Kit Dream League Soccer 2024 các CLB, World Cup, Euro mới nhất

Một mùa giải DLS 2024 đã chính thức bắt đầu, hôm nay Taimienphi sẽ chia sẻ đến các tín đồ chơi game bóng đá Dream League Soccer bộ Kit DLS 2024 MU, Manchester City, Real Madrid, Việt Nam ... và các câu lạc bộ hàng đầu thế giới khác.

Giờ đây, người chơi có thể khoác lên những bộ trang phục độc đáo thông qua bộ Kit Dream League Soccer 2024 được Taimienphi tổng hợp đầy đủ dưới đây, giúp bạn xây dựng một đội bóng lớn mạnh với phong cách sáng tạo của riêng mình.

kit dream league soccer 2024 MU

Hướng dẫn sử dụng Kit Dream League Soccer 2024


Mục Lục bài viết:

I. Tổng hợp Kit Dream League Soccer 2024 của các câu lạc bộ


1. Kit Manchester City Dream League Soccer 2024

- Manchester City Home Kit: https://i.ibb.co/CPvPjL7/image.png
- Manchester City GK Home Kit: https://i.ibb.co/TP5kXZZ/image.png
- Manchester City Away Kit: https://i.ibb.co/LDFpmm1/image.png
- Manchester City GK Away Kit: https://i.ibb.co/DrQyYVb/image.png
- Manchester City Logo: https://i.ibb.co/WWsGjTy/image.png

2. Kit Manchester United Dream League Soccer 2024

- MU Home Kit: https://i.ibb.co/JFxrXqy/image.png
- MU GK Home Kit: https://i.ibb.co/Fbw8V7W/image.png
- MU Away Kit: https://i.ibb.co/NVjzpYM/image.png
- MU GK Away Kit: https://i.ibb.co/rk1GSVD/image.png
- MU Logo: https://i.ibb.co/441wBVT/Logo.png

3. Kit Real Madrid Dream League Soccer 2024

- Real Madrid Home Kit: https://i.ibb.co/Xs8P6mK/image.png
- Real Madrid Away Kit: https://i.ibb.co/DLKC4Mh/image.png
- Real Madrid GK Home Kit: https://i.ibb.co/Jz6zJzs/image.png
- Real Madrid GK Away Kit: https://i.ibb.co/q7WR5W7/image.png
- Real Madrid Logo: https://i.ibb.co/NmrLdTv/image.png

4. Link Kit Barcelona Dream League Soccer 2024

- Barcelona Home Kit: https://i.ibb.co/Yhn843b/image.png
- Barcelona Away Kit: https://i.ibb.co/6PFRgM1/image.png
- Barcelona GK Home Kit: https://i.ibb.co/VVLkm3k/image.png
- Barcelona GK Away Kit: https://i.ibb.co/wwLBZSn/image.png
- Barcelona Logo: https://i.ibb.co/SwXLhQd/image.png

5. Link Kit Bayern Munich Dream League Soccer 2024

- Bayern Munich Home Kit: https://i.ibb.co/zHjHw1v/image.png
- Bayern Munich Away Kit: https://i.ibb.co/3v76TDn/image.png
- Bayern Munich GK Home Kit: https://i.ibb.co/FXxWRN1/image.png
- Bayern Munich GK Away Kit: https://i.ibb.co/VLzDCXg/image.png
- Bayern Munich Logo: https://i.ibb.co/PZZ49XN/image.png

6. Kit DLS Sevilla 2024 mới nhất

- Sevilla Home Kit: https://i.ibb.co/xHzfVCV/image.png
- Sevilla GK Home Kit: https://i.ibb.co/Rpn6fbJ/image.png
- Sevilla Away Kit: https://i.ibb.co/HdVytSB/image.png
- Sevilla GK Away Kit: https://i.ibb.co/j4FLvhw/image.png
- Sevilla Logo: https://i.ibb.co/BGtnzkL/image.png

7. Kit Arsenal Dream League Soccer 2024

- Arsenal Home Kit: https://i.ibb.co/Dth9qYN/image.png
- Arsenal Away Kit: https://i.ibb.co/znGSFmv/image.png
- Arsenal GK Home Kit: https://i.ibb.co/wghxQgS/image.png
- Arsenal GK Away Kit: https://i.ibb.co/ZXJJBST/image.png
- Arsenal Logo: https://i.ibb.co/T82N5bR/image.png

8. Kit Chelsea Dream League Soccer 2024

- Chelsea Home Kit: https://i.ibb.co/kG6VbXd/image.png
- Chelsea FC Goalkeeper Home Kit: https://i.ibb.co/YpLSNy0/image.png
- Chelsea Away Kit: https://i.ibb.co/hKHrV2k/image.png
- Chelsea FC Goalkeeper Away Kit: https://i.ibb.co/d226jYy/image.png
- Chelsea Logo: https://i.ibb.co/6RHTwsK/image.png

9. Kit Liverpool Dream League Soccer 2024

- Liverpool Home Kit: https://i.ibb.co/4TYYR9V/image.png
- Liverpool Away Kit: https://i.ibb.co/hs4kd16/image.png
- Liverpool GK Home Kit: https://i.ibb.co/Fhm9Pgp/image.png
- Liverpool GK Away Kit: https://i.ibb.co/6wT9sKL/image.png
- Liverpool Logo: https://i.ibb.co/d0QKqWB/liv.png

10. Link Kit PSG Dream League Soccer 2024

- PSG Home Kit: https://i.ibb.co/Wt01GqJ/image.png
- PSG FC Goalkeeper Home Kit: https://i.ibb.co/5r7hhSx/image.png
- PSG Away Kit: https://i.ibb.co/4MKv8Fm/image.png
- PSG FC Goalkeeper Away Kit: https://i.ibb.co/hfSgLjt/image.png
- PSG Logo: https://i.ibb.co/PjCTCYw/image.png

11. Link Kit Tottenham Dream League Soccer 2024

- Tottenham Home Kit: https://i.ibb.co/vYmXdXz/image.png
- Tottenham Away Kit: https://i.ibb.co/jZc21jD/image.png
- Tottenham GK Home Kit: https://i.ibb.co/5nmL2Jg/image.png
- Tottenham GK Away Kit: https://i.ibb.co/Zx6qmwF/image.png
- Tottenham Logo: https://i.ibb.co/wSJTyCs/image.png

II. Danh sách Kit Dream League Soccer World cup 2024


1. Kit Bồ Đào Nha Dream League Soccer 2024

- Bồ Đào Nha Logo: https://i.ibb.co/ckr2bCC/image.png
- Bồ Đào Nha Home Kit: https://i.ibb.co/BP0CTWP/image.png
- Bồ Đào Nha Away Kit: https://i.ibb.co/L9NRLsR/image.png
- Bồ Đào Nha GK Home Kit: https://i.ibb.co/vXcTmRJ/image.png
- Bồ Đào Nha GK Away Kit: https://i.ibb.co/zRGDyss/image.png

2. Kit Dream League Soccer 2024 Pháp

- Pháp Home Kit: https://i.ibb.co/HVD889p/fr1.png
- Pháp Away Kit: https://i.ibb.co/TRzBD8K/fr2.png
- Pháp GK Home Kit: https://i.ibb.co/xjQPftx/fr3.png
- Pháp GK Away Kit: https://i.ibb.co/fMm4kJb/fr4.png
- Pháp Logo: https://i.ibb.co/qdghwnW/fr.png

3. Kit Việt Nam Dream League Soccer 2024

- Việt Nam Home Kit: https://i.ibb.co/gdpT8sY/image.png
- Việt Nam GK Home Kit: https://i.ibb.co/1KnczJG/image.png
- Việt Nam Away Kit: https://i.ibb.co/Zcr7rzM/image.png
- Việt Nam GK Away Kit: https://i.ibb.co/XZb4tG4/image.png
- Việt Nam Logo: https://i.ibb.co/pdn7x5g/image.png

4. Link kit Argentina DLS 2024 mới nhất

- Argentina Home Kit: https://i.ibb.co/GWvR6PH/image.png
- Argentina GK Home Kit: https://i.ibb.co/L8HyNMZ/image.png
- Argentina Away Kit: https://i.ibb.co/59sS7R1/image.png
- Argentina GK Away Kit: https://i.ibb.co/cx2j7Lm/image.png
- Argentina Logo: https://i.ibb.co/CBVfLZp/image.png

5. Link kit Brazil Dream League Soccer 2024

- Brazil Logo: https://i.ibb.co/X3SLndG/image.png
- Brazil Home Kit: https://i.ibb.co/YdQ1vDW/image.png
- Brazil Away Kit: https://i.ibb.co/gDz9h4T/image.png
- Brazil GK Home Kit: https://i.ibb.co/Hrr0J9n/image.png
- Brazil GK Away Kit: https://i.ibb.co/1sHYLmq/image.png

6. Kit Dream League Soccer 2024 nước Anh

- Nước Anh Logo: https://i.ibb.co/bLD2L6Z/image.png
- Nước Anh Home Kit: https://i.ibb.co/gRWnrqx/image.png
- Nước Anh GK Home Kit: https://i.ibb.co/Rvr0zcQ/image.png
- Nước Anh Away Kit: https://i.ibb.co/9r6RJwt/image.png
- Nước Anh GK Away Kit: https://i.ibb.co/tbBCThS/image.png

7. Kit Dream League Soccer 2024 Đức

- Logo Đức: https://i.ibb.co/b194gLw/image.png
- Home Kit Đức: https://i.ibb.co/NTbf6FW/image.png
- GK Home Kit Đức: https://i.ibb.co/hDKJWMz/image.png
- Away Kit Đức: https://i.ibb.co/7pb32gX/image.png
- GK Away Kit Đức: https://i.ibb.co/cb1qjr3/image.png

8. Link kit Nhật Bản Dream League Soccer mới nhất 2024

- Nhật Bản Home Kit: https://i.ibb.co/KLvmH4s/image.png
- Nhật Bản Away Kit: https://i.ibb.co/ZB2MKmK/image.png
- Nhật Bản GK Home Kit: https://i.ibb.co/25rP3Yc/image.png
- Nhật Bản GK Away Kit: https://i.ibb.co/mvNcjQ3/image.png
- Nhật Bản Logo: https://i.ibb.co/GQxkmt4/japan-logo-512x512.png

9. Link kit Dream League Soccer 2024 Mexico

- Mexico Logo: https://i.ibb.co/m02NW5Q/image.png
- Mexico Home Kit: https://i.ibb.co/d4DWKPq/image.png
- Mexico Away Kit: https://i.ibb.co/K7qzMSg/image.png
- Mexico GK Home Kit: https://i.ibb.co/pW1n6J4/image.png
- Mexico GK Away Kit: https://i.ibb.co/bvD7PHm/image.png

10. Kit Dream League Soccer 2024 Hàn Quốc

- Hàn Quốc Home Kit: https://i.ibb.co/JQBDQqj/image.png
- Hàn Quốc Away Kit: https://i.ibb.co/dg82GyF/image.png
- Hàn Quốc GK Home Kit: https://i.ibb.co/WxPbq3S/image.png
- Hàn Quốc GK Away Kit: https://i.ibb.co/HhwLVsZ/image.png
- Hàn Quốc Logo: https://i.ibb.co/p3jVsY9/logo.png

11. Kit Saudi Arabia DLS 2024 mới nhất

- Saudi Arabia Logo: https://i.ibb.co/wMMsMqg/image.png
- Saudi Arabia Home Kit: https://i.ibb.co/F41fVrh/image.png
- Saudi Arabia Away Kit: https://i.ibb.co/wQBJ52P/image.png
- Saudi Arabia GK Home Kit: https://i.ibb.co/0C7YrkJ/image.png
- Saudi Arabia GK Away Kit: https://i.ibb.co/WHtf4cb/image.png

III. Hướng dẫn sử dụng Kit Dream League Soccer 2024

Để có thể sử dụng Kit Dream League Soccer 2024 thay đổi trang phục đội bóng yêu thích, game thủ cần cập nhật DLS 2024 lên phiên bản mới nhất:
- Link tải Dream League Soccer 2024 cho Android.
- Link tải Dream League Soccer 2024 cho iPhone.
- Trường hợp nếu bạn không update được phiên bản mới, hãy xóa game và thực hiện lại cách tải DLS 2024 trên điện thoại Android và iOS lại từ đầu nhé.

Bước 1: Mở game DLS 2024, tại giao diện chính click icon Custom.

kit dream league soccer 2024 Manchester City

Bước 2: Chọn Edit Kit.

kit dream league soccer 2024 Real Madrid

Bước 3: Nhập Kit Dream League Soccer 2024 vào ô trống => ấn Confirm.

kit dream league soccer 2024 Việt Nam

- Sau khi hoàn tất trang phục đội bóng ngay lập tức thay đổi như hình dưới.

kit dream league soccer 2024 các câu lạc bộ và cách sử dụng

https://thuthuat.taimienphi.vn/kit-dream-league-soccer-2024-77379n.aspx
Chúng tôi hy vọng với những bộ Kit Dream League Soccer 2024 được chia sẻ bên trên, bạn đọc có thể chọn ra trang phục ưng ý phù hợp với sở thích bản thân, giúp cho đội bóng trở nên nổi bật hơn trong mỗi lần tham gia các trận bóng đỉnh cao.

Tác giả: Phạm Nhất Vương     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Cách tạo đội bóng trong Dream League Soccer 2016
Cách chơi Dream League Soccer, game đá bóng
Cách cài Dream League Soccer trên PC, game đá bóng
Cách nhận Gems trong Dream League Soccer 2021
Mẹo chơi Dream League Soccer 2021 cho người mới
Từ khoá liên quan:

Kit Dream League Soccer 2024 mới nhất

, cách sử dụng Kit DLS 2024, hướng dẫn sử dụng Kit Dream League Soccer 2024,

SOFT LIÊN QUAN
 • Dream League Soccer 2024

  Game bóng đá 2024 với đồ họa AI cải tiến

  Dream League Soccer 2024 (DLS 2024), phiên bản mới nhất của series game bóng đá nổi tiếng DLS, nơi người chơi có thể xây dựng đội bóng trong mơ và chinh phục mọi thách thức của thế giới bóng đá. Với hơn 4000 cầu thủ bóng đá được cấp phép của FIFPRO, Dream League Soccer 2024 mang đến trải nghiệm đa dạng và chất lượng cao trong việc xây dựng đội hình của mình.

Tin Mới

 • Link nhận Spin, Code Coin Master 17/6/2024 update mới nhất

  Chia sẻ spin link và code Coin Master cập nhật mới nhất hàng ngày, đảm bảo người chơi không thiếu vàng để nâng cấp làng, vòng quay spins bảo vệ làng hoặc trả thù người chơi khác đã bắn phá đảo của mình.

 • Mã GTA San Andreas các loại xe

  Mã GTA San Andreas các loại xe sẽ giúp bạn sở hữu nhiều loại xe đẹp hấp dẫn, từ bình dân đến siêu xe, thậm chí bạn có thể cưỡi nguyên cả một chiếc xe tăng để tung hoành trên đường phố. Bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ tổng hợp các mã GTA San Andreas các loại xe, hy vọng sẽ giúp bạn có được những giây phút sảng khoái khi tham gia trò chơi hấp dẫn này .

 • Cách mở thẻ new game Coin Master miễn phí

  Có rất ít người chơi biết cách mở thẻ new game Coin Master miễn phí, không tốn tài nguyên hay phải nạp thẻ. Vì vậy trong bài viết này, Taimienphi sẽ hướng dẫn bạn có thêm thẻ mới để hoàn thành bộ sưu tập thẻ, kiếm thêm spin.

 • Code Đại Võ Lâm mới nhất 6/2024 và cách nhập

  Tổng hợp các mã Code Đại Võ Lâm mới nhất còn hoạt động dành cho game thủ, đồng thời chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách đổi lấy những phần thưởng giá trị để phát triển đội, thêm tướng cam mới.