Biến và cách khai báo của Pascal

Bạn mới làm quen với Pascal, vậy hãy cùng tham khảo thêm biến và cách khai báo của Pascal dưới đây để trau dồi thêm nhiều kiến thức hữu ích, giúp hiểu rõ và sử dụng Pascal dễ dàng, hiệu quả.

Biến là giá trị có thể thay đổi được trong mỗi chương trình, mỗi biến trong Pascal có một kiểu dữ liệu nhất định, xác định kích thước và cách bố trí trong bộ nhớ, phạm vi các giá trị có thể được lưu trữ trong bộ nhớ đó; và bộ toán tử có thể áp dụng cho biến.

Tên của biến có thể bao gồm các chữ cái, chữ số, ký tự gạch chân và phải bắt đầu bằng chữ cái hoặc ký tự gạch chân. Pascal không phân biệt chữ hoa và chữ thường, vì vậy sử dụng chữ hoa hay chữ thường cũng đều như nhau.

neu cach khai bao bien

Cách khai báo biến trong Pascal

Pascal có nhiều hàm khác nhau, để tìm hiểu hết các hàm Pascal không phải chuyện sớm mà cần phải nghiên cứu thật lâu, có nhiều hàm Pascal đơn giản, nhưng có có hàm phức tạp giống như các biến vậy.
 

Nội dung bài viết:
1. Các biến cơ bản trong Pascal.
2. Khai báo biến trong Pascal.
3. Khởi tạo giá trị của biến trong Pascal.


Biến và cách khai báo của Pascal


1. Các biến cơ bản trong Pascal

bien va cach khai bao cua pascal

Ngôn ngữ lập trình Pascal cũng cho phép xác định các kiểu biến khác nhau. Tuy nhiên trong bài viết này Taimienphi.vn sẽ chỉ giới thiệu cho bạn các biến cơ bản.

bien va cach khai bao cua pascal 2


2. Khai báo biến trong Pascal

Tất cả các biến phải được khai báo trước khi sử dụng chương trình Pascal. Tất cả các khai báo biến theo sau từ var. Một khai báo chỉ định một danh sách biến, tiếp theo là dấu hai chấm (:) và kiểu biến. Cú pháp khai báo biến:

var

variable_list : type;

Trong đó type phải là kiểu biến Pascal hợp lệ, bao gồm các ký tự (character), số nguyên (integer), số thực (real), boolean hoặc bất kỳ kiểu dữ liệu do người dùng chỉ định, … . Và variable_list có thể bao gồm một hoặc nhiều tên định danh được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

Dưới đây là một số khai báo biến hợp lệ:

var
age, weekdays : integer;
taxrate, net_income: real;
choice, isready: boolean;
initials, grade: char;
name, surname : string;

Trong các bài viết trước Taimienphi.vn đã đề cập Pascal cho phép khai báo kiểu. Có thể xác định kiểu khai báo bằng tên hoặc định danh. Ngoài ra có thể sử dụng khai báo kiểu để xác định các kiểu biến.

Ví dụ:

type
days, age = integer;
yes, true = boolean;
name, city = string;
fees, expenses = real;

Khai báo kiểu có thể được sử dụng trong khai báo biến.

var
weekdays, holidays : days;
choice: yes;
student_name, emp_name : name;
capital: city;
cost: expenses;

Lưu ý giữa khai báo kiểu (type) và khai báo biến (var) có sự khác nhau. Khai báo kiểu cho biết các kiểu như integer (kiểu số nguyên), real (số thực), … . Còn khai báo biến cho biết giá trị mà một biến có thể thực hiện.

Bạn có thể so sánh khai báo kiểu trong Pascal với typedef trong C. Quan trọng nhất là tên biến đề cập đến vị trí bộ nhớ, nơi mà giá trị của biến sẽ được lưu trữ, còn khai báo kiểu thì không.


3. Khởi tạo giá trị của biến trong Pascal

Các biến được gán giá trị với dấu hai chấm (:) và dấu bằng (=), tiếp theo là một biểu thức hằng. Công thức chung để gán một giá trị là:

variable_name := value;

Mặc định các biến trong Pascal không được khởi tạo bằng 0, mà có thể chứa các giá trị rác. Vì vậy tốt hơn là khởi tạo các biến trong một chương trình.

Các biến có thể được khởi tạo (được gán giá trị ban đầu) trong phần khai báo biến. Khởi tạo biến theo sau từ var và cú pháp khởi tạo như sau:

var
variable_name : type = value;

Một số ví dụ như:

age: integer = 15;
taxrate: real = 0.5;
grade: char = 'A';
name: string = 'John Smith';

Dưới đây là ví dụ chương trình hoàn chỉnh sử dụng các biến và cách khai báo của Pascal :

program Greetings;
const
message = ' Welcome to the world of Pascal ';
type
name = string;
var
firstname, surname: name;
begin
writeln('Please enter your first name: ');
readln(firstname);
writeln('Please enter your surname: ');
readln(surname);
writeln;
writeln(message, ' ', firstname, ' ', surname);
end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả:

Please enter your first name:
John
Please enter your surname:
Smith
Welcome to the world of Pascal John Smith

Biến liệt kê

Bạn đã thấy cách sử dụng các kiểu biến đơn giản như Integer, Real và Boolean. Các biến của kiểu liệt kê, có thể được khai báo như sau:

var
var1, var2, ... : enum-identifier;

Khi khai báo các biến kiểu liệt kê, bạn có thể sử dụng khai báo kiểu. Ví dụ:

type
months = (January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December);
Var
m: months;
...
M := January;
The following example illustrates the concept −
program exEnumeration;
type
beverage = (coffee, tea, milk, water, coke, limejuice);
var
drink:beverage;
begin
writeln('Which drink do you want?');
drink := limejuice;
writeln('You can drink ', drink);
end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả là:

Which drink do you want?
You can drink limejuice

Biến miền con

Biến miền con được khai báo:

var
subrange-name : lowerlim ... uperlim;

Ví dụ về khai báo biến miền con:

var
marks: 1 ... 100;
grade: 'A' ... 'E';
age: 1 ... 25;

Chương trình cụ thể sử dụng các biến kiểu miền con:

program exSubrange;
var
marks: 1 .. 100;
grade: 'A' .. 'E';
begin
writeln( 'Enter your marks(1 - 100): ');
readln(marks);
writeln( 'Enter your grade(A - E): ');
readln(grade);
writeln('Marks: ' , marks, ' Grade: ', grade);
end.

Sau khi được biên dịch và thực thi, đoạn mã trên sẽ cho kết quả là:

Enter your marks(1 - 100):
100
Enter your grade(A - E):
A
Marks: 100 Grade: A

https://thuthuat.taimienphi.vn/bien-va-cach-khai-bao-cua-pascal-28939n.aspx
Tóm lại biến là giá trị có thể thay đổi được trong mỗi chương trình. Mỗi biến trong Pascal có một kiểu dữ liệu nhất định. Trên đây Taimienphi.vn vừa giới thiệu cho bạn biến và cách khai báo của Pascal, từ đó bạn có thể nắm bắt cách viết hàm trong Pascal dễ hơn và nhanh chóng thuần thục hơn. Nếu có thắc mắc hoặc câu hỏi nào cần giải đáp, bạn có thể để lại ý kiến của mình trong phần bình luận bên dưới bài viết.

Tác giả: An Nguy     (3.5★- 16 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách viết hàm (Function) trong Pascal
Kiểu tập hợp trong Pascal
Lệnh vòng lặp trong Pascal
Ngày và giờ trong Pascal
Kiểu bản ghi trong Pascal
Từ khoá liên quan:

Pascal

, Cach khai bao bien trong Pascal, Cu phap khai bao bien trong Pascal,

SOFT LIÊN QUAN
 • Pascal Study

  Lý thuyết và bài tập pascal

  Pascal Study là công cụ hỗ trợ bạn tự học lập trình Pascal hiệu quả. Phần mềm Pascal Study cung cấp đầy đủ các lý thuyết cơ bản và các bài tập thực hành từ dễ đến khó. Đặc biệt bạn có thể thực hành bằng cách viết chương ...
 • Pascal Phần mềm học lập trình Pascal
 • Pascal Analyzer Lite Phân tích, kiểm tra mã nguồn Pascal
 • Olala Pascal Soạn thảo và biên dịch mã nguồn Pascal
 • Free Pascal Phần mềm học lập trình Pascal cơ bản và nâng cao
 • CodeTyphon Trình biên dịch, khử lỗi Pascal

Tin Mới

 • Cách sử dụng Pascal Online, học lập trình trực tuyến

  Nếu bạn đang cảm thấy khó khăn trong việc cài đặt môi trường và phần mềm để lập trình Pascal, hoặc bạn chỉ cần chạy thử một đoạn code nhỏ, không muốn cài quá nhiều thứ vào máy của mình. Taimienphi có một cách sử dụng Pascal Online trực tiếp trên website, không cần cài đặt.

 • Biến và cách khai báo của Pascal

  Bạn mới làm quen với Pascal, vậy hãy cùng tham khảo thêm biến và cách khai báo của Pascal dưới đây để trau dồi thêm nhiều kiến thức hữu ích, giúp hiểu rõ và sử dụng Pascal dễ dàng, hiệu quả.

 • Ưu và nhược điểm của Pascal so với ngôn ngữ lập trình khác

  Pascal là một ngôn ngữ lập trình dành cho các bạn theo học ngành lập trình, công nghệ thông tin. So với các ngôn ngữ khác, Pascal cho phép soạn thảo ở trên nhiều cửa sổ khác nhau cùng lúc và khả năng xử lý nhanh chóng,

 • Code Tam Quốc Mèo mới nhất

  Vào 10h sáng nay ngày 5/6/2024, Tam Quốc Mèo chính thức khai mở máy chủ đầu tiên của phiên bản Open Beta, kèm theo đó là những mà code Tam Quốc Mèo