Giải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống này là tài liệu học tốt Toán lớp 3. Thông qua tài liệu này, các em dễ dàng giải quyết được bài Toán của bài học Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000, gặp bài nào liên quan đều có thể giải được.

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải toán lớp 3 trang 113, 114, 115 sách Kết nối tri thức với cuộc sống
 

Giải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000

Luyện tập

1. Giải Bài 1 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

toan lop 3 trang 113 114

Hướng dẫn giải:
Nhẩm: 2 chục x 3 = 6 chục
           20 x 3 = 60
Ta thực hiện tương tự với các phép tính còn lại để tìm kết quả của các phép tính

Đáp án:
a) 20 x 3 = 60                     40 x 2 = 80                    50 x 2 = 100                         30 x 3 = 90
b) 60 : 2 = 30                      80 : 4 = 20                     90 : 3 = 30                           100 : 5 = 20


2. Giải Bài 2 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.
a) 34 x 2                               15 x 6                                 23 x 4
b) 69 : 3                                 84 : 7                                 95 : 8

Hướng dẫn giải:
- Đặt theo cột dọc: Viết các chữ số cùng hàng đặt thẳng với nhau.
- Tính:
+ Đối với phép nhân: Nhân lần lượt từ phải sang trái.
+ Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái qua phải.

Đáp án:

toan lop 3 trang 113 114


3. Giải Bài 3 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

toan lop 3 trang 115

Hướng dẫn giải: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính ở mỗi phép toán, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đáp án:
a) Phép tính sai, ghi S.
Phép tính đúng là:

tom tat bai 3 trang 114 toan lop 3

b) Phép tính đúng, ghi Đ.


4. Giải Bài 4 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Hai xe ô tô chở học sinh đi thăm Lăng Bác Hồ, mỗi xe chở 45 học sinh. Hỏi có tất cả bao nhiêu học sinh đi thăm Lăng Bác Hồ?

toan lop 3 trang 114 bai 3

Hướng dẫn giải: Số học sinh đi thăm lăng = Số học sinh ở một xe x 2.

Đáp án:
Số học sinh đi thăm lăng bác Hồ là:
                   45 x 2 = 90 (học sinh)
                                  Đáp số : 90 học sinh.


5. Giải Bài 5 Trang 113 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong thùng có 28 l nước mắm. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu cái can loại 5 l để chứa hết lượng nước mắm đó?

Hướng dẫn giải: Số cân cần để chứa hết lượng nước mắm = Số lít nước mắm trong thùng : 5.

Đáp án:
Ta có: 28 : 5 = 5 (dư 3).
Như vậy nếu dùng 5 cái can thì còn dư 3 l. Do đó cần thêm một can nữa để chứa 3 l nước mắm.
Vậy cần ít nhất 6 can loại 5 l

Luyện tập 2


1. Giải Bài 1 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính nhẩm.

vo bai tap toan lop 3 trang 114

Hướng dẫn giải:
Nhẩm: 3 trăm x 3 = trăm
            300 x 3 = 900
Ta thực hiện tương tự với các phép tính còn lại để tìm ra kết quả.

Đáp án:
a) 300 x 3 = 900                  400 x 2 = 800                   200 x 4 = 800                     500 x 2 = 1000
b) 800 : 4 = 200                    700 : 7 = 100                   600 : 3 = 200                      400 : 2 = 200


2. Giải Bài 2 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

sach giao khoa toan lop 3 trang 113

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Đặt tính.
Bước 2: Tính.
- Đối với phép nhân: Nhân lần lượt từ phải sang trái.
- Đối với phép chia: Chia lần lượt từ trái qua phải.

Đáp án:

sach giao khoa toan lop 3 trang 114


3. Giải Bài 3 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?

toan lop 3 trang 115 116

Hướng dẫn giải: Kiểm tra cách đặt tính rồi tính ở mỗi phép toán, nếu đúng ghi Đ, sai ghi S.

Đáp án:
a) Phép tính đúng, ghi Đ.
b) Phép tính sai, ghi S.
Phép tính đúng là:

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan 3 tap 1


4. Giải Bài 4 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Các bạn xếp 256 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 8 cái bánh. Hỏi các bạn xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan lop 3 tap 1

Hướng dẫn giải: Số hộp bánh các bạn xếp được = Số bánh có tất cả : Số bánh có trong 1 hộp.

Đáp án:
Các bạn xếp được số hộp bánh là:
                256 : 8 = 32 (hộp bánh)
                            Đáp số: 32 hộp bánh

5. Giải Bài 5 Trang 114 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan 3

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Thực hiện tính nhẩm các phép nhân dựa vào bảng nhân đã học.
Bước 2: Điền số.

Đáp án:

giai bai tap trang 113 114 115 Toan 3


Ôn tập biểu thức số sẽ được học trong tiết sau. Các em muốn tham khảo lời giải của bài tập này có thể xem bài viết Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống.
Xem thêm: Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập 3


1. Giải Bài 1 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Chọn câu trả lời đúng.
a) Kết quả của phép nhân 192 x 4 là:
A. 468                B. 768                 C. 786                       D. 867
b) Kết quả của phép chia 906 : 3 là:
A. 320                B. 32                   C. 203                      D. 302
c) Số dư của phép chia 628 : 8 là:
A. 2                    B. 3                    C. 4                            D. 5

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính các phép tính và khoanh vào đáp án thích hợp.

Đáp án:
a) Kết quả của phép nhân 192 x 4 = 768. Chọn B.
b) Kết quả của phép chia 906 : 3 = 302. Chọn D.
c) 628 : 8 = 78 (dư 4) .
Vậy số dư của phép chia 628 : 8 là 4. Chọn C.


2. Giải Bài 2 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm thành phần chưa biết trong phép tính.

giai bai tap Toan 3 trang 113 114 115 sgk

Hướng dẫn giải:
- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.
- Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.
- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Đáp án:

giai bai tap Toan lop 3 trang 113 114 115 sgk


3. Giải Bài 3 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mi hái được 25 bông hoa, Mai hái được số bông hoa gấp 3 lần của Mi. Hỏi cả hai chị em hái được bao nhiêu bông hoa?

giai Toan 3

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tìm số bông hoa Mai hái được = Số bông hoa Mi hái được x 3.
Bước 2: Tìm số bông hoa cả hai chị em hái được = Số bông hoa của Mi hái + Số bông hoa của Mai hái.

Đáp án:
Số bông hoa Mai hái được là:
                       25 x 3 = 75 (bông hoa)
Cả hai chị em hái được số bông hoa là:
                       25 + 75 = 100 (bông hoa)
                                           Đáp số: 100 bông hoa


4. Giải Bài 4 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Số?

giai toan lop 3

Hướng dẫn giải:

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song 19

Đáp án:

Ta đếm được trong hình vẽ có tất cả 15 ngôi sao.

giai Toan 3 113 114 115 sgk

Ta điền như sau:

giai lop 3 trang 113 114 115 sgk


5. Giải Bài 5 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đố em!
Chọn chữ số 1, 2, 3 thích hợp thay cho dấu "?"

giai toan 3 chi tiet

Hướng dẫn giải: Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Đáp án:
Ta có 21 x 3 = 63
Vậy ta điền như sau:

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan lop 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-113-114-115-sgk-toan-3-tap-1-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70137n.aspx
Tham khảo lời giải bài tập trang 113, 114, 115 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, hy vọng các em đã nắm rõ được các bước làm cũng như phương pháp giải bài tập Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000.

Tác giả: Trần Văn Việt     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 91, 92 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 30, 31, 32, 33, 34 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải toán lớp 6 trang 37 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức
Giải toán lớp 6 trang 56 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức
Giải toán lớp 6 trang 27 tập 1 sách Kết Nối Tri Thức
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 113 114 115 sgk toan 3 tap 1 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 113 114 115 SGK, giai vo bai tap Toan lop 3 trang 113 114 115,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới