Giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Luyện tập chung đã hướng dẫn giải chi tiết bài 1, 2, 3... theo chương trình, nội dung học. Các em vận dụng kiến thức đã học để có thể làm bài tốt nhất.

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 17, 18, 19 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Luyện tập chung

Luyện tập 1
 

1. Giải Bài 1 Trang 17 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 17 bai 4

Hướng dẫn giải: Dựa vào cách đọc số để viết các số. Khi viết các số có 4 chữ số, ta lần lượt viết các chữ số từ hàng nghìn đến hàng đơn vị theo thứ tự từ trái qua phải.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 18 bai 101


2. Giải Bài 2 Trang 17 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 19

Hướng dẫn giải: Đếm thêm 1 đơn vị bắt đầu từ số đầu tiên rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 Bai 100 Luyen tap trang 17


3. Giải Bài 3 Trang 17 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 18

Hướng dẫn giải:
a) Xác định chữ số hàng chục rồi chọn đáp án thích hợp.
b) Khi làm tròn số đến hàng chục, ta so sánh chữ số hàng đơn vị với 5. Nếu chữ số hàng đơn vị bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 17 18


4. Giải Bài 4 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Các bạn Mai, Nam, Việt và Rô-bốt cùng chơi "Đuổi hình bắt chữ" và lần lượt nhận được số điểm là 2 150 điểm, 1 650 điểm, 2 300 điểm và 1 850 điểm.
Hỏi: a) Bạn nào nhận được số điểm cao nhất?
b) Những bạn nào nhận được nhiều hơn 2 000 điểm?
c) Những bạn nào nhận được ít hơn 2 000 điểm?

Hướng dẫn giải:
a) So sánh số điểm của 4 bạn để tìm ra bạn có số điểm cao nhất.
b) c) So sánh số điểm của các bạn với 2 000 để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

Vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 17 Luyen tap


5. Giải Bài 5 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trên giá sách có một bộ sách gồm 8 cuốn được đánh số từ I đến VIII. Bố của Mai đã lấy 2 cuốn sách để đọc. Hỏi đó là những cuốn được đánh số nào?

Toan lop 3 trang 17 Luyen tap

Hướng dẫn giải: Đếm số từ I đến VIII và quan sát tranh sẽ tìm ra hai số còn thiếu. Hai số đó chính là các số ghi trên cuốn sách mà bố Mai đã lấy đọc.

Đáp án:
Quan sát tranh, đếm số từ I đến VIII ta thấy thiếu hai số là III và VI.
Vậy hai cuốn sách bố Mai đã lấy để đọc được đánh số III và số VI.


Giải bài tập trang 22,23,24,25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống của bài Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông cũng được Taimienphi.vn hướng dẫn chi tiết, các em cùng tham khảo.
Xem thêm: Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập 2


1. Giải Bài 1 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Số?

giai bai tap 1 trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

b) Làm tròn các số 4 128, 5 062, 6 704, 7 053 đến hàng trăm.

Hướng dẫn giải:
a) Xác định các chữ số của từng hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị.
b) Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

a)

giai bai tap 2 trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

b) So sánh chữ số hàng chục với 5:
Số 4128 được làm tròn đến chữ số hàng trăm là 4100.
Số 5062 được làm tròn đến chữ số hàng trăm là 5100.
Số 6704 được làm tròn đến chữ số hàng trăm là 6700.
Số 7053 được làm tròn đến chữ số hàng trăm là 7100.


2. Giải Bài 2 Trang 18 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.

giai bai tap 3 trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải: So sánh số đã cho để tìm ra số lớn nhất và số bé nhất.

Đáp án:

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2

a) Chọn C.
b) Chọn B.


3. Giải Bài 3 Trang 19 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mỗi bình ghi một trong các số từ XII đến XV. Hỏi bình bị vỡ ghi số nào?

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan 3

Hướng dẫn giải: Đếm số từ XII đến XV và quan sát tranh để tìm số ghi trên chiếc bình bị vỡ.

Đáp án: Quan sát tranh, đếm số từ XII đến XV ta thấy thiếu số XIV. Vậy bình bị vỡ ghi số XIV.


4. Giải Bài 4 Trang 19 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Có ba con vật trong một khu bảo tồn là: voi châu Phi, hươu cao cổ và tê giác trắng. Trong số đó một con nặng 2 287 kg, một con nặng 6 125 kg và một con nặng 1 687 kg. Biết voi châu Phi nặng nhất và hươu cao cổ nhẹ hơn tê giác trắng. Hỏi mỗi con nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải: Dựa vào dữ kiện về cân nặng của các con vật, so sánh số cân nặng để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

So sánh cân nặng ba con vật ta có:

giai bai tap 4 trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Vì Voi châu Phi nặng nhất nên số cân nặng của voi châu Phi là 6 125 kg.
- Hươu cao cổ nhẹ hơn tê giác trắng nên hươu cao cổ nhẹ nhất. Do đó, hươu cao cổ nặng 1 687 kg.
- Vậy Tê giác trắng nặng 2 287 kg.

Luyện tập 3


1. Giải Bài 1 Trang 19 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan lop 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Hướng dẫn giải:
+ Phân tích số có bốn chữ số thành tổng của nghìn, trăm, chục và đơn vị.
+ Viết các số còn thiếu vào ô trống.

Đáp án:

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan lop 3 tap 2


2. Giải Bài 2 Trang 19 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: a) Mai có các thẻ số từ 0 đến 9. Mai có thể đặt thẻ số nào vào vị trí dấu "?" để được phép so sánh đúng?

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan lop 3

b) Mai có tất cả bao nhiêu cách chọn thẻ số phù hợp với yêu cầu trên?

Hướng dẫn giải: Áp dụng cách so sánh các số có bốn chữ số để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
a) Quan sát tranh ta thấy, hai số được so sánh có cùng số nghìn là 5 vì vậy ta chỉ cần so sánh số trăm.
Để số thứ nhất lớn hơn số thứ hai thì số trăm của số thứ nhất phải lớn hơn số trăm của số thứ hai.
Vậy ta có thể đặt vào đó các thẻ ghi chữ số lớn hơn 7 đó là thẻ số 8 hoặc thẻ số 9.
b) Vậy Mai có 2 cách chọn thẻ số phù hợp để tạo thành các số 5801, 5901.


3. Giải Bài 3 Trang 19 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn câu trả lời đúng.
Trường học của Rô-bốt có 1 992 học sinh. Nếu làm tròn số học sinh đến hàng trăm, ta có thể nói:
Trường học của Rô-bốt có khoảng:
A. 2 000 học sinh.                     B. 1 950 học sinh.
C. 1 900 học sinh.                      D. 1 000 học sinh.

Hướng dẫn giải:Khi làm tròn số đến hàng trăm, ta so sánh chữ số hàng chục với 5. Nếu chữ số hàng chục bé hơn 5 thì làm tròn xuống, còn lại thì làm tròn lên.

Đáp án:

giai bai 3 trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-17-18-19-sgk-toan-3-tap-2-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70452n.aspx
Các em chú ý xem cả hướng dẫn giải cũng như đáp án trong bài giải bài tập trang 17, 18, 19 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống để có thể hình dung được cách làm, làm bài dễ dàng hơn nhé.

Tác giả: Xuân Bắc     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Link tải Sách giáo khoa lớp 3 Kết nối tri thức
Giải toán lớp 6 trang 37 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 17 18 19 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 17 18 19 SGK tap 2, vo bai tap Toan lop 3 tap 2 trang 17 18 19,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới