Giải toán lớp 8 trang 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 sách CTST tập 1, Hình bình hành - Hình thoi

Vận dụng các tính chất của Hình bình hành - Hình thoi, các em hoàn toàn có thể Giải toán lớp 8 trang 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 sách CTST tập 1 - Bài 4: Hình bình hành - Hình thoi. Sau đây là đáp án chi tiết các bài tập 1 đến bài tập 9, em hãy tham khảo để so sánh, đối chiếu với kết quả mà mình đã làm nhé.

Giải toán lớp 8 trang 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Hình bình hành - Hình thoi trang 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81

 

1. Hình bình hành

 

Giải Thực hành 1 trang 74 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 2

Giải Vận dụng 1 trang 74 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 3
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 4

Giải Vận dụng 2 trang 74 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 5
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 6

Giải Thực hành 2 trang 76 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 7
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 8

Giải Vận dụng 3 trang 76 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 9
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 10

2. Hình thoi

 

Giải Thực hành 3 trang 78 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 11
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 12
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 13

Giải Vận dụng 4 trang 78 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 14
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 15

Giải Vận dụng 5 trang 79 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 16
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 17

Giải Vận dụng 6 trang 79 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 18
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 19

3. Bài tập

 

Giải Bài tập 1 trang 80 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 20
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 21

Giải Bài tập 2 trang 80 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 22
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 23

Giải Bài tập 3 trang 80 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 24
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 25
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 26

Giải Bài tập 4 trang 80 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 27
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 28
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 29

Giải Bài tập 5 trang 80 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 30
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 31
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 32

Giải Bài tập 6 trang 81 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 33
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 34
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 35

Giải Bài tập 7 trang 81 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 36
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 37

Giải Bài tập 8 trang 81 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 38
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 39
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 40
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 41

Giải Bài tập 9 trang 81 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 42
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sach ctst tap 1 hinh binh hanh hinh thoi 43

Trên đây là hướng dẫn Giải Toán lớp 8 trang trang 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 tập 1, các em học sinh tham khảo trước
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 69, 70, 71, 72 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 3: Hình thang - Hình thang cân
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 83, 84, 85, 86, 87 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 5: Hình chữ nhật - Hình vuông để chắc kiến thức nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-trang-74-75-76-77-78-79-80-81-sach-ctst-tap-1-76532n.aspx
Tham khảo nhiều tài liệu học tốt Toán 8
- Giải Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo
- Giải toán lớp 8 trang 49, 50, 51 sách KNTT tập 1 Bài 10: Tứ giác
- Giải toán lớp 8 trang 80, 81, 82, 83 sách Cánh Diều tập 1 - Bài 1: Hình chóp tam giác đều

Tác giả: Trần Văn Việt     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 75, 76, 77 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
Giải toán lớp 8 trang 80, 81, 82, 83 sách Cánh Diều tập 1, Hình chóp tam giác đều
Giải toán lớp 4 trang 76, 77 sách CTST tập 1, Giây
Giải bài tập trang 105, 106 SGK Toán 8 Tập 1
Giải toán lớp 4 trang 78, 79 sách CTST tập 1, Thế kỉ
Từ khoá liên quan:

Giai toan lop 8 trang 74 75 76 77 78 79 80 81 Hinh binh hanh Hinh thoi trang 74 75 76 77 78 79 80 81 tap 1 sach Chan troi sang tao

, giai bai tap trang 74 75 76 77 78 79 80 81 sgk toan 8 tap 1 Chan troi sang tao, giai bai tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sgk trang 74 75 76 77 78 79 80 81 toan 8,

SOFT LIÊN QUAN
  • Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5

    Hướng dẫn giải toán về tỉ số phần trăm

    Giải bài tập trang 78, 79 SGK Toán 5 sẽ giúp các em học sinh học tốt phần kiến thức toán về tỉ số phần trăm toán lớp 5, giúp các em ôn tập kỹ năng giải và trình bày các bài toán về tỉ số phần trăm một cách bài bản và kho ...

Tin Mới