Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống: Phép trừ trong phạm vi 100 000 là tài liệu hữu ích, giúp các em tham khảo để hình dung cách làm bài tập 1, 2, 3 của bài học Phép trừ hiệu quả, đúng chuẩn.

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 73, 74, 75 SGK Tập 2
 

Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Phép trừ trong phạm vi 100 000

Hoạt động


1. Giải Bài 1 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính.

vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 72

Hướng dẫn giải: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 73 bai 146


2. Giải Bài 2 Trang 73 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

vo bai tap tieng viet lop 3 tap 2 trang 73

Hướng dẫn giải:
+ Viết phép tính trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
+ Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

bai tap toan lop 3 trang 75 tap 2


3. Giải Bài 3 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

vo bai tap toan lop 3 tap 2 trang 74 75

a) 15 000 - 7000                           b) 12 000 - 5000                        c) 17 000 - 8000

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

Đáp án:
a) 15 nghìn - 7 nghìn = 8 nghìn
15 000 - 7 000 = 8 000
b) 12 nghìn - 5 nghìn = 7 nghìn
12 000 - 5 000 = 7 000
c) 17 nghìn - 8 nghìn = 9 nghìn
17 000 - 8 000 = 9 000


4. Giải Bài 4 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong ba tháng đầu năm, một nhà máy sản xuất đồ chơi đã sản xuất được 24 500 xe ô tô. Tháng 1 nhà máy bán đi 10 600 xe ô tô, tháng 2 nhà máy bán đi 9 500 xe ô tô. Hỏi nhà máy còn lại bao nhiêu xe ô tô đồ chơi?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm tổng số xe ô tô đã bán ở 2 tháng đầu = Số xe ô tô đã bán trong tháng 1 + Số xe ô tô đã bán trong tháng 2.
Bước 2: Tìm số xe ô tô đồ chơi còn lại trong nhà máy = Tổng số xe ô tô nhà máy đã sản xuất - Tổng số xe ô tô đã bán ở 2 tháng đầu.

Đáp án:
Hai tháng đầu bán được số xe ô tô là:
10 600 + 9 500 = 20 100 (xe)
Số xe ô tô còn lại trong nhà máy sau khi bán đi ở tháng 2 là:
24 500 - 20 100 = 4 400 (xe)
Đáp số: 4 400 xe ô tô.

Luyện tập


1. Giải Bài 1 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm (theo mẫu).

vo bai tap toan lop 3 tap 1 trang 73 74

vo bai tap toan lop 3 trang 73 tap 2

Hướng dẫn giải: Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn chục nghìn, nghìn.

Đáp án:
a)
+) 6 chục nghìn - 2 chục nghìn = 4 chục nghìn
60 000 - 20 000 = 40 000.
+) 9 chục nghìn - 7 chục nghìn = 2 chục nghìn
90 000 - 70 000 = 20 000.
+) 1 trăm nghìn - 4 chục nghìn = 6 chục nghìn
100 000 - 40 000 = 60 000.
b)
+) 57 nghìn - 3 nghìn = 54 nghìn
57 000 - 3 000 = 54 000
+) 43 nghìn - 8 nghìn = 35 nghìn
43 000 - 8 000 = 35 000
+) 86 nghìn - 5 nghìn = 81 nghìn
86 000 - 5 000 = 81 000.


2. Giải Bài 2 Trang 74 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

giai bai tap toan lop 3 trang 74 tap 2

Hướng dẫn giải:
+ Viết phép tính trừ theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
+ Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai bai tap 1 trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song


3. Giải Bài 3 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong hai biểu thức dưới đây, biểu thức nào có giá trị lớn hơn?

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 11

Hướng dẫn giải:
- Tính giá trị biểu thức: Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện từ trái sang phải.
- So sánh kết quả tìm được và trả lời câu hỏi.

Đáp án:
Ta có:
a) 70 000 - 9 000 + 6 023 = 61 000 + 6 023
                                         = 67 023
b) 93 279 - 3 279 - 20 000 = 90 000 - 20 000
                                           = 70 000

giai bai trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song


4. Giải Bài 4 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đường từ nhà An đến thị xã gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Đoạn đường lên dốc dài 6 700m, đoạn đường xuống dốc ngắn hơn đoạn đường lên dốc là 2 900m. Hỏi đường từ nhà An đến thị xã dài bao nhiêu mét?

giai bai tap trang 73 74 75 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính đoạn đường xuống dốc = đoạn đường lên dốc - 2 900m.
Bước 2: Tính đoạn đường từ nhà An đến thị xã = đoạn đường xuống dốc + đoạn đường lên dốc.

Đáp án:
Đoạn đường xuống dốc dài số mét là:
                  6 700 - 2 900 = 3 800 (m)
Đoạn đường từ nhà An đến thị xã dài số mét là:
                 6 700 + 3 800 = 10 500 (m)
                               Đáp số: 10 500 m.


Với bài học Luyện tập chung mà các em học sau đó cũng được Taimienphi.vn hướng dẫn giải chi tiết tại tài liệu Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các em và phụ huynh để hướng dẫn con em làm bài tốt nhất.
Xem thêm: Giải bài tập trang 76 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


5. Giải Bài 5 Trang 75 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đố bạn!
Tìm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau.
Bước 2: Tìm hiệu hai số đó.

Đáp án:
- Số lớn nhất có năm chữ số là: 99 999.
- Số bé nhất có ba chữ số khác nhau là: 102.
Hiệu của hai số đó là: 99 999 - 102 = 99 897.
Vậy hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số bé nhất có ba chữ số khác nhau là 99 897.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-73-74-75-sgk-toan-3-tap-2-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70494n.aspx
Giải bài tập trang 73, 74, 75 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống là tài liệu tham khảo rất tốt để các em học giỏi Toán. Các phụ huynh cũng có thể tham khảo để hiểu và hướng dẫn bé làm bài tập chuẩn xác.

Tác giả: An Nguy     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khoá liên quan:

Giai bai tap trang 73 74 75 SGK Toan 3 Tap 2 sach Ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 73 74 75 SGK Tap 2, Giai bai tap Toan lop 3 trang 74 tap 2,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá