Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Trong bài viết dưới đây, chúng tôi đã hướng dẫn cho các em học sinh cách Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 phần Luyện tập chung với phương pháp giải chi tiết, ngắn gọn, dễ hiểu từng bài tập, các em có thể tham khảo để dễ dàng hơn trong việc giải những bài tập đó.

=> Xem thêm tài liệu Giải toán lớp 5 tại đây: Giải toán lớp 5
 

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung - Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 trang 55 SGK Toán 5
Đề bài:
Tính:
a) 605,26 + 217,34;               b) 800,56 - 384,48;                     c) 16,39 + 5,25 - 10,3.

Phương pháp giải:
Các em học sinh đặt tính ra ngoài giấy nháp rồi điền kết quả vào bài làm
a) Xem lại cách đặt tính phép cộng hai số thập phân ở phần Giải bài 1 trang 50 SGK Toán 5.
b) Xem lại cách đặt tính phép trừ hai số thập phân ở phần Giải bài 1 trang 54 SGK Toán 5.
c) Các em thực hiện phép tính từ trái qua phải. 

Đáp án:
a) 605,26 + 217,34 = 822,60
b) 800,56 - 284,48= 416,08
c)
Cách 1: 16,39 + 5,25 - 10,3 = 21,64 - 10,3 = 11,34
Cách 2: 16,39 + 5,25 - 10,3 = 16,39 - 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25 = 11,34

Giải bài 2 trang 55 SGK Toán 5
Đề bài:
Tìm x:
a) x - 5,2 = 1,9 + 3,8
b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tính tổng ở vế phải
- Bước 2: 
a) Ẩn x cần tìm đóng vai trò là số bị trừ, vậy nên để tìm được số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ
b) Ẩn x cần tìm đóng vai trò là số hạng, vậy nên để tìm được số hạng chưa biết, t lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

Đáp án:
a) 
x - 5,2 = 1,9 + 3,8
    x - 5,2 = 5,7
   x = 5,7 + 5,2
   x = 10,9
b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9
    x + 2,7 = 13,6
    x = 13,6 - 2,7
    x = 10,9.

Giải bài 3 trang 55 SGK Toán 5
Đề bài:
Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 12,45 + 6,98 + 7,55;
b) 42,37 - 28,73 - 11,27.

Phương pháp giải:
Các em vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng, nhóm các số sao cho khi cộng với nhau ra số tự nhiên, rồi đem cộng với số còn lại. 

Đáp án:
a)
 12,45 + 6,98 + 7,55
= (12,45 + 7,55) + 6,98
= 20 + 6,98
= 26,98

b) 42,37 - 28,73 - 11,27
= 42,37 - (28,73 + 11,27)
= 42,37 - 40
= 2,37.

Giải bài 4 trang 55 SGK Toán 5
Đề bài:
Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải:
- Bước 1: Tìm số km giờ thứ hai người đó đi được bằng cách lấy số km giờ thứ nhất người đó đi được đem trừ đi số km đi ít hơn giờ thứ nhất
- Bước 2: Tính tổng số km hai giờ đầu người đó đi được bằng cách lấy số km đi được trong giờ đầu cộng với số km đi được trong giờ thứ hai
- Bước 3: Tìm số km giờ thứ ba người đó đi được bằng cách lấy tổng số km đi được trong 3 giờ (đã cho ở đề bài) trừ đi số km đã đi được trong hai giờ đầu. 

Đáp án:
Giờ thứ hai người đó đi được:
13,25 - 1,5 = 11,75 (km)
Hai giờ đầu người đó đi được:
13,25 + 11,75 = 25 (km)
Giờ thứ ba người đó đi được:
36 - 25 = 11 (km)
Đáp số : 11 km.

Giải bài 5 trang 55 SGK Toán 5
Đề bài:
Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.

Phương pháp giải: 
- Tìm số thứ nhất bằng cách: Lấy tổng của ba số đem trừ đi tổng của số thứ nhất và số thứ hai.
- Tìm số thứ hai bằng cách: Lấy tổng của số thứ nhất và số thứ hai đem trừ đi số thứ nhất.
- Tìm số thứ ba bằng cách: Lấy tổng của số thứ hai và số thứ ba đem trừ đi số thứ hai. 

Đáp án:
Số thứ nhất là: 8 - 5,5 = 2,5
Số thứ hai là: 4,7 - 2,5 = 2,2
Số thứ ba là: 8 - 4,7 = 3,3
Đáp số: 2,5; 2,2; 3,3.

 

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung - Ngắn gọn

Giải bài tập 1 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

a) 605,26 + 217,34;
b) 800,56 – 284,48;
c) 16,39 + 5,25- 10,3.
Đáp án:
a) 605,26 + 217,34 = 822,60
b) 800,56 – 284,48= 416,08
c)
Cách 1: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 21,64 – 10,3 = 11,34
Cách 2: 16,39 + 5,25 – 10,3 = 16,39 – 10,3 + 5,25 = 6,09 + 5,25 = 11,34

Giải bài tập 2 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8
b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9
Đáp án:
a) x – 5,2 = 1,9 + 3,8
x – 5,2 = 5,7
x = 5,7 + 5,2
x = 10,9
b) x + 2,7 = 8,7 + 4,9
x + 2,7 = 13,6
x = 13,6 – 2,7
x = 10,9

Giải bài tập 3 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 12,45 + 6,98 + 7,55;
b) 42,37 – 28,73 – 11,27.
Đáp án :
a) 12,45 + 6,98 + 7,55 = 12,45 + 7,55 = 6,98
= 20 + 6,98
= 26,98
b) 42,37 – 28,73 – 11,27 = 42,37 – (28,73 + 11,27)
= 42,37 – 40
= 2,37.

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán 5 trang 29, 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Giải bài tập 4 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Một người đi xe đạp trong ba giờ đi được 36km. Giờ thứ nhất người đó đi được 13,25km, giờ thứ hai người đó đi được ít hơn giờ thứ nhất 1,5km. Hỏi giờ thứ ba người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?
Tóm tắt:

giai bai tap trang 55 sgk toan 5 luyen tap chung

Giờ thứ hai người đó đi được:
13,25 – 1,5 = 11,75 (km)
Hai giờ đầu người đó đi được:
13,25 + 11,75 = 25 (km)
Giờ thứ ba người đó đi được:
36- 25 = 11 (km)
Đáp số : 11 km

Giải bài tập 5 trang 55 SGK Toán 5, Luyện tập chung

Tổng của ba số bằng 8. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 4,7. Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 5,5. Hãy tìm mỗi số đó.
Tóm tắt :

giai bai tap trang 55 sgk toan 5 luyen tap chung

Số thứ nhất là: 8 – 5,5 = 2,5
Số thứ hai là: 4,7 – 2,5 = 2,2
Số thứ ba là: 8 – 4,7 = 3,3
Đáp số: 2,5; 2,2; 3,3.

Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5 đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Nhân một số thập phận với một số tự nhiên qua phần Giải bài tập trang 56 SGK toán 5 và bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,.. qua phần Giải bài tập trang 57 SGK toán 5 để học tốt Toán 5 hơn.

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Giải bài tập trang 60 SGK Toán 5 để nắm vững những kiến thức trong chương trình Toán 5.

Trong chương trình học môn Toán 5 phần Giải bài tập trang 61 SGK Toán 5 là một trong những nội dung rất quan trọng mà các em cần quan tâm và trau dồi để nâng cao kỹ năng giải Toán 5 của mình.

 

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-55-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38515n.aspx
 

Tác giả: Trọng Tâm     (4.0★- 14 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Bài 1 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập
Giải Bài 2 Trang 55 SGK Toán 4 luyện tập
Giải bài 5 trang 150 SGK Toán 5
Giải toán lớp 5 trang 72 luyện tập chung, bài tập 1, 2, 3, 4
Giải Bài 5 Trang 48 SGK Toán 5
Từ khoá liên quan:

Giải bài tập trang 55 SGK Toán 5: Luyện tập chung phép cộng trừ số thập phân

, Giải bài 1, 2,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 5

    Giải bài tập phép chia Toán lớp 5

    Để làm tốt các bài tập Toán lớp 5 về phần luyện tập chung phép chia các em học sinh có thể tham khảo ngay tài liệu hướng dẫn Giải Toán lớp 5 trang 72, 73 SGK để tham khảo lời giải chi tiết cho các bài tập trong sách giáo khoa, giúp các em hoàn thành bài tập nhanh chóng, chính xác nhất.

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá