15-10-2019

Giải Bài 3 Trang 85 SGK Toán 4

Ngọc Trinh

Giải bài 3 trang 85 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Một mảnh đất hình chữ nhật có tổng độ dài hai cạnh liên tiếp bằng 307m, chiều dài hơn chiều rộng là 97m

Giải Bài 1 Trang 86 SGK Toán 4

Chipu

Giải bài 1 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 86 SGK Toán 4

Phí Quỳnh Anh

Giải bài 2 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Tính giá trị của biểu thức

Giải Bài 3 Trang 86 SGK Toán 4

Nguyễn Thành Nam - NTN

Giải bài 3 trang 86 SGK toán 4 trong Thương có chữ số 0, Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày ?

Giải Bài 1 Trang 87 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương

Giải bài 1 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 87 SGK Toán 4

Ngọc Trinh

Giải bài 2 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Hỏi nếu mỗi hộp chứa 160 gói kẹp thì cần có bao nhiêu hộp để xếp hết số gói kẹo đó ?

Giải Bài 3 Trang 87 SGK Toán 4

Trần Khởi My

Giải bài 3 trang 87 SGK Toán 5 trong Luyện tập, Tính bằng hai cách :

Giải Bài 1 Trang 88 SGK Toán 4

Công Lý

Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Đặt tính rồi tính

Giải Bài 2 Trang 88 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương

Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Tìm x

Giải Bài 3 Trang 88 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh

Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 5 trong Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo), Hỏi trung bình mỗi ngày nhà máy đó sản xuất được bao nhiêu sản phẩm, biết một năm làm

Giải Bài 1 Trang 89 SGK Toán 4

Tin Nguyễn

Giải bài 1 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, Đặt tính rồi tính.

Giải Bài 2 Trang 89 SGK Toán 4

Trần Thuỳ

Giải bài 2 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, Người ta chia đều 18kg muối vào 240 gói. Hỏi mỗi gói có bao nhiêu gam muối ?

Giải Bài 3 Trang 89 SGK Toán 4

Hoài Linh

Giải bài 3 trang 89 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Tìm chiều rộng của sân bóng đá;

Giải Bài 1 Trang 90 SGK Toán 4

Ngọc Thảo

Giải bài 1 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 90 SGK Toán 4

Xuân Bắc

Giải bài 2 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Đặt tính rồi tính:

Giải Bài 3 Trang 90 SGK Toán 4

Cao Thắng

Giải bài 3 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Hỏi mỗi trường nhận được bao nhiêu bộ đồ dùng Toán học?

Giải Bài 4 Trang 90 SGK Toán 4

Ngọc Thảo

Giải bài 4 trang 90 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a) Tuần 1 bán được ít hơn tuần 4 bao nhiêu cuốn sách?

Giải Bài 1 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương

Giải bài 1 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Mỗi bài tập dưới đây có nên kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D.

Giải Bài 2 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Cao Toàn Mỹ

Giải bài 2 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, a. Ngày nào có mưa với số giờ nhiều nhất?

Giải Bài 3 Trang 91, 93 SGK Toán 4

Phương Anh

Giải bài 3 trang 91, 93 SGK toán 4 trong Luyện tập chung, Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh nữ, nam?

Giải Bài 1 Trang 95 SGK Toán 4

Xuân Bắc

Giải bài 1 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Số nào chia hết cho 2?

Giải Bài 2 Trang 95 SGK Toán 4

An Nguy

Giải bài 2 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Viết bốn số có hai chữ số, mỗi số đều chia hết cho 2

Giải Bài 3 Trang 95 SGK Toán 4

Thuỳ Chi

Giải bài 3 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Với ba chữ số 3; 4; 6 hãy viết các số chẵn có ba chữ số, mỗi số có cả ba chữ số đó.

Giải Bài 4 Trang 95 SGK Toán 4

Ngọc Link

Giải bài 4 trang 95 SGK Toán 5 trong Dấu hiệu chia hết cho 2, a) Viết số chẵn thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 1 Trang 96 SGK Toán 4

Đỗ Bá Hưng

Giải bài 1 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Trong các số 35; 8; 57; 660; 4674; 3000; 945; 5553.

Giải Bài 2 Trang 96 SGK Toán 4

Lộc Ngô

Giải bài 2 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Viết số chia hết cho 5 thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 96 SGK Toán 4

Ngọc Trinh

Giải bài 3 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Với ba chữ số 0 ; 5 ; 7 hãy viết các số có ba chữ số, mỗi số có ba chữ số đó và đều chia hết cho 5

Giải Bài 4 Trang 96 SGK Toán 4

Hoài Linh

Giải bài 4 trang 96 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 5, Trong các số 35; 8; 57; 660; 945; 5553; 3000

Giải Bài 1 Trang 97 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh

Giải bài 1 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Trong các số sau, số nào chia hết cho 9

Giải Bài 2 Trang 97 SGK Toán 4

Nguyễn Cảnh Nam

Giải bài 2 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Trong các số sau, số nào không chia hết cho 9?

Giải Bài 3 Trang 97 SGK Toán 4

Trần Thuỳ

Giải bài 3 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Viết hai số có ba chữ số và chia hết cho 9.

Giải Bài 4 Trang 97 SGK Toán 4

Duy Vinh

Giải bài 4 trang 97 SGK Toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 9, Tìm chữ số thích hợp viết vào ô trống để được số chia hết cho 9

Giải Bài 1 Trang 98 SGK Toán 4

Duy Thành

Giải bài 1 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Trong các số sau, số nào chia hết cho 3?

Giải Bài 2 Trang 98 SGK Toán 4

Chipu

Giải bài 2 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Trong các số sau, số nào không chia hết cho 3?

Giải Bài 3 Trang 98 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê

Giải bài 3 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 3

Giải Bài 4 Trang 98 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn

Giải bài 4 trang 98 SGK toán 4 trong Dấu hiệu chia hết cho 3, Tìm số thích hợp viết vào ô trống để được các số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

Giải Bài 1 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Cao Thắng

Giải bài 1 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Trong các số 3451; 4563; 2050; 2229; 3576; 66816.

Giải Bài 2 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Duy Tâm

Giải bài 2 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho:

Giải Bài 3 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Tin Nguyễn

Giải bài 3 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Câu nào đúng, câu nào sai?

Giải Bài 4 Trang 98 SGK Toán 4 luyện tập

Trọng Tâm

Giải bài 4 trang 98 SGK toán 4 luyện tập , Với 4 chữ số 0; 6; 1; 2.

Giải Bài 1 Trang 99 SGK Toán 4

Công Lý

Giải bài 1 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trong các số 7435; 4568; 66811; 2050; 2229; 35766.

Giải Bài 2 Trang 99 SGK Toán 4

Trấn thành

Giải bài 2 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Trong các số 57 234; 64 620; 5270; 77 285

Giải Bài 3 Trang 99 SGK Toán 4

Thuỳ Chi

Giải bài 3 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tìm chữ số thích hợp để viết vào ô trống sao cho

Giải Bài 4 Trang 99 SGK Toán 4

Trấn thành

Giải bài 4 trang 99 SGK Toán 5 trong Luyện tập chung, Tính giá trị của mỗi biểu thức sau rồi xét xem giá trị đó chia hết cho những số nào trong các số 2; 5

Giải Bài 1 Trang 100 SGK Toán 4

Trấn thành

Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống:

Giải Bài 2 Trang 100 SGK Toán 4

Trần Quốc Anh

Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Bài 3 Trang 100 SGK Toán 4

Nguyễn Thành Nam - NTN

Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Giải Bài 4 Trang 100 SGK Toán 4

Xuân Bắc

Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 5 trong Ki-lô-mét vuông, Trong các số dưới đây, chọn ra số đo thích hợp chỉ

Giải Bài 1 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Nguyễn Hải Sơn

Giải bài 1 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết số thích hợp vào chỗ chấm

Giải Bài 2 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Hoàng Bách

Giải bài 2 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích khu đất hình chữ nhật, biết:

Giải Bài 3 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Thuỳ Dương

Giải bài 3 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Cho biết diện tích của ba thành phố (theo số liệu năm 2002) là

Giải Bài 4 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Trần Thuỳ

Giải bài 4 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 3km, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích khu đất đó

Giải Bài 5 Trang 100, 101 SGK Toán 4

Phương Anh

Giải bài 5 trang 100, 101 SGK toán 4 trong Luyện tập, a) Thành phố nào có mật độ dân số lớn nhất ?

Giải Bài 1 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Trần Văn Việt

Giải bài 1 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Trong các hình sau, hình nào là hình bình hành?

Giải Bài 2 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Chipu

Giải bài 2 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Cho biết trong hình tứ giác ABCD

Giải Bài 3 Trang 102, 103 SGK Toán 4

Trọng Tâm

Giải bài 3 trang 102, 103 SGK toán 4 trong Hình bình hành, Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành:

Giải Bài 1 Trang 104 SGK Toán 4

Công Lý

Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích mỗi hình bình hành sau

Giải Bài 2 Trang 104 SGK Toán 4

Thuỳ Chi

Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích

Giải Bài 3 Trang 104 SGK Toán 4

Quỳnh Búp Bê

Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 4 trong Diện tích hình bình hành, Tính diện tích hình bình hành, biết

Giải Bài 1 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Hoàng Bách

Giải bài 1 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Hãy nêu tên các cặp cạnh đối diện trong: hình chữ nhật ABCD, hình bình hành EGHK, hình tứ giác MNPQ.

Giải Bài 2 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Thuỳ Chi

Giải bài 2 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Viết vào ô trống (theo mẫu)

Giải Bài 3 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Trần Thuỳ

Giải bài 3 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính chu vi hình bình hành

Giải Bài 4 Trang 104, 105 SGK Toán 4

Lê Thị Thuỷ

Giải bài 4 trang 104, 150 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính diện tích của mảnh đất đó?

Giải Bài 1 Trang 107 SGK Toán 4

Công Lý

Giải bài 1 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết rồi đọc phân số chỉ phần đã tô màu trong mỗi hình dưới đây.

Giải Bài 2 Trang 107 SGK Toán 4

Trấn thành

Giải bài 2 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết theo mẫu:

Giải Bài 3 Trang 107 SGK Toán 4

Hoài Linh

Giải bài 3 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Viết các phân số

Giải Bài 4 Trang 107 SGK Toán 4

Ngọc Thảo

Giải bài 4 trang 107 SGK toán 4 trong Phân số, Đọc các phân số sau:

Giải Bài 1 Trang 108 SGK Toán 4

Duy Thành

Giải bài 1 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số.

Giải Bài 2 Trang 108 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh

Giải bài 2 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết theo mẫu

Giải Bài 3 Trang 108 SGK Toán 4

Phạm Nhất Vương

Giải bài 3 trang 108 SGK Toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên, Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu)

Giải Bài 1 Trang 110 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh

Giải bài 1 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), Viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số

Giải Bài 2 Trang 110 SGK Toán 4

Phương Anh

Giải bài 2 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), Phân số nào chỉ phần đã tô màu của hình 1 ? phân số nào chỉ phần đã tô màu c

Giải Bài 3 Trang 110 SGK Toán 4

Trần Hoạt

Giải bài 3 trang 110 SGK toán 4 trong Phân số và phép chia số tự nhiên (tiếp theo), a) Phân số nào bé hơn 1?

Giải Bài 1 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Nguyễn Cảnh Nam

Giải bài 1 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Đọc các số đo đại lượng

Giải Bài 2 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Trọng Tâm

Giải bài 2 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết các phân số: một phần tư, sáu phần mười; mười tám phần tám mươi lăm; bảy mươi hai phần một trăm.

Giải Bài 3 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Tin Nguyễn

Giải bài 3 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

Giải Bài 4 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Hoàng Bách

Giải bài 4 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết một phân số

Giải Bài 5 Trang 110 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Văn Việt

Giải bài 5 trang 110 SGK toán 4 luyện tập , Viết vào chỗ chấm theo mẫu

Giải Bài 5 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Ngọc Link

Giải bài 5 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , Hỏi Loan có bao nhiêu quả táo? sẽ đưa ra lời giải chi tiết nhằm định hướng, giúp đỡ các em học sinh trong quá trình luyện tập, củng cố kĩ năng làm bài của mình.

Giải Bài 4 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Hoạt

Giải bài 4 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , Số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 5 thì tận cùng là chữ số nào?

Giải Bài 3 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Đỗ Bá Hưng

Giải bài 3 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , Trong các số 345; 480; 296; 341; 2000; 3995; 9010; 324

Giải Bài 2 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Trần Khởi My

Giải bài 2 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , a) Hãy viết ba số có ba chữ số và chia hết cho 2.

Giải Bài 1 Trang 96 SGK Toán 4 luyện tập

Trọng Tâm

Giải bài 1 trang 96 SGK toán 4 luyện tập , Trong các số 3457; 4568; 66814; 2050; 2229; 3576; 900; 2355.

Giải Bài 1 Trang 74 SGK Toán 4

Nguyễn Thuý Thanh

Giải bài 1 trang 74 SGK toán 4 trong Luyện tập, Tính:

Code game Lục Mạch Thần Kiếm H5

Cao Toàn Mỹ

Hãy nhanh tay nhận ngay những phần quà và Code game Lục Mạch Thần Kiếm H5 giá trị đến từ NPH GOSU. Lục Mạch Thần Kiếm H5 là một game nhập vai kiếm hiệp có thể chơi được trên mọi nền tảng, các thiết bị khác.

Cách bỏ chữ Trực tiếp, số lượng người xem trực tuyến trên Facebook

Thuỳ Dương

Thủ thuật bỏ chữ Trực tiếp trên Live Stream Facebook trên Chrome và Firefox tương đối giống nhau và dễ thực hiện, với chỉ một vài thao tác nhỏ bạn sẽ nhanh chóng loại bỏ đi được những vật cản vướng víu để quan sát màn hình livestream một cách đầy đủ và trọn vẹn hơn.

Code Mộng Chinh Đồ mới nhất

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Nhà phát hành Vega Game mới đây đã cho ra mắt game nhập vai Mộng Chinh Đồ vào ngày 15 tháng 10, trò chơi mang đậm nét tự do với vô vàn bãi train quái, hệ thống chiến đấu săn Boss đồ sộ, những tính năng quen thuộc khác trong game MMORPG, cùng tham gia các sự kiện nhận Code Mộng Chinh Đồ may mắn.

Code Biệt Đội Phép Thuật

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Bổ sung vào bộ suu tập của mình, VTC Game chính thức phát hành Biệt Đội Phép Thuật Mobile trên các nền tảng di động vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Cùng với đó NPH gửi tặng độc giả và game thủ Code Biệt Đội Phép Thuật, món quà tinh thần bao gồm nhiều trang bị hấp dẫn.

Anh yêu em, Anh nhớ em trong tiếng Anh là gì? - I Love you, miss you

Thuỳ Chi

Dù không giao tiếp với người ngoại quốc, nhiều người sử dụng câu anh yêu em tiếng anh để thể hiện tình yêu của mình với người yêu. Nếu các bạn ngại nói bằng tiếng Việt, bạn có thể áp dụng anh nói em, anh yêu em trong tiếng Anh.

Microsoft Office 2010 sẽ ngừng hỗ trợ sau một năm nữa

Ngọc Trinh

Microsoft mới đây thông báo họ sẽ ngừng hỗ trợ Office 2010 trong vòng 1 năm nữa, vào ngày 13/10/2020. Họ đồng thời khuyến cáo người dùng nâng cấp lên Office 365 ProPlus hoặc Office 2019 để có trải nghiệm cũng như được bảo vệ tốt hơn.

5 lý do nên đăng ký mua trước Call of Duty Modern Warfare

Ngọc Thảo

Bạn có nên đặt hàng đăng ký mua trước Call of Duty Modern Warfare hay không ? Taimienphi có thể giúp bạn quyết định xem nên đặt hàng trước khi game Call of Duty Modern Warfare 2019 ra mắt chính thức vào những ngày tới đây.

ROS update 16/10, mở chế độ Không Chiến và thêm phương tiện di động

Phí Quỳnh Anh

Rules of Survival là một game miễn phí trực tuyến nhiều người chơi được phát hành lần đầu vào năm 2018, Rules Of Survival liên tục cập nhật những nội dung mới để thu hút người chơi và tránh tình trạng nhàm chán, phù hợp nhu cầu thị hiếu của đại đa số game thủ.

Cách nhận miễn phí game bắn súng Battlefield 5

Tin Nguyễn

Vào dịp giữa tháng 10, EA đã chính thức mở cửa và cho phép người chơi nhận nhận miễn phí game bắn súng Battlefield 5 trong 3 tuần liên tiếp, người chơi sẽ được sở hữu tựa game bắn súng kinh từng làm mưa làm gió trên thị trường quốc tế.

Tải và cài đặt Easeus Data Recovery Wizard trên PC

Duy Vinh

Thủ thuật tải và cài đặt Easeus Data Recovery Wizard sẽ giúp người dùng sở hữu một công cụ tìm kiếm chuyên sâu và phục hồi ảnh, video hay tài liệu mạnh mẽ, khi bạn lỡ tay xóa bỏ hoặc đã xóa mất lâu ngày trên máy tính đầy đủ với các thao tác đơn giản, tiết kiệm thời gian.

Cách kiểm tra Windows bản quyền hay bản lậu

Cao Thắng

Để kiểm tra Windows bản quyền hay bản lậu bạn có thể tìm kiếm và tải các công cụ trên mạng, tuy nhiên bạn cũng có thể dễ dàng làm được điều này một cách cực nhanh chóng và đơn giản thông qua một công cụ được Microsoft cài đặt sẵn trên mọi sản phẩm sử dụng hệ điều hành của mình.

Hướng trong tiếng Anh là gì? Ký hiệu Đông Tây Nam Bắc trên bản đồ?

Trọng Tâm

Hôm nay, Taimienphi.vn sẽ tổng hợp các từ tiếng Anh theo chủ đề hướng trong tiếng Anh gồm hướng Đông, Tây, nam Bắc với cách viết và viết tắt để các bạn trau dồi tiếng Anh theo từng chủ đề dễ dàn hơn.

Male là gì? Female là giới tính Nam hay nữ trong tiếng Anh?

Nguyễn Long Thịnh

Dù đã học tiếng Anh nhưng nhiều bạn vẫn còn nhầm lẫn giữa Male là gì nam hay nữ và Female là gì. Thấu hiểu điều này, Taimienphi.vn sẽ giải đáp Male là gì, từ đó các bạn biết được Female là giới tính nam hay nữ trong tiếng Anh.

Cách hỏi họ tên trong tiếng Anh và trả lời, What's your name?

Xuân Bắc

Trong giao tiếp tiếng Anh, cách hỏi họ tên trong tiếng Anh được sử dụng rất nhiều và có nhiều cấu trúc khác nhau để bạn hỏi, thay vì chỉ sử dụng What's your nam

Lol là gì? Ý nghĩa của LOL trong các comment Facebook tiếng Anh

Công Lý

Dù gặp rất nhiều nhưng Lol là gì vẫn được nhiều người thắc mắc, tìm hiểu mỗi khi bắt gặp trong các comment, inbox trên Zalo, Facebook .... Bài viết sau đây sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn một cách tốt nhất.

Danh từ là gì? Các loại danh từ trong tiếng Anh, Nouns phổ biến

Thuỳ Chi

Bạn biết đó, danh từ là một trong những bài mà chúng ta đã học khi chúng ta học tiếng Việt. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhớ danh từ là gì là gì và biết các loại danh từ trong tiếng Anh. Vậy hãy tìm hiểu chi tiết để hiểu rỡ hơn danh từ là gì nhé.

Công ty Trách nhiệm hữu Hạn, TNHH là gì? ký hiệu Ltd tiếng Anh từ nào?

Chipu

Trong bài viết này, cùng Taimienphi.vn đi tìm hiểu TNHH là gì (viết đầy đủ là Công ty Trách nhiệm hữu hạn) để các bạn dễ dàng phân biết được các loại hình công ty dễ dàng cũng biết biết cách viết tên công ty của mình bằng tiếng Anh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Anh chị em họ tiếng anh là gì? có phải gọi là Cousin?

Cao Toàn Mỹ

Bài viết này, Taimienphi.vn sẽ chia sẻ với bạn anh chị em họ tiếng Anh là gì? có phải là Cousin? để các bạn có thể giải đáp được thắc mắc này. Trong mối quan hệ gia đình, bên cạnh bố mẹ, con cái còn có mối quan hệ anh em, cô dì chú bác.

Lời dẫn chương trình văn nghệ 20/10

Nguyễn Thành Nam - NTN

Có được lời dẫn chương trình văn nghệ 20/10 hay và ý nghĩa không chỉ giúp chương trình kỷ niệm 20/10 diễn ra thành công mà còn để lại ấn tượng trong lòng người nghe, tạo không khí vui vẻ, sôi động, một số lời dẫn chương trình giao lưu văn nghệ hay ngày 20/10 hay, các bạn cùng tham khảo.

Những bài hát 20/10 tặng Phụ nữ Việt Nam hay nhất

Đỗ Bá Hưng

Những bài hát 20/10 sẽ không thể thiếu trong các chương trình văn nghệ, kỷ niệm mít tinh ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 giúp cho không khí trở nên sôi động hơn, có rất nhiều ca khúc hay để các bạn lựa chọn và biểu diễn trong dịp này, hãy cùng xem đó là những bài hát nào nhé.

Câu hỏi hội thi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Nguyễn Ngọc Thuỷ

Các câu hỏi 20/10 đưa vào trong chương trình kỷ niệm ngày 20/10 sẽ giúp chương trình thú vị, hấp dẫn, đặc biệt là giúp mọi người hiểu hơn về ngày phụ nữ Việt Nam 20/10. Sau đây là một số câu hỏi hội thi ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Thi cắm hoa 20/10, những mẫu lẵng hoa đẹp nhất

Cao Toàn Mỹ

Hãy cùng xem các cách cắm hoa 20/10 dưới đây để có thể cắm hoa trưng bày trong nhà vào ngày Phụ nữ Việt Nam cũng như giúp đội mình chiến thắng trong cuộc thi cắm hoa 20/10 trong chương trình chào mừng Phụ nữ Việt Nam, bên cạnh đẹp, mẫu cắm hoa 20/10 này còn giúp bạn thể hiện tình cảm, thay lời muốn nói.

 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá