Chủng tộc và nhóm nghề trong Chess Rush

Chess Rush là một game Auto Chess mới nguyên đến từ ông lớn Tencent, dàn tướng trong game được kết hợp phong cách cổ trang Trung Quốc, với số lượng tướng vô cùng đông đảo và đa dạng, chắc hẳn người chơi sẽ rất khó để tìm hiểu tác dụng của từng tướng ra sao, bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu hơn về "Chủng Tộc" và "Nhóm Nghề" trong Chess Rush.

Chung toc va nhom nghe trong Chess Rush

Chủng tộc và nhóm nghề trong Chess Rush

Chủng Tộc và Nhóm Nghề trong Chess Rush

Chesh Rush có thay đổi một chút so với các phiên bản game Auto Chess khác nhưng về cơ bản, game vẫn dựa trên cơ chế phiên bản Dota Auto Chess do Drodo Studio sáng tạo với cách chia tướng thành 2 nhóm chính là "Chủng Tộc" và "Nhóm Nghề", mỗi tướng đều sẽ thuộc ít nhất 1 chủng tộc và 1 nhóm nghề. Đầu tiên, hãy cùng đi sâu vào "Chủng Tộc" trong Chesh Rush nhé.

chung toc va nhom nghe trong chess rush

1. CHỦNG TỘC

Chess Rush bao gồm 12 chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có hiệu ứng bộ riêng.

HUMAN - TỘC NGƯỜI

Có tất cả 7 tướng thuộc chủng tộc Human, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

2 Humans: Hồi 5 mana mỗi giây cho toàn bộ đơn vị đồng minh trên bàn cờ.

4 Humans: Các đơn vị Humans có 25% cơ hội xóa bỏ thời gian chờ hồi phục kỹ năng và lập tức hồi 100 mana sau khi thi triển kỹ năng.

6 Humans: Các đơn vị Humans có 50% cơ hội xóa bỏ thời gian chờ hồi phục kỹ năng và lập tức hồi 100 mana sau khi thi triển kỹ năng.

chung toc va nhom nghe trong chess rush 2

Một số tướng thuộc "Chủng Tộc" Elf - Tộc Tiên

ELF - TỘC TIÊN

Có tất cả 8 tướng thuộc chủng tộc Elf, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 3 Elves: Tất cả tướng tộc Elf trên bàn cờ có 25% cơ hội né tránh đòn tấn công của đối phương.

- 6 Elves: Tất cả tướng tộc Elf trên bàn cờ có 44% cơ hội né tránh đòn tấn công của đối phương.

BEAST - TỘC NGƯỜI THÚ

Có tất cả 7 tướng thuộc chủng tộc Beast, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Beasts: Tăng 10% sát thương cho toàn bộ đơn vị đồng minh trên bàn cờ (bao gồm cả các đơn vị được triệu hồi)

- 4 Beasts: Đồng đội có 40% cơ hội triệu hồi thú nuôi ngay khi bắt đầu ván đấu.

- 6 Beasts: Đồng đội có 60% cơ hội triệu hồi thú nuôi ngay khi bắt đầu ván đấu.

CYBORG - TỘC CƠ NHÂN

Có tất cả 7 tướng thuộc chủng tộc Cyborg, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 3 Cyborgs: Tăng cho đồng đội ngẫu nhiên trên bàn cờ 75 giáp và hồi 30 máu/giây

- 6 Cyborgs: Toàn bộ tướng thuộc tộc Cyborgs trên bàn cờ tăng 75 giáp và hồi 30 máu/giây

FURRY - TỘC DÃ THÚ

Có tất cả 4 tướng thuộc chủng tộc Furry, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Furries: Toàn bộ tướng thuộc tộc dã thú nhận hiệu ứng khiên chắn hấp thụ 800 lượng sát thương.

- 4 Furries: Toàn bộ tướng thuộc tộc dã thú nhận hiệu ứng khiên chắn hấp thụ 2000 lượng sát thương.

GOBLIN - TỘC YÊU TINH

Có tất cả 4 tướng thuộc tộc Goblin, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Goblins: Tăng 35% tốc độ tấn công cho toàn bộ tướng thuộc tộc Goblin có mặt trên bàn cờ.

- 4 Goblins: Tăng 35% tốc độ tấn công cho toàn bộ tướng đồng minh có mặt trên bàn cờ.

UNDEAD - TỘC XÁC SỐNG

Có tất cả 4 tướng thuộc tộc Undead, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Undead: Toàn bộ tướng địch bị giảm 20 giáp.

- 4 Undead: Toàn bộ tướng địch bị giảm 50 giáp.

DEMON - TỘC ÁC QUỶ

Có tất cả 5 tướng thuộc tộc Demon, đây là chủng tộc chỉ mạnh khi đi chiến đấu một mình với hiệu ứng như sau:

- Demon: Khi chỉ có 1 tướng duy nhất thuộc tộc Demon trên bàn cờ, toàn bộ sát thương của tướng này sẽ tăng thêm 40%, mục tiêu nhận phải đòn tấn công của tướng này sẽ phải chịu thêm 10% lượng sát thương trong vòng 5 giây.

OCEANBORN - TỘC NHÂN NGƯ

Có tất cả 4 tướng thuộc tộc Oceanborn, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Oceanborns: Tăng thêm 20 điểm kháng phép cho toàn bộ đơn vị đồng minh trên bàn cờ.

- 4 Oceanborns: Một tướng đồng minh ngẫu nhiên nhận hiệu ứng bá thể, miễn nhận toàn bộ sát thương gây ra từ kỹ năng của đối phương trong 60 giây.

VOID - TỘC CỔ ĐẠI

Có tất cả 2 tướng thuộc tộc Void, khi kết hợp 2 tướng này trên bàn cờ, người chơi sẽ nhận hiệu ứng như sau:

- 2 Voids: Giảm 50% lượng máu lớn nhất của 1 tướng địch bất kỳ.

DRAGON - TỘC RỒNG

Có tất cả 3 tướng thuộc tộc Dragon, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc tộc này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Dragons: Lập tức hồi 30 mana cho tất cả tướng thuộc tộc Rồng ngay khi ván đấu bắt đầu.

- 3 Dragons: Lập tức hồi 100 mana cho tất cả tướng thuộc tộc Rồng ngay khi ván đấu bắt đầu.

JELLY - GURRU

Đây không hẳn là một chủng tộc mà là một tướng có khả năng kết hợp trong game, tướng này không có khả năng chiến đấu nhưng lại rất hữu ích trong Chess Rush.

- Cụ thể: Khi bạn có 2 tướng giống nhau cùng cấp độ sao trên bàn cờ, bạn có thể ném Gurru có cùng cấp độ sao với 2 tướng ra bàn cờ, Gurru sẽ được coi là tướng thứ 3 và kết hợp với 2 tướng kia thành tướng có cấp độ sao cao hơn.

chung toc va nhom nghe trong chess rush 3

Một số tướng thuộc "Nhóm Nghề" Assassin - Sát Thủ

2. NHÓM NGHỀ

WARRIOR - CHIẾN BINH

Có tất cả 8 tướng thuộc nhóm nghề Warrior, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 3 Warriors: Tăng 40 lượng giáp cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Chiến Binh

- 6 Warriors: Tăng 100 lượng giáp cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Chiến Binh

ASSASSIN - SÁT THỦ

Có tất cả 7 tướng thuộc nhóm nghề Assassin, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

­- 3 Assassins: Các tướng thuộc nhóm Sát Thủ sẽ tàng hình ngay đầu ván đấu, đòn tấn công đầu tiên sẽ gây ra 250% lượng sát thương cho mục tiêu, các đòn tấn công tiếp theo sẽ có 10% cơ hội tiếp tục tàng hình.

- 6 Assassins: Các tướng thuộc nhóm Sát Thủ sẽ tàng hình ngay đầu ván đấu, đòn tấn công đầu tiên sẽ gây ra 250% lượng sát thương cho mục tiêu, các đòn tấn công tiếp theo sẽ có 30% cơ hội tiếp tục tàng hình.

SORCERER - PHÁP SƯ

Có tất cả 8 tướng thuộc nhóm nghề Sorcerer, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

­- 3 Sorcerers: Giảm 30 điểm kháng phép của kẻ địch.

- 6 Sorcerers: Giảm 60 điểm kháng phép của kẻ địch.

RIDER - KỴ SĨ

Có tất cả 6 tướng thuộc nhóm nghề Rider, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Riders: Tất cả Kỵ Sĩ có 25% cơ hội nhận hiệu ứng tăng 150 lượng giáp và 60% điểm kháng phép

- 4 Riders: Tất cả Kỵ Sĩ có 45% cơ hội nhận hiệu ứng tăng 185 lượng giáp và 65% điểm kháng phép

- 6 Riders: Tất cả Kỵ Sĩ có 65% cơ hội nhận hiệu ứng tăng 230 lượng giáp và 70% điểm kháng phép

HUNTER - THỢ SĂN

Có tất cả 7 tướng thuộc nhóm nghề Hunter, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

­- 3 Hunters: Tăng 25% lượng sát thương cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Thợ Săn.

- 6 Hunters: Tăng 60% lượng sát thương cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Thợ Săn.

WARLOCK - PHÙ THỦY

Có tất cả 5 tướng thuộc nhóm nghề Warlock, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Warlocks: Tăng 15% lượng máu hút được khi tấn công cho toàn bộ đơn vị đồng minh. Lượng máu cướp được sẽ trở thành tấm khiên chắn.

- 4 Warlocks: Tăng 25% lượng máu hút được khi tấn công cho toàn bộ đơn vị đồng minh. Lượng máu cướp được sẽ trở thành tấm khiên chắn.

ENGINEER - THỢ MÁY

Có tất cả 5 tướng thuộc nhóm nghề Engineer, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Engineers: Tăng 45 điểm hồi máu cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Thợ Máy.

- 4 Engineers: Tăng 120 điểm hồi máu cho toàn bộ tướng thuộc nhóm nghề Thợ Máy.

DRUID - TU SĨ

Có tất cả 5 tướng thuộc nhóm nghề Druid, khi kết hợp những tướng khác nhau thuộc nhóm nghề này trên bàn cờ, người chơi sẽ có những hiệu ứng như sau:

- 2 Druids: 2 tướng 1 sao thuộc nhóm nhề Tu Sĩ có thể kết hợp thành 1 tướng 2 sao thay vì phải cần đến 3 tướng. Khi hi sinh, hồi 10 mana cho tất cả đơn vị đồng minh đứng cách 1 ô.

- 4 Druids: tướng 2sao thuộc nhóm nhề Tu Sĩ có thể kết hợp thành 1 tướng 3 sao thay vì phải cần đến 3 tướng. Khi hi sinh, hồi 20 mana cho tất cả đơn vị đồng minh đứng cách 1 ô.

PUNISHER - KẺ TRỪNG PHẠT

Có tất cả 2 tướng thuộc nhóm Punisher, khi kết hợp những tướng này trên bàn cờ, người chơi sẽ có hiệu ứng như sau:

- 1 Punisher: Tướng thuộc nhóm Kẻ Trừng Phạt sẽ được tính là 1 tướng thuộc Tộc Ác Quỷ phía đối thủ (Giúp hóa giải hiệu ứng Tộc Ác Quỷ của đối thủ).

- 2 Punishers: Tướng đồng minh thuộc Tộc Ác Quỷ sẽ không bị mất hiệu ứng khi có cùng lúc nhiều tướng Demon trên bàn cờ.

- 4 Punishers: Tướng thuộc nhóm Kẻ Trừng Phạt sẽ tăng thêm 35% lượng sát thương của đòn đánh thường nếu đối thủ đứng áp sát 1 ô bàn cờ.

chung toc va nhom nghe trong chess rush 4

https://thuthuat.taimienphi.vn/chung-toc-va-nhom-nghe-trong-chess-rush-49886n.aspx
Trên đây là những khái niệm cơ bản về "Chủng tộc" và "Nhóm nghề" của các tướng trong tựa game Chesh Rush, hi vọng dựa vào bài viết này, các bạn có thể đưa ra những cách phối hợp tướng và đấu pháp hợp lý để giành chiến thắng. Ngoài ra, các game thủ tham khảo thêm bài viết phân loại tướng trong Dota Auto Chess tại đây.

Tác giả: Phí Quỳnh Anh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Những đội hình Hero Chess mạnh nhất
Mẹo chơi Hero Chess dành cho người mới
One Piece Bounty Rush - Game hải tặc mũ rơm đã mở đăng ký trước
Mẹo dùng quân cờ 4 vàng Auto Chess Mobile VN
Tùy chỉnh độ khó trong game cờ tướng Chinese Chess
Từ khoá liên quan:

chung toc trong Chess Rush

, nhom nghe trong Chess Rush, chung toc va nhom nghe trong Chess Rush,

SOFT LIÊN QUAN
 • Chess Rush

  Game chiến thuật trên mobile

  Chess Rush là một thể game chiến thuật mới có phong cách chiến đấu theo dạng bàn cờ tương tự như Dota Auto Chess, tựa game di động Chess Rush được gã khổng lồ Trung Quốc Tencent phát triển dành riêng trên hệ thống Android và iOS.

Tin Mới

 • Cách mở khóa 7 nhân vật Genshin Impact miễn phí

  Một trong những điều tuyệt vời về game nhập vai phiêu lưu Genshin Impact là khả năng xây dựng đội hình, người chơi có thể mở rộng danh sách của mình bằng Wishes, hệt hống Gacha mà chúng tôi đã đề cập ở những bài viết trước. Hôm nay Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn mở khóa miễn phí 7 nhân vật Genshin Impact để dự phòng.

 • Cách chơi CS 1.6 trên trình duyệt web

  Đối với những game thủ 8x hoặc 9x đời đầu thì tựa game Counter Strike 1.6 chắc hẳn không có gì xa lạ, kể cả cho đến thời nay, nhiều người vẫn lựa chọn nó làm bộ môn giải trí những lúc rảnh rỗi, hôm nay Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn đọc cách chơi CS 1.6 trên trình duyệt web máy tính mà không cần phải cài đặt.

 • Cách chơi Among Us 100 người

  Among Usđược phát triển bởi Innersloth là trò chơi suy luận xã hội phổ biến nhất hiện nay. Với sự phổ biến rộng rãi, mọi người liên tục điều chỉnh mã nguồn Among Us để tạo ra một cái gì đó mới và bây giờ, bạn có thể tạo phòng với 100 người chơi trong sảnh. Không tin ư, dưới đây là cách chơi Among Us 100 người.

 • Sử dụng Fotorus trên máy tính, ghép ảnh hậu duệ mặt trời

  Sử dụng Fotorus trên máy tính, phần mềm ghép ảnh phong cách phim “ Hậu Duệ Mặt Trời” đang rất hot hiện nay. Fortorus hiện tại chỉ hỗ trợ cho iOS và Android tuy nhiên nếu bạn vẫn có thể sử dụng Fotorus trên máy tính và Sau đây Taimienphi.vn sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Fotorus trên máy tính để ghép ảnh hậu duệ mặt trời nhé.


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá