Giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo là tài liệu hữu ích. Ngoài việc giúp các em làm bài tập dễ dàng mà còn có thể ôn tập được bài học Ôn tập các số trong phạm vi 1000. Các em cùng xem để có thể học giỏi Toán hơn nhé, giải được các bài tập tương tự chính xác.

Giai toan 3

Giải Toán 3 trang 86, 87, 88 SGK sách Chân trời sáng tạo tập 1
 

Giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Ôn tập các số trong phạm vi 1000

Phần luyện tập


1. Giải bài 1 Trang 86 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a, Đọc số: 275, 609, 121, 584, 930
b, Viết số:
Bốn trăm bảy mươi mốt
Tám trăm linh một
Sáu mươi lăm
Một nghìn
c, Viết các số 748, 805, 160 thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

Hướng dẫn giải:
- Để đọc (hoặc viết số) số có 3 chữ số ta đọc (hoặc viết) từ trái sang phải từ hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
- Để viết các số thành tổng các trăm, chục, đơn vị ta xác định hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị của mỗi số rồi viết thành tổng.

Đáp án:

a, Các số được đọc như sau:
275: Hai trăm bảy mươi năm
609: Sáu trăm linh chín
121: Một trăm hai mươi mốt
584: Năm trăm tám mươi tư
930: Chín trăm ba mươi

b, Các số được viết như sau:
Bốn trăm bảy mươi mốt: 471
Tám trăm linh một : 801
Sáu mươi lăm: 65
Một nghìn: 1 000

c, Các số được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:
748 = 700 + 40 + 8
805 = 800 + 5
160 = 100 + 60


2. Giải bài 2 Trang 86 SGK Toán lớp 3

Đề bài:

giai bai tap trang 86 87 88 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

b, Sắp xếp các số 401, 325, 329, 87 theo thứ tự từ bé đến lớn.
c, Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất trong các số 725, 275, 257, 752.

Hướng dẫn giải: So sánh các số để trả lời câu hỏi.

Đáp án:

Giai Vo bai tap Toan lop 3 trang 86


3. Giải bài 3 Trang 86 SGK Toán lớp 3

Đề bài:

Vo bai tap Toan lop 3 trang 86 tap 2

Hướng dẫn giải: Đếm số phần bằng nhau ở mỗi hình và số phần được tô màu, từ đó xác định hình đã tô màu 1/2.

Đáp án:
Hình C được chia làm 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần.
Vậy đã tô màu 1212 của hình C.

Thử thách

Màu gì?
Hình chữ nhật sau được tô theo ba màu: xanh, hồng, vàng.

Vo bai tap Toan lop 3 trang 87 tap 2

giai bai tap trang 86 87 88 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao 5

Hướng dẫn giải:
- Đếm tổng số ô vuông có trong hình và số ô vuông màu xanh, màu hồng và màu vàng.
- Lấy tổng số ô vuông lần lượt chia cho 6, 3, 2 rồi trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Ta có: 12: 6 = 2; 12: 3 = 4; 12 : 2 = 6.

Toan lop 3 trang 88

4. Giải bài 4 Trang 87 SGK Toán lớp 3

Đề bài: a, Làm tròn số đến hàng chục.
Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số ..?..
Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số ..?..
Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số ..?..

b, Làm tròn số đến hàng trăm.
Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số ..?..

Phương pháp giải:
- Làm tròn đến hàng chục: Nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng đơn vị bé hơn 5 thì ta giữa nguyên, sau khi làm tròn hàng đơn vị là số 0.
- Làm tròn đến hàng trăm: Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng một đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên, sau khi làm tròn hàng chục và đơn vị là số 0.

Đáp án:

a,
Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số 20
Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số 440
Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số 380

b,
Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số 900
Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số 900
Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số 400

Khám phá

Một con mực ống khổng lồ nặng 495 kg. Nếu làm tròn số đến hàng trăm thì ta nói:
Con mực này nặng khoảng ...?... kg.

Vo bai tap lop 3 trang 86

Hướng dẫn giải:
- Làm tròn đến hàng trăm:
- Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào chữ số hàng trăm, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên chữ số hàng trăm.
- Sau khi làm tròn ta viết hàng chục và đơn vị là số 0.

Đáp án:
Con mực này nặng khoảng 500 kg.


Tiếp theo, Taimienphi.vn cũng đã hướng dẫn Giải bài tập trang 89, 90, 91 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học Ôn tập các phép tính. Các em tham khảo để so sánh với bài làm nhé.
Xem thêm: Giải bài tập trang 89, 90, 91 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


5. Giải bài 5 Trang 87 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?
a, 387 gồm ..?.. trăm, ..?.. chục, ..?.. đơn vị.
b, Số liền sau của 799 là ..?..
c, Số tròn chục lớn hơn 25 nhưng bé hơn 35 là ..?..
d, Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là ..?..

Hướng dẫn giải:
a, Xác định số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.
b, Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó 1 đơn vị.
c, Số tròn chục là số có chữ số hàng đơn vị bằng 0.
d, Dựa vào cách làm tròn số đến hàng chục để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
a, 387 gồm 3 trăm, 8 chục, 7 đơn vị.
b, Số liền sau của 799 là 800.
c, Số tròn chục lớn hơn 25 và nhưng bé hơn 35 là 30.
d, Số có hai chữ số làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34.


6. Giải bài 6 Trang 88 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép?

Toan lop 3 trang 85 86 87

Ước lượng: Có khoảng ..?.. mảnh ghép Đếm: Có ..?.. mảnh ghép

Hướng dẫn giải:
- Bước 1: Đếm số mảnh ghép trong mỗi hàng và số hàng, từ đó ước lượng số mảnh ghép.
- Bước 2: Đếm số mảnh ghép trong bức ảnh

Đáp án:
Mỗi hàng có khoảng 10 mảnh ghép, và có 6 hàng. Vậy ta ước lượng có khoảng 60 mảnh ghép.
Ước lượng: Có khoảng 60 mảnh ghép.
Đếm: Có 61 mảnh ghép.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-86-87-88-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69765n.aspx
Hy vọng với giải bài tập trang 86, 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo, các em đã ôn luyện và củng cố hơn về kiến thức Ôn tập các số trong phạm vi 1000, đồng thời giải bài tập dễ dàng.

Tác giả: Hoàng Bách     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 72, 73 SGK Toán 3 Tập 2, sách Chân trời sáng tạo
Giải bài tập trang 42 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
Giải bài tập trang 44 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
Giải bài tập trang 66 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
Giải bài tập trang 14 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 86 87 88 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 86 87 88 SGK, giai vo bai tap Toan lop 3 trang 86 87 88 SGK,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Chân trời sáng tạo

    File sách mềm Chân trời sáng tạo cho học sinh

    Bộ Sách Chân trời sáng tạo là một trong những bộ sách giáo khoa mới được phát triển theo chương trình mới do Nhà xuất bản Giáo dục đưa ra. Tương tự như các bộ sách khác, bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo này cũng được ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá