 100 000 (cuốn vở)
Đáp số: 100 000 cuốn vở.

2. Giải bài 2 trang 24, 25 SGK Toán 5

Đề bài:
Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu?

Phương pháp giải:

- Đổi đơn vị đo khối lượng từ ki-lô-gam ra gam

- Muốn biết con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu, ta chỉ cần lấy số cân nặng của con đà điểu chia cho cân nặng của con sâu. 

Đáp án:
Đổi đơn vị : 120kg = 120 000g
Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu:
      120 000 : 60 = 2000 (lần)
                            Đáp số : 2000 lần.

3. Giải bài 3 trang 24, 25 SGK Toán 5

Đề bài:
Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.
giai bai 3 trang 24 25 sgk toan 5

Phương pháp giải:

- Bước 1: Tính diện tích hình chữ nhật bằng cách vận dụng công thức: S = a x b (trong đó: S là diện tích; a là chiều dài; b là chiều rộng)

- Bước 2: Tính diện tích hình vuông bằng cách vận dụng công thức: S = a x a (trong đó: S là diện tích; a là cạnh)

- Bước 3: Tính tổng diện tích hình bên bằng cách lấy diện tích hình chữ nhật đem cộng với diện tích hình vuông. 

Đáp án:
Diện tích hình chữ nhật là:
      14 x 6 = 84 (cm2)
Diện tích hình vuông là:
      7 x 7 = 49 (cm2)
Diện tích hình đó là:
       84 + 49 = 133 (cm2)
                    Đáp số: 133cm2.

4. Giải bài 4 trang 24, 25 SGK Toán 5

Đề bài:
Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.
giai bai 4 trang 24 25 sgk toan 5

Phương pháp giải:

- Tìm diện tích hình chữ nhật ABCD (tương ứng với số ô vuông) bằng cách lấy chiều dài nhân với chiều rộng

- Phân tích số ô vuông thành tích của hai số khác hai số (chiều dài, chiều rộng) đã cho ban đầu

- Từ đó, tạo hình chữ nhật MNPQ có cùng diện tích nhưng khác kích thước của ABCD. 

Đáp án:
Hình chữ nhật ABCD gồm:
      4 x 3 = 12 (ô vuông)
Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):

      12 = 6 x 2
Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.
giai bai 4 trang 24 25 sgk toan 5 2

 

Hướng dẫn giải bài tập trang 24,25 Toán 5 ngắn gọn 

Bài 1 trang 24 SGK Toán 5 – Luyện tập
Liên đội trường Hòa Bình thu gom được 1 tấn 300kg giấy vụn. Liên đội trường Hoàng Diệu thu gom được 2 tấn 700kg giấy vụn. Biết rằng cứ 2 tấn giấy vụn thì sản xuất được 50 000 cuốn vở học sinh. Hỏi từ số giấy vụn mà cả hai trường đã thu gom được có thể sản xuất được bao nhiêu cuốn vở học sinh?
Lời giải
Cả hai trường đã thu gom được số giấy vụn là:
1 tấn 300kg + 2 tấn 700kg = 3 tấn 1000kg = 4 tấn
Mỗi tấn giấy vụn sản xuất được:
50 000 : 2 = 25 000 (cuốn vở)
4 tấn giấy vụn sản xuất được:
25 000 × 4 = 100 000 (cuốn vở)
Đáp số: 100 000 cuốn vở
Bài 2 trang 24 SGK Toán 5 – Luyện tập
Một con chim sâu cân nặng 60g. Một con đà điểu cân nặng 120kg. Hỏi con đà điểu nặng gấp bao nhiêu lần con chim sâu?
Lời giải
Đổi đơn vị : 120kg = 120 000g
Con đà điểu cân nặng gấp con chim sâu:
120 000 : 60 = 2000 (lần)
Đáp số : 2000 lần.
Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK Toán 5 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé

Bài 3 trang 24 SGK Toán 5 – Luyện tập
Hình bên tạo bởi hình chữ nhật ABCD và hình vuông CEMN. Tính diện tích hình đó.
giai bai tap trang 24 25 sgk toan 5 luyen tap
Lời giải
Diện tích hình chữ nhật là:
14 × 6 = 84 (cm2)
Diện tích hình vuông là:
7 × 7 = 49 (cm2)
Diện tích hình đó là:
84 + 49 = 133 (cm2)
Đáp số: 133cm2.
Bài 4 trang 25 SGK Toán 5 – Luyện tập
Hãy vẽ một hình chữ nhật có cùng diện tích với hình chữ nhật ABCD nhưng có các kích thước khác với kích thước của hình chữ nhật ABCD.
giai bai tap trang 24 25 sgk toan 5 luyen tap
Lời giải:
Hình chữ nhật ABCD gồm:
4 × 3 = 12 (ô vuông)
Viết 12 thành tích của hai số (khác 4 và 3):
12 = 6 × 2
Vậy ta có thể vẽ hình chữ nhật MNPQ có cạnh dài bằng 6 cạnh ô vuông và cạnh ngắn bằng 2 cạnh ô vuông.
giai bai tap trang 24 25 sgk toan 5 luyen tap

Cùng tìm hiểu nội dung Nhân một số thập phân với một số thập phân để nâng cao kiến thức, có kỹ năng vận dụng giải Toán tốt hơn.

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông qua phần Giải bài tập trang 26, 27 SGK toán 5 và bài Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích qua phần Giải bài tập trang 28 SGK toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải toán 5 trang 73 để chuẩn bị Giải bài tập trang 73 SGK Toán 5, Luyện tập chung trước.

Hơn nữa, Giải Toán 5 trang 70 là một bài học quan trọng trong, do đó các em cần phải chuẩn bị Giải bài tập trang 70 SGK Toán 5, Luyện tập trước ở nhà.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-24-25-sgk-toan-5-luyen-tap-38527n.aspx
 

Tác giả: Duy Tâm     (3.7★- 18 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Bài 1 Trang 24 SGK Toán 5
Giải bài tập trang 23, 24 Toán 5, Ôn tập Bảng đơn vị đo khối lượng
Giải bài tập trang 24, 25 SGK Toán 8 Tập 1
Giải Bài 3 Trang 24 SGK Toán 5
Giải bài tập trang 25 SGK toán 2
Từ khoá liên quan:

Giải bài tập luyện tập - toán 5 trang 24

, 25, Giải Toán 5 bài Luyện tập trang 24,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

    Giải bài tập phép chia Toán lớp 5

    Để làm tốt các bài tập Toán lớp 5 về phần luyện tập chung phép chia các em học sinh có thể tham khảo ngay tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 72, 73 SGK để tham khảo lời giải chi tiết cho các bài tập trong sách giáo khoa, giúp các em hoàn thành bài tập nhanh chóng, chính xác nhất.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá