[Cập nhật]Đáp án game qua sông IQ cho Android, iOS, Winphone 16 câu

Qua sông IQ là game trí tuệ, thử thách trí thông minh của bạn với các cấu đố về đưa người qua sông. Bạn sẽ phải hoàn thành nhiệm vụ ở mỗi cửa để trở thành người chiến thắng, tuy nhiên không dễ dàng chút nào.

Game Qua sông IQ với những câu đố đưa người qua sông đang trở thành game đình đám trên các thiết bị di động sau Flappy Bird và Bắt chữ. Trong giới hạn bài viết Taimienphi.vn sẽ chia sẻ đến các bạn bộ đáp án game qua sông IQ cho Android, iOS, Winphone. Với bộ đáp án này bạn sẽ dễ dàng vượt qua các cửa ải khó khăn nhất của trò chơi.

Trên tất cả các hệ điều hành mobile đều có ứng dụng trò chơi này, bạn có thể tải trên kho ứng dụng:

- Qua sông IQ for Android
- Qua sông IQ for iOS
- Qua sông IQ for Windows Phone

Đáp án game Qua sông IQ câu số 1: Chuyển Cừu sang --> Bắp Cải sang --> Cừu Về --> Sói sang --> Cừu sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 2:

Chuyển 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> chuyển 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> chuyển 2 nhà sư sang --> Một nhà sư + Một con quỷ về --> Chuyển 2 nhà sư sang --> 1 con quỷ về --> 2 con quỷ sang --> 1 con quỷ về --> 2 con quỷ sang.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 3:

Đặt tên 5 người lần lượt theo số thời gian qua sông là : 1, 3, 6, 8, 12

Bước 1: 1 và 3 qua trước
Bước 2: 1 quay lại
Bước 3: 1 và 6 qua sông
Bước 4: 1 quay lại
Bước 5: 8 và 12 qua sông
Bước 6: 3 quay lại trở 1 qua.
 

Đáp án game Qua sông IQ câu số 4:

Bước 1 : Đưa vợ đỏ + vợ xanh qua sông và vợ đỏ quay lại.
Bước 2 : Vợ đỏ + vợ vàng qua sông, vợ đỏ quay lại.
Bước 3 : Chồng xanh + chồng vàng qua sông.
Bước 4 : Chồng vàng + vợ vàng quay lại.
Bước 5 : Chồng vàng + chồng đỏ qua sông là cả 3 ông chồng đều qua sông.
Bước 6 : Đem vợ xanh quay về đưa vợ đỏ, sau đó vợ xanh lại về đưa vợ vàng qua sông và kết thúc màn 4.
 

Đáp án game Qua sông IQ câu số 5:

Chuyển ếch xang cột 3 sang cột 4 --> Chuyển ếch vàng cột 5 sang cột 3 --> Chuyển ếch cột 6 sang cột 7 --> Chuyển ếch cột 4 sang cột 6 --> Chuyển ếch cột 2 sang cột 4 --> Chuyển ếch cột 1 sang cột 2 --> Chuyển ếch cột 3 sang cột 1 --> Chuyển ếch cột 5 sang cột 3 --> Chuyển ếch cột 7 sang cột 5 --> Chuyển ếch cột 6 sang cột 7 --> Chuyển ếch từ cột 4 sang 6 --> Chuyển ếch từ cột 2 sang 4 --> Chuyển ếch từ cột 3 sang 2 --> Chuyển ếch từ cột 5 sang 3 --> Chuyển ếch từ cột 4 sang 5

Đáp án game Qua sông IQ câu số 6:

Rót từ cốc 8L sang đầy cốc 5L --> Rót từ cốc 5L sang đầy cốc 3L --> Rót hết từ cốc 3L sang cốc 8L --> Rót hết từ cốc 5L sang cốc 3L --> Rót từ cốc 8L sang đầy cốc 5L.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 7:

Chuyển cảnh sát + tên cướp sang --> Cảnh sát trở về --> Chuyển cảnh sát + con của phụ nữ tóc vàng sang --> Cảnh sát + Tên cướp trở về --> Chuyển phụ nữ tóc vàng + con của họ sang --> Phụ nữ tóc vàng trở về --> Phụ nữ tóc vàng + phụ nữ tóc đỏ sang --> Phụ nữ tóc đỏ trở về --> Chuyển cảnh sát + tên cướp sang --> Phụ nữ tóc vàng trở về --> Chuyển phụ nữ tóc vàng + tóc đỏ sang --> Phụ nữ tóc đỏ trở về --> Chuyển phụ nữ tóc đỏ + con của họ sang --> Cảnh sát + tên cướp trở về --> Chuyển cảnh sát + cậu bé con của phụ nữ tóc đỏ sang --> Cảnh sát trở về --> Chuyển cảnh sát và tên cướp sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 8:

Chuyển vòng nhỏ 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 từ cột 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 3 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 --> Chuyển vòng 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 4 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 --> Chuyển vòng 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 --> Chuyển vòng 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 --> Chuyển vòng 5 từ cột 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 từ cột 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 2 từ cột 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 từ cột 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 3 từ cột 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 từ cột 3 sang cột 2 --> Chuyển vòng 2 sang cột 1 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 -->Chuyển vòng 4 từ cột 2 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 3 --> Chuyển vòng 2 sang cột 2 --> Chuyển vòng 1 sang cột 2 -->Chuyển vòng 3 sang cột 3 --> Chuyển vòng 1 sang cột 1 -->Chuyển vòng 2 sang cột 3 -->Chuyển vòng 1 sang cột 3.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 9: NHẬP NGŨ

Đáp án game Qua sông IQ câu số 10: 467319001957

Đáp án game Qua sông IQ câu số 11:

Chuyển người đàn ông vàng + túi tiền vàng sang --> Người đàn ông vàng trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túi tiền xanh sang --> Người đàn ông đỏ trở về --> Chuyển người đàn ông xanh + vàng sang --> Người đàn ông vàng + túi tiền vàng trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túy tiền đỏ sang --> Người đàn ông xanh và túi tiền xanh trở về --> Chuyển người đàn ông xanh + vàng sang --> Người đàn ông đỏ trở về --> Chuyển người đàn ông đỏ + túi tiền xanh sang --> Người đàn ông vàng trở về --> Chuyển người đàn ông vàng + túi tiền vàng sang

Đáp án game Qua sông IQ câu số 12:

Chuyển đứa con 7 + 9T sang --> Chuyển đứa con 6 + 8T sang --> Đưa đứa con 7 + 8 T trở về --> Đưa đứa con 8 + 10 T sang --> Đưa đứa con 9 T trở về --> Đưa đứa con 7 + 9 T sang.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.1

Cho 1,2,3 bên trái cân 5,6,7 bên phải:

- Nếu bằng nhau cân 4 và 8, con nào nhẹ hơn là Sói.

- Nếu 1 bên nặng, 1 bên nhẹ: Tiến hành cân 3 con bên nhẹ với nhau --> cân 2 con với nhau, con nào nhẹ là sói --> nếu bằng nhau thì con còn lại là sói

Đáp án game Qua sông IQ câu số 13.2: Ta có 12 con cừu theo số thứ tự từ 1 đến 12

Lần 1: Cân cừu 1, 2, 3, 4 với 5, 6, 7, 8

Lần 2: Cân cừu 9, 10, 11, 5 với 1, 2, 7, 8

- Trường hợp 1: Cân lần 1 và lần 2 đều bằng nhau --> con cừu số 12 là cừu giả

- Trường hợp 2: Cân lần 1 bằng nhau, lần 2: trọng lượng bên trái nhẹ hơn

+ Cân lần 3: 9 và 10

Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
Nếu > : con cừu giả là con 10
Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 3: Cân lần 1 bằng nhau, lần 2: trọng lượng bên trái nặng hơn

+ Cân lần 3: 9 với 10

Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" con="">
Nếu > : con cừu giả là con 9
Nếu = : con cừu giả là con 11

- Trường hợp 4: Cân lần 1: bên trái nhẹ hơn, lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: 3 và 4

Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nhẹ="" hơn=""> con cừu giả là con 3
Nếu > : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nhẹ hơn => con cừu giả là con 4
Nếu = : con cừu giả là con 6

- Trường hợp 5: Cân lần 1: bên trái nặng hơn, cân lần 2 bằng nhau

+ Cần lần 3: cân 3 với 4

Nếu < :="" con="" cừu="" giả="" là="" 3="" hoặc="" 4="" và="" con="" cừu="" giả="" nặng="" hơn=""> con cừu giả là con 4
Nếu > : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nặng hơn => con cừu giả là con 3
Nếu = : con cừu giả là con 6

Đáp án game Qua sông IQ câu số 14: Nhảy theo thứ tự sau ( dấu - được coi là 1 ô không có số ngựa nhảy đến, sau đó mới đến ô số trên cây cầu). Xuất phát từ vị trí chú ngựa đứng (màu đỏ), bước nhảy của chú ngựa giống bước đi của quân Mã.

- 10 - 13 - 6 - 3 - 4 - 2 - 12 - 7 - 8 - 9 - 11 --- 5 ---1

Đáp án game Qua sông IQ câu số 15: Gọi các ô trên cầu là A, B, C, D, E

B và D giảm 13 --> A và B tăng 8 --> D và E tăng 8 --> D và E tăng 8 --> D và E giảm 13 --> B và C tăng 8 --> B và C tăng 8 --> B và C giảm 13

Đáp án game Qua sông IQ câu số 16: Gọi bờ sông từ phải qua trái: A, B, C

- Chuyển các cô vợ của các ông chồng đỏ, xanh lam, vàng chở nhau từ bờ A qua bờ C, để lại cô vợ xanh lá ở bờ A
- Vợ đỏ quay lại đón chồng đỏ qua bờ B
- Chồng đỏ quay về chở chồng xanh lam qua bờ B
- Chồng xanh lam quay về chở chồng vàng qua bờ B
- Ta có 3 cặp vợ chồng ở bờ B và C cần qua sông. Các bạn giải giống câu số 4 để đưa cả 3 cặp vợ chồng từ bờ B sang bờ C. Nhớ để lại 1 cặp vợ chồng ở bờ B ( để lại cặp Đỏ)
- Chồng đỏ quay về bờ A đón chồng xanh lá sang bờ B
- Chồng xanh là về đón vợ xanh lá sang bờ B
- Chồng đỏ và chồng xanh lá sang bờ C
- Lấy 1 cô vợ bất kỳ ở bờ C quay lại đón 2 cô vợ đỏ và xanh lá bên bờ B sang bờ C.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 17 đến 22: Khá đơn giản, các bước thực hiện chuyển đổi qua lại giữa Cừu, hổ, rắn, trâu và cỏ.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 23: Đặt bờ sông từ phải qua trái theo thứ tự là A, B, C.

Bước 1 : Chở rắn và hổ lên thuyền, rắn để ở bờ B
Bước 2 : Chở hổ về lại bờ A
Bước 3: Chở hổ và sói từ A sang C
Bước 4: Chở pho mát về A
Bước 5: Chở 2 cừu từ A sang C
Bước 6: Chở hổ từ C về A
Bước 7: Chở pho mát và hổ từ A sang C
Bước 8: Sang B trở rắn và bó cỏ sang C. Các bạn cứ để hổ chung với cừu vì lúc này cừu sẽ ăn pho mát và hổ không ăn cừu ( Mỗi lượt chỉ có 1 con được ăn).

Đáp án game Qua sông IQ câu số 25:  Bước 1: Đi thuyền A=5, B=7 khi đó A =0, B=2 ( Đi hết 5 phút)
Bước 2: Lật ngược A khi đó A=5, B=2
Bước 3: Đi thuyền tiếp ta còn A=3, B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 4: Lật ngược A khi đó A =2, B=0
Bước 5: Đi thuyền khi đó A=0, B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 6: Lật ngược B khi đó A=0, B=7.
Bước 7: Đi thuyền ta được A=0, B=0 ( Đi hết 7 phút).
Tổng thời gian đi được là 16 phút đúng với yêu cầu đưa ra

Đáp án game Qua sông IQ câu số 26: Gọi đồng hồ 7 phút là A, 11 phút là B.

Bước 1: Đi thuyền A= 7, B=11 khi đó A=0, B=4 ( Đi hết 7 phút)
Bước 2: Lật ngược A ta được A=7, B =4
Bước 3: Đi thuyền ta được A=3, B=0 ( Đi hết 4 phút)
Bước 4: Lật ngược B ta được A=3, B=11
Bước 5: Đi thuyền ta được A=0, B=8 ( Đi hết 3 phút)
Bước 6: Lật ngược B ta được A=0, B=3
Bước 7: Đi thuyền ta được A=0, B=0 ( Đi hết 3 phút)
Bước 8: Lật ngược A ta được A=7, B=0
Bước 9: Đi thuyền ta được A=0, B=0
Tổng thời gian đi được là 24 phút đúng với yêu cầu đề bài

Đáp án game Qua sông IQ câu số 27:

Bước 1: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (10,0,6)
Bước 2: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (10,6,0)
Bước 3: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (4,6,6)
Bước 4: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (4,11,1)
Bước 5: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (15,0,1)
Bước 6: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (15,1,0)
Bước 7: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (9,1,6)
Bước 8: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (9,7,0)
Bước 9: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (3,7,6)
Bước 10: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (3,11,2)
Bước 11: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (14,0,2)
Bước 12: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (14,2,0)
Bước 13: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (8,2,6)

Đáp án game Qua sông IQ câu số 28:

Bước 1: Bấm vào mỗi hộp kẹo sẽ xuất hiện 2 mũi tên, nhấn vào mũi tên đi lên để lấy kẹo ra cân:

- Hộp 1 lấy 1 viên kẹo ra
- Hộp 2 lấy 2 viên kẹo ra
- Hộp 3 lấy 3 viên kẹo ra
- Hộp 4 lấy 4 viên kẹo ra
- Hộp 5 lấy 5 viên kẹo ra
- Hộp 6 lấy 6 viên kẹo ra
- Hộp 7 lấy 7 viên kẹo ra
- Hộp 8 lấy 8 viên kẹo ra
Sau đó nhấn nút Let’s Go để cân.

Bước 2: Vậy trọng lượng cân được là 705. Bây giờ bạn tiến hành tính theo công thức sau: (720 - khối lượng cân)/5 = số hộp kẹo hỏng.

Ở đây là: (720 - 705) / 5 = 3 => Vậy hộp kẹo hỏng là hộp 3. Hãy nhấn vào hộp số 3 để tìm ra hộp kẹo hỏng.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 29:

Gọi lần lượt bờ sông từ phải qua trái là A, B, C:

- Đầu tiên chở phô mai tím sang C --> Chở trâu từ C về A.

- Sau đó chở cỏ từ A sang C --> Quay lại B chở 2 miếng phô mai sang C.

- Thuyền lại quay về A chở trâu sang B, chở hổ sang C.

- Phô mai tím xuống thuyền sang B, lúc này hổ sẽ ăn phô mai bên C --> Phô mai tím lên bờ B, trâu xuống thuyền chở sang C.

- Cuối cùng thuyền quay về bờ B đón phô mai tím sang C, lúc này hổ sẽ ăn phô mai bên C --> Kết thúc Level 29

Đáp án game Qua sông IQ câu số 30:

Lần 1: Đầu tiên chọn ngẫu nhiên lần lượt 4 quả trứng có màu giống nhau vào và nhấn Let's Go để thử:

- Nếu quả trứng đúng màu sắc và đúng vị trí thì sẽ có 1 chấm tròn màu xanh.
- Nếu quả trứng đúng màu sắc nhưng ở sai vị trí thì sẽ có 1 chấm tròn màu trắng xuất hiện.
- Nếu không có màu đó trong đáp án thì không có chấm nào xuất hiện.

Trong trường hợp này thì quả trứng màu đen không có trong đáp án.

Lần 2: Quả trứng màu trắng có trong đáp án và đúng 1 vị trí.

Lần 3: Tiến hành thử vị trí đúng của quả trứng màu trắng, đồng thời tìm ra 3 màu còn lại. Trước tiên bạn hãy thử quả trứng màu trắng ở vị trí ngẫu nhiên (ở đây chúng ta thử vị trí đầu tiên), 3 quả trứng màu xanh ngọc ở vị trí còn lại --> Như vậy vị trí đầu tiên sẽ không phải là quả màu trắng và màu xanh ngọc không có trong đáp án.

Lần 4: Thử màu trắng ở vị trí thứ 2 và 3 vị trí còn lại là màu xanh lá cây --> Vị trí đúng của quả trứng màu trắng sẽ ở vị trí số 2 và không có màu xanh lá cây trong kết quả.

