Giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Các em đang muốn tham khảo lời giải các bài tập của bài Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000, vậy hãy xem hướng dẫn Giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống dưới đây.

giai bai tap trang 115 116 117 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

Giải Toán lớp 3 trang 115, 116, 117 SGK tập 2
 

Giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000

Luyện tập 1


1. Giải Bài 1 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

sach giao khoa toan lop 3 trang 115

Hướng dẫn giải:
- Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
- Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

toan lop 3 trang 115 bai 3


2. Giải Bài 2 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Trong các phép tính dưới đây, những phép tính nào có kết quả bé hơn 6 000, những phép tính nào có kết quả lớn hơn 20 000?

vo bai tap toan lop 3 trang 116

Hướng dẫn giải: Thực hiện tính kết quả từng phép tính rồi trả lời câu hỏi của bài toán.

Đáp án:
Ta có:
3 500 + 2 500 = 6 000.
4 956 + 1 000 = 5 956.
15 000 + 6 000 = 21 000.
41 600 - 21 500 = 20 100.
9 850 - 4 000 = 5 850.
Vậy những phép tính có kết quả bé hơn 6 000 là: 4 956 + 1 000; 9 850 - 4 000.
Vậy những phép tính có kết quả lớn hơn 20 000 là: 41 600 - 21 500; 15 000 + 6 000.


3. Giải Bài 3 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tính giá trị của biểu thức.
a) 4 569 + 3 721 - 500
b) 9 170 + (15 729 - 7 729)

Hướng dẫn giải:
- Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì thực hiện các phép tính trong ngoặc trước.

Đáp án:
a) 4 569 + 3 721 - 500 = 8 290 - 500
                                     = 7 790.
b) 9 170 + (15 729 - 7 729) = 9 170 + 8 000
                                             = 17 170.


4. Giải Bài 4 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Mai mua gấu bông hết 28 000 đồng, mua keo dán hết 3 000 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng trả lại cho Mai bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính số tiền Mai đã dùng để mua đồ.
Bước 2: Tính số tiền cô bán hàng trả lại.

Đáp án:
Mai đã mua hết số tiền là:
                      28 000 + 3 000 = 31 000 (đồng)
Vậy cô bán hàng trả lại cho Mai số tiền là:
                      50 000 - 31 000 = 19 000 (đồng)
                                     Đáp số: 19 000 đồng.


Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 là bài học tiếp theo. Đây là nội dung rất quan trọng. Do đó, tài liệu Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đưa ra lời giải chi tiết, Taimienphi.vn hy vọng các em có thể củng cố kiến thức tốt nhất, làm bài chính xác.
Xem thêm: Giải bài tập trang 118, 119, 120 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống


5. Giải Bài 5 Trang 115 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Tìm chữ số thích hợp.

toan lop 3 trang 115 bai 4

Hướng dẫn giải: Dựa vào quy tắc đặt tính rồi tính, em xác ra chữ số thích hợp với dấu "?" ở mỗi ô.

Đáp án:

toan lop 3 trang 115 tap 2

Luyện tập 2


1. Giải Bài 1 Trang 116 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đặt tính rồi tính.

sach toan lop 3 trang 115 116

Hướng dẫn giải:
Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện phép cộng, phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Đáp án:

giai toan lop 3 trang 117


2. Giải Bài 2 Trang 116 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Chọn kết quả đúng.

toan lop 3 trang 116 luyen tap

Hướng dẫn giải:
a) Để tìm tổng của hai số ta thực hiện phép cộng: 6 735 + 3 627.
b) Để tìm hiệu của hai số ta thực hiện phép trừ: 24 753 - 16 238.
c) Biểu thức chỉ có phép tính cộng, trừ ta thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Đáp án:

giai bai tap trang 115 116 117 sgk toan 3 tap 2


3. Giải Bài 3 Trang 116 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Đ, S?
a) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú gần hơn đến rạp xiếc. .......
b) Đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc. .......

giai bai tap 1 trang 115 116 117 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải:
Bước 1: Tính quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú và quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc.
Bước 2: So sánh khoảng cách hai quãng đường rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Đáp án:
Quãng đường từ cổng công viên đến rạp xiếc là: 590 + 450 = 1 040 (m).
Quãng đường từ cổng công viên đến vườn thú là: 400 + 280 + 370 = 1 050 (m).
Vì 1 040 nhỏ hơn 1 050 m nên đường đi từ cổng công viên đến vườn thú xa hơn đến rạp xiếc.
Ta điền như sau:
a) S
b) Đ


4. Giải Bài 4 Trang 117 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Một trung tâm y tế dự phòng đã nhập về 35 800 liều vắc-xin COVID-19. Đợt thứ nhất dùng hết 16 400 liều vắc-xin, đợt thứ hai dùng hết 17 340 liều vắc-xin. Hỏi sau hai đợt sử dụng, trung tâm y tế đó còn lại bao nhiêu liều vắc-xin COVID-19?

Hướng dẫn giải:
- Tìm số liều vắc-xin đã dùng trong cả hai đợt.
- Tìm số liều vắc-xin còn lại bằng cách lấy số vắc-xin ban đầu trừ đi số vắc-xin đã dùng trong cả hai đợt.

Đáp án:
Số liều vắc-xin đã dùng trong hai đợt là:
              16 400 + 17 340 = 33 740 (liều)
Số liều vắc-xin còn lại sau đợt thứ hai dùng là:
             35 800 - 33 740 = 2 060 (liều)
                           Đáp số: 2 060 liều vắc-xin.


5. Giải Bài 5 Trang 117 SGK Toán Lớp 3

Đề bài: Vua Lý Thái Tổ hạ Chiếu dời kinh đô từ Hoa Lư (nay thuộc tỉnh Ninh Binh) về thành Đại La và đổi tên thành Thăng Long (nay thuộc Thủ đô Hà Nội) vào năm 1010. Hỏi đến năm nay, Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm?

giai bai tap 5 trang 115 116 117 sgk toan 3 tap 2

Hướng dẫn giải: Để biết chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được bao nhiêu năm ta lấy số năm hiện tại trừ đi năm 1010.

Đáp án:
Năm nay là năm 2022.
Vậy Chiếu dời đô của vua Lý Thái Tổ đã được số năm là
                  2022 - 1010 = 1012 (năm)
                                    Đáp số: 1012 năm.

https://thuthuat.taimienphi.vn/giai-bai-tap-trang-115-116-117-sgk-toan-3-tap-2-sach-ket-noi-tri-thuc-voi-cuoc-song-70516n.aspx
Tài liệu giải bài tập trang 115, 116, 117 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống đã cung cấp lời giải chi tiết các bài tập. Hy vọng các em có thể hiểu bài, làm bài tốt nhất có thể.

Tác giả: Phí Quỳnh Anh     (4.0★- 3 đánh giá)  ĐG của bạn?

  

Bài viết liên quan

Giải bài tập trang 22, 23, 24, 25 SGK Toán 3 Tập 2, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 87, 88 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 104, 105, 106, 107, 108 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 64 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Giải bài tập trang 116, 117 SGK Toán 3 Tập 1, sách Kết nối tri thức với cuộc sống
Từ khoá liên quan:

giai bai tap trang 115 116 117 sgk toan 3 tap 2 sach ket noi tri thuc voi cuoc song

, giai Toan lop 3 trang 115 116 117 SGK, giai Toan lop 3 trang 116 luyen tap,

SOFT LIÊN QUAN
  • Bộ Sách Kết nối tri thức với cuộc sống

    File mềm sách Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh

    Ngoài sách Chân trời sáng tạo, bộ sách Cánh Diều thì bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống cũng được Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn theo tiêu chuẩn sách giáo khoa mới đưa ra thử nghiệm trong năm học mới. Giống ...

Tin Mới


 Mùa hè tới rồi muốn so sánh giá tìm điều hòa giá rẻ nhất thị trường hãy dùng TopGia để so sanh gia có nhiều mẫu dieu hoa để so sanh sanh, xem dieu hoagiá rẻ để so sánh giá