Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn lời giải chi tiết các bài tập trong bài học Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số giúp các em dễ dàng làm bài. Các em cũng có thể đối chiếu để đảm bảo làm bài chính xác, từ đó học Toán tốt và hiệu quả.

Giai toan 3

Giải Toán lớp 3 trang 73, 74 SGK Tập 1
 

Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo:

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Phần Thực hành


1. Giải bài 1 Trang 73 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
a) 632 : 7                             b) 840 : 6
407 : 8                                     720 : 4

Hướng dẫn giải:
- Bước 1: Đặt tính phép chia
- Bước 2: Thực hiệp chia theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

giai bai tap trang 73 74 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao


2. Giải bài 2 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính (theo mẫu).

Giai bai tap Toan lop 3 trang 74

Hướng dẫn giải: Đặt tính phép chia rồi thực hiện chia từ trái sang phải.

Đáp án:

Giai bai tap Toan lop 3 trang 73

Phần Luyện tập


1. Giải bài 1 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.
a) 210 : 7                           b) 540 : 9                         c) 360 : 6
100 x 9                                   800 x 0                            480 : 8

Hướng dẫn giải:
Ta tính nhẩm như sau:
210 : 7 = ?
21 chục : 7 = 3 chục.
Do đó 210 : 7 = 30.
Thực hiện tương tự với các phép tính còn lại.

Đáp án:
a) 210 : 7 = 30                              b) 540 : 9 = 60                                c) 360 : 6 = 60
    100 x 9 = 900                                800 x 0 = 0                                     480 : 8 = 60


2. Giải bài 2 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Số?

Toan lop 3 trang 74 tap 1

Hướng dẫn giải:
- 10 dm = 1 m.
- 100 cm = 1 m.
- 1 giờ = 60 phút.

Đáp án:
a) 10 dm = 1 m                        b) 100 cm = 1 m                           c) 1 giờ = 60 phút
320 dm = 32 m                              700 cm = 7 m                              5 giờ = 300 phút.
 

3. Giải bài 3 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Hoàn thành các câu nói sau:
Bạn Bình vẽ tranh trong 45 phút. Bạn An vẽ tranh trong 1 giờ.
a, Bạn ...?... vẽ lâu hơn bạn ...?... là ...?... phút.
b, Bạn ....?... vẽ nhanh hơn bạn ...?... là ...?... phút.

Hướng dẫn giải:
- Bước 1: Đổi 1 giờ về đơn vị phút.
- Bước 2: So sánh thời gian vẽ tranh của hai bạn và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Đổi 1 giờ = 60 phút.
Ta có 60 phút - 45 phút = 15 phút
a, Bạn An vẽ lâu hơn bạn Bình là 15 phút.
b, Bạn Bình vẽ nhanh hơn bạn An là 15 phút.


4. Giải bài 4 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính rồi cho biết phép chia nào dưới đây có thương là số tròn chục.
a) 720 : 7                                     b) 633 : 0                                       c) 804 : 5
    881 : 8                                        180 : 6                                             196 : 4

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép chia, dựa vào kết quả để trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Ta có:
a) 720 : 7 = 102 (dư 6)
881 : 8 = 110 (dư 1)
b) 633 : 9 = 70 (dư 3)
180 : 6 = 30
c) 804 : 5 = 160 (dư 4)
196 : 4 = 49

Vậy các phép chia có thương là số tròn chục là:
881 : 8
633 : 9
180 : 6
804 : 5


Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo của bài học So sánh số lớn gấp mấy lần số bé rất chi tiết. Các em khi học xong bài học này sẽ giúp học Toán tốt, giải bài tập dễ dàng.
Xem thêm: Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo


5. Giải bài 5 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Tính.
a) (815 - 234) : 7                           b) 109 x 9 + 18
c) 190 x 0 : 8                                 d) 444 : (3 x 2)

Hướng dẫn giải:
- Đối với biểu thức có chứa dấu ngoặc, ta thực hiện phép tính trong ngoặc trước.
- Đối với biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện phép nhân, chia trước thực hiện phép tính cộng, trừ sau.
- Đối với biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

Đáp án:
Ta có:
a) (815 - 234) : 7 = 581 : 7 = 83.
b) 109 x 9 + 18 = 981 + 18 = 999.
c) 190 x 0 : 8 = 0 : 8 = 0
d) 444 : (3 x 2) = 444 : 6 = 74.


6. Giải bài 6 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Để trang trí các hộp quà, Ngọc cắt 6 m dây thành 8 sợi dây có độ dài bằng nhau. Hỏi mỗi sợi dây dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Bai tap Toan lop 3 tap 1 trang 73

Hướng dẫn giải: Muốn tính độ dài mỗi sợi dây ta lấy độ dài sợi dây ban đầu chia cho 8.

Đáp án:
Đổi 6 m = 600 cm
Độ dài mỗi sợi dây là
              600 : 8 = 75 (cm)
                       Đáp số: 75cm


7. Giải bài 7 Trang 74 SGK Toán lớp 3

Đề bài: Ông Bảy thả đều 188 con cá vào 5 bể cá. Số cá còn dư, ông thả luôn vào bể cuối cùng. Hỏi bể cuối cùng có bao nhiêu con cá?

Toan lop 3 trang 72 73

Hướng dẫn giải:
- Bước 1:
Thực hiện phép chia 188 : 5 để tìm thương và số dư.
- Bước 2: Tính số cá ở bể cuối cùng = Thương của phép chia + Số dư.

Đáp án:
Ta có 188 : 5 = 37 (dư 3). Do đó, mỗi bể cá có 37 con cá và dư 3 con
Vì số cá dư ông Bảy đổ luôn vào bể cuối cùng nên số cá ở bể cuối cùng là:
                37 + 3 = 40 (con)
                         Đáp số: 40 con.

Vui học

Giúp Mai và Bình tìm ba lô.

giai bai tap trang 73 74 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao 7

Phương pháp giải:
- Bước 1:
Thực hiện các phép chia để xác định phép chia hết, phép chia có dư
- Bước 2: Tìm đường đi của hai bạn.

Đáp án:
Ta có:
10 : 7 = 1 (dư 7)         18 : 2 = 9                      15 : 6 = 2 (dư 3)         32 : 4 = 8                16 : 2 = 8
75 : 8 = 9 (dư 3)          43 : 5 = 8 (dư 3)           29 : 4 = 7 (dư 1)         64 : 8 = 8                60 : 8 = 7 (dư 4)
81 : 9 = 9                     20 : 3 = 6 (dư 2)           45 : 6 = 7 (dư 3)         24 : 3 = 8                 40 : 5 = 8
54 : 9 = 6                     22 : 4 = 5 (dư 2)            63 : 7 = 9                   44 : 9 = 4 (dư 8)       56 : 7 = 8

Khám phá

Đề bài: Số?
Sải cánh chim hải âu lữ hành (xem hình) giảm một nửa thì được sải cánh chim thiên nga.
Sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm.
Sải cánh chim thiên nga dài ...?... cm.
Trong một ngày, quãng đường bay được của chim hải âu lữ hành dài gấp 4 lần quãng đường bay được của chim thiên nga.
Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga bay được ...?... km.

Hướng dẫn giải:
- Sải cánh chim thiên nga = Sải cánh chim hải âu : 2
- Quãng đường chim thiên nga bay được = Quãng đường chim hải âu bay được : 4

Đáp án:
Ta có: 360 : 2 = 160; 400 : 4 = 100.
Sải cánh chim hải âu lữ hành (xem hình) giảm một nửa thì được sải cánh chim thiên nga.
Sải cánh chim hải âu lữ hành dài 360 cm. Sải cánh chim thiên nga dài 180 cm.
Trong một ngày, quãng đường bay được của chim hải âu lữ hành dài gấp 4 lần quãng đường bay được của chim thiên nga.
Mỗi ngày chim hải âu lữ hành bay được 400 km. Mỗi ngày chim thiên nga bay được 100 km.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-73-74-sgk-toan-3-tap-1-sach-chan-troi-sang-tao-69759n.aspx
Với hướng dẫn giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo chi tiết trên đây, các em đã biết cách làm bài chưa? Các em có thể xem lại lý thuyết để việc áp dụng vào bài làm thêm phần dễ dàng, chính xác.

Tác giả: Lê Thị Thuỷ     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải toán lớp 6 trang 27 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
Giải Toán lớp 6 trang 15 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo - Các phép tính trong tập hợp số tự nhiên
Giải Toán lớp 6 trang 12 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo - Tập hợp số tự nhiên. Ghi số tự nhiên
Giải toán lớp 6 trang 25 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo
Giải Toán lớp 6 trang 20, 21 tập 1 sách Chân Trời Sáng Tạo - Thứ tự thực hiện các phép tính
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 73 74 sgk toan 3 tap 1 sach chan troi sang tao

, giai Toan lop 3 trang 73 74 SGK, Giai bai tap Toan lop 3 trang 73 74,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bộ Sách Chân trời sáng tạo

  File sách mềm Chân trời sáng tạo cho học sinh

  Bộ Sách Chân trời sáng tạo là một trong những bộ sách giáo khoa mới được phát triển theo chương trình mới do Nhà xuất bản Giáo dục đưa ra. Tương tự như các bộ sách khác, bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo này cũng được ...

Tin Mới

 • Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

  Giải bài tập trang 73, 74 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo này của Taimienphi.vn hướng dẫn lời giải chi tiết các bài tập trong bài học Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số giúp các em dễ dàng làm bài. Các

 • Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo

  Giải bài tập trang 25 SGK Toán 3 Tập 1, sách Chân trời sáng tạo hỗ trợ các em học sinh lớp 3 giải bài tập 1, 2 trong bài học Khối hộp chữ nhật, Khối lập phương. Các em tham khảo sẽ có định hướng được cách làm, bài bài

 • Giải Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo

  Trong bài viết hôm nay, Taimienphi.vn sẽ tổng hợp tất các bài giải Toán lớp 3 sách Chân trời sáng tạo chi tiết và đầy đủ nhất cả tập 1 và tập 2. Các em có thể tham khảo tài liệu phù hợp theo mong muốn, từ đó củng cố

 • Bảng tính tuổi âm 2023, 2022, 2021 chuẩn nhất

  Trước khi tính toán, lập kế hoạch làm các việc lớn trong năm như kết hôn, xây nhà, hợp tác kinh doanh,..., bạn cần nắm được chính xác tuổi âm của mình. Sau đây là chi tiết bảng tính tuổi âm 2023, giúp bạn dễ dàng tra cứu năm Quý Mão xem có phạm tam tai, hoang ốc, kim lâu hay không và tìm cách hóa giải, khắc phục.