Giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện tập chung

Tài liệu giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện tập chung rất hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 và các phụ huynh. Các bé và phụ huynh tham khảo để dạy bé làm bài hiệu quả khi bé gặp khó khăn khi giải các bài Toán 5 trang 128 này.

Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 128 (gồm phương pháp giải)

1. Giải bài 1 - Giải Toán 5 trang 128 

Đề bài:
Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
b) Tính thể tích bể cá đó.
c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)

giai bai 1 trang 128 sgk toan 5

Phương pháp giải:
- Đổi các đơn vị đo độ dài từ mét/ xen-ti-mét ra đề-xi-mét
- Cách giải:
a) Tính diện tích xung quanh của bể kính bằng cách cộng diện tích xung quanh của bể kính với diện tích mặt đáy.
b) Tính thế tích của bể cá bằng cách vận dụng công thức tính thể tích hình chữ nhật: V = a x b x c (Thể tích bằng chiều dài nhân chiều rộng, nhân chiều cao).
c) Muốn biết thể tích nước trong bể, ta lấy thể tích bể cá đem nhân với 3/4. 

Đáp án:
Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.
a) Diện tích xung quanh của bể kính là:
(10 + 5) x 2 x 6 = 180 (dm2)
Diện tích đáy của bể kính là:
10 x 5 = 50 (dm2)
Diện tích kính dùng làm bể cá là:
180 + 50 = 230 (dm2)
b) Thể tích bể cá là:
10 x 5 x 6 = 300 (dm3)
300dm3 = 300 lít
c) Số lít nước để mực nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể là:
300 x 3/4 = 225 (lít)
Đáp số:
a) 230 dm2;
b) 300 lít;
c) 225 lít
Lưu ý: Ta có thể tìm chiều cao mực nước trong bể = 6 : 4 x 3 = 4,5dm. Thể tích nước trong bể bằng thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 5cm, chiều cao 4,5dm.

2. Giải bài 2 - Giải Toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 128

Đề bài:
Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;
c) Thể tích của hình lập phương.

Phương pháp giải:
- Công thức tính diện tích xung quanh của hình lập phương: S = 4 x a2 (Diện tích xung quanh của hình lập phương bằng bình phương độ dài cạnh nhân với 4).
- Công thức tính diện tích toàn phần của hình lập phương: S = 6 x a2 (Diện tích toàn phần của hình lập phương bằng bình phương độ dài cạnh nhân với 6).
- Công thức tính thể tích của hình lập phương: V = a x a x a hay V = a3 (trong đó: V là thể tích; a là cạnh của hình lập phương). 

Đáp án:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)
c) Thể tích hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)
Đáp số:
a) 9m2;
b) 13,5m2;
c) 3,375m3

3. Giải bài 3 - Giải Toán lớp 5 luyện tập chung trang 128

Đề bài: 
Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.
a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N?
b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N?

giai bai 3 trang 128 sgk toan 5

Phương pháp giải:
- Công thức tính diện tích toàn phần hình lập phương: S = 6 x a2 (S là diện tích; a là cạnh)
- Công thức tính thể tích hình lập phương: V = a x a x a hay V = a3 (S là diện tích; a là cạnh)

Đáp án:
Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.
a) Diện tích toàn phần của hình N là:
a x a x 6
Diện tích toàn phần của hình M là:
(a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9
Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần diện tích toàn phần của hình N.
b) Thể tích của hình N là:
a x a x a
Thể tích của hình M là:
(a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3) = (a x a x a) x 27
Vậy thể tích hình M gấp 27 lần thể tích hình N.


Hướng dẫn giải Toán lớp 5 trang 128 (ngắn gọn)

Bài 1 - Giải Toán 5 luyện tập chung trang 128
Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.
a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).
b) Tính thể tích bể cá đó.
c) Mức nước trong bể cao bằng 3/4 chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể)
giai bai tap trang 129 sgk toan 5 luyen tap chung
Lời giải:
Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.
a) Diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 180 (cm2)
Diện tích đáy của bể kính là: 10 x 5 = 50 (cm2)
Diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm3)
b) Thể tích bể cá là: 10 x 5 x6 = 300 (dm3)
300dm3 = 300l
c) Số lít nước có trong bể cá là: 300 x 3/4 = 225l
Đáp số: a) 230dm3; b) 300l ; c) 225l.
Bài 2 trang 128 SGK Toán 5
Một hình lập phương có cạnh 1,5m. Tính:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương;
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương;
c) Thể tích của hình lập phương;
Lời giải:
a) Diện tích xung quanh của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)
b) Diện tích toàn phần của hình lập phương là:
1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)
c) Thể tích hình lập phương là: 1,5 x 1,5 x 1,5 = 3,375 (m3)
Đáp số: a) 9m2; b) 13,5m2; c) 3,375m3

Chương I chúng ta làm quen với các đơn vị đo, trong đó Héc-ta được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 29, 30 để học tốt môn Toán lớp 5 nhé.

Bài 3 trang 128 SGK Toán 5
Có hai hình lập dài phương. Hình M có cạnh dài gấp 3 lần cạnh hình N.
giai bai tap trang 129 sgk toan 5 luyen tap chung
a) Diện tích toàn phần của hình M gấp mấy lần diện tích toàn phần của hình N ?
b) Thể tích của hình M gấp mấy lần thể tích của hình N ?
Lời giải:
Gọi cạnh của hình lập phương N là a. Vậy cạnh của hình lập phương M là a x 3.
a) Diện tích toàn phần của:
Hình N là : a x a x 6
Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x 6 = (a x a x 6) x (3 x 3) = (a x a x 6) x 9
Vậy diện tích toàn phần của hình M gấp 9 lần của hình N.
b) Thể tích của:
Hình N là: a x a x a
Hình M là: (a x 3) x (a x 3) x (a x 3) = (a x a x a) x (3 x 3 x 3)= (a x a x a) x 27
Vậy thể tích hình M gấp 27 lần hình N.

-------------- HẾT ----------------

Trên đây là gợi ý Giải Toán lớp 5 trang 128, Luyện tập chung đầy đủ chi tiết. Các em có thể làm lại các bài giải Toán lớp 5 trang 127 và chuẩn bị trước nội dung bài Bảng đơn vị đo thời gian qua phần Giải Toán lớp 5 trang 130, 131 để học tốt Toán 5 hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-128-sgk-toan-5-luyen-tap-chung-38617n.aspx

Tác giả: Nguyễn Long Thịnh     (3.8★- 27 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Toán lớp 5 trang 80 Luyện tập chung, Bài 1, 2, 3, 4 SGK
Giải bài tập trang 128, 129, 130 SGK Đại Số 10
Giải Bài 3 Trang 128 SGK Toán 4
Giải Bài 1 Trang 128 SGK Toán 4
Giải Bài 2 Trang 128 SGK Toán 4
Từ khoá liên quan:

Giải Toán lớp 5 trang 128

, Giai Toan 5 trang 128, Giai Toan lop 5 luyen tap chung trang 128,

SOFT LIÊN QUAN
 • Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5

  Hướng dẫn giải toán lớp 5 luyện tập chung phép nhân

  Giải bài tập trang 61, 62 SGK Toán 5 là tài liệu hướng dẫn các em học sinh lớp 5 giải bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 5 ở trang 61, 62 phần kiến thức luyện tập chung phép nhân. Tài liệu giải bài tập trang 61, 62 SG ...

Tin Mới

 • Giải bài tập trang 11 SGK toán 5

  Bài trước chúng ta đã được ôn luyện và củng cố kiến thức về phép cộng và phép trừ hai phân số, bài ngày hôm nay chúng ta cùng tham khảo bài học giải bài tập trang 11 SGK toán 5. Liệu với dạng toán này có khó hơn phép cộng và phép trừ không? Các bạn hãy cùng theo dõi bài học và tiến hành Giải bài tập trang 15, 16 SGK Toán 5 nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả nhất nhé

 • Giải bài 4 trang 149, 150 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 149, 150 SGK Toán 5 nằm trong bài Luyện tập chung, So sánh phân số

 • Giải bài 4 trang 151 SGK Toán 5

  Giải bài 4 trang 151 SGK Toán 5 nằm trong bài Ôn tập về số thập phân (tiếp theo), Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn

 • Cách cài đặt Windows 11, Setup Win 11 bản chuẩn

  Tương tự như WIN 10, cách cài đặt Windows 11 từ file ISO trên máy tính vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần 1 chiếc USB chứa Boot Windows 11 và làm theo các bước hướng dẫn trong bài Setup Win 11 của Taimienphi.vn là bạn đã có thể trải nghiệm HĐH mới nhất của Microsoft.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá