Giải toán lớp 8 trang 40, 41 sách CTST tập 1, Bài tập cuối chương 1

Bài tập cuối chương I gồm hai phần trắc nghiệm và tự luận, các em có thể tham khảo Giải toán lớp 8 trang 40, 41 sách CTST tập 1 - Bài tập cuối chương 1 để chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra miệng trên lớp.

Giải toán lớp 8 trang 40, 41 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Bài tập cuối chương 1 trang 40, 41

 

Câu hỏi trắc nghiệm

 

Giải Bài tập 1 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 2

Giải Bài tập 2 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 3
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 4

Giải Bài tập 3 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 5
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 6

Bài tập

 

Giải Bài tập 4 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 7
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 8

Giải Bài tập 5 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 9
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 10

Giải Bài tập 6 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 11
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 12

Giải Bài tập 7 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 13
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 14

Giải Bài tập 8 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 15
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 16

Giải Bài tập 9 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 17
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 18

Giải Bài tập 10 trang 40 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 19
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 20

Bài tập tự luận

 

Giải Bài tập 11 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 21
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 22

Giải Bài tập 12 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 23
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 24

Giải Bài tập 13 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 25
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 26

Giải Bài tập 14 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 27
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 28

Giải Bài tập 15 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 29
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 30

Giải Bài tập 16 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 31
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 32
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 33
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 34

Giải Bài tập 17 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 35
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 36

Giải Bài tập 18 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 37
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 38
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 39
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 40
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 41

Giải Bài tập 19 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 42
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 43
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 44
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 45

Giải Bài tập 19 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 46
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 47

Giải Bài tập 19 trang 41 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 48
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 49
giai toan lop 8 trang 40 41 sach ctst tap 1 bai tap cuoi chuong 1 50

Trên đây là hướng dẫn Giải Toán lớp 8 trang trang 40, 41 tập 1, các em học sinh tham khảo trước
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 37, 38, 39 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 6: Cộng, trừ phân thức
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 43, 44, 45, 46, 47 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 1: Hình chóp tam giác đều - Hình chóp tứ giác đều để chắc kiến thức nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-trang-40-41-sach-ctst-tap-1-76525n.aspx
Tham khảo nhiều tài liệu học tốt Toán 8
- Giải Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo
- Giải toán lớp 8 trang 27, 28 sách KNTT tập 1 - Bài tập cuối chương I
- Giải toán lớp 8 trang 44, 45, 46, 47, 48 sách Cánh Diều tập 1 - Bài 3: Phép nhân, phép chia phân thức đại số

Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuỷ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Toán 11 trang 40, 41
Giải toán lớp 8 trang 88, 89 sách CTST tập 1, Bài tập cuối chương 3
Giải toán lớp 8 trang 38, 39, 40, 41, 42, 43 sách Cánh Diều tập 1, Phép cộng, phép trừ phân thức đại số
Giải toán lớp 11 trang 41, 42 sách Cánh Diều tập 1, Bài tập cuối chương 1
Giải toán lớp 11 trang 42 sách CTST tập 1, Bài tập cuối chương 1
Từ khoá liên quan:

Giai toan lop 8 trang 40 41 Bai tap cuoi chuong 1 trang 40 41 tap 1 sach Chan troi sang tao

, giai bai tap trang 40 41 sgk toan 8 tap 1 Chan troi sang tao, giai bai tap 1 2 3 4 5 sgk trang 40 41 toan 8,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4

    Giải bài tập luyện tập chung chương 2 lớp 4

    Giải bài tập trang 90, 91 SGK Toán 4 là tài liệu lời giải chi tiết phần kiến thức luyện tập chung chương 2 trong sách giáo khoa toán 4. Các thầy cô giáo và các em học sinh có thể tham khảo giải Toán lớp 4 để làm tài liệu học tốt môn Toán và nâng cao kỹ năng giải toán.

Tin Mới