Lần 5: Tiếp tục đặt quả trứng màu trắng ở vị trí thứ 2, 3 vị trí còn lại là màu xanh nước biển --> Vậy là có 3 quả đúng màu sắc và đúng vị trí.

Lần 6: Tiếp theo hãy đặt 3 quả trứng đầu giống lần thử thứ 5, vị trí thứ 4 đặt quả tím vào --> Có 2 quả đúng màu sắc và đúng vị trí, còn 2 quả đúng màu sắc nhưng sai vị trí.

Lần 7: Như vậy trong trường hợp này sẽ có các vị trí 1,3 hoặc 4 sai cần phải hoán đổi. Các bạn có thể hoán đổi các vị trí này lần lượt cho nhau. Trên hình này chúng tôi tiến hành hoán đổi vị trí số 3 với 4 với nhau và ra kết quả => Kết thúc Level 30.

Đáp án game Qua sông IQ câu số 31:

- Lần 1: Di chuyển ô số 13 lên 11.

- Lần 2: Di chuyển ô số 24 sang 12.

- Lần 3: Di chuyển ô số 21 sang 19.

- Lần 4: Di chuyển ô số 7 sang 21.

- Lần 5: Di chuyển ô số 12 sang 24.

- Lần 6: Di chuyển ô số 27 sang 19.

- Lần 7: Di chuyển ô số 5 sang 7.

- Lần 8: Di chuyển ô số 33 sang 5.

- Lần 9: Di chuyển ô số 18 sang 20.

- Lần 10: Di chuyển ô số 21 sang 19.

- Lần 11: Di chuyển ô số 26 sang 18.

- Lần 12: Di chuyển ô số 18 sang 20.

- Lần 13: Di chuyển ô số 4 sang 6.

- Lần 14: Di chuyển ô số 7 sang 5.

- Lần 15: Di chuyển ô số 32 sang 4.

- Lần 16: Di chuyển ô số 4 sang 6.

- Lần 17: Di chuyển ô số 16 sang 18.

- Lần 18: Di chuyển ô số 25 sang 17.

- Lần 19: Di chuyển ô số 17 sang 19.

- Lần 20: Di chuyển ô số 20 sang 18

- Lần 21: Di chuyển ô số 18 sang 4.

- Lần 22: Di chuyển ô số 3 sang 5.

- Lần 23: Di chuyển ô số 6 sang 4.

- Lần 24: Di chuyển ô số 31 sang 3

- Lần 25: Di chuyển ô số 10 sang 28.

- Lần 26: Di chuyển ô số 1 sang 3.

- Lần 27: Di chuyển ô số 4 sang 2

- Lần 28: Di chuyển ô số 15 sang 1.

- Lần 9: Di chuyển ô số 1 sang 3.

- Lần 30: Di chuyển ô số 28 sang 10.

- Lần 31: Cuối cùng di chuyển ô số 10 sang 8.

Vậy là qua 31 lần di chuyển chúng ta còn quả trứng duy nhất ở vị trí số 8, thỏa mãn yêu cầu đầu bài

Đáp án game Qua sông IQ câu số 32:

- Lần 1: Di chuyển quả trứng từ ô số 21 sang 7.

- Lần 2: Di chuyển quả trứng từ ô số 12 sang 14.

- Lần 3: Di chuyển quả trứng từ ô số 34 sang 13.

- Lần 4: Di chuyển quả trứng từ ô số 14 sang 12.

- Lần 5: Di chuyển quả trứng từ ô số 26 sang 13.

- Lần 6: Di chuyển quả trứng từ ô số 12 sang 14.

- Lần 7: Di chuyển quả trứng từ ô số 7 sang 21.

- Lần 8: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 20.

- Lần 9: Di chuyển quả trứng từ ô số 21 sang 19.

- Lần 10: Di chuyển quả trứng từ ô số 28 sang 18.

- Lần 11: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 20.

- Lần 12: Di chuyển quả trứng từ ô số 29 sang 19

- Lần 13: Di chuyển quả trứng từ ô số 20 sang 18.

- Lần 14: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 6.

- Lần 15: Di chuyển quả trứng từ ô số 37 sang 5.

- Lần 16: Di chuyển quả trứng từ ô số 6 sang 4.

- Lần 17: Di chuyển quả trứng từ ô số 3 sang 5.

- Lần 18: Di chuyển quả trứng từ ô số 36 sang 4.

- Lần 19: Di chuyển quả trứng từ ô số 5 sang 3.

- Lần 20: Di chuyển quả trứng từ ô số 2 sang 4.

- Lần 21: Di chuyển quả trứng từ ô số 35 sang 3.

- Lần 22: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 2.

- Lần 23: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 4.

- Lần 24: Di chuyển quả trứng từ ô số 16 sang 18.

- Lần 25: Di chuyển quả trứng từ ô số 27 sang 17.

- Lần 26: Di chuyển quả trứng từ ô số 18 sang 16.

- Lần 27: Di chuyển quả trứng từ ô số 15 sang 17.

- Lần 28: Di chuyển quả trứng từ ô số 2 sang 16

- Lần 29: Di chuyển quả trứng từ ô số 17 sang 3.

- Lần 30: Di chuyển quả trứng từ ô số 4 sang 2.

- Lần 31: Di chuyển quả trứng từ ô số 22 sang 9.

- Lần 32: Di chuyển quả trứng từ ô số 8 sang 10.

- Lần 33: Di chuyển quả trứng từ ô số 1 sang 3.

- Lần 34: Di chuyển quả trứng từ ô số 10 sang 31.

https://thuthuat.taimienphi.vn/dap-an-game-qua-song-iq-2525n.aspx
- Lần 35: Di chuyển quả trứng từ ô số 30 sang 32.


Tác giả: Nguyễn Cảnh Nam     (4.1★- 31 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Đáp án Easy Game từ level 1 - 307
Đáp án game Deathigner từ level 1 tới 100
Cầu gì không bắc qua sông?
Đáp án Brain Go đầy đủ nhất
Đáp án game Who is 2 đầy đủ nhất
Từ khoá liên quan:

dap an game qua song

, câu 1 game qua sông, cửa 1 game qua sông,

SOFT LIÊN QUAN
 • Đáp án game qua sông IQ

  Đáp án chính xác game qua sông IQ

  Qua sông IQ dù mới được phát hành cách đây không lâu nhưng đã chiếm được tình cảm của người chơi với những câu hỏi mang tính IQ vô cùng hóc búa. Mỗi một câu đố đòi hỏi người chơi phải tập trung cao độ trong việc suy nghĩ ...

Tin Mới

 • Hướng dẫn đăng ký PBE LOL, tạo tài khoản DTCL PBE 2024

  Để đăng ký PBE LOL, tạo tài khoản DTCL PBE 2024 thì bạn cần một tài khoản Riot Games và tuân thủ các yêu cầu của máy chủ thử nghiệm. Việc tham gia PBE giúp bạn trải nghiệm sớm các thay đổi, cập nhật mới và góp phần hoàn

 • Hướng dẫn cài đặt độ nhạy và DPI chuột game Valorant

  Cài đặt độ nhạy và DPI chuột trong Valorant là yếu tố quan trọng giúp bạn cải thiện khả năng ngắm bắn và phản xạ. Với các thiết lập phù hợp, bạn có thể tối ưu hóa hiệu suất chơi game Valorant, đạt được sự chính xác và tốc độ cần thiết trong các trận đấu căng thẳng. Hãy cùng Taimienphi tìm hiểu về cách điều chỉnh độ nhạy và DPI hiệu quả ngay bây giờ

 • Cách tải và chơi Silkroad Origin Mobile trên máy tính PC

  Silkroad Origin Mobile là game nhập vai có lối chơi cày cuốc đánh quái kiếm điểm kinh nghiệm EXP và skill point ESP, vì thường xuyên phải cắm train nên game thủ sẽ tìm kiếm cách chơi Silkroad Origin Mobile trên máy tính

 • Code Đấu Thần Tuyệt Thế 2024 mới nhất, hướng dẫn đổi mã

  Bước vào thế giới của những cao thủ trước tiên người chơi cần phải đổi Code Đấu Thần Tuyệt Thế, điều này cho phép các võ hiệp có thêm đồ để tăng sức mạnh, mở ra cánh cửa để công thành tranh đoạt võ lâm khắp thiên hạ.