Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2

Trong bài học hôm trước, Taimienphi.vn đã giới thiệu đến các em Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh và Tiếng Việt lớp 2, trong nội dung bài học hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 nhằm giúp các em ôn tập toàn diện cho các môn học. Các em hãy cùng theo dõi nhé.

Mục Lục bài viết:
1. Phiếu bài tập số 1:
2. Phiếu bài tập số 2
3. Phiếu bài tập số 3
4. Phiếu bài tập số 4
5. Phiếu bài tập số 5

phieu bai tap on o nha mon toan lop 2

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2
 

1. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 số 1:

Câu 1: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 15 cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Chu vi hình tứ giác là:
...............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Câu 2: Đặt tính rồi tính
65 + 21
57 - 43
45 - 15
23 + 23

Câu 3: Tìm x
x - 24 = 47 - 14
67 - x = 15 + 6
x : 3 = 5

Câu 4: Một hình tứ giác có độ dài các cạnh là 1dm 2cm, 13cm, 14cm, 15 cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.
Bài giải
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................

Câu 5: Viết đủ các số hạng trong tổng sau rồi tính kết quả của tổng đó: 2 + 4 + 6 + ... + 14 + 16 + 18
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................


2. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 số 2:

Bài 1: Tính:
15 kg + 5 kg =
27 kg - 7 kg =
36 kg + 6 kg =
38 kg - 4 kg =
49 kg + 16 kg =
65 kg - 25 kg =

Bài 2. Năm nay mẹ 32 tuổi, mẹ kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Bài 3. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có hai chữ số và số trừ là 90.

Bài 4: Tấm vải xanh dài 45m. Tấm vải đỏ ngắn hơn tấm vải xanh 18m. Hỏi tấm vải đỏ dài bao nhiêu mét?
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Bài 5: Bao ngô cân nặng 36kg. Bao ngô nhẹ hơn bao gạo 11kg. Hỏi bao gạo cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................


3. Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 số 3:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
a) 35 + 44
b) 46 + 25
c) 80 - 47
d) 39 - 16

Bài 2: Tính
a) 16l + 5l - 10l =
b) 24kg - 13kg + 4kg =

Bài 3: Giải toán.
Năm nay tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất có hai chữ số, ông lớn hơn bà 4 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................

Bài 4:
a. Nhà bạn Mai nuôi 55 con gà. Nhà bạn Hà nuôi ít hơn nhà bạn Mai 12 con gà. Hỏi nhà bạn Hà nuôi bao nhiêu con gà?
b. Em hái được 30 bông hoa, chị hái được nhiều hơn em 9 bông hoa. Hỏi chị hái được mấy bông hoa?
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................


3.  Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 số 4:

Câu 1. Điền số vào ô trống:

Thừa số

3

3

3

4

4

4

3

5

Thừa số

7

9

5

3

7

5

8

6

Tích

 

 

 

 

 

 

 

 


Câu 2. Tính:
a) 3 x 6 + 12 = ...............
b) 4 x 7 + 38 = ..............
c) 3 x 8 - 24 = ...........

Câu 3. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ trống
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 1 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 2 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 3 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ................
- Khi nhân 4 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Khi nhân 5 với 1 số được tích là số có 2 chữ số. Các phép nhân đó là: ...............
- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 12 là: ............
- Các cặp số có 1 chữ số có tích bằng 24 là: ............

Câu 4. Học sinh lớp 2A ngồi học thành 9 nhóm, mỗi nhóm có 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu bạn
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Câu 5. Giờ tập thẻ dục, học sinh lớp 2B chia thành 8 hàng, mỗi hàng có 4 học sinh. Ngoài ra có 3 bạn đau chân phải ngồi trong lớp.

Hỏi:
a) Lớp 2B có bao nhiêu bạn đang tập thể dục?
b) Lớp 2B có tất cả bao nhiêu học sinh?
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

Câu 6. Tìm 2 số sao cho tổng của 2 số đó cũng bằng tích của chúng.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................


5.  Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 số 5:

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào đáp án đúng:

Câu 1: Phép nhân 4 x 3 được viết thành phép cộng là:
A. 4 + 4 + 4
B. 3+ 4
C. 3 + 3 + 3 + 3

Câu 2: 5 được lấy 4 lần là:
A. 5 x 4
B. 4 x 5
C. 5 + 4

Câu 3: Tích của 3 và 5 là:
A. 3 x 5
B. 3 + 5
C. 5 - 3

Câu 4: 5 giờ chiều còn gọi là:
A. 5 giờ
B. 17 giờ
C. 15 giờ

Câu 5: Ngày 15 tháng ba vào ngày thứ năm. Thứ sáu tuần trước là ngày:
A. ngày 7 tháng 3
B. ngày 8 tháng 3
C. ngày 9 tháng 3

Câu 6: 4 x 3 + 4 x 2 được viết thành phép nhân là:
A. 4 x 4
B. 4 x 5
C. 4 x 6

II. Phần tự luận

Bài 1: Ghi kết quả tính
3 x 5 =
4 x 9 =
2 x 7 =
4 x 5 =
5 x 7 =
4 x 6 =
3 x 8 =
5 x 10 =

Bài 2: Tính:
3 x 8 - 15 =..............
3 x 6 + 34 = ...........
3 x 7 - 16 =...........
d) 3 x 8 + 28 =................

Bài 3: Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 9 con gà có bao nhiêu chân?
Bài giải

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Bài 4: Viết các tích dưới dạng tổng các số hạng bằng nhau rồi ghi kết quả
a) 3 x 2 + 3 x 4 =..............................................................................................
b) 2 x 5 + 2 x 2 =..............................................................................................

Bài 5: Tìm tích của 5 và số lớn nhất có 1 chữ số.
........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Bên cạnh hệ thống bài tập trong Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2, các em học sinh có thể rèn luyện thêm với Bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2 để thành thạo trong kĩ năng làm bài. Bên cạnh môn Toán, các em cũng nên củng cố thêm kiến thức cho môn Tiếng Việt và Tiếng Anh qua việc luyện tập với: Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 2, Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 2.

https://thuthuat.taimienphi.vn/phieu-bai-tap-on-o-nha-mon-toan-lop-2-57238n.aspx

Tác giả: Duy Tâm     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 3
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Việt lớp 1
Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Tiếng Anh lớp 4
Từ khoá liên quan:

Phieu bai tap on o nha mon Toan lop 2

, Phiếu bài tập ôn ở nhà môn Toán lớp 2,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài tập ôn hè môn Toán lớp 2

    Ôn tập hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3

    Bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 tổng hợp rất nhiều các bài tập toán lớp 2 để các em học sinh lớp 2 có thể thực hành ôn tập kiến thức môn Toán ngay trong kì nghỉ hè lớp 2 lên lớp 3. Với các kiến thức được học, chắc chắn tron ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá