Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Nếu em đang loay hoay chưa biết cách giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 5, vậy ngoài việc ôn tập lại các kiến thức lý thuyết đã được học, em có thể tham khảo tài liệu của chúng tôi dưới đây để tìm ra cách làm cũng như hoàn thành bài giải của mình nhanh nhất, chính xác nhất.

Hướng dẫn giải bài tập trang 144,145 Toán 5 gồm phương pháp giải 

1. Giải bài 1 trang 144, 145 SGK Toán 5

Đề bài:
a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vận tốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?
giai bai 1 trang 144 sgk toan 5
b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với vận tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau?

Phương pháp giải:
a) 
- Tính quãng đường cả ô tô và xe máy đi được sau mỗi giờ, bằng cách lấy vận tốc của ô tô đem cộng với vận tốc của xe máy 
- Tính thời gian để ô tô gặp xe máy, bằng cách lấy quãng đường AB đem chia cho quãng đường sau mỗi giờ cả ô tô và xe máy đi được
b) 
- Tính quãng đường cả hai ô tô đi được sau mỗi giờ, bằng cách đem vận tốc của ô tô đi từ A đến B cộng với vận tốc của ô tô đi từ B đến A
- Tính thời gian để hai ô tô gặp nhau, bằng cách lấy quãng đường AB đem chia cho quãng đường cả hai ô tô đi được sau mỗi giờ. 

Đáp án:
a) Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được quãng đường là:
54 + 36 = 90 (km)
Thời gian đi để ô tô gặp xe máy là:
180 : 90 = 2 (giờ)
Đáp số: 2 giờ
b) Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được quãng đường là:
42 + 50 = 92 (km)
Thời gian để hai ô tô gặp nhau là:
276 : 92 = 3 (giờ)
Đáp số: 3 giờ.

2. Giải bài 2 trang 144, 145 SGK Toán 5

Đề bài:
Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 11 giờ 15 phút. Tính độ dài quãng đường AB.

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tính thời gian ca nô đi từ A đến B, bằng cách lấy thời gian ca nô đến nơi đem trừ đi thời gian ca nô khởi hành, được kết quả bao nhiêu đem đổi ra đơn vị đo giờ
- Bước 2: Tính quãng đường AB, bằng cách lấy vận tốc của ca nô đi từ A đến B đem nhân với thời gian ca nô đi từ A đến B. 

Đáp án:
Thời gian ca nô đi từ A đến B là:
11 giờ 15 phút - 7 giờ 30 phút = 3 giờ 45 phút = 3,75 giờ
Quãng đường AB là:
12 x 3,75 = 45 (km)
Đáp số: 45km.

3. Giải bài 3 trang 144, 145 SGK Toán 5

Đề bài:
Một con ngựa chạy đua trên quãng đường 15km hết 20 phút. Tính vận tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.

Phương pháp giải:
Cách 1: Đổi đơn vị đo ki-lô-mét ra mét, sau đó tính vận tốc chạy của ngựa bằng cách lấy quãng đường ngựa chạy được đem chia cho thời gian ngựa chạy hết.
Cách 2: Tính vận tốc chạy của ngựa bằng cách lấy số quãng đường ngựa chạy đem chia cho thời gian ngựa chạy được quãng đường đó. Tìm được kết quả bao nhiêu, đem đổi đơn vị đo từ km/h ra m/phút. 

Đáp án:
Cách 1:
Đổi: 15km = 15000m.
Vận tốc chạy của ngựa là:
15000 : 20 = 750 (m/phút)

Cách 2:
Vận tốc chạy của ngựa là:
15 : 20 = 0,75 (km/phút)
0,75km/phút = 750 m/phút
Đáp số: 750 m/phút.

4. Giải bài 4 trang 144, 145 SGK Toán 5

Đề bài:
Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
- Đổi đơn vị đo thời gian ra giờ
- Tính quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ bằng cách lấy vận tốc xe máy đem nhân với thời gian 2,5
- Muốn biết sau khi khởi hành 2 giờ 30 phút xe máy còn cách B bao nhiêu km, ta lấy quãng đường tính từ thành phố A đến thành phố B đem trừ đi quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ. 

Đáp án:
2 giờ 30 phút = 2,5 giờ
Quãng đường xe máy đi được sau 2,5 giờ là:
42 x 2,5 = 105 (km)
Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:
135 - 105 = 30 (km)
Đáp số: 30km.

Hướng dẫn giải bài tập trang 144,145 Toán 5 ngắn gọn 

Bài 1 gii Toán 5 trang 144 SGK
Đề bài:
a) Quãng đường AB dài 180km. Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ, cùng lúc đó một xe máy đi từ B đến A với vậntốc 36km/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ ô tô gặp xe máy ?
giai bai tap trang 144 145 sgk toan 5 luyen tap chung
b) Quãng đường AB dài 276km. Hai ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe đi từ A đến B với v.tốc 42km/giờ, một xe đi từ B đến A với v.tốc 50m/giờ. Hỏi kể từ lúc bắt đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp nhau ?
Lời giải:
a) Sau mỗi giờ, cả ô tô và xe máy đi được Q.đường là: 54 + 36 = 90 (km).
Thời.gian đi để ô tô gặp xe máy là: 180 : 90 = 2 (giờ).
b) Sau mỗi giờ, cả hai ô tô đi được Q.đường là:
42 + 50 = 92 (km).
Thời.gian để hai ô tô gặp nhau là: 276 : 92 = 3 (giờ).
Đáp số: 3giờ.
Bài 2 gii Toán 5 trang 145 SGK
Đề bài:
Một ca nô đi từ A đến B với vận tốc 12km/giờ. Ca nô khởi hành lúc 7giờ 30phút và đến B lúc 11giờ 15phút. Tính độ dài quãng-đường AB.
Lời giải:
Thời-gian ca nô đi từ A đến B là:
11giờ 15phút – 7giờ 30phút = 3giờ 45phút = 3,75giờ.
Quãng-đường AB là: 12 x 3,75 = 45 (km).
Đáp số: 45km.
Bài 3 gii Toán 5 trang 145 SGK
Đề bài:
Một con ngựa chạy đua trên quãngđường 15km hết 20 phút. Tính vận-tốc của con ngựa đó với đơn vị đo là m/phút.
Lời giải:
Cách 1: 15km = 15000m.
Vận.tốc chạy của ngựa là:
15000 : 20 = 750 (m/phút).
Cách 2: Vận.tốc chạy của ngựa là:
15 : 20 = 0,75 (km/phút).
0,75km/phút = 750 m/phút.
Đáp số: 750 m/phút.

Sau bài học Mi li mét vuông chúng ta tiếp tục luyện tập về bài học này, gợi ý giải toán 5 trang 28 29 sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức hơn.

Bài 4 gii Toán 5 trang 145 SGK
Đề bài:
Hai thành phố A và B cách nhau 135km. Một xe máy đi từ A đến B với vận-tốc 42km/giờ. Hỏi sau khi khởi hành 2giờ 30phút xe máy còn cách B bao nhiêu ki-lô-mét?
Lời giải:
2giờ 30 phút = 2,5giờ
Quãngđường xe máy đi được sau 2,5giờ là:
42 x 2,5 = 105 (km)
Xe máy còn cách B số ki-lô-mét là:
135 – 105 = 30 (km).
Đáp số: 30km.

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 5, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 145, 146 SGK Toán 5 qua phần Giải bài tập trang 145, 146 SGK toán 5 và bài CHƯƠNG V: ÔN TẬP qua phần Giải bài tập trang 147, 148 SGK toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Với nội dung phần Giải bài tập trang 144, 145 SGK Toán 5, Luyện tập chung, các em đã nắm được một tỏng những nội dung quan trọng trong chương trình Toán lớp 5. Tiếp đến, các em chuẩn bị kiến thức và giải bài tập, nên xem thêm gợi ý, Giải Toán 5 trang 28, Mi-Li-Mét vuông, bảng đơn vị đo diện tích và cùng với phần Giải Toán 5 trang 28, 29, Luyện tập để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-144-145-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38629n.aspx

Tác giả: Cao Thắng     (4.1★- 16 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài 3 trang 144, 145 SGK Toán 4
Giải bài 3 trang 144, 145 SGK Toán 5
Giải bài tập trang 145, 146 SGK toán 5
Giải bài 4 trang 144, 145 SGK Toán 5
Giải bài tập trang 144 SGK Toán 5, Luyện tập chung
Từ khoá liên quan:

Luyện tập chung trang 144

, 145 SGK Toán 5, Giải bài tập SGK Toán 5: Luyện tập chung (tiếp) trang 144,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

    Giải bài tập phép chia Toán lớp 5

    Để làm tốt các bài tập Toán lớp 5 về phần luyện tập chung phép chia các em học sinh có thể tham khảo ngay tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 72, 73 SGK để tham khảo lời giải chi tiết cho các bài tập trong sách giáo khoa, giúp các em hoàn thành bài tập nhanh chóng, chính xác nhất.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá