Soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa, lớp 5

Tài liệu soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa được biên soạn bám sát vào nội dung chương trình SGK Tiếng Việt lớp 5, hướng dẫn trả lời chi tiết các câu hỏi giúp các em làm bài tốt và củng cố được kiến thức về từ Trái nghĩa.

Mục Lục bài viết:
1. Soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa, Ngắn 1
2. Soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa, Ngắn 2

Soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa, Ngắn 1

I. Nhận xét
1. So sánh nghĩa của các từ in đậm:
Phrăng Đơ Bô-en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Một lần, rơi vào ổ phục kích, ông bị địch bắt. Địch dụ dỗ, tra tấn thế nào cũng không khuất phục được ông, bèn đưa ông về giam ở Pháp. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu vì chính nghĩa.
Trả lời:
- Phi nghĩa: Trái với đạo lí. Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục đích xấu xa, không được những người có lương tri ủng hộ.
- Chính nghĩa: Đúng với đạo lí. Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bất công…
Chính nghĩa phi nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau. Đó là những từ trái nghĩa.

2. Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau:
Chết vinh còn hơn sống nhục.
Trả lời:
Các từ trái nghĩa với nhau có trong câu tục ngữ trên là:
Sống/chết
Vinh/nhục

3. Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?
Trả lời:
Cách dùng từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên tạo ra hai vế tương phản, làm nổi bật quan niệm sống rất cao đẹp của người Việt Nam - thà chết mà được tiếng thơm còn hơn sống mà bị người đời khinh bỉ.

II. Luyện tập
1. Tìm những cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ dưới đây:
a. Gạn đục khơi trong.
b. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
c. Anh em như thể chân tay.
Rách lành đùm bọc dở hay đỡ đần.
Trả lời:
a. Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: Gạn – khơi, đục – trong.
b. Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: đen – sáng.
c. Các cặp từ trái nghĩa trong câu là: rách – lành, dở - hay.

2. Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ in đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau:
a. Hẹp nhà …. bụng.
b. Xấu người … nết.
c. Trên kính … nhường.
Trả lời:
Các từ được điền vào chỗ trống như sau:
a. Hẹp nhà rộng bụng.
b. Xấu người đẹp nết.
c. Trên kính dưới nhường.

3. Tìm từ trái nghĩa với mỗi từ sau
a. Hòa bình.
b. Thương yêu.
c. Đoàn kết.
d. Giữ gìn.
Trả lời:
a. Hòa bình - chiến tranh, xung đột.
b. Thương yêu - căm ghét, căm thù, căm hờn, ghét bỏ, thù ghét, thù hằn, hận thù, thù địch, thù nghịch...
c. Đoàn kết - chia rẽ, bè phái, xung khắc.
d. Giữ gìn - phá hoại, phá phách, tàn phá, hủy hoại...

4. Đặt hai câu để phân biệt một cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3
Trả lời:
Có thể đặt hai câu mỗi câu chứa một từ. Cũng có thể đặt một câu chứa nhiều từ:
Nhân dân ta yêu hòa bình. Nhưng kẻ thù lại thích chiến tranh.
Cha mẹ thương yêu đồng đều các con của mình. Cha mẹ không ghét bỏ đứa con nào.
Nhân dân ta ai cũng yêu hòa bình và ghét chiến tranh.
Đoàn kết là sống, chia rẽ là chết.

 

Xem tiếp các bài soạn để học tốt môn Tiếng Việt lớp 5

- Soạn bài Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai, phần Kể chuyện
- Soạn bài Bài ca về trái đất, phần Tập đọc


Soạn bài Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa, Ngắn 1

Câu 1 (trang 38 sgk Tiếng Việt 5): So sánh nghĩa của các từ in đậm:

Phrăng Đơ Bô – en là một người lính Bỉ trong quân đội Pháp xâm lược Việt Nam. Nhận rõ tính chất phi nghĩa của chiến tranh xâm lược, năm 1949, ông chạy sang hàng ngũ quân đội ta, lấy tên Việt là Phan Lăng. Năm 1986, Phan Lăng cùng con trai đi thăm Việt Nam, về lại nơi ông đã từng chiến đấu về chính nghĩa.
Trả lời:
- Phi nghĩa: trái với đạo nghĩa
Ví dụ: của phi nghĩa, cuộc chiến tranh phi nghĩa…
+ Cuộc chiến tranh phi nghĩa là cuộc chiến tranh có mục địch xấu xa, đi ngược với đạo lí làm người, không được những người có lương tâm ủng hộ.
- Chính nghĩa: điều chính đáng, cao cả, hợp đạo lí
Ví dụ: chính nghĩa thắng phi nghĩa, bảo vệ chính nghĩa
+ Chiến đấu vì chính nghĩa là chiến đấu vì lẽ phải, chống lại cái xấu, chống lại áp bức, bất công.
* Phi nghĩa và chính nghĩa là hai từ có nghĩa trái ngược nhau.
Đó là những từ trái nghĩa.

Câu 2 (trang 38 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những từ trái nghĩa với nhau trong câu tục ngữ sau:
Chết vinh còn hơn sống nhục
Trả lời:
Chết / vinh, sống / nhục
+ Vinh: được kính trọng, đánh giá cao
+ nhục: xấu hổ vì bị khinh bỉ

Câu 3 (trang 39 sgk Tiếng Việt 5): Cách dùng các từ trái nghĩa trong câu tục ngữ trên có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện quan niệm sống của người Việt Nam ta?
Trả lời:
Cách dùng từ trái nghĩa như trên tạo ra hai vế tương phản nhau, có tác dụng lớn trong việc làm nổi bật quan niệm sống cao đẹp của người Việt Nam ta: thà chết đi mà được kính trọng, đề cao, để lại tiếng thơm cho muôn đời còn hơn sống mà bị người đời cười chê, khinh bỉ.

Câu 1 (trang 39 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những cặp từ trái nghĩa trong mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây:
a. Gạn đục khơi trong.
b. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.
c. Anh em như thể chân tay
Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần.
Trả lời:
a. đục / trong
b. đen / sáng
c. rách / lành

Câu 2 (trang 39 sgk Tiếng Việt 5): Điền vào mỗi ô trống một từ trái nghĩa với từ im đậm để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ sau:
a. Hẹp nhà …bụng
b. Xấu người … nết
c. Trên kính …nhường
Trả lời:
a. rộng
b. đẹp.
c. dưới

Câu 3 (trang 39 sgk Tiếng Việt 5): Tìm những từ trái nghĩa với mỗi từ sau:
a. Hòa bình
b. Thương yêu
c. Đoàn kết
d. Giữ gìn
Trả lời:
a. chiến tranh, xung đột…
b. căm ghét, thù hận…
c. chia rẽ, xung khắc…
d. phá hoại, tàn phá, phá hủy…

Câu 4 (trang 39 sgk Tiếng Việt 5): Đặt hai câu để phân biệt mỗi cặp từ trái nghĩa vừa tìm được ở bài tập 3.
Trả lời:
- Chúng em ai cũng yêu hòa bình, ghét chiến tranh.
- Hãy sống yêu thương lẫn nhau, đừng nên phân biệt đối xử và ghét bỏ bạn bè.
- Trái đất là ngôi nhà trung của nhân loại, hãy cùng nhau giữ gìn, đừng nên phá hủy môi trường.

Bài học nổi bật tuần 3 chủ đề Việt Nam - Tổ quốc em, cùng học và soạn bài lòng dân trang 24 SGK tiếng Việt 5 tập 1 nhé

Bên cạnh nội dung đã học, các em có thể chuẩn bị và tìm hiểu nội dung phần Luyện tập làm đơn để nắm vững những kiến thức Tiếng Việt 5 của mình.

https://thuthuat.taimienphi.vn/soan-bai-luyen-tu-va-cau-tu-trai-nghia-lop-5-37951n.aspx

Tác giả: Công Lý     (4.3★- 15 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Từ khoá liên quan:

Tin Mới

 • Tả cô giáo của em đang giảng bài

  Các em tham khảo một số bài văn mẫu Tả cô giáo của em đang giảng bài để học hỏi thêm cách viết bài văn tả người đang hoạt động và cách chọn lọc từ ngữ sao cho chuẩn nhất để đáp ứng yêu cầu của đề bài và hoàn thành được bài văn tả cô giáo sinh động, tự nhiên.

 • Bài văn Tả con chó hay nhất

  Chó là loài động vật thân thiết và gần gũi với mỗi gia đình, được coi là người bạn/ người thân của chúng ta và để tả được người bạn yêu quý này, mời các em cùng đón đọc bài văn tả một con vật mà em yêu thích tả con chó của chúng tôi ngay sau đây để biết cách viết bài. Bên cạnh đó, các bậc cha mẹ học sinh cũng có thể sử dụng tài liệu của chúng tôi để hướng dẫn con mình viết bài ở nhà.

 • Lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa

  Trong phần Tập làm văn tả cảnh lớp 5, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em học sinh lập dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa, các em có thể tham khảo những gợi ý đó để bổ sung cho bài làm của mình đầy đủ hơn.

 • Các trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp

  Các trường Đại học Hà Nội lấy điểm thấp đều được Taimienphi.vn cập nhật giúp các em học sinh lớp 12 thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia có học lực trung


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá