Cách tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Cách tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 sẽ được Taimienphi.vn chia sẻ trong bài viết dưới đây giúp bạn có thể tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc suôn sẻ, thành công tốt đẹp. Chúng ta cùng tham khảo.

Ngày Quốc tế Hạnh phúc 2019 sắp diễn ra, bạn đã nghĩ được gì cho chương trình kỷ niệm vào ngày 20/3 này chưa? Nếu bạn đang bí ý tưởng thì cùng tham khảo cách tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hay, chi tiết dưới đây.

cach to chuc ngay quoc te hanh phuc 20 3

Lịch sử ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 giúp bạn hiểu được nguồn gốc của ngày kỷ niệm ý nghĩa này

Cách tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 58/CĐCT-NC Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017

HƯỚNG DẪN

Tổ chức hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu

Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,

1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và các hoạt động kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Công đoàn Công Thương Việt Nam hướng dẫn các cấp Công đoàn trong ngành cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của các cấp uỷ Đảng về công tác phụ nữ và Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền, giáo dục ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội, vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng; các giá trị truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam; vai trò của phụ nữ trong gia đình và xã hội hiện đại...

Tạo sân chơi lành mạnh cho nữ CNVCLĐ, tăng cường sự giao lưu, đoàn kết, hỗ trợ nhau trong công tác; cổ vũ, động viên nữ CNVCLĐ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH- HĐH đất nước;

Các hoạt động được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở với chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên".

II. NỘI DUNG

1. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; vận động Nữ CNVCLĐ tham gia tích cực các phong trào thi đua trong ngành Công Thương, lập thành tích chào mừng Đại hội; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CNVCLĐ, đoàn viên nữ.

2. Tuyên truyền về truyền thống, ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2017), 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền thống đấu tranh anh hùng, bất khuất của phụ nữ Việt Nam và tinh thần đoàn kết, đấu tranh của phụ nữ thế giới, gắn với phong trào nữ CNVCLĐ của ngành.

3. Triển khai Kết luận số 147/KL-BCH ngày 04/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về việc Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, ngày 29/01/2011về công tác vận động Nữ CNVCLĐ và Chỉ thị 03/TLĐ ngày 18/8/2010 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong Nữ CNVCLĐ.

4. Tiếp tục tuyên truyền về chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ và trẻ em, về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, phòng chống tệ nạn xã hội, các quy định của Luật BHXH năm 2014; công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.....

5. Tham gia tích cực thực hiện Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Công Thương; Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch hành động của Công đoàn Công Thương Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020 nhằm phấn đấu hoàn thành mục tiêu chung của ngành và của đơn vị về công tác bình đẳng giới.

6. Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ; Tiếp tục phát động, vận động nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia và thực hiện tốt phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2017 gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC

Tổ chức, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước trong nữ CNVCLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần XII Công đoàn Việt Nam với nội dung cụ thể, thiết thực gắn liền với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua đã được nêu tại văn bản số 54/CĐCT ngày 23/2/2017 triển khai Chỉ thị số 01/CTLT BCT-CĐCT giữa Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương Việt Nam về tổ chức phong trào thi đua năm 2017 .

Tùy điều kiện cụ thể của đơn vị để tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1977 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 cho phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên chị em trong công tác và trong cuộc sống, như: gặp mặt ôn lại truyền thống, tổ chức các hoạt động giao lưu, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức về giới, hội thi khéo tay, thi nữ công gia chánh trong CNVCLĐ, tọa đàm, nói chuyện về chăm sóc sức khỏe sinh sản, hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan...

Tổng kết, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" năm 2016, phát động, vận động 100% CNVCLĐ đăng ký tham gia và thực hiện tốt trong năm 2017.

Tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở, với chủ đề "Năm vì lợi ích đoàn viên", thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi động viên, giúp đỡ tặng quà gia đình chính sách, gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, tai nạn rủi ro, mắc bệnh hiểm nghèo, có con bị nhiễm chất độc điôxin, tàn tật...;Tham mưu với chính quyền, phối hợp với cơ sở y tế ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, có khám chuyên sâu phụ khoa cho nữ CNVCLĐ.

IV. KHẨU HIỆU VÀ TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Khẩu hiệu tuyên truyền:

Nữ CNVCLĐ ngành Công Thương thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII!
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII!
Nữ CNVCLĐ ngành Công Thương quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII!
Nữ CNVCLĐ ngành Công Thương đoàn kết, sáng tạo, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế!
Nữ CNVCLĐ ngành Công Thương "Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" và Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

2. Tài liệu tuyên truyền:

Sổ tay công tác nữ công năm 2017 (đã được gửi bằng đường thư tới các đơn vị)

Căn cứ Hướng dẫn trên và tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị các cấp Công đoàn chủ động lựa chọn nội dung và hình thức phù hợp tổ chức thực hiện. Báo cáo kết quả hoạt động về Công đoàn Công Thương Việt Nam (qua Ban Nữ công) trong báo cáo 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết năm theo thời gian quy định để tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Ngày Quốc tế Hạnh phúc là một ngày kỷ niệm của Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung nên việc tổ chức cần được diễn ra thuận lợi. Để có được buổi kỷ niệm thành công tốt đẹp thì không thể thiếu được cách tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc.

https://thuthuat.taimienphi.vn/cach-to-chuc-ngay-quoc-te-hanh-phuc-20-3-44867n.aspx
Vào ngày 20/3, bạn cũng đừng quên gửi những lời chúc ngày Quốc tế Hạnh phúc đến mọi người cũng như đọc những bài viết hay về ngày Quốc tế Hạnh phúc để có thể cảm nhận được ngày ý nghĩa ngày.

Tác giả: Công Lý     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Diễn văn khai mạc văn nghệ ngày 26/3
Nguồn gốc, ý nghĩa lịch sử Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20/3
Những bài thơ 26/3 hay và ý nghĩa
Lời dẫn chương trình đêm Giáng sinh tại giáo xứ hay nhất
Những lời dẫn văn nghệ 20/11 hay nhất
Từ khoá liên quan:

tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

, to chuc ngay Quoc te hanh phuc 20/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 2019.,

SOFT LIÊN QUAN
 • Lời dẫn chương trình văn nghệ 26 3

  Kịch bản chương trình văn nghệ ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

  Lời dẫn chương trình văn nghệ 26/3 góp phần làm cho người dẫn chủ động trong việc dẫn dắt xuyên suốt chương trình, do đó, để cho chương trình chào mừng ngày thành lập Đoàn diễn ra tốt đẹp thì bạn đừng quên chuẩn bị lời dẫn chương trình văn nghệ 26/3 hay và ý nghĩa.

Tin Mới

 • Tết dương lịch 2021 vào thứ mấy? ngày nào?

  Cập nhật Tết dương lịch 2021 vào thứ mấy? ngày mấy? giúp bạn biết được ngày Tết Tây này diễn ra vào hôm nào, được nghỉ những ngày nào để từ đó có thể sắp xếp công việc, lên kế hoạch đi chơi, nghỉ ngơi và thư giãn sau

 • Noel 2020 vào thứ mấy? ngày nào?

  Noel 2020 vào thứ mấy? ngày nào? lại được nhiều người băn khoăn, nhất là không khí lạnh của mùa đông đang tràn về. Việc biết được Noel là ngày bao nhiêu sẽ giúp bạn có kế hoạch đi chơi, tổ chức ăn uống và chuẩn bị mua sắm đồ đạc để đón không khí Noel.

 • Lời cảm ơn hay khi nhận được lời chúc ngày 20/11

  Gửi lời cảm ơn hay khi nhận được lời chúc ngày 20/11 là điều nên làm, thể hiện được sự tôn trọng đối với người nhắn, dù là học sinh của mình. Nếu bạn chưa biết gửi lời cảm ơn đến "học sinh" của mình như thế nào sau khi nhận được lời chúc 20/11 thì tham khảo ngay bài viết sau đây.

 • Cách chèn nhạc vào ảnh trên Story Facebook

  Facebook hiện nay sở hữu rất nhiều tính năng mà không phải người dùng nào cũng để ý hay cũng biết, với hướng dẫn chèn nhạc vào ảnh trên Story Facebook, bạn sẽ thấy có rất nhiều cách để bộc lộ cảm xúc trên Facebook.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá