Câu đố về sự kiện lịch sử

Những câu đố vể sự kiện lịch sử khi đưa vào trong bài giảng tiết học lịch sử sẽ giúp học sinh của bạn sẽ có động lực, hứng thú học tập hơn. Các bạn có thể tham khảo và sưu tầm những câu đố về lịch sử dưới đây.

Những câu đố về sự kiện lịch sử có đáp án dưới đây gổm những câu đố về anh hùng dân tộc, câu đố về các vị vua có đáp án giúp bạn dễ dàng sưu tầm được những câu đố hay để có thể đố các em học sinh của mình trong tiết học lịch sử giúp các em học tập hiệu quả, nhớ lâu hơn.

cau do ve su kien lich su

Tuyển tập những câu hỏi đố vui lịch sử THCS

Tuyển tập câu đố về sự kiện lịch sử

1. Vũ Quang ai đã phất cờ

Bình Tây sát tả, bây giờ nhớ ai. - Là ai?

=> Đáp án: Phan Đình Phùng và Trương Công Định

2. Vua nào tám tuổi lên ngôi

Dẫu còn nhỏ bé mà người thông minh

Ngai vàng hư vị nào vinh,

Vì dân trốn khỏi hoàng thành giữa đêm. - Là ai?

=> Đáp án: Duy Tân

3. Từ bẩy tuổi đã lên ngôi

Việc dân, việc nước trọn đời lo toan

Mở trường thi, chọn văn quan

Lập Quốc Tử Giám luyện hàng danh nhân. - Là ai?

=> Đáp án: Lý Nhân Tông

4. Đố ai đan sọt giữa đàng

Giáo đâm thủng vế rõ ràng không hay. - Là ai?

=> Đáp án: Phạm Ngũ Lão

5. Đố ai đánh trống phất cờ

Giữa thành Hà Nội trong giờ nguy nan

Rồi khi trúc trẻ, ngói tan

Mượn dây oan nghiệt, giải oan anh hùng. - Là ai?

=> Đáp án: Hoàng Diệu

6. Đố ai giúp Bắc Bình Vương,

Kéo quân ra chiếm miếu đường Thăng Long

Làm cho Trịnh Khải đào vong,

Vua Lê đẹp ý nhưng không đoái hoài. - Là ai?

=> Đáp án: Nguyễn Hữu Chỉnh

7. Đố ai ngang dọc vẫy vùng

Vũ Quang khởi nghĩa, hợp cùng Văn Thân

Cần Vương nổi tiếng xa gần

Tinh thần kháng địch bội phần lên cao. - Là ai?

=> Đáp án: Phan Đình Phùng

8. Đố ai trên Bạch Đằng Giang,

Làm cho cọc nhọn, dọc ngang sáng ngời

Phá quân Nam Hán tơi bời,

Gươm thần độc lập giữa trời vung lên. - Là ai?

=> Đáp án: Ngô Quyền

9. Từng khen khóc lóc theo cha

Rồi đem nợ nước, tình nhà ra cân.

Núi Lam tìm giúp minh quân

Bình Ngô đại cáo, bút thần ra tay. - Là ai?

=> Đáp án: Nguyễn Trãi

10. Trạng nguyên lanh trí ai bì,

Đã từng ứng đối khi đi sứ Tàu

Một đời trong sạch trước sau

Tiền vô chủ quyết vào chầu, nộp kho. - Là ai?

=> Đáp án: Mạc Đình Chi

11. Vì nhà, vì nước giao tranh

Thanh gươm, yên ngựa, phá thành, dốc quân

Sa cơ nào quản tấm thân,

Mặc voi giày xéo, chết gần chồng con. - Là ai?

=> Đáp án: Bùi Thị Xuân

12. Vua nào thuở bé chăn trâu,

Trường Yên một ngọn cờ lau tập tành

Sứ quân dẹp loạn phân tranh,

Dựng nền thống nhất sử xanh còn truyền - Là ai?

=> Đáp án: Đinh Tiên Hoàng

13. Đố ai khởi nghĩa Thái Nguyên

Giữa nơi doanh trại, cướp quyền chỉ huy

Pháo sơn gặp bước gian nguy,

Ngang nhiên tuẫn tiết chỉ vì non sông. - Là ai?

=> Đáp án: Đội Cấn

14. Đố ai đã bị đi đày,

Chỉ vì câu nói, đêm ngày đảo xa

Rồi sau đó được vua tha,

Đem về dưa hấu, đậm đà thơm ngon. - Là ai?

=> Đáp án: An Tiêm

15. Đố ai đánh Tống Bình Chiêm

Ba ngày phá vỡ Khâm, Liêm hai thành

Ung Châu đổ nát, tan tành

Mở đầu Bắc phạt, uy danh vang lừng. - Là ai?

=> Đáp án: Lý thường Kiệt

16. Tướng nào mà thả bồ câu,

Tướng nào mà chết chẳng cầu giặc Nguyên. - Là ai?

=> Đáp án: Trần Nguyên Hãn

17. Thù chồng nợ nước hỏi ai,

Đuôi quân tham bạo, diệt loài xâm lăng

Mê Linh nổi sóng đất bằng,

Hát giang ghi dấu hơn căm đến giờ. - Là ai?

=> Đáp án: Hai Bà Trưng

18. Đố ai giải phóng Thăng Long,

Nửa đêm trừ tịch, quyết lòng tiến binh.

Đống Đa, sông Nhĩ vươn mình

Giặc Thanh vỡ mộng cường chinh, tơi bời. - Là ai?

=> Đáp án: Nguyễn Huệ

19. Đố ai qua Nhật, sang Tàu

Soạn thành huyết lệ lưu cầu tàn thư.

Hô hào vận động Đông Du,

Kết đoàn cùng với sĩ phu khắp miền. - Là ai?

=> Đáp án: Phan Bội Châu

20. Tuổi già nhưng sức chẳng già,

Vung gươm Bắc tiến: quân nhà Tống tan.

Xuôi Nam: Chiêm quốc kinh hoàng,

Thơ thần một áng: lời vàng còn ghi. - Là ai?

=> Đáp án: Lý Thường Kiệt

21. Thanh liêm vốn sẵn tính trời,

Tiền muôn, bạc vạn chẳng dời lòng ngay.

Tài đối đáp thật là hay,

Trạng Nguyên hai nước, ông này là ai. - Là ai?

=> Đáp án: Mạc Đĩnh Chi

22. Quê người ở Hà Tĩnh

Đi thi đỗ Đình Nguyên

Tùng là quan Ngự sử,

Khẳng khái, Thuyết, Tường kiêng.

Gian khổ suốt mười miên.

Văn Thân dù tan rã,

Danh thơm vẫn lưu truyền. - Là ai?

=> Đáp án: Phan Đình Phùng

23. Ai đứng đầu đảng Văn Thân

Thần đồng ai đã dự phần nhớ dai. - Là ai?

=> Đáp án: Phan Đình Phùng và Phan Bội Châu

24. Ai làm vua ở đồng lầy,

Ai thường tập trận với bầy trẻ trâu. - Là ai?

=> Đáp án: Triệu Quang Phục và Đinh Bộ Lĩnh

25. Gái nào giặc đánh chẳng khai,

Chết hô khẩu hiệu, hoa cài tóc xanh. - Là ai?

=> Đáp án: Võ Thị Sáu

26. Bị giam cầm ở Thái Nguyên,

Bèn cùng Đội Cấn nổi lên diệt thù

Bảy ngày, một cỏi biên khu,

Nghĩa quân tan rã, mặc dù kiên trung. - Là ai?

=> Đáp án: Lương Ngọc Quyến

27. Ai mài gươm dưới trăng tà,

Quốc thù chưa trả, đầu đã điểm sương

Một lần giết hụt giặc Trương,

Về sau bị bắt nửa đường quyên sinh. - Là ai?

=> Đáp án: Đặng Dung

28. Vua nào đã bốn ngàn xuân,

Vẫn ghi công đức toàn dân phụng thờ. - Là ai?

=> Đáp án: Vua Hùng

 

29. Ai vì nước bỏ thù nhà,

Ai từng thắng trận Đống Đa vang lừng. - Là ai?

=> Đáp án: Trần Quốc Tuấn và Quang Trung

30. Ai không bỏ nghĩa tham vàng,

Và ai nhóm lửa đốt than đợi chờ. - Là ai?

=> Đáp án: Tô Hiến Thành và Trần Khánh Dư

31. Còn ai đổi mặc hoàng bào,

Ai đem Nhật Tảo ghi vào sử xanh. - Là ai?

=> Đáp án: Lê Lai và Nguyễn Trung Trực

32. Còn ai đổi mặc hoàng bào,

Bình Ngô đại cáo người nào soạn ra. - Là ai?

=> Đáp án: Trần Quốc Toản và Nguyễn Trãi

33. Ai người mang đỗ, ngô về

Dạy dân cày cấy lên vùa vàng tươi. - Là ai?

=> Đáp án: Phùng Khắc Khoan

34. Cờ lau tập trận thiếu thời,

Lớn lên Vạn Kiếp khắp trời danh uy.

Hoa Lư nên bóng quốc kỳ,

Trường An nay hãy còn ghi ơn người - Là ai?

=> Đáp án: Đinh Bộ Lĩnh

34. Quyết tâm rửa sạch quân thù,

Ô hô cặp mắt công phu lỡ làng. - Là ai?

=> Đáp án: Nguyễn Đình Chiểu

36. Ai đã nối nghiệp Tiền Lê,

Rời Hoa Lư, dời đô về Đại La. - Là ai?

=> Đáp án: Lý Công Uẩn

37. Ai người mặc đổi áo vua,

Cầm quân ra trận đánh lừa giặc Minh.

Vì đại nghĩa phải hy sinh,

Tấm gương trung nghĩa, hiển vinh đời đời. - Là ai?

=> Đáp án: Lê Lai

38. Bậc anh hùng tài không đợi tuổi,

Sấu chữ cờ giong ruổi khắp nơi,

Đánh cho quân giặc tơi bời,

Chương Dương, Hàm Tử rạng ngời chiến công. - Là ai?

=> Đáp án: Trần Quốc Toản

39. Can trường kháng chiến mười năm

Anh hùng áo vải nhiều lần khốn nguy.

Gian lao có quản ngại gì,

Gươm thần trả lại chính vì quốc dân. - Là ai?

=> Đáp án: Lê Lợi

40. Cuộc đời như đám phù vân,

Biết bao vinh nhục cũng ngần ấy thôi.

Thăng thăng, giáng giáng, mặc đời

Mấy vùng Sơn Hải, đôi lời thi ca. - Là ai?

=> Đáp án: Nguyễn Công Trứ

https://thuthuat.taimienphi.vn/cau-do-ve-su-kien-lich-su-53355n.aspx
Muốn tiết học lịch sử thêm thú vị, học sinh có động lực học tập thì bạn đừng quên sử dụng câu đố về sự kiện lịch sử để kết hợp vào trong bài học đố học sinh để học sinh trao đổi.

Tác giả: Ngọc Trinh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Ăn gì mà càng ngày càng nhỏ lại?
Cái gì càng nặng càng nhẹ?
Con cua thở bằng gì?
Câu đố mẹo "Cây gì có hoa mà không có lá?"
Cá gì không có xương?
Từ khoá liên quan:

Câu đố về sự kiện lịch sử

, câu đố về anh hùng dân tộc, cau do ve su kien lich su,

SOFT LIÊN QUAN
 • 277 Câu đố Việt Nam

  Những câu đố thử thách trí thông minh của bạn

  277 Câu đố Việt Nam tập hợp hàng trăm câu đố thuộc nhiều chủ đề khác nhau, giúp bạn thể hiện và phát huy trí thông minh, khả năng phán đoán, tưởng tượng về sự vật, hiện tượng. Câu đó là một trong những thể loại nằm trong ...

Tin Mới

 • Câu đố ngày cá tháng tư, câu đố 1/4 ngày nói dối

  Sưu tầm những câu đố ngày cá tháng tư, câu đố 1/4 là cách giúp bạn có thể tránh được cú troll của mọi người một cách ngoạn mục và cũng là cách giúp bạn troll bạn bè, người thân của mình dễ dàng, mang đến tiếng cười sảng khoái, giây phút thư giãn thú vị. Mời các bạn cùng tham khảo

 • Câu đố vui về Tết hay nhất

  Bạn muốn tạo bầu không khí vui vẻ vào ngày Tết cũng như làm ngày Tết thêm ý nghĩa, có nhiều kỉ niệm thì một số câu đố vui về Tết hay nhất sẽ giúp bạn. Nó còn kích thích được trí não phát triển, hoạt động linh hoạt. Bạn

 • Câu đố vui toán học có đáp án

  Các câu đố vui toán học không chỉ giúp kích thích trí não phát triển, tư duy nhanh nhạy, làm toán linh hoạt hơn mà còn tạo ra tiếng cười sảng khoái, giúp xua tan đi những mệt mỏi, căng thẳng. Vì thế, trong lúc đang mệt mỏi vì học tập, làm việc thì bạn đừng quên đố mọi người những câu đố vui về toán học này.

 • Lời bài hát Hãy tỏa sáng, Let's shine SEA Games 31

  Lời bài hát Hãy tỏa sáng, Let's shine SEA Games 31 được nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác với 2 lời, lời tiếng Việt và tiếng Anh. Nội dung Lời bài hát thể hiện niềm tự hào về đất nước, vinh quang trong thể thao. Hơn nữa, âm hưởng của bài tươi vui, mạnh mẽ, ca khúc Hãy tỏa sáng, Let's shine SEA Game 31 mang đến cho người nghe sự thích thú, trỗi dậy niềm tự hào.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá