Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều

Dưới đây là bộ Giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều tập 1, tập 2. Các em cùng tham khảo, tìm kiếm tài liệu phù hợp để có thể xem hướng dẫn làm bài, từ đó làm bài tập về nhà dễ dàng, nhanh chóng và đúng chuẩn nhất, đặc biệt là hiểu bài, nắm chắc kiến thức.

Tài liệu giải bài 1: Tập hợp, bài 2: Tập hợp các số tự nhiên, bài 3.... đều có trong bộ lời giải Toán lớp 6 sách Cánh Diều. Hơn nữa, Taimienphi.vn còn sắp xếp tài liệu theo thứ tự như chương trình học giúp các em dễ dàng tìm kiếm và tham khảo bài phù hợp để làm bài nhanh, dễ dàng.

giai toan lop 6 sach canh dieu

Giải Toán 6 Cánh Diều tập 1, tập 2 đầy đủ nhất
 

Mục lục Giải Toán 6 sách Cánh Diều tập 1, tập 2 đầy đủ nhất


* Mục lục Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 1 - Cánh diều

Chương 1: Số tự nhiên
- Giải toán lớp 6 trang 7,8 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 1: Tập hợp
- Giải toán lớp 6 trang 12,13 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
- Giải toán lớp 6 trang 16,17 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 3: Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
- Giải toán lớp 6 trang 21 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên
- Giải toán lớp 6 trang 24,25 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 5: Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên
- Giải toán lớp 6 trang 29 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 6: Thứ tự thực hiện các phép tính
- Giải toán lớp 6 trang 34 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 7: Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết
- Giải toán lớp 6 trang 36,37 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
- Giải toán lớp 6 trang 39,40 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 9: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
- Giải toán lớp 6 trang 42,43 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số
- Giải toán lớp 6 trang 46 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 11: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố
- Giải toán lớp 6 trang 51 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất
- Giải toán lớp 6 trang 57,58 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 13: Bội chung và bội chung nhỏ nhất
- Giải toán lớp 6 trang 59,60 tập 1 sách Cánh Diều - Bài tập cuối chương 1

Chương 2: Số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 62,63 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 1: Số nguyên âm
- Giải toán lớp 6 trang 69 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 2: Tập hợp các số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 74,75 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 3: Phép cộng các số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 78,79 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc
- Giải toán lớp 6 trang 82,83 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 5: Phép nhân các số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 87 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 6: Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tập hợp số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 88 tập 1 sách Cánh Diều - Bài tập cuối chương 2

Chương 3: Hình học trực quan
- Giải toán lớp 6 trang 96,97 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 1: Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều
- Giải toán lớp 6 trang 101 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 2: Hình chữ nhật. Hình thoi
- Giải toán lớp 6 trang 104 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 3: Hình bình hành
- Giải toán lớp 6 trang 106,107 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 4: Hình thang cân
- Giải toán lớp 6 trang 109 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 5: Hình có trục đối xứng
- Giải toán lớp 6 trang 112 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 6: Hình có tâm đối xứng
- Giải toán lớp 6 trang 116 tập 1 sách Cánh Diều - Bài 7: Đối xứng trong thực tiễn
- Giải toán lớp 6 trang 117,118 tập 1 sách Cánh Diều - Bài tập cuối chương 3
- Thực hành phần mềm Geogebra


* Mục lục Giải bài tập Toán lớp 6 Tập 2 - Cánh diều

Chương 4. Một số yếu tố thống kê và xác suất
- Giải toán lớp 6 trang 8,9 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 1: Thu thập, tổ chức, biểu diễn, phân tích và xử lí dữ liệu
- Giải toán lớp 6 trang 12,13 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 2: Biểu đồ cột kép
- Giải toán lớp 6 trang 15,16 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 3: Mô hình xác suất trong một số trò chơi và thí nghiệm đơn giản
- Giải toán lớp 6 trang 19,20 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 4: Xác suất thực nghiệm trong một trò chơi và thí nghiệm đơn giản
- Giải toán lớp 6 trang 22,23,24 tập 2 sách Cánh Diều - Bài ôn tập cuối chương 4

Chương 5. Phân số và số thập phân
- Giải toán lớp 6 trang 30 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 1: Phân số với tử và mẫu là số nguyên
- Giải toán lớp 6 trang 33 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương
- Giải toán lớp 6 trang 38 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 3: Phép cộng. Phép trừ phân số
- Giải toán lớp 6 trang 43 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 4: Phép nhân, phép chia phân số
- Giải toán lớp 6 trang 47 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 5: Số thập phân
- Giải toán lớp 6 trang 51 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 6: Phép cộng, phép trừ số thập phân
- Giải toán lớp 6 trang 55,56 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 7: Phép nhân, phép chia số thập phân
- Giải toán lớp 6 trang 59,60 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 8: Ước lượng và làm tròn số
- Giải toán lớp 6 trang 65,66 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm
- Giải toán lớp 6 trang 69,70 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 10: Hai bài toán về phân số
- Giải toán lớp 6 trang 71,72 tập 2 sách Cánh Diều - Bài tập cuối chương 5
- Hoạt động thực hành và trải nghiệm. Chủ đề 2. Chỉ số khối cơ thể (BMI)

Chương 6. Hình học phẳng
- Giải toán lớp 6 trang 79 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 1: Điểm. Đường thẳng
- Giải toán lớp 6 trang 83 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 2: Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song
- Giải toán lớp 6 trang 87,88 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 3: Đoạn thẳng
- Giải toán lớp 6 trang 92 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 4: Tia
- Giải toán lớp 6 trang 100,101 tập 2 sách Cánh Diều - Bài 5: Góc
- Giải toán lớp 6 trang 102,103 tập 2 sách Cánh Diều - Bài tập cuối chương 6
- Hoạt động thực hành và trải nghiệm chủ đề 3. Sắp xếp các vị trí thẳng hàng
Với bộ Giải Toán 6 sách Cánh Diều đã mang đến tài liệu giải Toán 6 tập 1, tập 2 đầy đủ, hy vọng các em tham khảo và làm bài tập về nhà dễ dàng hơn bao giờ hết. Đặc biệt, thông qua tài liệu này, các em củng cố kiến thức hiệu quả, yêu thích môn Toán hơn.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-toan-lop-6-sach-canh-dieu-71123n.aspx
 

Tác giả: Ngọc Trinh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải Toán lớp 6 trang 12, 13 tập 1 sách Cánh Diều - Tập hợp các số tự nhiên
Giải Toán lớp 6 trang 16, 17 tập 1 sách Cánh Diều - Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên
Giải toán lớp 6 trang 57, 58 tập 1 sách Cánh Diều
Giải toán lớp 6 trang 46 tập 1 sách Cánh Diều
Giải toán lớp 6 trang 59, 60 tập 1 sách Cánh Diều
Từ khoá liên quan:

Giai Toan lop 6 sach Canh Dieu

, giai Toan lop 6 sach Canh Dieu tap 1, giai sach bai tap Toan lop 6 Canh Dieu,

SOFT LIÊN QUAN
 • Bộ sách Cánh Diều

  File sách mềm Cánh Diều cho học sinh

  File sách điện tử Bộ sách Cánh Diều cung cấp cho các giáo viên, phụ huynh và học sinh một tài liệu để học trực tuyến gồm đầy đủ 9 môn Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên và xã hội, Đạo đức, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất, H ...

Tin Mới

 • Giải toán lớp 6 trang 102, 103 tập 2 sách Cánh Diều

  Giải toán lớp 6 trang 102, 103 tập 2 sách Cánh Diều này của Taimienphi.vn giúp các em học sinh lớp 6 có thể tham khảo cách làm và đối chiếu với bài làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trong SGK của Bài tập cuối

 • Giải toán lớp 6 trang 100, 101 tập 2 sách Cánh Diều

  Các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 của bài học Góc theo chương trình trong SGK đều được hướng dẫn trong bài Giải toán lớp 6 trang 100, 101 tập 2 sách Cánh Diều dưới đây. Các em chú ý để có thể làm bài tập dễ dàng, củng

 • Giải toán lớp 6 trang 92 tập 2 sách Cánh Diều

  Giải toán lớp 6 trang 92 tập 2 sách Cánh Diều là tài liệu hướng dẫn giải các bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trong SGk của bài học Tia. Các em chú ý để hình dung được cách làm, từ đó củng cố kiến thức bài Tia. Khi gặp các

 • Code Last Fortress 2024 nhận KC, Đá, Tăng Tốc mới còn HSD

  Trong Last Fortress, lũ xác sống sẽ truy đuổi và cơ hội sống sót duy nhất của bạn là trốn ở một căn hầm quân sự cũ dưới lòng đất. Để giữ an toàn, bạn