Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều là tài liệu hữu ích đưa ra lời giải chi tiết các bài 1, 2... trong bài học Luyện tập chung. Các em cùng tham khảo và so sánh để làm bài chính xác. Bên cạnh đó là củng cố kiến thức để học giỏi Toán hơn.

giai Toan lop 3

Giải Toán lớp 3 trang 95, 96 tập 1 sách Cánh Diều 
 

Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều:

Luyện tập chung


1. Giải bài 1 Trang 95 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) 948 - 429 + 479                                b) 750 - 101 x 6                                 c) 998 - (302 + 685)
424 : 2 x 3                                                100 : 2 : 5                                             (421 - 19) x 2

Hướng dẫn giải:
- Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
- Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.
- Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Đáp án:
a) 948 - 429 + 479 = 519 + 479
                               = 998

424 : 2 x 3 = 212 x 3
                  = 636

b) 750 - 101 x 6 = 750 - 606
                           = 144

100 : 2 : 5 = 50 : 5
                 = 10

c) 998 - (302 + 685) = 998 - 987
                                 = 11

(421 - 19) x 2 = 402 x 2
                      = 804


2. Giải bài 2 Trang 95 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính giá trị của các biểu thức sau:
(300 + 70) + 500                                      (178 + 214) + 86
300 + (70 + 500)                                      178 + (214 + 86)
b) Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a.
c) Lấy ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu a.

Hướng dẫn giải:

Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc ( ) thì ta thực hiện các phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Lời giải chi tiết:

a) (300 + 70) + 500 = 370 + 500
                                = 870

300 + (70 + 500) = 300 + 570
                            = 870

(178 + 214) + 86 = 392 + 86
                            = 478

178 + (214 + 86) = 178 + 300
                            = 478

b) Nhận xét: Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a bằng nhau.

c) Ví dụ:
(625 + 28) + 200 = 653 + 200
                            = 853

625 + (28 + 200) = 625 + 228
                            = 853


3. Giải bài 3 Trang 95 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Tính giá trị của các biểu thức sau:
(2 x 6) x 4                                    (8 x 5) x 2
2 x (6 x 4)                                     8 x (5 x 2 )
b) Nhận xét về giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a.
c) Lấy ví dụ tương tự như các biểu thức ở câu a.

Phương pháp giải: Khi tính giá trị của các biểu thức có dấu ngoặc () thì trước tiên ta thực hiện các phép tính trong ngoặc.

Lời giải chi tiết:
a) (2 x 6) x 4 = 12 x 4
                     = 48

2 x (6 x 4) = 2 x 24
                 = 48

(8 x 5) x 2 = 40 x 2
                 = 80

8 x (5 x 2) = 8 x 10
                 = 80

b) Nhận xét: Giá trị của các biểu thức trong từng cột ở câu a bằng nhau.

c) Ví dụ:
(4 x 9) x 6 = 36 x 6
                 = 216

4 x (9 x 6) = 4 x 54
                 = 216

Sau khi học Tiết Luyện tập chung xong, các em sẽ chuyển sang bài Mi-li-lit. Để củng cố bài học và giải bài toán tốt hơn thì các em tham khảo hướng dẫn giải trong bài viết Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều này nhé.
Xem thêm: Giải bài tập trang 97, 98 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều


4. Giải bài 4 Trang 95 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Trong bình xăng của một ô tô đang có 40 l xăng. Đi từ nhà đến bãi biển, ô tô cần dùng hết 15 l xăng. Đi từ bãi biển về quê, ô tô cần dùng hết 5 l xăng.

Trả lời các câu hỏi:
a) Ô tô đi từ nhà đến bãi biển rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết bao nhiêu lít xăng?
b) Nếu đi theo lộ trình trên thì khi về đến quê trong bình xăng của ô tô còn lại bao nhiêu lít xăng?

giai bai tap trang 95 96 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

Hướng dẫn giải:
a) Số lít xăng cần dùng khi ô tô đi từ nhà đến bãi biển rồi từ bãi biển về quê = Số lít xăng đi từ nhà đến bãi biển + Số lít xăng đi từ bãi biển về quê.
b) Số lít xăng còn lại = Số lít xăng ban đầu - Số lít xăng đã dùng

Đáp án:
a) Ô tô đi từ nhà đến bãi biển rồi từ bãi biển về quê thì dùng hết số lít xăng là
                    15 + 5 = 20 (lít)
b) Khi về đến quê trong bình xăng của ô tô còn lại số lít xăng là
                   40 - 20 = 20 (lít)
                         Đáp số: 20 lít xăng.


5. Giải bài 5 Trang 96 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a) Nhung hái được 60 quả dâu tây, Xuân hái được 36 quả dâu tây. Hai bạn xếp đều tất cả số dâu tây đó vào 3 hộp. Chọn chữ đặt trước phép tính tìm số quả dâu tây trong mỗi hộp:
A. (60 + 36) : 3 = 32 (quả)
B. 60 + 36 : 3 = 72 (quả)

bai tap toan lop 3 trang 96 tap 1

b) Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa. Hỏi người ta xếp được bao nhiêu thùng sữa?

toan lop 3 trang 95 96

 

Hướng dẫn giải: Đọc các thông tin của đề bài để nêu biểu thức thích hợp.

Đáp án:

a) Nhung hái được 60 quả dâu tây, Xuân hái được 36 quả dâu tây. Hai bạn xếp đều tất cả số dâu tây đó vào 3 hộp. Số quả dâu tây trong mỗi hộp là (60 + 36) : 3 = 32 (quả)
Chọn A.

b) Người ta xếp 800 hộp sữa thành các dây, mỗi dây 4 hộp. Sau đó, xếp các dây sữa vào các thùng, mỗi thùng 5 dây sữa.
Vậy xếp được số thùng sữa là
                 800 : 4 : 5 = 40 (thùng)
                       Đáp số: 40 thùng


6. Giải bài 6 Trang 96 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Theo em, bạn nào tính đúng.
An: 20 - 8 : 4 x 2 = 6
Nam: 20 - 8 : 4 x 2 = 16
Hiền: 20 - 8 : 4 x 2 = 19

Hướng dẫn giải: Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Đáp án:
20 - 8 : 4 x 2 = 20 - 2 x 2
                     = 20 - 4
                     = 16
Vậy Nam đã tính đúng.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-95-96-sgk-toan-3-tap-1-sach-canh-dieu-69538n.aspx
Với tài liệu Giải bài tập trang 95, 96 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều, các em hãy tham khảo để nắm chắc lý thuyết, kiến thức và làm bài tập dễ dàng hơn nhé. Các em có thể luyện tập thêm bằng cách làm các bài trong sách bài tập.

Tác giả: Lê Thị Thuỷ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
Giải bài tập trang 36, 37 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Giải bài tập trang 29 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Giải bài tập trang 79 SGK Toán 3 Tập 1, sách Cánh Diều
Giải bài tập trang 10, 11 SGK Toán 3 Tập 1, Sách Cánh Diều
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 95 96 sgk toan 3 tap 1 sach canh dieu

, giai Toan lop 3 trang 95 96 SGK, vo bai tap Toan lop 3 trang 95 96 tap 1,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ sách Cánh Diều

    File sách mềm Cánh Diều cho học sinh

    File sách điện tử Bộ sách Cánh Diều cung cấp cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh một tài liệu để học trực tuyến gồm đầy đủ 9 môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, H ...

Tin Mới