Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập SGK, Bài 1, 2, 3

Các em đang muốn giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập bài 1, 2, 3 SGK nhưng chưa biết áp dụng công thức thế nào hay muốn so sánh kết quả với bài làm thì tham khảo ngay tài liệu giải Toán 5 trang 79 mà Taimienphi.vn chia sẻ dưới đây.

=> Xem thêm tài liệu giải toán lớp 5 tại đây: Giải Toán lớp 5


Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập - Gồm phương pháp giải

Giải bài 1 - Toán 5 luyện tập trang 79
Đề bài:
a) Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42.
b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?

Phương pháp giải:
- Tính tỉ số phần trăm của hai số bằng cách lấy số thứ nhất chia cho số thứ hai, được bao nhiêu đem nhân với 100, sau kết quả cần thêm kí hiệu %.
- Muốn biết anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ, ta lấy số sản phẩm anh Ba đã làm được đem chia cho số sản phẩm của tổ, được bao nhiêu đem nhân với 100, thêm vào sau kết quả kí hiệu %. 

Đáp án:
a) Tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42 là:
       37 : 42 = 0,8809 = 88,09%
b) Anh Ba đã làm được số phần trăm số sản phẩm của tổ là:
      126 : 1200 = 0,105 = 10,5%
                Đáp số: a) 88,09%;
                             b) 10,5%.
 

Giải bài 2 - Toán lớp 5 bài luyện tập trang 79
Đề bài:
a) Tìm 30% của 97.
b) Một cửa hàng bỏ ra 6000000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.

Phương pháp giải:
- Muốn tìm a% của b, ta lấy b chia cho 100, rồi đem nhân với a. 
- Muốn tính số tiền lãi, ta lấy số tiền vốn nhân với số phần lãi 15% (hoặc chia cho 100, sau đó nhân với 15).

Đáp án:
a) 30% của 97 là:
     97 : 100 x 30 = 29,1
b) Số tiền lãi là:
6000000 : 100 x 15 = 900000 (đồng)
            Đáp số: a) 29,1;
                         b) 900000 đồng;
 

Giải bài 3 - Toán 5 trang 79
Đề bài:
a) Tìm một số biết 30% của nó là 72.
b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và số gạo đó bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo?

Phương pháp giải:
Để tìm được một số khi biết a% của nó là b, ta lấy b chia cho a, rồi đem nhân với 100, hoặc lấy b nhân với 100 rồi đem chia cho a.

Đáp án:
a) Số đó là:
72 : 30 x 100 = 240
b) Số gạo của cửa hàng đó có trước khi bán là:
420 : 10,5 x 100 = 4000 (kg)
4000kg = 4 tấn
Đáp số: a) 240;
             b) 4 tấn.
 

Giải Toán lớp 5 trang 79 Luyện tập - Ngắn gọn
 

Bài 1 Giải Toán 5 trang 79 SGK
a) Tính tỉ sổ phần trăm của hai số 37 và 42.
b) Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm, trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm. Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ?
Đáp án:
a) 37 : 42 = 0,8809 = 88,09%
b) So với số sản phẩm của tổ thì anh Ba đã làm được:
126 : 1200 = 0,105 = 10,5%.

Bài 2 Giải Toán 5 trang 79 SGK
a) Tìm 30% của 97
b) Một cửa hàng bỏ ra 6 000 000 đồng tiền vốn. Biết cửa hàng đó đã lãi 15%, tính số tiền lãi.
Đáp án:
a) 97 x 30 : 100 = 29,1
b) Số tiền lãi là: 6 000 000 x 15 : 100 = 900 000 (đồng)
Đáp số: 900 000 đồng

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó Khái niệm số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 34, 35 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 Giải Toán 5 trang 79 SGK
a) Tìm một số biết 30% của nó là 72
b) Một cửa hàng đã bán được 420kg gạo và bằng 10,5% tổng số gạo của cửa hàng trước khi bán. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu tấn gạo trước khi bán?
Đáp án:
a) Số đó là:
72 x 100 : 30 = 240
b) Số gạo cửa hàng đó có trước khi bán là:
420 x 100 ; 10,5 = 4000 (kg) = 4 tấn
Đáp số: 4 tấn gạo.

-------------- HẾT ----------------

Trong chương trình học Toán lớp 5 phần bài Nhân một số thập phân với một số thập phân là một nội dung quan trọng các em cần chú ý luyện tập Nhân một số thập phân với một số thập phân đầy đủ.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-79-sgk-toan-5-luyen-tap-38597n.aspx
Trên đây là gợi ý Giải bài tập trang 79 SGK Toán 5, Luyện tập đầy đủ chi tiết. Các em chuẩn bị trước nội dung bài Luyện tập chung trang 79, 80 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 79, 80 và bài Luyện tập chung trang 80 SGK Toán 5 qua phần Giải Toán lớp 5 trang 80 SGK  để học tốt Toán 5 hơn.

Tác giả: Nguyễn Thuý Thanh     (4.1★- 17 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Bài 2 Trang 79, 80 SGK Toán 5
Giải toán lớp 6 trang 79 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
Giải Bài 3 Trang 79, 80 SGK Toán 5
Giải toán lớp 6 trang 78, 79 tập 1 sách Cánh Diều
Giải Bài 2 Trang 79 SGK Toán 5
Từ khoá liên quan:

Giải toán lớp 5 trang 79 luyện tập

, Giải Toán lớp 5 luyện tập trang 79, giai toan 5 bai luyen tap trang 79,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5

    Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm

    Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5 sẽ giúp các em học sinh học tốt phần kiến thức toán về tỉ số phần trăm toán lớp 5, giúp các em ôn tập kỹ năng giải và trình bày các bài toán về tỉ số phần trăm một cách bài bản và kho ...

Tin Mới