Giải Toán lớp 5 trang 124, 125, Luyện tập chung

Tài liệu giải Toán lớp 5 trang 124, 125, Luyện tập chung hướng dẫn giải các bài tập trong nội dung chương trình học, giúp các em có thể gặp các bài liên quan tới tính nhẩm, tính thể tích hình lập phương ... có thể giải bài dễ dàng.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 124, 125 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 124, 125

Đề bài:
Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:
10% của 120 là 12
5% của 120 là 6
Vậy 15% của 120 là 18.
a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn Dung:
....% của 240 là...
...% của 240 là...
...% của 240 là...
Vậy 17,5% của 240 là...
b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.

Phương pháp giải:
Cách nhẩm:
- Ta thấy: 15% = 10% + 5%
+ Tính 10% của 120: Lấy 120 : 10
+ Tính 5%: Lấy 10% của 120 đem chia cho 2
+ Tính 15% của 120: Lấy 10% của 120 đem cộng với 5% của 120.
=> Các câu khác tính tương tự. 

Đáp án:
a) 10% của 240 là 24
5% của 240 là 12
2,5% của 240 là 6
Vậy 17,5% của 240 là 42.
b) Ta có 35% = 30% + 5%
10% của 520 là 52. Vậy:
30% của 520 là 52 x 3 = 156
5% của 520 là 52 : 2 = 26.
Vậy 35% của 520 là 156 + 26 = 182.

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 124, 125

Đề bài:
Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).

giai bai 2 trang 124 125 sgk toan 5

a) Thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé?
b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.

Phương pháp giải:
- Từ tỉ số thể tích của hai hình lập phương 2 : 3 (Thep đề bài) => Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn với hình lập phương nhỏ, sau đó viết dưới dạng tỉ số phần trăm
- Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng cách lấy thể tích hình lập phương nhỏ đem nhân với tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương nhỏ. 

Đáp án:
a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 3/2
Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là:

giai bai 2 trang 124 125 sgk toan 5 2

3. Giải bài 3 - Giải Toán lớp 5 luyện tập chung trang 124, 125

Đề bài:
Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:

giai bai 3 trang 124 125 sgk toan 5

a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?
b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phương pháp giải:
a) Quan sát hình đã cho bao gồm 3 khối lập phương, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhỏ => Số hình lập phương nhỏ cần tìm
b) - Công thức tính diện tích toàn phần hình khối lập phương: S = 6 x a2 (S là kí hiệu diện tích; a là cạnh)
- Công thức tính diện tích một mặt hình lập phương: S = a x a (a là cạnh).

Đáp án:
a) Hình vẽ có tất cả:
8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)
b) Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:
2 x 2 x 6 = 24 (cm3)
Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.
Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.
Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.
Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)
Diện tích toàn phần của 3 khối là: 24 x 3 = 72 (cm2)
Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:
2 x 2 x 4 = 16 (cm2)
Diện tích cần sơn của hình đã cho là: 72 - 16 = 56 (cm2)
Đáp số:
a) 24 hình;
b) 56cm2

 

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 124, 125 (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán 5 bài luyện tập chung trang 124, 125
Bạn Dung tính nhẩm 15% của 120 như sau:
10% của 120 là 12
5% của 120 là 6
Vậy 15% của 120 là 18.
a) Hãy viết số thích hợp vào chỗ chấm để tìm 17,5% của 240 theo cách tính của bạn DUng:
….% của 240 là…
…% của 240 là…
…% của 240 là…
Vậy 17,5% của 240 là…
b) Hãy tính 35% của 520 và nêu cách tính.
Đáp án:
a) 10% của 240 là 24
5% của 240 là 12
2,5% của 240 là 6
Vậy 17,5% của 240 là 42.
b) Ta có 35% = 30% + 5%
10% của 520 là 52. Vậy:
30% của 520 là 156
5% của 520 là 26.
Vậy 35% của 520 là 182.
Bài 2 - Giải Toán 5 luyện tập chung trang 124, 125
Biết tỉ số thể tích của hai hình lập phương là 2 : 3 (xem hình vẽ).
giai bai tap trang 124 125 sgk toan 5 luyen tap chung
Thể tích:…cm3 ?
a) Tính thể tích của hình lập phương lớn bằng bao nhiêu phần trăm thể tích của hình lập phương bé ?
b) Tính thể tích của hình lập phương lớn.
Đáp án:
a) Tỉ số thể tích của hình lập phương lớn và hình lập phương bé là 3/2 .
Vậy tỉ số phần trăm thể tích hình lập phương lớn và thể tích hình lập phương bé là: 3 : 2 = 1,5.1,5 = 150%
b) Thể tích hình lập phương lớn là: 64 x 3/2 = 96 (cm3)
Đáp số: a) 150%; b) 96cm3

Bài 3 trang 125 SGK Toán 5
Bạn Hạnh xếp các hình lập phương nhỏ có cạnh 1cm thành hình bên, Hỏi:
giai bai tap trang 124 125 sgk toan 5 luyen tap chung
a) Hình bên có bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?
b) Nếu sơn các mặt ngoài của hình bên thì diện tích cần sơn bằng bao nhiêu xăng -ti-mét vuông ?
Lời giải:
a) Coi hình đã cho gồm 3 khối lập phương, mỗi khối đều được xếp bởi 8 hình lập phương nhr, như vậy hình vẽ có tất cả:
8 x 3 = 24 (hình lập phương nhỏ)
b) Mỗi khối lập phương nên ở phần a) có diện tích toàn phần là:
2 x 2 x 6 = 24 (cm3)
Khối ở trên có 1 mặt không được sơn.
Khối ở dưới bên trái có 2 mặt không được sơn.
Khối ở dưới bên phải có 1 mặt không được sơn.
Cả 3 khối có số mặt không được sơn là: 1 + 2 + 1 = 4 (mặt)
Diện tích toàn phần của 3 khối là: 24 x 3 = 72 (cm2)
Diện tích phần không sơn của hình đã cho là:
2 x 2 x 4 = 16 (cm2)
Diện tích cần sơn của hình đã cho là: 72 – 16 = 56 (cm2)
Đáp số: a) 24 hình; b) 56cm2

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 124, 125, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Giới thiệu hình trụ, giới thiệu hình cầu qua phần Giải Toán lớp 5 trang 126 và bài Luyện tập chung trang 127 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 127 để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-124-125-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38615n.aspx

Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam     (4.0★- 25 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Toán lớp 4 trang 123, 124 luyện tập chung
Giải Bài 2 Trang 123, 124 SGK Toán 4
Giải Bài 3 Trang 123, 124 SGK Toán 4
Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2, Luyện tập chung
Giải Bài 1 Trang 123, 124 SGK Toán 4
Từ khoá liên quan:

Giải Toán lớp 5 trang 124 125 luyện tập chung

, giai Toan 5 trang 124 125, Giai Toan lop 5 luyen tap chung trang 124 125,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5

    Hướng dẫn giải toán lớp 5 luyện tập chung phép nhân

    Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 là tài liệu hướng dẫn các em học sinh lớp 5 giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5 ở trang 61, 62 phần kiến thức luyện tập chung phép nhân. Tài liệu giải bài tập trang 61, 62 SG ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá