Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1, 2

Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều là tổng hợp lại toàn bộ tài liệu giải bài tập Toán lớp 3 tập 1, tập 2 của bài học 1 cho đến bài cuối cùng theo chương trình học của sách giáo khoa môn Toán lớp 3 bộ Cánh Diều. Các em cùng xem để có thể tìm tài liệu tham khảo hữu ích phù hợp giúp giải Toán, củng cố kiến thức dễ dàng, đạt hiệu quả cao.

Chương trình lớp 3 sách Cánh Diều môn Toán gồm có 101 bài học tương ứng với 101 bài giải Toán lớp 3 sách Cánh diều dưới đây. Mỗi bài học đều giải rất chi tiết và cụ thể bao gồm hướng dẫn giải, lời giải giúp các em hình dung được cách làm và làm bài tốt, đúng chuẩn.

giai toan lop 3 sach canh dieu

Giải Toán lớp 3 tập 1, tập 2 sách Cánh Diều
 

Mục lục phần giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều


* Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1

* Chương 1: Bảng nhân, bảng chia
- Giải Toán lớp 3 trang 6, 7 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
- Giải Toán lớp 3 trang 8, 9 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000
- Giải Toán lớp 3 trang 10, 11 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về hình học và đo lường trang 10
- Giải Toán lớp 3 trang 12, 13 tập 1 sách Cánh diều - Mi-li-mét
- Giải Toán lớp 3 trang 14, 15 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về phép nhân, bảng nhân 2, bảng nhân 5
- Giải Toán lớp 3 trang 16 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 3
- Giải Toán lớp 3 trang 19 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 4
- Giải Toán lớp 3 trang 21 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 6
- Giải Toán lớp 3 trang 23 tập 1 sách Cánh diều - Gấp một số lên một số lần
- Giải Toán lớp 3 trang 25 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 7
- Giải Toán lớp 3 trang 27 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 8
- Giải Toán lớp 3 trang 29 tập 1 sách Cánh diều - Bảng nhân 9
- Giải Toán lớp 3 trang 30, 31 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập trang 30
- Giải Toán lớp 3 trang 32, 33 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập (Tiếp theo) trang 32
- Giải Toán lớp 3 trang 34, 35 tập 1 sách Cánh diều - Gam
- Giải Toán lớp 3 trang 36, 37 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về phép chia, bảng chia 2, bảng chia 5
- Giải Toán lớp 3 trang 38, 39 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 3
- Giải Toán lớp 3 trang 40, 41 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 4
- Giải Toán lớp 3 trang 42, 43 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 6
- Giải Toán lớp 3 trang 44, 45 tập 1 sách Cánh diều - Giảm một số đi một số lần
- Giải Toán lớp 3 trang 46, 47 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 7
- Giải Toán lớp 3 trang 48, 49 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 8
- Giải Toán lớp 3 trang 50, 51 tập 1 sách Cánh diều - Bảng chia 9
- Giải Toán lớp 3 trang 52, 53 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập trang 52
- Giải Toán lớp 3 trang 54, 55 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập (Tiếp theo) trang 54
- Giải Toán lớp 3 trang 57, 58 tập 1 sách Cánh diều - Một phần hai. Một phần tư
- Giải Toán lớp 3 trang 59, 60 tập 1 sách Cánh diều - Một phần ba. Một phần năm. Một phần sáu
- Giải Toán lớp 3 trang 61, 62 tập 1 sách Cánh diều - Một phần bảy. Một phần tám. Một phần chín
- Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 tập 1 sách Cánh diều - Em ôn lại những gì đã học trang 63
- Em vui học toán trang 65

* Chương 2: Nhân, chia các số trong phạm vi 1000
- Giải Toán lớp 3 trang 68, 69 tập 1 sách Cánh diều - Nhân số tròn chục với một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 70, 71 tập 1 sách Cánh diều - Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 72 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập trang 72
- Giải Toán lớp 3 trang 74 tập 1 sách Cánh diều - Phép chia hết. Phép chia có dư
- Giải Toán lớp 3 trang 76 tập 1 sách Cánh diều - Chia số tròn trục, tròn trăm cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 78 tập 1 sách Cánh diều - Chia cho số có một chữ số
- Giải Toán lớp 3 trang 79 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập trang 79
- Giải Toán lớp 3 trang 80, 81 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 80
- Giải Toán lớp 3 trang 82, 83 tập 1 sách Cánh diều - So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
- Giải Toán lớp 3 trang 85, 86 tập 1 sách Cánh diều - Giải bài toán có đến hai bước tính
- Giải Toán lớp 3 trang 87, 88 tập 1 sách Cánh diều - Làm quen với biểu thức số
- Giải Toán lớp 3 trang 90 tập 1 sách Cánh diều - Tính giá trị biểu thức số
- Giải Toán lớp 3 trang 91, 92 tập 1 sách Cánh diều - Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 91
- Giải Toán lớp 3 trang 93, 94 tập 1 sách Cánh diều - Tính giá trị biểu thức số (tiếp theo) trang 93
- Giải Toán lớp 3 trang 95, 96 tập 1 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 95
- Giải Toán lớp 3 trang 97, 98 tập 1 sách Cánh diều - Mi-li-lít
- Giải Toán lớp 3 trang 99, 100 tập 1 sách Cánh diều - Nhiệt độ
- Giải Toán lớp 3 trang 102 tập 1 sách Cánh diều - Góc vuông, góc không vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 103, 104 tập 1 sách Cánh diều - Hình tam giác. Hình tứ giác
- Giải Toán lớp 3 trang 106 tập 1 sách Cánh diều - Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác
- Giải Toán lớp 3 trang 107, 108 tập 1 sách Cánh diều - Hình chữ nhật
- Giải Toán lớp 3 trang 109, 110 tập 1 sách Cánh diều - Hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 112 tập 1 sách Cánh diều - Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 113, 114 tập 1 sách Cánh diều - Em ôn lại những gì đã học trang 113
- Em vui học toán trang 115
- Giải Toán lớp 3 trang 117, 118 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về phép nhân, phép chia trong phạm vi 1 000
- Giải Toán lớp 3 trang 119, 120 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập về hình học và đo lường trang 119
- Giải Toán lớp 3 trang 121, 122 tập 1 sách Cánh diều - Ôn tập chung trang 121

* Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 2

* Chương 3: Các số trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 5, 6 tập 2 sách Cánh diều - Các số trong phạm vi 10 000
- Giải Toán lớp 3 trang 7, 8, 9 tập 2 sách Cánh diều - Các số trong phạm vi 10 000 (Tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 10, 11 tập 2 sách Cánh diều - Em làm quen với chữ số la mã
- Giải Toán lớp 3 trang 12, 13, 14 tập 2 sách Cánh diều - Các số trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 15, 16, 17 tập 2 sách Cánh diều - Các số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 19 tập 2 sách Cánh diều - So sánh các số trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 20, 21 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập trang 20
- Giải Toán lớp 3 trang 22, 23 tập 2 sách Cánh diều - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
- Giải Toán lớp 3 trang 24, 25 tập 2 sách Cánh diều - Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
- Vẽ trang trí hình tròn
- Giải Toán lớp 3 trang 29 Làm tập 2 sách Cánh diều - Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
- Giải Toán lớp 3 trang 31, 32, 33 tập 2 sách Cánh diều - Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
- Giải Toán lớp 3 trang 34, 35 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 34
- Giải Toán lớp 3 trang 36, 37 tập 2 sách Cánh diều - Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
- Giải Toán lớp 3 trang 38, 39, 40 tập 2 sách Cánh diều - Thực hành xem đồng hồ
- Giải Toán lớp 3 trang 41, 42, 43 tập 2 sách Cánh diều - Thực hành xem đồng hồ (Tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 46 tập 2 sách Cánh diều - Tháng năm
- Giải Toán lớp 3 trang 47, 48 tập 2 sách Cánh diều - Em ôn lại những gì đã học trang 47
- Em vui học toán trang 49

* Chương 4: Cộng, trừ, nhân, chia trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 53, 54 tập 2 sách Cánh diều - Phép cộng trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 55, 56 tập 2 sách Cánh diều - Phép trừ trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 58 tập 2 sách Cánh diều - Tiền Việt Nam
- Giải Toán lớp 3 trang 60 tập 2 sách Cánh diều - Nhân với số có một chữ số (không nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 61, 62 tập 2 sách Cánh diều - Nhân với số có một chữ số (có nhớ)
- Giải Toán lớp 3 trang 63, 64 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập trang 63
- Giải Toán lớp 3 trang 65, 66 tập 2 sách Cánh diều - Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 67, 68 tập 2 sách Cánh diều - Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 67
- Giải Toán lớp 3 trang 69, 70 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập trang 69
- Giải Toán lớp 3 trang 71, 72 tập 2 sách Cánh diều - Chia cho số có một chữ số trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo) trang 71
- Giải Toán lớp 3 trang 73, 74 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập trang 73
- Giải Toán lớp 3 trang 75 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 75
- Giải Toán lớp 3 trang 76, 77, 78 tập 2 sách Cánh diều - Tìm thành phần chưa biết của phép tính
- Giải Toán lớp 3 trang 80 tập 2 sách Cánh diều - Tìm thành phần chưa biết của phép tính (Tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 81, 82 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 81
- Giải Toán lớp 3 trang 83, 84 tập 2 sách Cánh diều - Diện tích một hình
- Giải Toán lớp 3 trang 87 tập 2 sách Cánh diều - Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 89 tập 2 sách Cánh diều - Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
- Giải Toán lớp 3 trang 90, 91 tập 2 sách Cánh diều - Luyện tập chung trang 90
- Giải Toán lớp 3 trang 92, 93, 94 tập 2 sách Cánh diều - Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu thống kê
- Giải Toán lớp 3 trang 95, 96, 97 tập 2 sách Cánh diều - Bảng số liệu thống kê
- Giải Toán lớp 3 trang 98, 99 tập 2 sách Cánh diều - Khả năng xảy ra của một sự kiện
- Giải Toán lớp 3 trang 100, 101 tập 2 sách Cánh diều - Em ôn lại những gì đã học trang 100
- Em vui học toán trang 102
- Giải Toán lớp 3 trang 105, 106 tập 2 sách Cánh diều - Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000
- Giải Toán lớp 3 trang 107, 108 tập 2 sách Cánh diều - Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 100 000 (Tiếp theo)
- Giải Toán lớp 3 trang 109, 110 tập 2 sách Cánh diều - Ôn tập về hình học và đo lường trang 109
- Giải Toán lớp 3 trang 111, 112 tập 2 sách Cánh diều - Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất
- Giải Toán lớp 3 trang 113, 114 tập 2 sách Cánh diều - Ôn tập chung trang 113

Ngoài tham khảo để biết cách làm, các em cũng có thể so sánh, đối chiếu với bài làm của mình để chắc chắn cách làm và đáp án đúng chuẩn. Qua tài liệu này, các em cũng có thể đánh giá được khả năng học Toán đến đâu, khắc phục những kiến thức, thiếu sót, có được phương pháp về học tập hiệu quả.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-3-sach-canh-dieu-71119n.aspx
Hy vọng với tài liệu giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều này, các em có thể học Toán tốt hơn và yêu thích môn học này. Các phụ huynh có thể tham khảo để hướng dẫn cho bé học tốt, hiểu, nắm chắc bài học hơn.


Tác giả: Tin Nguyễn     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
Giải Toán lớp 6 trang 16, 17 tập 1 sách Cánh Diều - Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải bài tập trang 102 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
Giải toán lớp 7 trang 104 tập 1 sách Cánh Diều
Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Từ khoá liên quan:

Giai Toan lop 3 sach Canh Dieu

, giai bai tap Toan lop 3 tap 1 sach Canh Dieu, Toan lop 3 Canh Dieu tap 2,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bộ sách Cánh Diều

  File sách mềm Cánh Diều cho học sinh

  File sách điện tử Bộ sách Cánh Diều cung cấp cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh một tài liệu để học trực tuyến gồm đầy đủ 9 môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, H ...

Tin Mới

 • Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

  Giải bài tập trang 17 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều này gồm lời giải chi tiết các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 Bảng nhân 3. Các em tham khảo, so sánh kết quả bài làm thể có thể nắm vững kiến thức cũng như có tư duy tốt, làm

 • Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều tập 1, 2

  Giải Toán lớp 3 sách Cánh Diều là tổng hợp lại toàn bộ tài liệu giải bài tập Toán lớp 3 tập 1, tập 2 của bài học 1 cho đến bài cuối cùng theo chương trình học của sách giáo khoa môn Toán lớp 3 bộ Cánh Diều. Các em cùng

 • Giải bài tập trang 6,7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều

  Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn các em học sinh cách giải bài tập trang 6, 7 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều, Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 chi tiết theo từng bước. Các em cùng tham khảo để có thể học tốt môn Toán

 • Lời bài hát Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện

  Với lời bài hát Hành Khúc Thanh Niên Tình Nguyện ý nghĩa, truyền được cảm hứng cho thế hệ trẻ nên cứ vào ngày 26/3 lại được cất lên. Các bạn có thể xem lời bài hát này để có thể hát theo, giúp chương trình diễn ra tốt đẹp, hào hùng hơn.