Giải toán lớp 8 trang 19, 20, 21, 22 sách CTST tập 1, Hằng đẳng thức đáng nhớ

Để nắm được cách viết các biểu thức thành đa thức; viết các biểu thức thành bình phương của một tổng mời các em cùng tham khảo tài liệu Giải toán lớp 8 trang 19, 20, 21, 22 sách CTST tập 1 - Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ do đội ngũ Taimienphi biên soạn.

Giải toán lớp 8 trang 19, 20, 21, 22 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

Hằng đẳng thức đáng nhớ trang 19, 20, 21, 22

 

1. Cộng, trừ hai đa thức

 

Giải Thực hành 1 trang 19 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 2

2. Nhân hai đa thức

 

Giải Thực hành 2 trang 19 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 3
Lời giải:
 
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 4
 

Giải Thực hành 3 trang 19 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

 
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 5
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 6

Giải Vận dụng 1 trang 19 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 7
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 8

3. Hiệu của hai bình phương

 

Giải Thực hành 4 trang 20 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 9
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 10

Giải Thực hành 5 trang 20 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 11
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 12

Giải Vận dụng 2 trang 20 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 13
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 14

4. Lập phương của một tổng, một hiệu

 

Giải Thực hành 6 trang 21 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 15
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 16

Giải Vận dụng 3 trang 21 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 17
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 18

5. Tổng và hiệu của hai lập phương

 

Giải Thực hành 7 trang 21 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 19
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 20

Giải Thực hành 8 trang 21 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 21
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 22

Giải vận dụng 4 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 23
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 24

6. Bài tập

 

Giải Bài tập 1 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 25
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 26

Giải Bài tập 2 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 27
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 28

Giải Bài tập 3 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 29
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 30

Giải Bài tập 4 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 31
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 32

Giải Bài tập 5 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 33
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 34

Giải Bài tập 6 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 35
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 36

Giải Bài tập 7 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 37
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 38

Giải Bài tập 8 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 39
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 40

Giải Bài tập 9 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 41
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 42

Giải Bài tập 10 trang 22 sgk Toán 8 sách Chân Trời Sáng Tạo tập 1

giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 43
Lời giải:
giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 sach ctst tap 1 hang dang thuc dang nho 44

Trên đây là hướng dẫn Giải Toán lớp 8 trang trang 19, 20, 21, 22 tập 1, các em học sinh tham khảo trước:
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 13, 14, 15, 16, 17 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 2: Các phép toán với đa thức nhiều biến
- Giải Toán lớp 8 tập 1 trang 24, 25 sách Chân Trời Sáng Tạo - Bài 4: Phân tích đa thức thành nhân tử để chắc kiến thức nhé.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-8-trang-19-20-21-22-sach-ctst-tap-1-76520n.aspx
Tham khảo nhiều tài liệu học tốt Toán 8
- Giải Toán lớp 8 Chân trời sáng tạo
- Giải toán lớp 8 trang 15, 16 sách KNTT tập 1 - Bài 3: Phép cộng và phép trừ đa thức
- Giải toán lớp 8 trang 18, 19, 20, 21, 22, 23 sách Cánh Diều tập 1 - Bài 3: Hằng đẳng thức đáng nhớ

Tác giả: Phí Quỳnh Anh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải toán lớp 11 trang 19, 20 sách CTST tập 1, Giá trị lượng giác của một góc lượng giác
Giải toán lớp 8 trang 19, 20, 21 sách KNTT tập 1, Phép nhân đa thức
Giải bài tập trang 14 SGK Toán 8 Tập 1
Giải toán lớp 4 trang 19, 20 sách CTST tập 1, Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Giải bài tập trang 20, 21 SGK Toán 7 Tập 1, sách Cánh Diều
Từ khoá liên quan:

Giai toan lop 8 trang 19 20 21 22 Hang dang thuc dang nho trang 19 20 21 22 tap 1 sach Chan troi sang tao

, giai bai tap trang 19 20 21 22 sgk toan 8 tap 1 Chan troi sang tao, giai bai tap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sgk trang 19 20 21 22 toan 8,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bài tập bất đẳng thức

    Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9, lên lớp 10 mới nhất

    Tổng hợp 50 bài tập bất đẳng thức có đáp án là tài liệu ôn tập môn Toán lớp 9, lên lớp 10. Bất đẳng thức là một dạng toán khó và là kiến thức trọng tâm trong kiến thức Toán 9 vì thế việc ôn tập và nâng cao kỹ năng làm cá ...

Tin Mới