Code Slayers Unleashed 4/2023 mới nhất, cách nhập Code

Slayers Unleashed là một trò chơi Roblox lấy cảm hứng từ Demon Slayer, nơi người chơi có thể sử dụng Code Slayers Unleashed để reset lại thuộc tính hoặc kỹ năng, cải thiện đáng kể cơ hội chiến thắng trước ác quỷ.

Dựa trên bộ anime/manga nổi tiếng Kimetsu no Yaiba, Slayers Unleashed Roblox cho phép game thủ tùy chỉnh nhân vật phù hợp với phong cách chiến đấu thông qua vật phẩm tăng EXP hoặc Breathing reset hiếm, chúng có thể kiếm được nhờ đổi code Slayers Unleashed hoặc chiến đấu chống lại quỷ.

Tham Khảo: Top game Roblox hay nhất

code slayers unleashed

Tổng hợp mã Code Slayers Unleashed miễn phí


Mục Lục bài viết:
I. Trọn Bộ Code Slayers Unleashed Mới Nhất
          1. Code Slayers Unleashed phiên bản v0.999
          2. Code Slayers Unleashed Reset Chỉ Số Nhân Vật, Hơi Thở Và Demon Art
          3. Danh Sách Code Slayers Unleashed Reroll Clan, Race, Slayer Mark Và Demon Art
          4. Tổng Hợp code Slayers Nhận EXP Và Drop Boost
II. Hướng Dẫn Nhập code Slayers Unleashed Mới Nhất
III. Cách Nhận Code Slayers Unleashed Mới
IV. Tại Sao Đổi Code Slayers Unleashed Lại Không Thành Công

I. Trọn Bộ Code Slayers Unleashed Mới Nhất

1. Code Slayers Unleashed phiên bản v0.999

Dưới đây là tất cả các Code Slayers Unleashed mới nhất mà người chơi có thể sử dụng trong tháng 4/2023. Bạn chỉ cần sao chép và dán vào phần đổi Giftcode trong game để tránh tình trạng bị sai.

;code ThunderBreathingReroll1
;code ThunderBreathingReroll2
;code ThunderBreathingReroll3
;code ThunderBreathingReroll4
;code ThunderBreathingReroll5
;code ThunderBDAReroll1
;code ThunderBDAReroll2
;code ThunderBDAReroll3
;code ThunderBDAReroll4
;code ThunderBDAReroll5
;code ThunderRaceReroll1
;code ThunderRaceReroll2
;code ThunderRaceReroll3
;code ThunderRaceReroll4
;code ThunderClanReroll1
;code ThunderClanReroll2
;code ThunderClanReroll3
;code ThunderClanReroll4
;code ThunderClanReroll5
;code ThunderMarkReroll1
;code ThunderMarkReroll2
;code ThunderMarkReroll3
;code ThunderMarkReroll4
;code ThunderMarkReroll5
;code ThunderStatPointsReset
;code RandomClanReroll1
;code RandomClanReroll2
;code RandomClanReroll3
;code RandomClanReroll4
;code RandomStatPointsReset
;code RandomBreathingReroll1
;code RandomBreathingReroll2
;code RandomBreathingReroll3
;code RandomBreathingReroll4
;code RandomBreathingReroll5
;code RandomBDAReroll1
;code RandomBDAReroll2
;code RandomBDAReroll3
;code RandomBDAReroll4
;code RandomBDAReroll5
;code RandomRaceReroll1
;code RandomRaceReroll2
;code RandomRaceReroll3

2. Code Slayers Unleashed Reset Chỉ Số Nhân Vật, Hơi Thở Và Demon Art


Tình TrạngCode Slayers Unleashed mới nhấtPhần Thưởng
Mới;code RandomStatPointsResetReset chỉ số nhân vật
Mới;code RandomBreathingRerollReset hơi thở
Mới;code RandomBreathingReroll2Reset hơi thở
Mới;code RandomBreathingReroll3Reset hơi thở
Mới;code RandomBreathingReroll4Reset hơi thở
Mới;code RandomBreathingReroll5Reset hơi thở
Còn hạn;code EggBreathingRerollReset hơi thở
Còn hạn;code EggBreathingReroll2Reset hơi thở
Còn hạn;code EggBreathingReroll3Reset hơi thở
Còn hạn;code EggBreathingReroll4Reset hơi thở
Còn hạn;code EggBreathingReroll5Reset hơi thở
Mới;code EggStatPointsResetReset chỉ số nhân vật
Mới;code EggStatPointsReset2Reset chỉ số nhân vật
Còn hạn;code InsectBreathingRerollReset hơi thở
Còn hạn;code InsectBreathingReroll2Reset hơi thở
Còn hạn;code InsectBreathingReroll3Reset hơi thở
Còn hạn;code InsectBreathingReroll4Reset hơi thở
Còn hạn;code InsectBreathingReroll5Reset hơi thở
Còn hạn;code RobloxDownBreathingRerollReset hơi thở
Còn hạn;code RobloxDownBreathingReroll2Reset hơi thở
Còn hạn;code RobloxDownBreathingReroll3Reset hơi thở
Còn hạn;code RobloxDownBreathingReroll4Reset hơi thở
Còn hạn;code RobloxDownBreathingReroll5Reset hơi thở
Còn hạn;code HolidaysBreathingRerollReset hơi thở
Còn hạn;code HolidaysBreathingReroll2Reset hơi thở
Còn hạn;code HolidaysBreathingReroll3Reset hơi thở
Còn hạn;code HolidaysBreathingReroll4Reset hơi thở
Còn hạn;code HolidaysBreathingReroll5Reset hơi thở
Còn hạn;code NewYearsBreathingRerollBreathing Reset
Còn hạn;code NewYearsBreathingReroll2Breathing Reset
Còn hạn;code NewYearsBreathingReroll3Breathing Reset
Còn hạn;code ChristmasBreathingRerollBreathing Reset
Còn hạn;code ChristmasBreathingReroll2Breathing Reset
Còn hạn;code ChristmasBreathingReroll3Breathing Reset
Còn hạn;code ChristmasBreathingReroll4Breathing Reset
Còn hạn;code ChristmasBreathingReroll5Breathing Reset
Mới;code PreUpdateStatResetĐặt lại chỉ số
Mới;code PreUpdateBreathingRerollĐặt lại hơi thở
Mới;code PreUpdateStatReset3Đặt lại Stat
Mới;code PreUpdateBreathingReroll3Reset hơi thở
Mới;code PreUpdateStatReset2Stat Reset
Mới;code PreUpdateBreathingReroll2Breathing Reset
Còn hạn;code UpdateStatResetChỉ số reset
Còn hạn;code UpdateStatReset2Chỉ số reset
Còn hạn;code UpdateStatReset3Chỉ số reset
Còn hạn;code UpdateStatReset4Chỉ số reset
Còn hạn;code UpdateStatReset5Chỉ số reset
Còn hạn;code UpdateBreathingRerollHơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll2Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll3Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll4Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll5Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll6Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll7Hơi thở reset
Còn hạn;code UpdateBreathingReroll8Hơi thở reset
Còn hạn;code BreathingValReset1Breathing Reset
Còn hạn;code BreathingValReset2Breathing Reset
Còn hạn;code DemonArtValReset1Demon Art Reset
Còn hạn;code DemonArtValReset2Demon Art Reset
Mới;code ValResetPoints1Đặt lại chỉ số
Còn hạn;code FillerBreathingReset1Đặt lại hơi thở
Còn hạn;code FillerBreathingReset2Đặt lại hơi thở
Còn hạn;code FillerBreathingReset3Đặt lại hơi thở
Còn hạn;code FillerDemonArtReset1Demon Art reset
Còn hạn;code FillerDemonArtReset2Demon Art reset
Còn hạn;code FillerDemonArtReset3Demon Art reset
Còn hạn;code Breathing1SummerĐặt lại kỹ năng
Còn hạn;code Breathing2SummerĐặt lại kỹ năng
Còn hạn;code Breathing3SummerĐặt lại kỹ năng
Còn hạn;code Demon1SummerReset Demon Art
Còn hạn;code Demon2SummerReset Demon Art
Còn hạn;code Demon3SummerReset Demon Art
Mới;code ResetPointsReset Stat Points
Còn hạn;code 1YRBREATHING1Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING2Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING3Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING4Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING5Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING6Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING7Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING8Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING9Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING10Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING11Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING12Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING13Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING14Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING15Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING16Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING17Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING18Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING19Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBREATHING20Reset Skill
Còn hạn;code 1YRBDA1Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA2Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA3Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA4Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA5Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA6Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA7Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA8Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA9Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA10Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA11Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA12Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA13Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA14Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA15Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA16Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA17Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA19Demon Art reset
Còn hạn;code 1YRBDA20Demon Art reset
Còn hạn;code 1yearresetReset chỉ số nhân vật
Còn hạn;code potential1Demon Art reset
Còn hạn;code potential2Demon Art reset
Còn hạn;code potential3Demon Art reset
Còn hạn;code potential4Demon Art reset
Còn hạn;code potential5Demon Art reset
Còn hạn;code potential6Demon Art reset
Còn hạn;code potential7Demon Art reset
Còn hạn;code potential8Demon Art reset
Còn hạn;code toppower1Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower2Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower3Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower4Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower5Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower6Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower7Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code toppower8Đặt lại kỹ năng
Còn hạn;code reset_all_statStat Reset

Bên cạnh đó, bạn cũng đừng bỏ lỡ Code Roblox mới nhất được Taimienphi.vn cập nhật liên tục kèm theo mã code của các tựa game trong đó nhé.

3. Danh Sách Code Slayers Unleashed Reroll Clan, Race, Slayer Mark Và Demon Art


Tình TrạngDanh sách Code Slayers UnleashedPhần Thưởng
Còn hạn;code RandomClanRerollClan reroll
Còn hạn;code RandomClanReroll2Clan reroll
Còn hạn;code RandomClanReroll3Clan reroll
Còn hạn;code RandomClanReroll4Clan reroll
Còn hạn;code RandomBDARerollReroll BDA
Còn hạn;code RandomBDAReroll2Reroll BDA
Còn hạn;code RandomBDAReroll3Reroll BDA
Còn hạn;code RandomBDAReroll4Reroll BDA
Còn hạn;code RandomBDAReroll5Reroll BDA
Còn hạn;code EggRaceRerollReroll cuộc đua
Còn hạn;code EggRaceReroll2Reroll cuộc đua
Còn hạn;code EggRaceReroll3Reroll cuộc đua
Còn hạn;code EggRaceReroll4Reroll cuộc đua
Còn hạn;code EggRaceReroll5Reroll cuộc đua
Còn hạn;code EggBDARerollReroll BDA
Còn hạn;code EggBDAReroll2Reroll BDA
Còn hạn;code EggBDAReroll3Reroll BDA
Còn hạn;code EggBDAReroll4Reroll BDA
Còn hạn;code EggBDAReroll5Reroll BDA
Còn hạn;code EggMarkRerollĐặt lại dấu ấn
Còn hạn;code EggMarkReroll2Đặt lại dấu ấn
Còn hạn;code EggMarkReroll3Đặt lại dấu ấn
Còn hạn;code EggMarkReroll4Đặt lại dấu ấn
Còn hạn;code EggMarkReroll5Đặt lại dấu ấn
Còn hạn;code EggClanRerollClan reroll
Còn hạn;code EggClanReroll2Clan reroll
Còn hạn;code EggClanReroll3Clan reroll
Còn hạn;code EggClanReroll4Clan reroll
Còn hạn;code EggClanReroll5Clan reroll
Mới;code EggNichirinRerollNichirin Reroll
Còn hạn;code InsectClanRerollReroll Clan
Còn hạn;code InsectClanReroll2Reroll Clan
Còn hạn;code InsectClanReroll3Reroll Clan
Còn hạn;code InsectClanReroll4Reroll Clan
Còn hạn;code InsectClanReroll5Reroll Clan
Còn hạn;code InsectRaceRerollRace Reroll
Còn hạn;code InsectRaceReroll2Race Reroll
Còn hạn;code InsectRaceReroll3Race Reroll
Còn hạn;code InsectRaceReroll4Race Reroll
Còn hạn;code InsectRaceReroll5Race Reroll
Còn hạn;code InsectMarkRerollSlayer Mark Reroll
Còn hạn;code InsectMarkReroll2Slayer Mark Reroll
Còn hạn;code InsectMarkReroll3Slayer Mark Reroll
Còn hạn;code InsectMarkReroll4Slayer Mark Reroll
Còn hạn;code InsectMarkReroll5Slayer Mark Reroll
Còn hạn;code InsectBDARerollPhần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code InsectBDAReroll2Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code InsectBDAReroll3Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code InsectBDAReroll4Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code InsectBDAReroll5Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code RobloxDownBDARerollPhần thưởng Random
Còn hạn;code RobloxDownBDAReroll2Phần thưởng Random
Còn hạn;code RobloxDownBDAReroll3Phần thưởng Random
Còn hạn;code RobloxDownBDAReroll4Phần thưởng Random
Còn hạn;code RobloxDownBDAReroll5Phần thưởng Random
Còn hạn;code RobloxDownRaceRerollReroll cuộc đua
Còn hạn;code RobloxDownRaceReroll2Reroll cuộc đua
Còn hạn;code RobloxDownRaceReroll3Reroll cuộc đua
Còn hạn;code RobloxDownRaceReroll4Reroll cuộc đua
Còn hạn;code RobloxDownRaceReroll5Reroll cuộc đua
Còn hạn;code HolidaysMarkRerollRandom Rewards
Còn hạn;code HolidaysMarkReroll2Random Rewards
Còn hạn;code HolidaysMarkReroll3Random Rewards
Còn hạn;code HolidaysMarkReroll4Random Rewards
Còn hạn;code HolidaysMarkReroll5Random Rewards
Còn hạn;code HolidaysRaceRerollRace Reroll
Còn hạn;code HolidaysRaceReroll2Race Reroll
Còn hạn;code HolidaysRaceReroll3Race Reroll
Còn hạn;code HolidaysRaceReroll4Race Reroll
Còn hạn;code HolidaysRaceReroll5Race Reroll
Còn hạn;code HolidaysClanRerollClan Reroll
Còn hạn;code HolidaysClanReroll2Clan Reroll
Còn hạn;code HolidaysClanReroll3Clan Reroll
Còn hạn;code HolidaysClanReroll4Clan Reroll
Còn hạn;code HolidaysClanReroll5Clan Reroll
Còn hạn;code NewYearsClanRerollClan Reroll
Còn hạn;code NewYearsClanReroll2Clan Reroll
Còn hạn;code Upd99RaceRerollReroll cuộc đua
Còn hạn;code Upd99RaceReroll2Reroll cuộc đua
Còn hạn;code Upd99RaceReroll3Reroll cuộc đua
Còn hạn;code Upd99BDARerollPhần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code Upd99BDAReroll2Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code Upd99BDAReroll3Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code Upd99BDAReroll4Phần thưởng ngẫu nhiên
Còn hạn;code Upd99ClanRerollClan reroll
Còn hạn;code Upd99ClanReroll2Clan reroll
Còn hạn;code Upd99ClanReroll3Clan reroll
Còn hạn;code ChristmasRaceRerollRace Reroll
Còn hạn;code ChristmasRaceReroll2Race Reroll
Còn hạn;code ChristmasRaceReroll3Race Reroll
Còn hạn;code ChristmasBDARerollPhần thưởng random
Còn hạn;code ChristmasBDAReroll2Phần thưởng random
Còn hạn;code ChristmasBDAReroll3Phần thưởng random
Còn hạn;code ChristmasClanRerollReroll Clan
Còn hạn;code ChristmasClanReroll2Reroll Clan
Còn hạn;code ChristmasClanReroll3Reroll Clan
Mới;code ChristmasMarkRerollNgẫu nhiên
Mới;code ChristmasMarkReroll2Ngẫu nhiên
Mới;code ChristmasMarkReroll3Ngẫu nhiên
Mới;code PreUpdateMarkRerollNgẫu nhiên
Mới;code PreUpdateClanRerollClan reroll
Mới;code PreUpdateMarkReroll3Phần thưởng random
Mới;code PreUpdateClanReroll3Clan reroll
Mới;code PreUpdateClanReroll2Clan reroll
Mới;code slayerPog1Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog2Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog3Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog4Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog5Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog6Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog7Slayer Mark Reroll
Mới;code slayerPog8Slayer Mark Reroll

4. Tổng Hợp Giftcode Slayers Nhận EXP Và Drop Boost


CODE 1: RandomDropBoost2
CODE 2: EggExpBoost
CODE 3: EggExpBoost2
CODE 4: EggExpBoost3
CODE 5: InsectExpBoost
CODE 6: InsectExpBoost2
CODE 7: InsectExpBoost3
CODE 8: InsectExpBoost4
CODE 9: InsectExpBoost5
CODE 10: HolidaysExpBoost
CODE 11: HolidaysExpBoost2
CODE 12: HolidaysExpBoost3
CODE 13: HolidaysExpBoost4
CODE 14: HolidaysExpBoost5
CODE 15: NewYearsExpBoost
CODE 15: NewYearsExpBoost2
CODE 16: NewYearsExpBoost3
CODE 17: ChristmasExpBoost
CODE 18: ChristmasExpBoost2
CODE 19: ChristmasExpBoost3
CODE 20: PreUpdateExpBoost
CODE 21: PreUpdateExpBoost3
CODE 22: PreUpdateExpBoost2
CODE 23: UpdateExpBoost
CODE 24: UpdateExpBoost2
CODE 25: UpdateExpBoost3
CODE 26: UpdateExpBoost4
CODE 27: UpdateExpBoost5
CODE 28: ValExpBoost
CODE 29: 4xExp
CODE 30: EggDropBoost
CODE 31: EggDropBoost2
CODE 31: EggDropBoost3
CODE 32: SummerSide1
CODE 33: SummerSide2
CODE 34: SummerSide3
CODE 35: SummerSide4
CODE 36: SummerSide5


II. Hướng Dẫn Nhập Code Slayers Unleashed Mới Nhất

Bước 1: Truy cập vào liên kết tham gia Group Slayers Unleashed TẠI ĐÂY => click Log in, đăng nhập tài khoản Roblox.

tong hop ma code slayers unleashed moi nhat

- Nhấn Join Group.

danh sach code slayers unleashed moi nhat thang 3

- Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ hiển thị thông báo Success joined the Group như hình dưới.

code slayers unleashed moi nhat 2023

Bước 2: Đăng nhập vào game Roblox Slayers Unleashed, click icon chat.

code slayers unleashed va cach nhap giftcode doi thuong

Bước 3: Nhập Code Slayers Unleashed vào ô trống => ấn Return.

danh sach ma code slayers unleashed moi nhat 2023

Bước 4: Thông báo đổi mã Code thành công sẽ hiển thị như hình dưới.

code slayers unleashed moi nhat hien nay


III. Cách Nhận Code Slayers Unleashed Mới

Có rất nhiều CODE GAME Slayers Unleashed được tung ra trên khoản Twitter của NPH hoặc máy chủ Discord. Các game thủ có thể theo dõi để sở hữu mã Code Slayers Unleashed giới hạn. Mỗi Giftcode cung cấp số lượng tài nguyên khác nhau.IV. Tại Sao Đổi Code Slayers Unleashed Lại Không Thành Công?

- Trong quá trình nhập mã Code, bạn có thể nhập sau cú pháp Giftcode Slayers Unleashed hoặc nhầm ký tự. Để khắc phục, bạn có thể copy mã quà tặng tại bài viết này và dán trực tiếp vào game, đảm bảo đổi mã luôn thành công.

https://thuthuat.taimienphi.vn/code-slayers-unleashed-75510n.aspx
- Cũng có thể thể một số Code Slayers Unleashed đã hết hạn sử dụng, bạn đọc có thể sử dụng Giftcode khác để đổi lấy kỹ năng hơi thở, Kinh nghiệm và Drop Boost miễn phí.

Tác giả: Duy Thành     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Full Code Roblox tháng 5/2023 nhận Robux miễn phí
Code Budokai Roblox mới nhất
Code Boss Brawl Roblox mới nhất 2022
Code Shinobi Life 2 Roblox mới nhất
Trọn bộ code Project Ghoul nhận đá quý, tiền xu miễn phí
Từ khoá liên quan:

Full Code Slayers Unleashed mới nhất

, Trọn bộ Giftcode Slayers Unleashed, cách nhận và nhập Code Slayers Unleashed,

SOFT LIÊN QUAN
 • Roblox APK

  Nền tảng trò chơi điện tử dành cho Android

  Roblox APK là một nền tảng game Multiplayer cung cấp hàng ngàn thế giới trò chơi trong Roblox, giúp người chơi tận hưởng trải nghiệm nhiều lối chơi game thú vị khác nhau, trong đó họ có thể tấn công zoombie, tham gia đấu súng cạnh tranh, chơi trò chơi chiến đấu hoàng gia và nhiều trò chơi thú vị khác nữa.

Tin Mới

 • Code Zombies Boom mới nhất tháng 6/2024

  Zombies Boom là game mobile chiến thuật bắn xác sống mặc dù ra mắt đã lâu nhưng vẫn thu hút lượng lớn người chơi mới, chính vì thế nhà phát triển liên tục cung cấp thêm mã code game để người chơi đổi lấy phần thưởng.

 • Tổng hợp Code Nghịch Duyên Thiên Ý mới nhất

  Code Nghịch Duyên Thiên Ý Tân Thủ, Hẹn Ước và Đăng Ký Sớm chắc chắn là những gì mà người chơi đang tìm kiếm sau khi đăng nhập vào game. Taimienphi đã tổng hợp toàn bộ bên dưới và hướng dẫn nhập bằng hình ảnh minh họa

 • Tổng hợp Code Dislyte Nhịp Điệu Huyền Bí mới nhất

  Code Dislyte Nhịp Điệu Huyền Bí mới nhất và cách nhập để game thủ có thêm tiền, Tinh Hạch, Đĩa Nhạc Vàng, Đá Ma Trận, Đá Cầu Nguyện, Hình Sóng, Tinh Linh Kỹ Năng để gia tăng sức mạnh đội hình, chinh phục mọi thử thách.

 • Tổng hợp Code Legacy Piece mới nhất 6/2024 và cách nhập

  Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các Code Legacy Piece mới nhất, đảm bảo bạn khám phá bảy vùng biển, theo đuổi ước mơ trở thành người mạnh nhất.